Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Chabařovice (okres Ústí nad Labem)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 568007
NUTS5: CZ0427568007
LAU 1 (NUTS 4): CZ0427 - okres Ústí nad Labem
NUTS3: CZ042 - Ústecký kraj
NUTS2: CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Ústí nad Labem
Obec s rozšířenou působností: SO ORP Ústí nad Labem
Katastrální plocha (ha): 1690
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018: 2518
Nadmořská výška (m n.m.): 175
První písemná zpráva (rok): 1352

Informace

Samospráva

Městský úřad Chabařovice      
Husovo náměstí 183      
40317 Chabařovice   Starosta/tka: Mgr.Josef Kusebauch
    Telefon: 475225396
Pošta: Chabařovice E-mail: vlcek@chabarovice.cz
IČ: 00556912    
Úřední hodiny: Po,St:8-12.00,13-17.00    
Telefon: 475 225 412    
Datová schránka: 7hfbvkh E-mail: podatelna@chabarovice.cz
Web: www.chabarovice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

katastrální území Chabařovice katastrální území Roudníky katastrální území Vyklice
katastrální území Zalužany u Vyklic

Část obce díl

díl části obce Chabařovice díl části obce Roudníky

Základní sídelní jednotka díl

Díl ZSJ Chabařovice Díl ZSJ Roudníky Díl ZSJ Vyklice
Díl ZSJ Zalužany

Územně technická jednotka

UTJ Chabařovice UTJ Roudníky UTJ Vyklice
UTJ Zalužany u Vyklic

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Ústí nad Labem
Dlouhá 3359/13a
40021
475252111
podatelna2501@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2501
Hygienická stanice KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 15
40001
477755110
info@khsusti.cz, e-podatelna@khsusti.cz
www.khsusti.cz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Ústí nad Labem
Krčínova 797/2
40007
475246500
kp.ustinl@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/ustinl, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Ustecky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Usti-nad-Labem/Katastralni-pracoviste-Usti-nad-Labem.aspx
Matriční úřad Městský úřad Chabařovice - Matrika
Husovo nám. 183
40317
475225005
luxa@chabarovice.cz
www.chabarovice.cz
Městský úřad Městský úřad
Husovo náměstí 183
40317
475 225 412
podatelna@chabarovice.cz
www.chabarovice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Ústí nad Labem
Revoluční  3289/15
40001
475314111
posta.ul@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/ustecky-kraj/usti-nad-labem#obsah
Soud Okresní soud v Ústí nad Labem
Kramoly  641/37
40124
475247111
podatelna@osoud.unl.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=195&j=205&k=1952
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Ústí nad Labem
Dvořákova 1274
3134
474470501
podatelna@osz.unl.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=108&j=118&k=1169
Stavební úřad Městský úřad Chabařovice - Stavební úřad
Husovo náměstí 183
40317
475225460
podatelna@chabarovice.cz
www.chabarovice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13044
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Ústí nad Labem
Dvořákova 1609/18
40021
950171411
podatelna.ul@uradprace.cz
www.uradprace.cz/usti-nad-labem-1
Živnostenský úřad Magistrát města Ústí nad Labem - Živnostenský úřad
Velká Hradební  2336/8
40101
475241111
Zivnostensky.Odbor@mag-ul.cz
www.usti-nad-labem.cz

Euroregiony

Elbe/Labe

Účel: Podpora spolupráce a rozvoje v oblastech regionálního plánování, životního prostředí, hospodářství, cestovního ruchu, výstavby infrastruktury, ochrany před živelnými pohromami, záchranářství, dopravy, kultury, vzdělávání, sportu, setkávání, zdravotnictví a sociální péče. Podpora snah a jednotlivých záměrů měst a obcí, které odpovídají rozvojovým cílům regionu. Podpora všech snah a opatření na komunální úrovni. Zastupování regionálních zájmů na příslušných úřadech a insitutucích. Podpora aktivit v rámci závazných mezinárodních smluv o regionální přeshraniční kooperaci.
Forma: Dobrovolné zájmové přeshraniční společenství a dobrovolný svazek obcí
Adresa sídla: Velká Hradební 2, 40001 Ústí nad Labem
Kraj: Královéhradecký kraj
Rok založení: 1992
Předseda: Mgr. Vladimír Lipský
Kontaktní telefon: 411198002
E-mail: informace@euroregion-elbe-labe.eu
WWW: www.elbelabe.eu
Dokumenty: http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/o-nas/dokumenty/

MAS

MAS Labské skály, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Mírové nám. 280/x, 407 01 Jílové
Založeno: 12.10.2005
Kontaktní telefon: 606058408
E-mail: zs.tisa@volny.cz
WWW: www.maslabskeskaly.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 2518 411 1522 134 451 2537
Muži 1217 200 767 61 189 1229
Ženy 1301 211 755 73 262 1308

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 30 32 -2 85 106 -21 -23
Muži 15 13 2 41 43 -2 0
Ženy 15 19 -4 44 63 -19 -23

Data pro rok 2020

Počet sňatků 14
Počet rozvodů 11

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2234
z toho muži 1116
z toho ženy 1118

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2234
v tom ve věku 0-14 386
15-64 1597
65 a více let 251

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1848
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 572
vyučení a stř. odborné bez mat. 804
úplné střední s maturitou 350
vyšší odborné a nástavbové 35
vysokoškolské 47

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 2047
Cizinci s dlouhodobým pobytem 11
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 15
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 3

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 454
Nezjištěné vyznání 108

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1649
v tom zaměstnaní celkem 957
nezaměstnaní celkem 182

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1649
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 14
průmysl 299
stavebnictví 115
obchod,opravy motor. vozidel 141
doprava, pošty a telekomunikace 82
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 75
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 102

