Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Příchovice (okres Plzeň-jih)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 558257
NUTS5: CZ0324558257
LAU 1 (NUTS 4): CZ0324 - okres Plzeň-jih
NUTS3: CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Přeštice
Obec s rozšířenou působností: Přeštice
Katastrální plocha (ha): 1179
Počet bydlících obyvatel k 2021: 1165
Nadmořská výška (m n.m.): 358
První písemná zpráva (rok): 1328
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Příchovice      
Příchovice 37      
33401 Příchovice   Starosta/tka: Pavlína Nohavová
    Telefon: 377897475
Pošta: Přeštice E-mail: ou@prichovice.cz
IČ: 00257133    
Úřední hodiny: Po.,Stř.,7:30-11:30,12:00-17:00, Út.,Čt.,7:30-11:30,12:00-15:00, Pá.,7:30-11:30,12:00-13:00    
Telefon: 377 897 475    
Datová schránka: ww9auzd E-mail: ou@prichovice.cz
Web: www.prichovice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Kucíny Příchovice u Přeštic Zálesí u Příchovic

Základní sídelní jednotka díl

Kucíny Příchovice Zálesí

Část obce díl

Kucíny Příchovice Zálesí

Územně technická jednotka

UTJ Kucíny UTJ Příchovice u Přeštic UTJ Zálesí u Příchovic

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Přešticích
Husova 465
33401
377819311
podatelna2311@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2311
Hygienická stanice KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni
Skrétova 15
30322
377155111
podatelna@khsplzen.cz
www.khsplzen.cz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Plzeň-jih
Radobyčická 2465/12
30100
377162111
kp.pjih@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/plzenjih
Matriční úřad Městský úřad Přeštice - Matrika
Husova 465
33401
377332555
podatelna@prestice-mesto.cz
www.prestice-mesto.cz
Obecní úřad Obecní úřad
37
33401
377 897 475
ou@prichovice.cz
www.prichovice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Plzeň-jih
Lobezská 12
30575
377426111
posta.pj@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/plzensky-kraj/plzen-jih#obsah
Soud Okresní soud Plzeň-jih
Edvarda Beneše 1
30624
377868111
podatelna@osoud.plzj.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=161&j=171&k=1646
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Plzeň-jih
Edvarda Beneše 1
30636
377869771
podatelna@osz.plzj.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=75&j=85&k=872
Stavební úřad Městský úřad Přeštice - Odbor výstavby a územního plánování
Husova 465
33401
379304540
podatelna@prestice-mesto.cz
www.prestice-mesto.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12420
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Plzeň-jih
Kaplířova 2731/7
30588
950147111
podatelna.pj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/plzen-jih
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Plzeň - Jih (Blovice)
Hradišťská 148
33601
950147611
podatelna.pj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/plzen-jih#blovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Plzeň - jih (Stod)
Sokolská 566
33301
950147601
podatelna.pj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/plzen-jih#stod
Živnostenský úřad MÚ Přeštice - Obecní živnostenský úřad
Masarykovo nám. 107
33401
379304580
suss@prestice-mesto.cz
www.prestice-mesto.cz

MAS

MAS Aktivios, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Nezdice 46/x, 334 01 Preštice
Založeno: 25.8.2005
Kontaktní telefon: 728168248
E-mail: info@mas-aktivios.cz
WWW: www.mas-aktivios.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 1 165 193 697 67 208 1 154
Muži 596 103 336 35 97 592
Ženy 569 90 361 32 111 562

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 11 9 2 44 19 25 27
Muži 8 5 3 22 12 10 13
Ženy 3 4 -1 22 7 15 14

Data pro rok 2021

Počet sňatků 4
Počet rozvodů 2

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 920
z toho muži 455
z toho ženy 465

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 920
v tom ve věku 0-14 158
15-64 618
65 a více let 144

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 762
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 158
vyučení a stř. odborné bez mat. 325
úplné střední s maturitou 212
vyšší odborné a nástavbové 21
vysokoškolské 44

