Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Havlíčkův Brod (okres Havlíčkův Brod)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 568414
NUTS5: CZ0631568414
LAU 1 (NUTS 4): CZ0631 - okres Havlíčkův Brod
NUTS3: CZ063 - Kraj Vysočina
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Havlíčkův Brod
Obec s rozšířenou působností: Havlíčkův Brod
Katastrální plocha (ha): 6493
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018: 23256
Nadmořská výška (m n.m.): 422
První písemná zpráva (rok): 1234

Informace

Samospráva

Městský úřad Havlíčkův Brod      
Havlíčkovo náměstí 57      
58001 Havlíčkův Brod   Starosta/tka: Bc. Jan Tecl
    Telefon: +420569497111; +420569497197; +420569497104
Pošta: Havlíčkův Brod 1 E-mail: posta@muhb.cz; epodatelna@muhb.cz
IČ: 00267449    
Úřední hodiny: Po,St:6.30-17; Út,Čt: 6.30-15; Pá: 6.30-14    
Telefon: 569 497 111    
Datová schránka: 5uvbfub E-mail: posta@muhb.cz
Web: www.muhb.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Březinka u Havlíčkova Brodu Havlíčkův Brod Jilemník
Klanečná Květnov Mírovka
Perknov Poděbaby Šmolovy u Havlíčkova Brodu
Suchá u Havlíčkova Brodu Termesivy Veselice u Havlíčkova Brodu
Zbožice

Základní sídelní jednotka díl

Baštinov Březinka Černý Les
Dolní Papšíkov Havlíčkův Brod-střed Horní Papšíkov
Horní Žižkov Husova Jihlavské Předměstí-střed
Jihlavské Předměstí-východ Jihlavské Předměstí-západ Jilemník
Klanečná Kokořín Květnov
Letná Mírovka Na Občinách
Novotného Dvůr Občiny Perknov
Poděbaby Pohledští Dvořáci Poříč
Psychiatrická léčebna Rozkoš Rýdlov
Sídliště Pražská Sídliště Pražská-východ Sídliště Výšina
Šmolovy Stříbrný Dvůr Suchá
Svatý Kříž Termesivy U Nové silnice
U Sázavy Veselice Vršovice
Vysočany Zbožice

Část obce díl

Březinka Havlíčkův Brod Herlify
Jilemník Klanečná Květnov
Mírovka Poděbaby Šmolovy
Suchá Svatý Kříž Termesivy
Veselice Zbožice

Územně technická jednotka

UTJ Březinka u Havlíčkova Brodu UTJ Havlíčkův Brod UTJ Jilemník
UTJ Klanečná UTJ Květnov UTJ Mírovka
UTJ Perknov UTJ Poděbaby UTJ Šmolovy u Havlíčkova Brodu
UTJ Suchá u Havlíčkova Brodu UTJ Termesivy UTJ Veselice u Havlíčkova Brodu
UTJ Zbožice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Havlíčkově Brodě
Smetanovo nám. 261
58002
569474111
podatelna2903@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2903
Hygienická stanice Územní pracoviště Havlíčkův Brod
Štáflova 2003
58002
569474211
podatelna@khsjih.cz
www.khsjih.cz/uzemni-pracoviste.php?pracoviste=HB
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod
Na písku 1346
58001
569668111
kp.hbrod@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/hbrod, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Vysocinu/Katastralni-pracoviste/KP-Havlickuv-Brod/Katastralni-pracoviste-Havlickuv-Brod.aspx
Matriční úřad Městský úřad Havlíčkův Brod - Matrika
Havlíčkovo nám. 57
58001
569497330
pbarta@muhb.cz
www.muhb.cz
Městský úřad Městský úřad
Havlíčkovo náměstí 57
58001
569 497 111
posta@muhb.cz
www.muhb.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Havlíčkův Brod
Pražská 2893
58003
569465300
posta.hb@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/kraj-vysocina/havlickuv-brod#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Havlíčkův Brod
Štáflova 2003
58002
569400711
podatelna@osz.hbr.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-havlickuv-brod/kontakty
Soud Okresní soud v Havlíčkově Brodě
Husova 2895
58025
569493111
podatelna@osoud.hbr.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-havlickove-brode
Stavební úřad Městský úřad Havlíčkův Brod - Stavební úřad
Havlíčkovo náměstí 57
58001
569497212
posta@muhb.cz
www.muhb.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12325
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Havlíčkov Brod
Jihlavská 42
58001
950114111
podatelna.hb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/havlickuv-brod
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Chotěboř
Krále Jana 259
58301
950114200
podatelna.hb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/chotebor
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Světlá nad Sázavou
náměstí Trčků z Lípy 18
58291
950114211
podatelna.hb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/svetla-nad-sazavou
Živnostenský úřad MÚ Havlíčkův Brod - Obecní živnostenský úřad
1855
58001
569497220
lbenesova@muhb.cz
www.muhb.cz

MAS

Královská stezka o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Žižkovo nám. 66/x, 582 81 Habry
Založeno: 5.9.2007
Kontaktní telefon: 774489322
E-mail: kralovska-stezka@centrum.cz
WWW: www.kralovska-stezka.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 23256 3548 13137 1546 5025 23153
Muži 11356 1869 6639 724 2124 11278
Ženy 11900 1679 6498 822 2901 11875

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 243 337 -94 472 565 -93 -187
Muži 119 175 -56 219 281 -62 -118
Ženy 124 162 -38 253 284 -31 -69

Data pro rok 2020

Počet sňatků 120
Počet rozvodů 39

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 24375
z toho muži 11861
z toho ženy 12514

