Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Sosnová (okres Česká Lípa)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 562076
NUTS5: CZ0511562076
LAU 1 (NUTS 4): CZ0511 - okres Česká Lípa
NUTS3: CZ051 - Liberecký kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Česká Lípa
Obec s rozšířenou působností: Česká Lípa
Katastrální plocha (ha): 564
Počet bydlících obyvatel k 2018: 710
Nadmořská výška (m n.m.): 254
První písemná zpráva (rok): 1554
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Sosnová      
Sosnová 35      
47001 Sosnová   Starosta/tka: Jindřiška Halasníková
    Telefon: 487 520 874
Pošta: Sosnová E-mail: starosta@sosnova.org
IČ: 00673374    
Úřední hodiny: Po.,Stř.,8:00-17:00, mimo úř. hod. lze domluvit návštěvu předem po tel. domluvě    
Telefon: 487 520 874    
Datová schránka: txvbiva E-mail: obec@sosnova.org
Web: www.sosnova.org    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Sosnová u České Lípy

Základní sídelní jednotka díl

Sosnová

Část obce díl

Sosnová

Územně technická jednotka

UTJ Sosnová u České Lípy

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v České Lípě
Pátova 2892
47043
487808111
podatelna2602@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2602
Hygienická stanice Územní pracoviště Česká Lípa
5. května 813
47042
487820001
sekretariat.cl@khslbc.cz
www.khslbc.cz/uzemni-pracoviste/pracoviste-ceska-lipa
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Česká Lípa
Střelnice 2956
47001
487714700
kp.ceskalipa@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/clipa
Matriční úřad Městský úřad Česká Lípa - Matrika
nám. T.G.Masaryka 1
47036
487881282
budnikovova@mucl.cz
www.mucl.cz
Obecní úřad Obecní úřad
35
47001
487 520 874
obec@sosnova.org
www.sosnova.org
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Česká Lípa
Bezručova 3015
47030
487889111
posta.cl@cssz.cz
OSSZ Česká Lípa - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Česká Lípa
Pod Holým vrchem  351
47048
487827811
podatelna@osz.cli.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=36&j=46&k=521
Soud Okresní soud v České Lípě
Děčínská 390
47001
487072111
podatelna@osoud.cli.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-ceske-lipe
Stavební úřad Městský úřad Česká Lípa - Stavební úřad
Moskevská 8/5
47001
487881203
podatelna@mucl.cz
www.mucl.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12352
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Česká Lípa
Paní Zdislavy  419/6
47001
950108111
podatelna.cl@uradprace.cz
www.uradprace.cz/ceska-lipa
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Doksy
Komenského 48
47201
950108240
podatelna.cl@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/ceska-lipa#doksy
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mimoň
Nádražní 9
47124
950108220
podatelna.cl@uradprace.cz
www.uradprace.cz/mimon
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nový Bor
B. Egermanna 262
47301
950108200
podatelna.cl@uradprace.cz
www.uradprace.cz/novy-bor
Živnostenský úřad MÚ Česká Lípa - Obecní živnostenský úřad
Jindřicha z Lipé 127
47001
487881161
wawreckova@mucl.cz
www.mucl.cz

Euroregiony

Nisa

Účel:
Forma: Sdružení měst a obcí
Adresa sídla: U Jezu 525/4, 46001 Liberec
Kraj: Liberecký kraj
Rok založení: 1991
Předseda: Martin Půta
Kontaktní telefon: 485226301 (předseda)
E-mail: martin.puta@kraj-lbc.cz
WWW: www.ern.cz
Dokumenty:

MAS

LAG Podralsko z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Zahrádky 130/x, 471 01 Zahrádky
Založeno: 21.4.2004
Kontaktní telefon: 602627167
E-mail: rychtarik@diamo.cz
WWW: www.lagpodralsko.com

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 710 104 411 50 145 713
Muži 351 52 211 25 63 352
Ženy 359 52 200 25 82 361

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 10 13 -3 17 11 6 3
Muži 5 3 2 8 5 3 5
Ženy 5 10 -5 9 6 3 -2

Data pro rok 2020

Počet sňatků 2
Počet rozvodů 3

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 693
z toho muži 346
z toho ženy 347

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 693
v tom ve věku 0-14 109
15-64 522
65 a více let 62

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 584
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 149
vyučení a stř. odborné bez mat. 228
úplné střední s maturitou 128
vyšší odborné a nástavbové 20
vysokoškolské 57

