Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Mirošov (okres Rokycany)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 559997
NUTS5: CZ0326559997
LAU 1 (NUTS 4): CZ0326 - okres Rokycany
NUTS3: CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Rokycany
Obec s rozšířenou působností: Rokycany
Katastrální plocha (ha): 1363
Počet bydlících obyvatel k 2018: 2263
Nadmořská výška (m n.m.): 457
První písemná zpráva (rok): 1366
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Městský úřad Mirošov      
náměstí Míru 53      
33843 Mirošov   Starosta/tka: Vlastimil Sýkora
    Telefon: 371782811
Pošta: Mirošov 1 E-mail: mu@mirosov.cz
IČ: 00258890    
Úřední hodiny: Po,St:7-11.15,11.45-17.00,Út:7-11.15,11.45-15.00,Čt:7-11.15,11.45-14.30,Pá:7-11.15,11.45-14.00    
Telefon: 371 783 016    
Datová schránka: 54dbx75 E-mail: mu@mirosov.cz
Web: www.mirosov.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Mirošov Mirošov v Brdech

Základní sídelní jednotka díl

Čtrnáctka Hory u Mirošova Mirošov
Myť

Část obce díl

Mirošov Myť

Územně technická jednotka

UTJ Mirošov UTJ Mirošov v Brdech

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Rokycanech
Malé náměstí 118
33701
371703111
podatelna2312@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2312
Hygienická stanice Územní pracoviště Rokycany
Svazu bojovníků za svobodu 68
33701
371709401
podatelna@khsplzen.cz
www.khsplzen.cz/o-nas
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Rokycany
Srbova 79
33701
371510011
kp.rokycany@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/rokycany
Matriční úřad Městský úřad Mirošov - Matrika
nám. Míru 53
33843
371121479
matrika@mirosov.cz
www.mirosov.cz
Městský úřad Městský úřad
náměstí Míru 53
33843
371 783 016
mu@mirosov.cz
www.mirosov.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Rokycany
Josefa Tomáška 100
33701
371769111
posta.ro@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/plzensky-kraj/rokycany#obsah
Soud Okresní soud v Rokycanech
Jiráskova 67
33764
377869011
podatelna@osoud.rok.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=182&j=192&k=1835
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Rokycany
Jiráskova 67
33701
371727492
podatelna@osz.rok.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=95&j=105&k=1052
Stavební úřad Městský úřad Mirošov - Stavební úřad
nám. Míru 53
33843
371121483
stavebni@mirosov.cz, mu@mirosov.cz
www.mirosov.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13104
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Rokycany
Palackého 162
33701
950158111
podatelna.ro@uradprace.cz
www.uradprace.cz/rokycany
Živnostenský úřad MÚ Rokycany - Obecní živnostenský úřad
Masarykovo nám. 1
33720
371706238
ozu@rokycany.cz
www.rokycany.cz

MAS

MAS Aktivios, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Nezdice 46/x, 334 01 Preštice
Založeno: 25.8.2005
Kontaktní telefon: 728168248
E-mail: info@mas-aktivios.cz
WWW: www.mas-aktivios.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 2263 315 1262 131 555 2241
Muži 1133 173 681 60 219 1126
Ženy 1130 142 581 71 336 1115

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 25 58 -33 85 52 33 0
Muži 14 34 -20 42 23 19 -1
Ženy 11 24 -13 43 29 14 1

Data pro rok 2020

Počet sňatků 12
Počet rozvodů 7

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2237
z toho muži 1054
z toho ženy 1183

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2237
v tom ve věku 0-14 317
15-64 1408
65 a více let 512

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1920
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 590
vyučení a stř. odborné bez mat. 784
úplné střední s maturitou 414
vyšší odborné a nástavbové 37
vysokoškolské 81

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 2147
Cizinci s dlouhodobým pobytem 4
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 6
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 467
Nezjištěné vyznání 227

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1394
v tom zaměstnaní celkem 935
nezaměstnaní celkem 56

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1394
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 77
průmysl 312
stavebnictví 64
obchod,opravy motor. vozidel 102
doprava, pošty a telekomunikace 42
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 59
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 188

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 528
denně mimo obec 426
denně mimo obec nad 60min. 23

