Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Žatec (okres Louny)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 566985
NUTS5: CZ0424566985
LAU 1 (NUTS 4): CZ0424 - okres Louny
NUTS3: CZ042 - Ústecký kraj
NUTS2: CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Žatec
Obec s rozšířenou působností: Žatec
Katastrální plocha (ha): 4268
Počet bydlících obyvatel k 2018: 19133
Nadmořská výška (m n.m.): 240
První písemná zpráva (rok): 1052

Informace

Samospráva

Městský úřad Žatec      
náměstí Svobody 1      
43824 Žatec   Starosta/tka: Mgr. Zdeňka Hamousová
    Telefon: 415 736 101, 607 016 705
Pošta: Žatec E-mail: starosta@mesto-zatec.cz; ales.jelinek@mesto-zatec.cz
IČ: 00265781    
Úřední hodiny: Po,St:8-11.45,12.45-17.00    
Telefon: 415 736 111    
Datová schránka: q7ebuu4 E-mail: epodatelna@mesto-zatec.cz
Web: www.mesto-zatec.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Bezděkov u Žatce Milčeves Radíčeves
Trnovany u Žatce Velichov u Žatce Žatec

Základní sídelní jednotka díl

Bezděkov Bílý vrch Hlavní nádraží
Husova Kasárna Koule
Loučky Macerka Milčeves
Mostecká Na homoli Nad Kadaňskou
Nemocnice Pereč Pod hlavním nádražím
Pod Starým vrchem Podměstí-jih Podměstí-sever
Radíčeves Trnovany U nemocnice-jih
U nemocnice-sever U Ohře U stadiónu
V pekle Velichov Za hřbitovem
Záhoří Západní nádraží Žatec-jih
Žatec-střed

Část obce díl

Bezděkov Milčeves Radíčeves
Trnovany Velichov Záhoří
Žatec

Územně technická jednotka

UTJ Bezděkov u Žatce UTJ Milčeves UTJ Radíčeves
UTJ Trnovany u Žatce UTJ Velichov u Žatce UTJ Žatec

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Žatci
Smetanovo nám. 1017
43801
415735311
podatelna2515@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2515
Hygienická stanice Územní pracoviště Louny
Poděbradova 749
44038
477755610
sekretariat.ln@khsusti.cz
www.khsusti.cz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Žatec
Smetanovo náměstí 1018
43801
415237481
kp.zatec@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/zatec, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Ustecky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Zatec/Katastralni-pracoviste-Zatec.aspx
Matriční úřad Městský úřad Žatec - Matrika
nám. Svobody 1
43824
415 736 111
spravni@mesto-zatec.cz
www.mesto-zatec.cz
Městský úřad Městský úřad
náměstí Svobody 1
43824
415 736 111
epodatelna@mesto-zatec.cz
www.mesto-zatec.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Louny
Pod nemocnicí 2378
44001
415627311
posta.ln@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/ustecky-kraj/louny#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Louny
Pod Nemocnicí 2380
44028
415579070
podatelna@osz.lou.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=62&j=72&k=755
Soud Okresní soud v Lounech
Sladkovského 1132
44029
415629911
podatelna@osoud.lou.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=148&j=158&k=1529
Stavební úřad Městský úřad Vejprty - Stavební úřad
Tylova 870/6
43191
474614968
mesto@vejprty.cz
www.vejprty.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13208
Stavební úřad Městský úřad Žatec - Stavební úřad
třída Obránců míru 295
43801
415736491
stavebniazivotni@mesto-zatec.cz
www.mesto-zatec.cz/radnice/seznam-osob/subjekt-stavebni-a-vyvlastnovaci-urad-zivotni-prostredi-26.html, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12463
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Louny
Pod Nemocnicí 2380
44001
950134111
podatelna.ln@uradprace.cz
www.uradprace.cz/louny-1
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Podbořany
A. Dvořáka 399
44101
950134216
podatelna.ln@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/podborany#podborany
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Žatec
třída Obránců míru 1830
43801
950134204
podatelna.ln@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/zatec#zatec
Živnostenský úřad MÚ Žatec - Obecní živnostenský úřad
nám. Svobody 1
43801
415736320
bednarova@mesto-zatec.cz
www.mesto-zatec.cz

Euroregiony

Krušnohoří

Účel:
Forma: Zájmové sdružení právnických osob
Adresa sídla: Divadlo Rozmanitostí, Topolová 1278, 43401 Most
Kraj: Ústecký kraj
Rok založení: 1992
Předseda: Martina Ďurdíková
Kontaktní telefon: 728 083 001 (jednatel)
E-mail: konecna@euroreg.cz
WWW: euroreg.cz
Dokumenty: http://www.euroreg.cz/

MAS

MAS Vladař o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Karlovarská 6/x, 364 53 Valeč
Založeno: 1.2.2006
Kontaktní telefon: 353399708
E-mail: vladar@vladar.cz
WWW: www.vladar.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 19133 3114 11111 1238 3670 19144
Muži 9334 1568 5695 575 1496 9312
Ženy 9799 1546 5416 663 2174 9832

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 199 294 -95 525 654 -129 -224
Muži 102 149 -47 248 363 -115 -162
Ženy 97 145 -48 277 291 -14 -62

Data pro rok 2020

Počet sňatků 84
Počet rozvodů 51

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 19919
z toho muži 9783
z toho ženy 10136

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 19919
v tom ve věku 0-14 3350
15-64 14109
65 a více let 2460

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 16569
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 4283
vyučení a stř. odborné bez mat. 5960
úplné střední s maturitou 4292
vyšší odborné a nástavbové 579
vysokoškolské 1256

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 18455
Cizinci s dlouhodobým pobytem 57
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 35
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 5