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 667
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 78
Nezjištěné vyznání 13

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 450
v tom zaměstnaní celkem 371
nezaměstnaní celkem 23

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 450
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 16
průmysl 124
stavebnictví 23
obchod,opravy motor. vozidel 29
doprava, pošty a telekomunikace 49
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 26
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 47

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 276
denně mimo obec 243
denně mimo obec nad 60min. 6

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 214
Cenzové domácnosti 256
v tom úplné rodiny 178
neúplné rodiny 28
nerodinné domácnosti 4
domácnosti jednotlivců 46

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 173
Trvale obydlené domy - rodinné domy 164
Neobydlené obydlené domy celkem 11
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 3
Průměrné stáří trvale obydlených domů 35.37
Domy podle vlastnictví soukromých osob 157
obce, státu 2
bytové družstvo - SBD 8
ostatní vlastnictví 6

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 173
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 166
vodovodem 173
plynem 60
ústředním topením 129

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 214
Trvale obydlené byty v rodin. domech 173
Neobydlené byty 16

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 214
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 159
v osobním vlastnictví 0
nájemní 17
člena bytového družstva 34

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 214
Byty podle vybavení plyn v bytě 66
vodovod v bytě 213
připojení na veřejnou kanalizační síť 207
ústřední topení, etážové topení 183
vlastní koupelna, sprchový kout 212

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 666
z toho muži 330
z toho ženy 336

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 666
v tom ve věku 0-14 82
15-64 483
65 a více let 101

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 584
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 109
vyučení a stř. odborné bez mat. 212
úplné střední s maturitou 151
vyšší odborné a nástavbové 22
vysokoškolské 65
nezjištěné vzdělání 21

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 343
v tom zaměstnaní celkem 314
nezaměstnaní celkem 29

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 343
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 7
průmysl 91
stavebnictví 30
obchod,opravy motor. vozidel 23
doprava a skladování 22
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 23
vzdělávání 13
zdravotní a sociální péče 23

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 177
denně mimo obec 164
Dojíždějící do zaměstnání 42
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 187
Obydlené rodinné domy 177
Obydlené bytové domy 9
Domy podle vlastnictví soukromých osob 170
obce, státu 3
spoluvlastnictví vlastníků bytů 4
nezjištěno 2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 226
Obydlené byty v rodinných domech 186
Neobydlené byty 27

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 226
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 160
v osobním vlastnictví 12
nájemní 8
družstevní 20

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 226
Byty podle vybavení plyn v bytě 94
vodovod v bytě 209
připojení na veřejnou kanalizační síť 220
ústřední topení 167
etážové topení 35

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 12 2 0 2 3 1 4 6 1
Muži 7 0 0 1 2 0 3 3 0
Ženy 5 2 0 1 1 1 1 3 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 11
Muži 2
Ženy 9

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 2,386%
Muži -4,877%
Ženy 4%

Technická vybavenost

Pošta 1
PSČ 47001
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ne
Hasičský záchranný sbor
Sbor dobrovolných hasičů obce
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR
Detašované pracoviště policie
Městská, obecní policie

Doprava

Zastávka dálkové linky ano
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1
Pojišťovny a jejich úřadovny

Byty

Počet dokončených bytů 4
Počet zrušených bytů 1

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 5
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 2
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 7
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 11
Škola Ano 1
Trafostanice Ano 3
Vodojem Ano 3

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina
Multikino
Divadlo
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin)
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže
Zoologická zahrada
Sakrální stavba
Hřbitov 1
Krematorium
Smuteční síň

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 0
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 1
Počet základních škol
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 0
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol
Počet soukromých vysokých škol
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.)
Kryté bazény z koupališť a bazénů
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 2
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.)
Stadiony otevřené
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 1

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 104
Zemědělství, lesnictví, rybářství 8
Zpracovatelský průmysl 16
Stavebnictví 9
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 23
Doprava a skladování 2
Ubytování, stravování a pohostinství 4
Činnosti v oblasti nemovitostí 1
Profesní, vědecké a technické činnosti 25
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 1
Ostatní činnosti 7
Nezařazeno 4
Státní organizace - počet subjektů 1
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Obchodní společnosti - počet subjektů 14
Družstevní organizace - počet subjektů 1
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 172
Svobodná povolání - počet subjektů 6
Ostatní právní formy - počet subjektů 14
Počet subjektů bez zaměstnanců 71
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 19
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 3
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 0
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0