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 663
Cenzové domácnosti 767
v tom úplné rodiny 446
neúplné rodiny 99
nerodinné domácnosti 9
domácnosti jednotlivců 213

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 471
Trvale obydlené domy - rodinné domy 442
Neobydlené obydlené domy celkem 112
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 67
Průměrné stáří trvale obydlených domů 44.63
Domy podle vlastnictví soukromých osob 432
obce, státu 14
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 25

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 471
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 192
vodovodem 468
plynem 275
ústředním topením 391

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 663
Trvale obydlené byty v rodin. domech 520
Neobydlené byty 139

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 663
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 409
v osobním vlastnictví 47
nájemní 131
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 663
Byty podle vybavení plyn v bytě 369
vodovod v bytě 655
připojení na veřejnou kanalizační síť 299
ústřední topení, etážové topení 553
vlastní koupelna, sprchový kout 633

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2343
z toho muži 1115
z toho ženy 1228

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2343
v tom ve věku 0-14 269
15-64 1424
65 a více let 645

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 2074
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 439
vyučení a stř. odborné bez mat. 759
úplné střední s maturitou 495
vyšší odborné a nástavbové 69
vysokoškolské 130
nezjištěné vzdělání 162

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 992
v tom zaměstnaní celkem 937
nezaměstnaní celkem 55

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 992
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 35
průmysl 304
stavebnictví 66
obchod,opravy motor. vozidel 87
doprava a skladování 34
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 36
vzdělávání 42
zdravotní a sociální péče 114

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 427
denně mimo obec 333
Dojíždějící do zaměstnání 304
do škol 52

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 540
Obydlené rodinné domy 514
Obydlené bytové domy 20
Domy podle vlastnictví soukromých osob 498
obce, státu 10
spoluvlastnictví vlastníků bytů 26
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 720
Obydlené byty v rodinných domech 574
Neobydlené byty 184

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 720
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 489
v osobním vlastnictví 60
nájemní 84
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 720
Byty podle vybavení plyn v bytě 439
vodovod v bytě 682
připojení na veřejnou kanalizační síť 470
ústřední topení 612
etážové topení 29

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 35 8 1 4 14 2 2 20 8
Muži 16 5 0 3 7 1 1 11 4
Ženy 19 3 1 1 7 1 1 9 4

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 18
Muži 12
Ženy 6

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 1,292%
Muži 1,478%
Ženy ,92%

Technická vybavenost

Pošta 2
PSČ 33843
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů ne
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ano
Hasičský záchranný sbor
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR
Detašované pracoviště policie
Městská, obecní policie

Doprava

Zastávka dálkové linky ano
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ano

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 2
Pojišťovny a jejich úřadovny

Byty

Počet dokončených bytů 12
Počet zrušených bytů

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 2
Dům pro seniory Ano 1
Dům s pečovatelskou službou Ano 1
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 2
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ne
Lekárna Ano 2
most Ano 5
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 5
Ordinace lékaře Ano 5
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 2
Restaurace Ano 5
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 11
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 5
Škola Ano 4
Trafostanice Ano 8
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina
Multikino
Divadlo
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin)
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)
Kulturní zařízení ostatní 3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže
Zoologická zahrada
Sakrální stavba 2
Hřbitov 1
Krematorium
Smuteční síň

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 1
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 2
Počet základních škol
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 1
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol
Počet soukromých vysokých škol
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 1
Kryté bazény z koupališť a bazénů
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 1
Stadiony otevřené 1
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 2

Data pro rok 1991

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 1
Domovy se zvláštním režimem 1
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 249
Zemědělství, lesnictví, rybářství 21
Zpracovatelský průmysl 29
Stavebnictví 33
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 45
Doprava a skladování 19
Ubytování, stravování a pohostinství 4
Činnosti v oblasti nemovitostí 3
Profesní, vědecké a technické činnosti 38
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 5
Ostatní činnosti 15
Nezařazeno 16
Státní organizace - počet subjektů 3
Akciové společnosti - počet subjektů 1
Obchodní společnosti - počet subjektů 15
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 409
Svobodná povolání - počet subjektů 29
Ostatní právní formy - počet subjektů 40
Počet subjektů bez zaměstnanců 198
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 23
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 4
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 4
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0