Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Bílina (okres Teplice)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 567451
NUTS5: CZ0426567451
LAU 1 (NUTS 4): CZ0426 - okres Teplice
NUTS3: CZ042 - Ústecký kraj
NUTS2: CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Bílina
Obec s rozšířenou působností: Bílina
Katastrální plocha (ha): 3250
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018: 17166
Nadmořská výška (m n.m.): 214
První písemná zpráva (rok): 993
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Městský úřad Bílina      
Břežánská 50      
41831 Bílina   Starosta/tka: Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
    Telefon: 417810811
Pošta: Bílina 1 E-mail: sekretariat@bilina.cz
IČ: 00266230    
Úřední hodiny: Po,St:7-12.30,12.30-18; Út,Čt:7-11.30, 12-14    
Telefon: 417 810 811    
Datová schránka: qdtb7vx E-mail: ePodatelna@bilina.cz
Web: www.bilina.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Bílina Bílina-Újezd Břešťany
Břežánky Chudeřice u Bíliny Jenišův Újezd

Část obce díl

Bílina Chudeřice Mostecké Předměstí
Pražské Předměstí Teplické Předměstí Újezdské Předměstí

Základní sídelní jednotka díl

Bílina-střed díl 1 Bílina-střed díl 2 Bílina-střed díl 3
Břešťany Chlum Chudeřice
Doly Bílina-Břežánky Elektrárna Ledvice Hradiště
Jenišův Újezd Lázně Kyselka Modřín
Mostecké Předměstí Na Větráku Na Výsluní
Nádraží Pod Bořeněm Pražské Předměstí
Radovesická výsypka Srbsko Teplické Předměstí
U nádraží Újezd Za Chlumem I
Za Chlumem II Za nemocnicí

Územně technická jednotka

UTJ Bílina UTJ Bílina-Újezd UTJ Břešťany
UTJ Břežánky UTJ Chudeřice u Bíliny UTJ Jenišův Újezd

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Bílině
Žižkovo náměstí 61/2
41801
417816303
podatelna2502@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2502
Hygienická stanice Územní pracoviště Teplice
Jiřího Wolkera 1342/4
41501
477755710
sekretariat.tp@khsusti.cz
www.khsusti.cz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Teplice
J.V.Sládka 1151/10
41501
417512601
kp.teplice@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/teplice, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Ustecky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Teplice/Katastralni-pracoviste-Teplice.aspx
Matriční úřad Městský úřad Bílina - Matrika
Břežánská 4
41831
417810848
tuckova@bilina.cz
www.bilina.cz
Městský úřad Městský úřad
Břežánská 50
41831
417 810 811
ePodatelna@bilina.cz
www.bilina.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Teplice
Přítkovská 1576
41502
417591111
posta.tp@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/ustecky-kraj/teplice#obsah
Soud Okresní soud v Teplicích
U Soudu  1450/11
41664
417599111
podatelna@osoud.tep.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=191&j=201&k=1916
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Teplice
Vrchlického  1009/6
41502
417770611
 podatelna@osz.tep.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=104&j=114&k=1133
Stavební úřad Městský úřad Bílina - Stavební úřad
Břežánská 50/4
41831
417810883
ePodatelna@bilina.cz
www.bilina.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12466
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Teplice
Vrchlického 3175
41502
950167111
podatelna.tp@uradprace.cz
www.uradprace.cz/teplice-1
Živnostenský úřad MÚ Bílina - Obecní živnostenský úřad
Břežánská 50/4
41801
417810940
brodska@bilina.cz
www.bilina.cz

Euroregiony

Krušnohoří

Účel:
Forma: Zájmové sdružení právnických osob
Adresa sídla: Divadlo Rozmanitostí, Topolová 1278, 43401 Most
Kraj: Ústecký kraj
Rok založení: 1992
Předseda: Martina Ďurdíková
Kontaktní telefon: 728 083 001 (jednatel)
E-mail: konecna@euroreg.cz
WWW: euroreg.cz
Dokumenty: http://www.euroreg.cz/

Elbe/Labe

Účel: Podpora spolupráce a rozvoje v oblastech regionálního plánování, životního prostředí, hospodářství, cestovního ruchu, výstavby infrastruktury, ochrany před živelnými pohromami, záchranářství, dopravy, kultury, vzdělávání, sportu, setkávání, zdravotnictví a sociální péče. Podpora snah a jednotlivých záměrů měst a obcí, které odpovídají rozvojovým cílům regionu. Podpora všech snah a opatření na komunální úrovni. Zastupování regionálních zájmů na příslušných úřadech a insitutucích. Podpora aktivit v rámci závazných mezinárodních smluv o regionální přeshraniční kooperaci.
Forma: Dobrovolné zájmové přeshraniční společenství a dobrovolný svazek obcí
Adresa sídla: Velká Hradební 2, 40001 Ústí nad Labem
Kraj: Královéhradecký kraj
Rok založení: 1992
Předseda: Mgr. Vladimír Lipský
Kontaktní telefon: 411198002
E-mail: informace@euroregion-elbe-labe.eu
WWW: www.elbelabe.eu
Dokumenty: http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/o-nas/dokumenty/

MAS

SERVISO, o. p. s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Komenského náměstí 17/x, 411 15 Třebívlice
Založeno: 27.11.2002
Kontaktní telefon: 725207213
E-mail: serviso@tiscali.cz
WWW: www.serviso.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 17166 2547 10568 1102 2949 17218
Muži 9420 1299 6251 569 1301 9441
Ženy 7746 1248 4317 533 1648 7777

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 144 181 -37 424 484 -60 -97
Muži 80 101 -21 217 240 -23 -44
Ženy 64 80 -16 207 244 -37 -53