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 648
denně mimo obec 553
denně mimo obec nad 60min. 26

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 856
Cenzové domácnosti 975
v tom úplné rodiny 511
neúplné rodiny 134
nerodinné domácnosti 15
domácnosti jednotlivců 315

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 508
Trvale obydlené domy - rodinné domy 440
Neobydlené obydlené domy celkem 22
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 0
Průměrné stáří trvale obydlených domů 74.82
Domy podle vlastnictví soukromých osob 449
obce, státu 46
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 13

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 508
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 341
vodovodem 506
plynem 349
ústředním topením 412

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 856
Trvale obydlené byty v rodin. domech 594
Neobydlené byty 75

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 856
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 482
v osobním vlastnictví 0
nájemní 272
člena bytového družstva 1

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 856
Byty podle vybavení plyn v bytě 540
vodovod v bytě 841
připojení na veřejnou kanalizační síť 527
ústřední topení, etážové topení 624
vlastní koupelna, sprchový kout 756

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2578
z toho muži 1265
z toho ženy 1313

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2578
v tom ve věku 0-14 452
15-64 1764
65 a více let 350

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 2126
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 487
vyučení a stř. odborné bez mat. 807
úplné střední s maturitou 521
vyšší odborné a nástavbové 49
vysokoškolské 124
nezjištěné vzdělání 126

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1171
v tom zaměstnaní celkem 1006
nezaměstnaní celkem 165

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1171
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 8
průmysl 242
stavebnictví 88
obchod,opravy motor. vozidel 109
doprava a skladování 77
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 65
vzdělávání 67
zdravotní a sociální péče 51

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 423
denně mimo obec 374
Dojíždějící do zaměstnání 334
do škol 33

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 599
Obydlené rodinné domy 528
Obydlené bytové domy 62
Domy podle vlastnictví soukromých osob 554
obce, státu 23
spoluvlastnictví vlastníků bytů 10
nezjištěno 5

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 990
Obydlené byty v rodinných domech 691
Neobydlené byty 117

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 990
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 559
v osobním vlastnictví 6
nájemní 252
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 990
Byty podle vybavení plyn v bytě 668
vodovod v bytě 912
připojení na veřejnou kanalizační síť 751
ústřední topení 758
etážové topení 92

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 84 11 1 9 29 4 37 28 15
Muži 36 2 0 6 9 2 19 10 5
Ženy 48 9 1 3 20 2 18 18 10

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 49
Muži 24
Ženy 25

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 2,959%
Muži 2,897%
Ženy 3,019%

Technická vybavenost

Pošta 1
PSČ 40317
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů ano
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ne
Hasičský záchranný sbor ne
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR ne
Detašované pracoviště policie ano
Městská, obecní policie ano

Doprava

Zastávka dálkové linky ano
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ano

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1
Pojišťovny a jejich úřadovny 1

Byty

Počet dokončených bytů 0
Počet zrušených bytů 1

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Nachází se v obci prodejna potravin? Ano 5
Nachází se v obci hospoda/restaurace? Ano 9
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) Ano 1
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) Ano 2
Nachází se v obci praktický lékař? Ano 1
Nachází se v obci dětský lékař? Ano 2
Nachází se v obci zubař? Ne 0
Nachází se v obci lékárna? Ne 0
Nachází se v obci veterinář? Ne 0
Nachází se v obci pošta? Ano 1
Nachází se v obci ČOV? Ano 1
Nachází se v obci kulturní objekt? Ano 2
Nachází se v obci sportoviště? Ano 13
Nachází se v obci vodojem? Ne 0
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? Ano 1
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? Ne 0
Nachází se v obci bankomat? Ne 0
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? Ne 0
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci dům pro seniory? Ano 1
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? Ne 0
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) Ne 0
Nachází se v obci most? Ano 14
Nachází se v obci parkoviště? Ne 0
Nachází se v obci brownfield? Ano 1
Nachází se v obci hřbitov? Ano 2
Nachází se v obci obecní úřad? Ano 1
Nachází se v obci policejní stanice? Ne 0
Nachází se v obci infocentrum? Ne 0
Nachází se v obci herna? Ne 0
Nachází se v obci trafostanice? Ano 10
Nachází se v obci skladový areál? Ano 2
Nachází se v obci sběrné místo? Ano 2
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? Ano 6

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina 1
Multikino 0
Divadlo 0
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 1
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 1
Zoologická zahrada 0
Sakrální stavba 3
Hřbitov 2
Krematorium 0
Smuteční síň 0

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 1
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 1
Počet základních škol 0
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 1
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol 0
Počet soukromých vysokých škol 0
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 1
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 1
Kryté bazény z koupališť a bazénů 0
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 4
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 1
Stadiony otevřené 1
Stadiony kryté 0
Zimní stadiony kryté i otevřené 0
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 2

Data pro rok 2006

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 1
Domovy se zvláštním režimem 1
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou 0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 302
Zemědělství, lesnictví, rybářství 12
Zpracovatelský průmysl 39
Stavebnictví 44
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 48
Doprava a skladování 22
Ubytování, stravování a pohostinství 19
Činnosti v oblasti nemovitostí 8
Profesní, vědecké a technické činnosti 35
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 14
Ostatní činnosti 20
Nezařazeno 18
Státní organizace - počet subjektů 3
Akciové společnosti - počet subjektů 2
Obchodní společnosti - počet subjektů 80
Družstevní organizace - počet subjektů 1
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 471
Svobodná povolání - počet subjektů 15
Ostatní právní formy - počet subjektů 36
Počet subjektů bez zaměstnanců 184
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 46
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 14
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 4
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 1