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 903
Cizinci s dlouhodobým pobytem 3
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 241
Nezjištěné vyznání 121

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 747
v tom zaměstnaní celkem 448
nezaměstnaní celkem 23

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 747
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 42
průmysl 140
stavebnictví 74
obchod,opravy motor. vozidel 46
doprava, pošty a telekomunikace 22
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 25
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 49

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 352
denně mimo obec 315
denně mimo obec nad 60min. 37

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 335
Cenzové domácnosti 368
v tom úplné rodiny 240
neúplné rodiny 32
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 95

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 258
Trvale obydlené domy - rodinné domy 255
Neobydlené obydlené domy celkem 57
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 29
Průměrné stáří trvale obydlených domů 40
Domy podle vlastnictví soukromých osob 246
obce, státu 11
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 258
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 177
vodovodem 251
plynem 129
ústředním topením 205

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 335
Trvale obydlené byty v rodin. domech 309
Neobydlené byty 81

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 335
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 258
v osobním vlastnictví 6
nájemní 27
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 335
Byty podle vybavení plyn v bytě 176
vodovod v bytě 328
připojení na veřejnou kanalizační síť 244
ústřední topení, etážové topení 287
vlastní koupelna, sprchový kout 322

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 002
z toho muži 502
z toho ženy 500

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 002
v tom ve věku 0-14 171
15-64 682
65 a více let 146

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 831
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 141
vyučení a stř. odborné bez mat. 298
úplné střední s maturitou 259
vyšší odborné a nástavbové 30
vysokoškolské 72
nezjištěné vzdělání 30

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 476
v tom zaměstnaní celkem 445
nezaměstnaní celkem 31

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 476
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 26
průmysl 121
stavebnictví 42
obchod,opravy motor. vozidel 40
doprava a skladování 16
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 30
vzdělávání 29
zdravotní a sociální péče 31

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 208
denně mimo obec 192
Dojíždějící do zaměstnání 53
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 281
Obydlené rodinné domy 279
Obydlené bytové domy 2
Domy podle vlastnictví soukromých osob 263
obce, státu 2
spoluvlastnictví vlastníků bytů 12
nezjištěno 3

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 366
Obydlené byty v rodinných domech 335
Neobydlené byty 95

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 366
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 269
v osobním vlastnictví 5
nájemní 31
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 366
Byty podle vybavení plyn v bytě 217
vodovod v bytě 327
připojení na veřejnou kanalizační síť 263
ústřední topení 296
etážové topení 33

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 17 1 1 3 6 1 2 9 7
Muži 10 0 0 0 5 0 0 6 3
Ženy 7 1 1 1 1 1 4 3 4

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 16
Muži 9
Ženy 7

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,142%
Muži 2,302%
Ženy 1,966%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 3
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 3
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 2
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ano 1
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 4
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 4
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 9
Škola Ano 1
Trafostanice Ano 6
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Školy

Mateřská škola Příchovice, okres Plzeň-jih Mateřská škola

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti22
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.225
Svobodná povolání9
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel10
Ostatní18

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců122
s 1-9 zaměst.- mikropodniky21
s 10-49 zaměst.- malé podniky1
s 50-249 zaměst.- střed.podn.1
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno141

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství20
B-E Průmysl celkem56
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl49
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného6
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví40
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid51
H Doprava a skladování12
I Ubytování; stravování a pohostinství16
J Informační a komunikační činnosti7
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí7
M Profesní; vědecké a technické činnosti18
N Administrativní a podpůrné činnosti8
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
P Vzdělávání4
Q Zdravotní a sociální péče1
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti8
S Ostatní činnosti24
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno10

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 179
Orná půda491
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady39
Ovocné sady14
Trvalé travní porosty (býv.louky)178
Pastviny2
Zemědělská půda721
Lesní půda337
Vodní plochy18
Zastavěné plochy25
Ostatní plochy78