Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Bdín (okres Rakovník)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 565423
NUTS5: CZ020C565423
LAU 1 (NUTS 4): CZ020C - okres Rakovník
NUTS3: CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2: CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem: Nové Strašecí
Obec s rozšířenou působností: Rakovník
Katastrální plocha (ha): 212
Počet bydlících obyvatel k 2021: 72
Nadmořská výška (m n.m.): 360
První písemná zpráva (rok): 1318

Informace

Samospráva

Obecní úřad Bdín      
Bdín 38      
27054 Bdín   Starosta/tka: Martin Charvát
    Telefon: 602 409 734
Pošta: Řevničov E-mail: obec.bdin@gmail.com
IČ: 00639770    
Úřední hodiny: Po:19.30-20.30    
Telefon: 313 562 251    
Datová schránka: ak7aru5 E-mail: ou.bdin@forus.cz
Web: www.obec-bdin.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Bdín

Základní sídelní jednotka díl

Bdín

Část obce díl

Bdín

Územně technická jednotka

UTJ Bdín

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Rakovníku
Masná 265
26901
313520311
podatelna2121@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2121
Hygienická stanice Územní pracoviště Rakovník
Lubenská 2250
26901
313521041
Khs-RA@khsstc.cz
khsstc.cz/okres-rakovnik
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Rakovník
Na Sekyře 2123
26901
313521611
kp.rakovnik@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/rakovnik
Matriční úřad Úřad městyse Mšec - Matrika
Mšec 109
27064
607 221 554
zitkova@obecmsec.cz
www.obecmsec.cz
Obecní úřad Obecní úřad
38
27054
313 562 251
ou.bdin@forus.cz
www.obec-bdin.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Rakovník
Dukelských hrdinů 2595
26901
313285011
posta.ra@cssz.cz
OSSZ Rakovník - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Rakovník
Na Letné 2175
26923
313512429
podatelna@osz.rak.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=94&j=104&k=1043
Soud Okresní soud v Rakovníku
Sixtovo náměstí 76
26923
313285322
podatelna@osoud.rak.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=181&j=191&k=1826
Stavební úřad Městský úřad Nové Strašecí - Stavební úřad
Komenského náměstí 201
27101
313572730
podatelna@novestraseci.cz
www.novestraseci.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13123
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Rakovník (Nové Strašecí)
Komenského náměstí 201
27101
950157111
podatelna.ra@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/rakovnik#nove-straseci
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Rakovník
nábr. T. G. Masaryka 2473
26924
950157111
podatelna.ra@uradprace.cz
www.uradprace.cz/rakovnik
Živnostenský úřad MÚ Rakovník - Obecní živnostenský úřad
Na Sekyře  166
26901
313259222
mjandova@murako.cz
www.mesto-rakovnik.cz

MAS

Rakovnicko o. p. s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Lubenská 2250/x, 269 01 Rakovník
Založeno: 19.2.2008
Kontaktní telefon: 725705100
E-mail: rakovnicko.ops@seznam.cz
WWW: www.mas-rakovnicko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 72 19 38 2 13 69
Muži 32 11 23 1 5 30
Ženy 40 8 15 1 8 39

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 2 2 0 2 0 2 2
Muži 1 1 0 1 0 1 1
Ženy 1 1 0 1 0 1 1

Data pro rok 2021

Počet sňatků 0
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 63
z toho muži 28
z toho ženy 35

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 63
v tom ve věku 0-14 8
15-64 40
65 a více let 15

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 55
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 20
vyučení a stř. odborné bez mat. 27
úplné střední s maturitou 5
vyšší odborné a nástavbové 2
vysokoškolské 1

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 62
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 17
Nezjištěné vyznání 0

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 38
v tom zaměstnaní celkem 18
nezaměstnaní celkem 2

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 38
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 5
průmysl 6
stavebnictví 1
obchod,opravy motor. vozidel 2
doprava, pošty a telekomunikace 2
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 0
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 2

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 13
denně mimo obec 12
denně mimo obec nad 60min. 2

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 26
Cenzové domácnosti 29
v tom úplné rodiny 19
neúplné rodiny 1
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 9

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 23
Trvale obydlené domy - rodinné domy 22
Neobydlené obydlené domy celkem 19
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 12
Průměrné stáří trvale obydlených domů 58
Domy podle vlastnictví soukromých osob 23
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 23
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 23
plynem 0
ústředním topením 16

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 26
Trvale obydlené byty v rodin. domech 24
Neobydlené byty 19

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 26
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 23
v osobním vlastnictví 0
nájemní 0
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 26
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 26
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 19
vlastní koupelna, sprchový kout 25

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 54
z toho muži 23
z toho ženy 31

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 54
v tom ve věku 0-14 8
15-64 29
65 a více let 17

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 46
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 13
vyučení a stř. odborné bez mat. 16
úplné střední s maturitou 13
vyšší odborné a nástavbové 0
vysokoškolské 3
nezjištěné vzdělání 1

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 21
v tom zaměstnaní celkem 20
nezaměstnaní celkem 1

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 21
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 2
průmysl 6
stavebnictví 2
obchod,opravy motor. vozidel 1
doprava a skladování 1
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 0
vzdělávání 1
zdravotní a sociální péče 1

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 13
denně mimo obec 13
Dojíždějící do zaměstnání 2
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 22
Obydlené rodinné domy 21
Obydlené bytové domy 1
Domy podle vlastnictví soukromých osob 20
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 1
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 25
Obydlené byty v rodinných domech 23
Neobydlené byty 21

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 25
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 21
v osobním vlastnictví 0
nájemní 0
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 25
Byty podle vybavení plyn v bytě 2
vodovod v bytě 23
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 20
etážové topení 0

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 1 1 0 1 1 1 0 2 1
Muži 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Ženy 1 1 0 0 1 0 0 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 1
Muži 0
Ženy 1

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,564%
Muži 6,667%
Ženy 4,348%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 2
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 1
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 1
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ne
Škola Ne
Trafostanice Ne
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti0
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.14
Svobodná povolání1
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel0
Ostatní4

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců7
s 1-9 zaměst.- mikropodniky0
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno12

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství2
B-E Průmysl celkem3
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl2
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví2
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid3
H Doprava a skladování1
I Ubytování; stravování a pohostinství1
J Informační a komunikační činnosti0
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí0
M Profesní; vědecké a technické činnosti2
N Administrativní a podpůrné činnosti0
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti0
S Ostatní činnosti1
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku212
Orná půda123
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady5
Ovocné sady1
Trvalé travní porosty (býv.louky)31
Pastviny8
Zemědělská půda159
Lesní půda34
Vodní plochy2
Zastavěné plochy4
Ostatní plochy12