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 24375
v tom ve věku 0-14 3960
15-64 17159
65 a více let 3256

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 20415
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 3643
vyučení a stř. odborné bez mat. 7117
úplné střední s maturitou 6523
vyšší odborné a nástavbové 909
vysokoškolské 2075

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 23525
Cizinci s dlouhodobým pobytem 117
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 22
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 13

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 7137
Nezjištěné vyznání 2978

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 14709
v tom zaměstnaní celkem 11950
nezaměstnaní celkem 697

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 14709
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 524
průmysl 3138
stavebnictví 1053
obchod,opravy motor. vozidel 1171
doprava, pošty a telekomunikace 939
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 1288
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 2262

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 2569
denně mimo obec 1218
denně mimo obec nad 60min. 161

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 8904
Cenzové domácnosti 9809
v tom úplné rodiny 5870
neúplné rodiny 1289
nerodinné domácnosti 137
domácnosti jednotlivců 2513

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 3481
Trvale obydlené domy - rodinné domy 2888
Neobydlené obydlené domy celkem 312
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 104
Průměrné stáří trvale obydlených domů 39.18
Domy podle vlastnictví soukromých osob 2883
obce, státu 184
bytové družstvo - SBD 181
ostatní vlastnictví 224

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 3481
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 2921
vodovodem 3454
plynem 2730
ústředním topením 2389

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 8904
Trvale obydlené byty v rodin. domech 3446
Neobydlené byty 716

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 8904
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 2956
v osobním vlastnictví 632
nájemní 2497
člena bytového družstva 1423

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 8904
Byty podle vybavení plyn v bytě 7773
vodovod v bytě 8862
připojení na veřejnou kanalizační síť 8219
ústřední topení, etážové topení 7790
vlastní koupelna, sprchový kout 8780

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 23769
z toho muži 11499
z toho ženy 12270

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 23769
v tom ve věku 0-14 3279
15-64 16341
65 a více let 4096

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 20490
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 2905
vyučení a stř. odborné bez mat. 6229
úplné střední s maturitou 6798
vyšší odborné a nástavbové 1119
vysokoškolské 2604
nezjištěné vzdělání 759

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 11636
v tom zaměstnaní celkem 10742
nezaměstnaní celkem 894

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 11636
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 292
průmysl 2559
stavebnictví 738
obchod,opravy motor. vozidel 998
doprava a skladování 577
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 861
vzdělávání 686
zdravotní a sociální péče 1406

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 4568
denně mimo obec 1585
Dojíždějící do zaměstnání 3911
do škol 1037

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 3834
Obydlené rodinné domy 3196
Obydlené bytové domy 564
Domy podle vlastnictví soukromých osob 3120
obce, státu 84
spoluvlastnictví vlastníků bytů 275
nezjištěno 60

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 9341
Obydlené byty v rodinných domech 3741
Neobydlené byty 1065

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 9341
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 3137
v osobním vlastnictví 1929
nájemní 2138
družstevní 1261

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 9341
Byty podle vybavení plyn v bytě 7674
vodovod v bytě 8824
připojení na veřejnou kanalizační síť 8621
ústřední topení 6386
etážové topení 2051

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 349 69 4 47 125 19 67 132 121
Muži 175 32 1 23 67 13 17 80 63
Ženy 174 37 3 24 58 6 50 52 58

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 237
Muži 104
Ženy 133

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 1,614%
Muži 1,354%
Ženy 1,817%

Technická vybavenost

Pošta 1
PSČ 58001
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů ne
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ano
Hasičský záchranný sbor ano
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR ano
Detašované pracoviště policie ano
Městská, obecní policie ano

Doprava

Zastávka dálkové linky ano
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ano

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 13
Pojišťovny a jejich úřadovny 11

Byty

Počet dokončených bytů 75
Počet zrušených bytů 10

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Dosud nezmapováno

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 9
Stálá kina 2
Multikino 0
Divadlo 0
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 2
Kulturní zařízení ostatní 7
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 1
Zoologická zahrada 0
Sakrální stavba 6
Hřbitov 4
Krematorium 0
Smuteční síň 1

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 1
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 1
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 1
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 3
Počet základních škol 0
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 1
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 6
Počet škol v oboru gymnázií 1
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 4
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 3
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 1
Počet veřejných vysokých škol 0
Počet soukromých vysokých škol 0
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 2
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 3
Kryté bazény z koupališť a bazénů 1
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 16
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 13
Stadiony otevřené 1
Stadiony kryté 0
Zimní stadiony kryté i otevřené 1
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 6

Data pro rok 2006

Sociální oblast

Azylové domy 1
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 2
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 2
Domovy se zvláštním režimem 1
Chráněné bydlení 2
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1
Sociální poradny 1
Centra sociálně rehabilitačních služeb 2
Domy s pečovatelskou službou 1

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 2999
Zemědělství, lesnictví, rybářství 143
Zpracovatelský průmysl 317
Stavebnictví 355
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 471
Doprava a skladování 85
Ubytování, stravování a pohostinství 126
Činnosti v oblasti nemovitostí 143
Profesní, vědecké a technické činnosti 507
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 99
Ostatní činnosti 245
Nezařazeno 304
Státní organizace - počet subjektů 22
Akciové společnosti - počet subjektů 33
Obchodní společnosti - počet subjektů 698
Družstevní organizace - počet subjektů 79
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 3868
Svobodná povolání - počet subjektů 240
Ostatní právní formy - počet subjektů 527
Počet subjektů bez zaměstnanců 1921
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 455
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 80
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 29
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 7