Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Slavětín (okres Louny)

Typ sídla: Městys
ZUJ (kód obce): 566713
NUTS5: CZ0424566713
LAU 1 (NUTS 4): CZ0424 - okres Louny
NUTS3: CZ042 - Ústecký kraj
NUTS2: CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Louny
Obec s rozšířenou působností: Louny
Katastrální plocha (ha): 837
Počet bydlících obyvatel k 2021: 614
Nadmořská výška (m n.m.): 230
První písemná zpráva (rok): 1269

Informace

Samospráva

Úřad městyse Slavětín      
Na Městečku 50      
43909 Slavětín   Starosta/tka: Jaroslav Jandl
    Telefon: 415 677 114, 724 211 547
Pošta: Slavětín nad Ohří E-mail: ouslavetin@mybox.cz
IČ: 00265497    
Úřední hodiny: Po.,Stř.,6:30-17:00, Út.,Čt.,6:30-14:00, Pá.,6:30-12:30    
Telefon: 415 677 114    
Datová schránka: ci4a72g E-mail: ouslavetin@mybox.cz
Web: www.slavetin.info    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Kystra Slavětín nad Ohří

Základní sídelní jednotka díl

Kystra Slavětín

Část obce díl

Kystra Slavětín

Územně technická jednotka

UTJ Kystra UTJ Slavětín nad Ohří

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Lounech
Rybalkova 2376
44068
415625111
podatelna2509@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2509
Hygienická stanice Územní pracoviště Louny
Poděbradova 749
44038
477755610
sekretariat.ln@khsusti.cz
www.khsusti.cz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Louny
Pod Nemocnicí 2504
44017
415627621
kp.louny@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/louny, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Ustecky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Louny/Katastralni-pracoviste-Louny.aspx
Matriční úřad Městský úřad Louny - Matrika
Mírové nám. 35
44023
415621112
j.hajkova@mulouny.cz
www.mulouny.cz
Obecní úřad Úřad městyse
Na Městečku 50
43909
415 677 114
ouslavetin@mybox.cz
www.slavetin.info
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Louny
Pod nemocnicí 2378
44001
415627311
posta.ln@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/ustecky-kraj/louny#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Louny
Pod Nemocnicí 2380
44028
415579070
podatelna@osz.lou.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=62&j=72&k=755
Soud Okresní soud v Lounech
Sladkovského 1132
44029
415629911
podatelna@osoud.lou.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=148&j=158&k=1529
Stavební úřad Městský úřad Louny - Stavební úřad
Pod Nemocnicí 2379
44023
415621206
info@mulouny.cz
www.mulouny.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12461
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Louny
Pod Nemocnicí 2380
44001
950134111
podatelna.ln@uradprace.cz
www.uradprace.cz/louny-1
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Podbořany
A. Dvořáka 399
44101
950134216
podatelna.ln@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/podborany#podborany
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Žatec
třída Obránců míru 1830
43801
950134204
podatelna.ln@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/zatec#zatec
Živnostenský úřad MÚ Louny - Obecní živnostenský úřad
Pod Nemocnicí  2379
44001
415621220
m.hradecka@mulouny.cz
www.mulouny.cz

MAS

SERVISO, o. p. s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Komenského náměstí 17/x, 411 15 Třebívlice
Založeno: 27.11.2002
Kontaktní telefon: 725207213
E-mail: serviso@tiscali.cz
WWW: www.serviso.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 614 111 362 41 100 599
Muži 314 57 179 26 48 300
Ženy 300 54 183 15 52 299

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 9 6 3 41 14 27 30
Muži 4 1 3 23 8 15 18
Ženy 5 5 0 18 6 12 12

Data pro rok 2021

Počet sňatků 1
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 423
z toho muži 201
z toho ženy 222

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 423
v tom ve věku 0-14 69
15-64 295
65 a více let 59

