Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Chabařovice (okres Ústí nad Labem)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 568007
NUTS5: CZ0427568007
LAU 1 (NUTS 4): CZ0427 - okres Ústí nad Labem
NUTS3: CZ042 - Ústecký kraj
NUTS2: CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Ústí nad Labem
Obec s rozšířenou působností: Ústí nad Labem
Katastrální plocha (ha): 1690
Počet bydlících obyvatel k 2021: 2523
Nadmořská výška (m n.m.): 175
První písemná zpráva (rok): 1352

Informace

Samospráva

Městský úřad Chabařovice      
Husovo náměstí 183      
40317 Chabařovice   Starosta/tka: Alena Vaněčková
    Telefon: 475225396
Pošta: Chabařovice E-mail: vlcek@chabarovice.cz
IČ: 00556912    
Úřední hodiny: Po,St:8-12.00,13-17.00    
Telefon: 475 225 412    
Datová schránka: 7hfbvkh E-mail: podatelna@chabarovice.cz
Web: www.chabarovice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Chabařovice Roudníky Vyklice
Zalužany u Vyklic

Část obce díl

Chabařovice Roudníky

Základní sídelní jednotka díl

Chabařovice Roudníky Vyklice
Zalužany

Územně technická jednotka

UTJ Chabařovice UTJ Roudníky UTJ Vyklice
UTJ Zalužany u Vyklic

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Ústí nad Labem
Dlouhá 3359/13a
40021
475252111
podatelna2501@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2501
Hygienická stanice KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 15
40001
477755110
info@khsusti.cz, e-podatelna@khsusti.cz
www.khsusti.cz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Ústí nad Labem
Krčínova 797/2
40007
475246500
kp.ustinl@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/ustinl, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Ustecky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Usti-nad-Labem/Katastralni-pracoviste-Usti-nad-Labem.aspx
Matriční úřad Městský úřad Chabařovice - Matrika
Husovo nám. 183
40317
475225005
luxa@chabarovice.cz
www.chabarovice.cz
Městský úřad Městský úřad
Husovo náměstí 183
40317
475 225 412
podatelna@chabarovice.cz
www.chabarovice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Ústí nad Labem
Revoluční  3289/15
40001
475314111
posta.ul@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/ustecky-kraj/usti-nad-labem#obsah
Soud Okresní soud v Ústí nad Labem
Kramoly  641/37
40124
475247111
podatelna@osoud.unl.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=195&j=205&k=1952
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Ústí nad Labem
Dvořákova 1274
3134
474470501
podatelna@osz.unl.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=108&j=118&k=1169
Stavební úřad Městský úřad Chabařovice - Stavební úřad
Husovo náměstí 183
40317
475225460
podatelna@chabarovice.cz
www.chabarovice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13044
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Ústí nad Labem
Dvořákova 1609/18
40021
950171411
podatelna.ul@uradprace.cz
www.uradprace.cz/usti-nad-labem-1
Živnostenský úřad Magistrát města Ústí nad Labem - Živnostenský úřad
Velká Hradební  2336/8
40101
475241111
Zivnostensky.Odbor@mag-ul.cz
www.usti-nad-labem.cz

Euroregiony

Elbe/Labe

Účel: Podpora spolupráce a rozvoje v oblastech regionálního plánování, životního prostředí, hospodářství, cestovního ruchu, výstavby infrastruktury, ochrany před živelnými pohromami, záchranářství, dopravy, kultury, vzdělávání, sportu, setkávání, zdravotnictví a sociální péče. Podpora snah a jednotlivých záměrů měst a obcí, které odpovídají rozvojovým cílům regionu. Podpora všech snah a opatření na komunální úrovni. Zastupování regionálních zájmů na příslušných úřadech a insitutucích. Podpora aktivit v rámci závazných mezinárodních smluv o regionální přeshraniční kooperaci.
Forma: Dobrovolné zájmové přeshraniční společenství a dobrovolný svazek obcí
Adresa sídla: Velká Hradební 2, 40001 Ústí nad Labem
Kraj: Královéhradecký kraj
Rok založení: 1992
Předseda: Mgr. Vladimír Lipský
Kontaktní telefon: 411198002
E-mail: informace@euroregion-elbe-labe.eu
WWW: www.elbelabe.eu
Dokumenty: http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/o-nas/dokumenty/

MAS

MAS Labské skály, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Mírové nám. 280/x, 407 01 Jílové
Založeno: 12.10.2005
Kontaktní telefon: 606058408
E-mail: zs.tisa@volny.cz
WWW: www.maslabskeskaly.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 2 523 413 1 513 141 456 2 502
Muži 1 210 204 769 78 184 1 209
Ženy 1 313 209 744 63 272 1 293

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 25 35 -10 102 72 30 20
Muži 13 22 -9 40 40 0 -9
Ženy 12 13 -1 62 32 30 29