Data pro rok 2020

Počet sňatků 59
Počet rozvodů 35

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 15890
z toho muži 7766
z toho ženy 8124

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 15890
v tom ve věku 0-14 2748
15-64 11493
65 a více let 1649

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 13142
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 4291
vyučení a stř. odborné bez mat. 5519
úplné střední s maturitou 2503
vyšší odborné a nástavbové 286
vysokoškolské 380

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 14691
Cizinci s dlouhodobým pobytem 44
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 37
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 6

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 2152
Nezjištěné vyznání 798

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 11604
v tom zaměstnaní celkem 7022
nezaměstnaní celkem 1388

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 11604
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 90
průmysl 3536
stavebnictví 582
obchod,opravy motor. vozidel 681
doprava, pošty a telekomunikace 454
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 382
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 672

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 2799
denně mimo obec 2027
denně mimo obec nad 60min. 171

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 6520
Cenzové domácnosti 6982
v tom úplné rodiny 3733
neúplné rodiny 924
nerodinné domácnosti 114
domácnosti jednotlivců 2211

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 1398
Trvale obydlené domy - rodinné domy 936
Neobydlené obydlené domy celkem 105
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 1
Průměrné stáří trvale obydlených domů 50.41
Domy podle vlastnictví soukromých osob 963
obce, státu 128
bytové družstvo - SBD 75
ostatní vlastnictví 225

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 1398
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 1246
vodovodem 1384
plynem 1188
ústředním topením 1099

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 6520
Trvale obydlené byty v rodin. domech 1099
Neobydlené byty 371

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 6520
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 926
v osobním vlastnictví 2027
nájemní 2368
člena bytového družstva 934

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 6520
Byty podle vybavení plyn v bytě 5483
vodovod v bytě 6466
připojení na veřejnou kanalizační síť 6320
ústřední topení, etážové topení 5927
vlastní koupelna, sprchový kout 6407

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 15401
z toho muži 7647
z toho ženy 7754

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 15401
v tom ve věku 0-14 2501
15-64 10648
65 a více let 2004

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 12900
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 3352
vyučení a stř. odborné bez mat. 4749
úplné střední s maturitou 2597
vyšší odborné a nástavbové 300
vysokoškolské 567
nezjištěné vzdělání 1195

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 6818
v tom zaměstnaní celkem 5779
nezaměstnaní celkem 1039

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 6818
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 34
průmysl 2162
stavebnictví 326
obchod,opravy motor. vozidel 457
doprava a skladování 321
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 286
vzdělávání 252
zdravotní a sociální péče 291

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 2290
denně mimo obec 1203
Dojíždějící do zaměstnání 1895
do škol 119

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 1480
Obydlené rodinné domy 982
Obydlené bytové domy 444
Domy podle vlastnictví soukromých osob 1005
obce, státu 56
spoluvlastnictví vlastníků bytů 243
nezjištěno 63

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 6538
Obydlené byty v rodinných domech 1171
Neobydlené byty 617

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 6538
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 948
v osobním vlastnictví 2430
nájemní 1903
družstevní 423

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 6538
Byty podle vybavení plyn v bytě 4675
vodovod v bytě 5854
připojení na veřejnou kanalizační síť 6255
ústřední topení 5866
etážové topení 260

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 629 95 32 89 159 11 402 120 60
Muži 291 48 19 42 82 7 179 58 30
Ženy 338 47 13 47 77 4 223 62 30

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 345
Muži 141
Ženy 204

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 2,956%
Muži 1,147%
Ženy 4,206%

Technická vybavenost

Pošta 3
PSČ 41801
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů ne
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ano
Hasičský záchranný sbor ano
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR ano
Detašované pracoviště policie ne
Městská, obecní policie ano

Doprava

Zastávka dálkové linky ano
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ano

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 5
Pojišťovny a jejich úřadovny 3

Byty

Počet dokončených bytů 8
Počet zrušených bytů 2

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 5
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ano 1
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ano 4
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ano 2
Kulturní objekt Ano 4
LDN Ano 1
Lekárna Ano 5
most Ano 32
Obecní úřad Ano 2
Obchod s potravinami Ano 13
Ordinace lékaře Ano 11
Parkoviště Ano 1
Policejní stanice Ano 2
Pošta Ano 2
Restaurace Ano 18
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 69
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 36
Škola Ano 11
Trafostanice Ano 18
Vodojem Ano 5

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 4
Stálá kina 2
Multikino 0
Divadlo 0
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 3
Kulturní zařízení ostatní 3
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 1
Zoologická zahrada 0
Sakrální stavba 1
Hřbitov 1
Krematorium 0
Smuteční síň 1

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 1
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 1
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 1
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 3
Počet základních škol 0
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 4
Počet škol v oboru gymnázií 1
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol 0
Počet soukromých vysokých škol 0
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 1
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 3
Kryté bazény z koupališť a bazénů 1
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 2
Stadiony otevřené 2
Stadiony kryté 0
Zimní stadiony kryté i otevřené 1
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 13

Data pro rok 2006

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 2
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou 1

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 1017
Zemědělství, lesnictví, rybářství 39
Zpracovatelský průmysl 127
Stavebnictví 182
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 213
Doprava a skladování 32
Ubytování, stravování a pohostinství 73
Činnosti v oblasti nemovitostí 39
Profesní, vědecké a technické činnosti 102
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 21
Ostatní činnosti 83
Nezařazeno 100
Státní organizace - počet subjektů 11
Akciové společnosti - počet subjektů 9
Obchodní společnosti - počet subjektů 283
Družstevní organizace - počet subjektů 6
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 2307
Svobodná povolání - počet subjektů 40
Ostatní právní formy - počet subjektů 257
Počet subjektů bez zaměstnanců 658
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 136
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 30
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 10
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 6