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 4012
Nezjištěné vyznání 1284

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 12286
v tom zaměstnaní celkem 8922
nezaměstnaní celkem 1619

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 12286
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 651
průmysl 2365
stavebnictví 886
obchod,opravy motor. vozidel 919
doprava, pošty a telekomunikace 727
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 1079
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 1162

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 2637
denně mimo obec 1634
denně mimo obec nad 60min. 256

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 7870
Cenzové domácnosti 8525
v tom úplné rodiny 4535
neúplné rodiny 1087
nerodinné domácnosti 241
domácnosti jednotlivců 2662

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 2109
Trvale obydlené domy - rodinné domy 1429
Neobydlené obydlené domy celkem 240
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 18
Průměrné stáří trvale obydlených domů 50.15
Domy podle vlastnictví soukromých osob 1446
obce, státu 348
bytové družstvo - SBD 109
ostatní vlastnictví 188

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 2109
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 1720
vodovodem 2084
plynem 1716
ústředním topením 1576

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 7870
Trvale obydlené byty v rodin. domech 1675
Neobydlené byty 717

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 7870
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 1411
v osobním vlastnictví 797
nájemní 3960
člena bytového družstva 1282

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 7870
Byty podle vybavení plyn v bytě 6793
vodovod v bytě 7813
připojení na veřejnou kanalizační síť 7420
ústřední topení, etážové topení 6724
vlastní koupelna, sprchový kout 7744

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 18786
z toho muži 9050
z toho ženy 9736

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 18786
v tom ve věku 0-14 2936
15-64 13019
65 a více let 2745

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 15850
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 3245
vyučení a stř. odborné bez mat. 5114
úplné střední s maturitou 4394
vyšší odborné a nástavbové 621
vysokoškolské 1543
nezjištěné vzdělání 812

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 9054
v tom zaměstnaní celkem 7950
nezaměstnaní celkem 1104

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 9054
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 318
průmysl 1870
stavebnictví 511
obchod,opravy motor. vozidel 717
doprava a skladování 454
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 792
vzdělávání 556
zdravotní a sociální péče 529

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 3183
denně mimo obec 1473
Dojíždějící do zaměstnání 1785
do škol 555

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 2262
Obydlené rodinné domy 1553
Obydlené bytové domy 639
Domy podle vlastnictví soukromých osob 1601
obce, státu 115
spoluvlastnictví vlastníků bytů 330
nezjištěno 80

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 7933
Obydlené byty v rodinných domech 1826
Neobydlené byty 896

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 7933
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 1443
v osobním vlastnictví 3019
nájemní 2027
družstevní 547

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 7933
Byty podle vybavení plyn v bytě 6115
vodovod v bytě 7266
připojení na veřejnou kanalizační síť 7375
ústřední topení 6624
etážové topení 546

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 815 138 21 110 275 26 409 199 141
Muži 406 58 13 57 138 10 189 115 61
Ženy 409 80 8 53 137 16 220 84 80

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 607
Muži 277
Ženy 330

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 4,915%
Muži 4,303%
Ženy 5,429%

Technická vybavenost

Pošta 3
PSČ 43801
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ano
Hasičský záchranný sbor ano
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR ano
Detašované pracoviště policie
Městská, obecní policie ano

Doprava

Zastávka dálkové linky ano
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ano

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 9
Pojišťovny a jejich úřadovny 8

Byty

Počet dokončených bytů 11
Počet zrušených bytů 1

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 10
Brownfield pouze mapování Ano 16
ČOV Ano 3
Dům pro seniory Ano 2
Dům s pečovatelskou službou Ano 2
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ano 26
Hospic Ne
Hřbitov Ano 2
Infocentrum Ano 1
Kulturní objekt Ano 10
LDN Ano 1
Lekárna Ano 6
most Ano 19
Obecní úřad Ano 2
Obchod s potravinami Ano 26
Ordinace lékaře Ano 31
Parkoviště Ano 3
Policejní stanice Ano 2
Pošta Ano 2
Restaurace Ano 43
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 108
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ano 2
Sportoviště Ano 60
Škola Ano 18
Trafostanice Ano 34
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 4
Stálá kina 1
Multikino
Divadlo 1
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 3
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)
Kulturní zařízení ostatní 8
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 1
Zoologická zahrada
Sakrální stavba 5
Hřbitov 2
Krematorium
Smuteční síň 1

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 1
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 1
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 1
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 6
Počet základních škol
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 6
Počet škol v oboru gymnázií 1
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 5
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 3
Počet škol v oboru nástavbového studia 1
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol
Počet soukromých vysokých škol
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 1
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 1

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 2
Kryté bazény z koupališť a bazénů 1
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 10
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 12
Stadiony otevřené 2
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené 0
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 7

Data pro rok 2006

Sociální oblast

Azylové domy 2
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 1
Týdenní stacionáře 1
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 1
Domovy pro seniory 1
Domovy se zvláštním režimem 1
Chráněné bydlení 1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1
Sociální poradny 1
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou 2

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 1852
Zemědělství, lesnictví, rybářství 79
Zpracovatelský průmysl 197
Stavebnictví 220
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 398
Doprava a skladování 56
Ubytování, stravování a pohostinství 87
Činnosti v oblasti nemovitostí 88
Profesní, vědecké a technické činnosti 251
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 38
Ostatní činnosti 153
Nezařazeno 166
Státní organizace - počet subjektů 23
Akciové společnosti - počet subjektů 10
Obchodní společnosti - počet subjektů 311
Družstevní organizace - počet subjektů 9
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 2781
Svobodná povolání - počet subjektů 90
Ostatní právní formy - počet subjektů 513
Počet subjektů bez zaměstnanců 1268
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 334
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 55
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 15
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 3