Data pro rok 2021

Počet sňatků 14
Počet rozvodů 11

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2 234
z toho muži 1 116
z toho ženy 1 118

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2 234
v tom ve věku 0-14 386
15-64 1 597
65 a více let 251

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 848
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 572
vyučení a stř. odborné bez mat. 804
úplné střední s maturitou 350
vyšší odborné a nástavbové 35
vysokoškolské 47

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 2 047
Cizinci s dlouhodobým pobytem 11
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 15
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 3

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 454
Nezjištěné vyznání 108

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 649
v tom zaměstnaní celkem 957
nezaměstnaní celkem 182

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 649
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 14
průmysl 299
stavebnictví 115
obchod,opravy motor. vozidel 141
doprava, pošty a telekomunikace 82
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 75
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 102

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 648
denně mimo obec 553
denně mimo obec nad 60min. 26

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 856
Cenzové domácnosti 975
v tom úplné rodiny 511
neúplné rodiny 134
nerodinné domácnosti 15
domácnosti jednotlivců 315

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 508
Trvale obydlené domy - rodinné domy 440
Neobydlené obydlené domy celkem 22
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 0
Průměrné stáří trvale obydlených domů 75
Domy podle vlastnictví soukromých osob 449
obce, státu 46
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 13

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 508
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 341
vodovodem 506
plynem 349
ústředním topením 412

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 856
Trvale obydlené byty v rodin. domech 594
Neobydlené byty 75

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 856
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 482
v osobním vlastnictví 0
nájemní 272
člena bytového družstva 1

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 856
Byty podle vybavení plyn v bytě 540
vodovod v bytě 841
připojení na veřejnou kanalizační síť 527
ústřední topení, etážové topení 624
vlastní koupelna, sprchový kout 756

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2 578
z toho muži 1 265
z toho ženy 1 313

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2 578
v tom ve věku 0-14 452
15-64 1 764
65 a více let 350

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 2 126
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 487
vyučení a stř. odborné bez mat. 807
úplné střední s maturitou 521
vyšší odborné a nástavbové 49
vysokoškolské 124
nezjištěné vzdělání 126

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 171
v tom zaměstnaní celkem 1 006
nezaměstnaní celkem 165

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 171
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 8
průmysl 242
stavebnictví 88
obchod,opravy motor. vozidel 109
doprava a skladování 77
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 65
vzdělávání 67
zdravotní a sociální péče 51

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 423
denně mimo obec 374
Dojíždějící do zaměstnání 334
do škol 33

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 599
Obydlené rodinné domy 528
Obydlené bytové domy 62
Domy podle vlastnictví soukromých osob 554
obce, státu 23
spoluvlastnictví vlastníků bytů 10
nezjištěno 5

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 990
Obydlené byty v rodinných domech 691
Neobydlené byty 117

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 990
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 559
v osobním vlastnictví 6
nájemní 252
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 990
Byty podle vybavení plyn v bytě 668
vodovod v bytě 912
připojení na veřejnou kanalizační síť 751
ústřední topení 758
etážové topení 92

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 99 8 1 15 32 4 44 31 22
Muži 44 4 0 7 16 2 22 10 11
Ženy 55 4 1 8 16 2 22 21 11

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 89
Muži 37
Ženy 52

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 5,397%
Muži 4,437%
Ženy 6,380%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1
Zařízení lékárenské péče (lékárny)1

Data pro rok 1993

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ano 1
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 2
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 3
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 13
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 4
Ordinace lékaře Ano 4
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ano 1
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 9
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 3
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 10
Sběrný dvůr Ano 2
Skladový areál Ano 1
Sportoviště Ano 20
Škola Ano 3
Trafostanice Ano 9
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola1
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Školy

Mateřská škola Chabařovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Mateřská škola
Základní škola Chabařovice, příspěvková organizace Základní škola, Školní družina
Základní umělecká škola Chabařovice, okres Ústí nad Labem Základní umělecká škola

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory1
Domovy se zvláštním režimem1
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace3
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti85
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.488
Svobodná povolání12
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel7
Ostatní35

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců192
s 1-9 zaměst.- mikropodniky42
s 10-49 zaměst.- malé podniky13
s 50-249 zaměst.- střed.podn.2
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno383

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství20
B-E Průmysl celkem79
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl64
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného6
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa9
F Stavebnictví102
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid142
H Doprava a skladování30
I Ubytování; stravování a pohostinství46
J Informační a komunikační činnosti10
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí16
M Profesní; vědecké a technické činnosti58
N Administrativní a podpůrné činnosti9
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání19
Q Zdravotní a sociální péče5
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti33
S Ostatní činnosti40
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno20

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 690
Orná půda460
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady31
Ovocné sady16
Trvalé travní porosty (býv.louky)156
Pastviny63
Zemědělská půda663
Lesní půda147
Vodní plochy196
Zastavěné plochy34
Ostatní plochy650