Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Soběslavice (okres Liberec)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 564401
NUTS5: CZ0513564401
LAU 1 (NUTS 4): CZ0513 - okres Liberec
NUTS3: CZ051 - Liberecký kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Turnov
Obec s rozšířenou působností: Turnov
Katastrální plocha (ha): 405
Počet bydlících obyvatel k 2021: 164
Nadmořská výška (m n.m.): 320
První písemná zpráva (rok): 1371

Informace

Samospráva

Obecní úřad Soběslavice      
Soběslavice 50      
46345 Soběslavice   Starosta/tka: Radko Rys
    Telefon: 602683854
Pošta: Pěnčín u Liberce E-mail: zdarek@raz-dva.cz
IČ: 00671924    
Úřední hodiny: Pá.,18:00-20:00    
Telefon: 482 728 309    
Datová schránka: 2g5aupx E-mail: sobeslavice@cmail.cz
Web: www.sobeslavice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Soběslavice

Základní sídelní jednotka díl

Klučky Padařovice Soběslavice

Část obce díl

Padařovice Soběslavice

Územně technická jednotka

UTJ Soběslavice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Turnově
Havlíčkovo nám. 54
51101
481360111
podatelna2609@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2609
Hygienická stanice KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberci
Husova 64
46031
485253111
sekretariat@khslbc.cz
www.khslbc.cz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Liberec
Rumjancevova 149/10
46065
485341400
kp.liberec@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/liberec
Matriční úřad Obecní úřad Příšovice - Matrika
Příšovice 60
46346
485177025
matrika@prisovice.cz
www.prisovice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
50
46345
482 728 309
sobeslavice@cmail.cz
www.sobeslavice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Liberec
Frýdlantská 1399/20
46001
485236111
posta.lb@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/liberecky-kraj/liberec#obsah
Soud Okresní soud v Liberci
U Soudu  540
46072
485238111
podatelna@osoud.lbc.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=146&j=156&k=1511
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Liberec
U Soudu  345
46079
485238511
podatelna@osz.lbc.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=60&j=70&k=737
Stavební úřad Obecní úřad Příšovice - Stavební úřad
Příšovice 60
46346
482728014
prisovice@email.cz
www.prisovice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13460
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Liberec
Dr. Milady Horákové  580/7
46001
950132111
podatelna.lb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/liberec
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Český Dub
nám. Bedřicha Smetany 10
46343
950132362
podatelna.lb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/liberec#cesky-dub
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Frýdlant
Železná 824
46401
950132363
podatelna.lb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/frydlant
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hrádek nad Nisou
Za Poštou 705
46334
950132364
podatelna.lb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/liberec#hradek-nad-nisou
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nové Město pod Smrkem
Palackého 275
46365
950132365
podatelna.lb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/frydlant#nove-mesto-pod-smrkem
Živnostenský úřad MÚ Turnov - Obecní živnostenský úřad
Skálova 72
51122
481366702
h.toborikova@mu.turnov.cz
www.turnov.cz

Euroregiony

Nisa

Účel:
Forma: Sdružení měst a obcí
Adresa sídla: U Jezu 525/4, 46001 Liberec
Kraj: Liberecký kraj
Rok založení: 1991
Předseda: Martin Půta
Kontaktní telefon: 485226301 (předseda)
E-mail: martin.puta@kraj-lbc.cz
WWW: www.ern.cz
Dokumenty:

MAS

MAS Achát z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Jenišovice 12/x, 468 33 Jenišovice
Založeno: 4.10.2005
Kontaktní telefon: 488440628
E-mail: mas-achat@seznam.cz
WWW: www.mas-achat.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 164 30 102 6 26 166
Muži 89 15 45 4 13 89
Ženy 75 15 57 2 13 77

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 0 2 -2 3 2 1 -1
Muži 0 1 -1 2 0 2 1
Ženy 0 1 -1 1 2 -1 -2

Data pro rok 2021

Počet sňatků 0
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 132
z toho muži 63
z toho ženy 69

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 132
v tom ve věku 0-14 21
15-64 86
65 a více let 25

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 111
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 32
vyučení a stř. odborné bez mat. 38
úplné střední s maturitou 26
vyšší odborné a nástavbové 2
vysokoškolské 12

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 130
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 25
Nezjištěné vyznání 4

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 109
v tom zaměstnaní celkem 64
nezaměstnaní celkem 2

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 109
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 21
průmysl 18
stavebnictví 5
obchod,opravy motor. vozidel 7
doprava, pošty a telekomunikace 2
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 4
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 4

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 47
denně mimo obec 46
denně mimo obec nad 60min. 0

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 45
Cenzové domácnosti 50
v tom úplné rodiny 31
neúplné rodiny 8
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 10

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 44
Trvale obydlené domy - rodinné domy 41
Neobydlené obydlené domy celkem 31
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 24
Průměrné stáří trvale obydlených domů 56
Domy podle vlastnictví soukromých osob 36
obce, státu 2
bytové družstvo - SBD 4
ostatní vlastnictví 1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 44
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 44
plynem 2
ústředním topením 21

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 45
Trvale obydlené byty v rodin. domech 42
Neobydlené byty 33

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 45
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 31
v osobním vlastnictví 0
nájemní 5
člena bytového družstva 2

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 45
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 45
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 27
vlastní koupelna, sprchový kout 40

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 167
z toho muži 85
z toho ženy 82

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 167
v tom ve věku 0-14 35
15-64 113
65 a více let 19

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 132
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 16
vyučení a stř. odborné bez mat. 44
úplné střední s maturitou 39
vyšší odborné a nástavbové 5
vysokoškolské 27
nezjištěné vzdělání 1

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 83
v tom zaměstnaní celkem 78
nezaměstnaní celkem 5

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 83
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 16
průmysl 15
stavebnictví 3
obchod,opravy motor. vozidel 9
doprava a skladování 2
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 1
vzdělávání 7
zdravotní a sociální péče 1

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 39
denně mimo obec 38
Dojíždějící do zaměstnání 6
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 50
Obydlené rodinné domy 49
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 46
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 3
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 55
Obydlené byty v rodinných domech 52
Neobydlené byty 29

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 55
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 41
v osobním vlastnictví 0
nájemní 4
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 55
Byty podle vybavení plyn v bytě 2
vodovod v bytě 51
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 33
etážové topení 2

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 1 0 0 2 1 0 1 1 1
Muži 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Ženy 1 0 0 1 1 0 0 1 0

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 1
Muži 1
Ženy 1

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 0,917%
Muži 1,613%
Ženy 2,222%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 1
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 1
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 2
Škola Ne
Trafostanice Ano 2
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti8
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.38
Svobodná povolání1
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel12
Ostatní3

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců22
s 1-9 zaměst.- mikropodniky7
s 10-49 zaměst.- malé podniky1
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno32

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství13
B-E Průmysl celkem10
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl10
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví5
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid8
H Doprava a skladování4
I Ubytování; stravování a pohostinství5
J Informační a komunikační činnosti2
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí0
M Profesní; vědecké a technické činnosti9
N Administrativní a podpůrné činnosti0
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání3
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti0
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno0

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku405
Orná půda254
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady17
Ovocné sady4
Trvalé travní porosty (býv.louky)41
Pastviny11
Zemědělská půda316
Lesní půda52
Vodní plochy0
Zastavěné plochy7
Ostatní plochy29