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 354
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 117
vyučení a stř. odborné bez mat. 147
úplné střední s maturitou 67
vyšší odborné a nástavbové 5
vysokoškolské 11

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 387
Cizinci s dlouhodobým pobytem 1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 59
Nezjištěné vyznání 49

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 392
v tom zaměstnaní celkem 160
nezaměstnaní celkem 40

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 392
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 34
průmysl 54
stavebnictví 12
obchod,opravy motor. vozidel 11
doprava, pošty a telekomunikace 14
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 23
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 15

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 116
denně mimo obec 90
denně mimo obec nad 60min. 7

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 159
Cenzové domácnosti 188
v tom úplné rodiny 95
neúplné rodiny 21
nerodinné domácnosti 2
domácnosti jednotlivců 70

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 130
Trvale obydlené domy - rodinné domy 124
Neobydlené obydlené domy celkem 98
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 71
Průměrné stáří trvale obydlených domů 53
Domy podle vlastnictví soukromých osob 124
obce, státu 3
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 3

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 130
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 92
vodovodem 121
plynem 8
ústředním topením 93

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 159
Trvale obydlené byty v rodin. domech 136
Neobydlené byty 103

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 159
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 118
v osobním vlastnictví 1
nájemní 26
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 159
Byty podle vybavení plyn v bytě 7
vodovod v bytě 148
připojení na veřejnou kanalizační síť 116
ústřední topení, etážové topení 123
vlastní koupelna, sprchový kout 143

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 463
z toho muži 238
z toho ženy 225

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 463
v tom ve věku 0-14 83
15-64 315
65 a více let 63

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 380
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 81
vyučení a stř. odborné bez mat. 140
úplné střední s maturitou 93
vyšší odborné a nástavbové 17
vysokoškolské 21
nezjištěné vzdělání 21

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 210
v tom zaměstnaní celkem 185
nezaměstnaní celkem 25

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 210
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 14
průmysl 49
stavebnictví 8
obchod,opravy motor. vozidel 14
doprava a skladování 16
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 11
vzdělávání 7
zdravotní a sociální péče 5

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 68
denně mimo obec 61
Dojíždějící do zaměstnání 4
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 145
Obydlené rodinné domy 137
Obydlené bytové domy 6
Domy podle vlastnictví soukromých osob 130
obce, státu 2
spoluvlastnictví vlastníků bytů 6
nezjištěno 5

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 180
Obydlené byty v rodinných domech 150
Neobydlené byty 125

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 180
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 132
v osobním vlastnictví 4
nájemní 23
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 180
Byty podle vybavení plyn v bytě 97
vodovod v bytě 159
připojení na veřejnou kanalizační síť 143
ústřední topení 149
etážové topení 5

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 17 4 2 3 6 2 10 4 5
Muži 9 3 0 2 4 1 5 3 3
Ženy 8 1 2 1 2 1 5 1 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 16
Muži 9
Ženy 7

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 4,082%
Muži 4,348%
Ženy 3,784%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1

Data pro rok 1993

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ano 1
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 5
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 4
Škola Ano 1
Trafostanice Ano 5
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Školy

Mateřská škola Slavětín - příspěvková organizace Mateřská škola

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti9
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.108
Svobodná povolání2
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel5
Ostatní14

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců49
s 1-9 zaměst.- mikropodniky8
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno82

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství15
B-E Průmysl celkem19
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl18
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví25
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid20
H Doprava a skladování4
I Ubytování; stravování a pohostinství17
J Informační a komunikační činnosti2
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí4
M Profesní; vědecké a technické činnosti6
N Administrativní a podpůrné činnosti6
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče1
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti3
S Ostatní činnosti11
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno3

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku837
Orná půda643
Chmelnice10
Vinice0
Zahrady13
Ovocné sady2
Trvalé travní porosty (býv.louky)7
Pastviny2
Zemědělská půda676
Lesní půda80
Vodní plochy10
Zastavěné plochy15
Ostatní plochy55