Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Bdín (okres Rakovník)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 565423
NUTS5: CZ020C565423
LAU 1 (NUTS 4): CZ020C - okres Rakovník
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Nové Strašecí
Obec s rozšířenou působností: Rakovník
Katastrální plocha (ha): 212
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018: 67
Nadmořská výška (m n.m.): 360
První písemná zpráva (rok): 1318

Informace

Samospráva

Obecní úřad Bdín      
Bdín 38      
27054 Bdín   Starosta/tka: JUDr. Vladimír Trnka
    Telefon: 602 409 734
Pošta: Řevničov E-mail: obec.bdin@gmail.com
IČ: 00639770    
Úřední hodiny: Po:19.30-20.30    
Telefon: 313 562 251    
Datová schránka: ak7aru5 E-mail: ou.bdin@forus.cz
Web: www.obec-bdin.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Bdín

Základní sídelní jednotka díl

Bdín

Část obce díl

Bdín

Územně technická jednotka

UTJ Bdín

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Rakovníku
Masná 265
26901
313520311
podatelna2121@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2121
Hygienická stanice Územní pracoviště Rakovník
Lubenská 2250
26901
313521041
Khs-RA@khsstc.cz
khsstc.cz/okres-rakovnik
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Rakovník
Na Sekyře 2123
26901
313521611
kp.rakovnik@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/rakovnik
Matriční úřad Úřad městyse Mšec - Matrika
Mšec 109
27064
607 221 554
zitkova@obecmsec.cz
www.obecmsec.cz
Obecní úřad Obecní úřad
38
27054
313 562 251
ou.bdin@forus.cz
www.obec-bdin.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Rakovník
Dukelských hrdinů 2595
26901
313285011
posta.ra@cssz.cz
OSSZ Rakovník - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Rakovník
Na Letné 2175
26923
313512429
podatelna@osz.rak.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=94&j=104&k=1043
Soud Okresní soud v Rakovníku
Sixtovo náměstí 76
26923
313285322
podatelna@osoud.rak.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=181&j=191&k=1826
Stavební úřad Městský úřad Nové Strašecí - Stavební úřad
Komenského náměstí 201
27101
313572730
podatelna@novestraseci.cz
www.novestraseci.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13123
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Rakovník (Nové Strašecí)
Komenského náměstí 201
27101
950157111
podatelna.ra@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/rakovnik#nove-straseci
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Rakovník
nábr. T. G. Masaryka 2473
26924
950157111
podatelna.ra@uradprace.cz
www.uradprace.cz/rakovnik
Živnostenský úřad MÚ Rakovník - Obecní živnostenský úřad
Na Sekyře  166
26901
313259222
mjandova@murako.cz
www.mesto-rakovnik.cz

MAS

Rakovnicko o. p. s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Lubenská 2250/x, 269 01 Rakovník
Založeno: 19.2.2008
Kontaktní telefon: 725705100
E-mail: rakovnicko.ops@seznam.cz
WWW: www.mas-rakovnicko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 67 14 35 4 14 65
Muži 28 8 14 2 4 27
Ženy 39 6 21 2 10 38

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 3 1 2 4 0 4 6
Muži 0 0 0 3 0 3 3
Ženy 3 1 2 1 0 1 3

Data pro rok 2020

Počet sňatků 0
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 63
z toho muži 28
z toho ženy 35

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 63
v tom ve věku 0-14 8
15-64 40
65 a více let 15

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 55
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 20
vyučení a stř. odborné bez mat. 27
úplné střední s maturitou 5
vyšší odborné a nástavbové 2
vysokoškolské 1

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 62
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 17
Nezjištěné vyznání 0

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 37
v tom zaměstnaní celkem 18
nezaměstnaní celkem 2

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 37
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 5
průmysl 6
stavebnictví 1
obchod,opravy motor. vozidel 2
doprava, pošty a telekomunikace 2
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 0
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 2

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 13
denně mimo obec 12
denně mimo obec nad 60min. 2

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 26
Cenzové domácnosti 29
v tom úplné rodiny 19
neúplné rodiny 1
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 9

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 23
Trvale obydlené domy - rodinné domy 22
Neobydlené obydlené domy celkem 19
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 12
Průměrné stáří trvale obydlených domů 58.09
Domy podle vlastnictví soukromých osob 23
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 23
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 23
plynem 0
ústředním topením 16

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 26
Trvale obydlené byty v rodin. domech 24
Neobydlené byty 19

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 26
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 23
v osobním vlastnictví 0
nájemní 0
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 26
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 26
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 19
vlastní koupelna, sprchový kout 25

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 54
z toho muži 23
z toho ženy 31

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 54
v tom ve věku 0-14 8
15-64 29
65 a více let 17

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 46
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 13
vyučení a stř. odborné bez mat. 16
úplné střední s maturitou 13
vyšší odborné a nástavbové 0
vysokoškolské 3
nezjištěné vzdělání 1

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 21
v tom zaměstnaní celkem 20
nezaměstnaní celkem 1

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 21
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 2
průmysl 6
stavebnictví 2
obchod,opravy motor. vozidel 1
doprava a skladování 1
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 0
vzdělávání 1
zdravotní a sociální péče 1

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 13
denně mimo obec 13
Dojíždějící do zaměstnání 2
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 22
Obydlené rodinné domy 21
Obydlené bytové domy 1
Domy podle vlastnictví soukromých osob 20
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 1
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 25
Obydlené byty v rodinných domech 23
Neobydlené byty 21

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 25
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 21
v osobním vlastnictví 0
nájemní 0
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 25
Byty podle vybavení plyn v bytě 2
vodovod v bytě 23
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 20
etážové topení 0

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 1 1 0 1 1 1 0 2 1
Muži 1 0 0 1 0 1 0 1 0
Ženy 1 1 0 0 1 0 0 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 1
Muži 0
Ženy 1

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 2,564%
Muži -INF%
Ženy 4,348%

Technická vybavenost

Pošta 0
PSČ 27054
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ne
Plynofikace obce ne
Skládka komunálních odpadů ne
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ano
Hasičský záchranný sbor ne
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR ne
Detašované pracoviště policie ne
Městská, obecní policie ne

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 0
Pojišťovny a jejich úřadovny 0

Byty

Počet dokončených bytů 0
Počet zrušených bytů 0

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 2
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 1
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 1
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ne
Škola Ne
Trafostanice Ne
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina 0
Multikino 0
Divadlo 0
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 0
Kulturní zařízení ostatní 0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 0
Zoologická zahrada 0
Sakrální stavba 0
Hřbitov 0
Krematorium 0
Smuteční síň 0

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 1
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 1
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 1
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 0
Počet základních škol 0
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 0
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol 0
Počet soukromých vysokých škol 0
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 0
Kryté bazény z koupališť a bazénů 0
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 0
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 0
Stadiony otevřené 0
Stadiony kryté 0
Zimní stadiony kryté i otevřené 0
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 0

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou 0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 8
Zemědělství, lesnictví, rybářství 1
Zpracovatelský průmysl 1
Stavebnictví 2
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 2
Doprava a skladování 0
Ubytování, stravování a pohostinství 0
Činnosti v oblasti nemovitostí 0
Profesní, vědecké a technické činnosti 2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 0
Ostatní činnosti 0
Nezařazeno 2
Státní organizace - počet subjektů 0
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Obchodní společnosti - počet subjektů 0
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 14
Svobodná povolání - počet subjektů 1
Ostatní právní formy - počet subjektů 4
Počet subjektů bez zaměstnanců 8
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 0
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 0
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 0
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0