Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Kunín (okres Nový Jičín)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 568546
NUTS5: CZ0804568546
LAU 1 (NUTS 4): CZ0804 - okres Nový Jičín
NUTS3: CZ080 - Moravskoslezský kraj
NUTS2: CZ08 - Moravskoslezko
Obec s pověřeným obecním úřadem: Nový Jičín
Obec s rozšířenou působností: Nový Jičín
Katastrální plocha (ha): 1712
Počet bydlících obyvatel k 2021: 1825
Nadmořská výška (m n.m.): 254
První písemná zpráva (rok): 1382
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Kunín      
Kunín 69      
74253 Kunín   Starosta/tka: Markéta Kuběnová
    Telefon: 556749342
Pošta: Kunín E-mail: obec@kunin.cz
IČ: 00600733    
Úřední hodiny: Po.,Stř.,8:00-11:00,12:00-17:00,Út.,Čt.,8:00-11:00,12:00-15:30    
Telefon: 556 749 342    
Datová schránka: w26b2tc E-mail: obec@kunin.cz
Web: www.kunin.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Kunín

Základní sídelní jednotka díl

Kunín

Část obce díl

Kunín

Územně technická jednotka

UTJ Kunín

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Novém Jičíně
Svatopluka Čecha 2027/ 47
74101
556788111
podatelna3215@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3215
Hygienická stanice Územní pracoviště Nový Jičín
Štefánikova 9
74101
556770370
podatelna.nj@khsova.cz
www.khsova.cz/onas/uzemni-pracoviste-novy-jicin
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Nový Jičín
Slovanská  232/5
74101
556312911
kp.njicin@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/njicin, https://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Moravskoslezsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Novy-Jicin/Katastralni-pracoviste-Novy-Jicin.aspx
Matriční úřad Městský úřad Nový Jičín - Matrika
Masarykovo nám. 1
74101
+420 556 768 222 
posta@novyjicin-town.cz
www.novy-jicin.cz
Obecní úřad Obecní úřad
69
74253
556 749 342
obec@kunin.cz
www.kunin.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Nový Jičín
Svatopluka Čecha  1697/15
74101
556769111
posta.nj@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/moravskoslezsky-kraj/novy-jicin#obsah
Soud Okresní soud v Novém Jičíně
Tyršova 3
74111
556779511
podatelna@osoud.nji.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=153&j=163&k=1574
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Nový Jičín
Divadelní 7
74100
556766411
podatelna@osz.nji.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=67&j=77&k=800
Stavební úřad Úřad městyse Suchdol nad Odrou - Stavební úřad
Komenského 318
74201
556770107
mestys@suchdol-nad-odrou.cz
www.suchdol-nad-odrou.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13506
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nový Jičín
Msgr. Šrámka  1030/8
74101
950139111
podatelna.nj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/novy-jicin
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Bílovec
Pivovarská 556/41
74301
950139204
podatelna.nj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/bilovec
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Frenštát pod Radhoštěm
Místecká 1660
74401
950139240
podatelna.nj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/frenstat-pod-radhostem
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kopřivnice
Štefánikova 1163/12
74221
950139540
podatelna.nj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/koprivnice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Odry
Nádražní 670/30
74235
950139261
podatelna.nj@uradprace.cz
www.uradprace.cz/odry
Živnostenský úřad MÚ Nový Jičín - Obecní živnostenský úřad
Masarykovo nám. 1
74101
556768311
pavlina.hastikova@novyjicin.cz
www.novy-jicin.cz

MAS

MAS Regionu Poodří, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Bartošovice 1/x, 742 54 Bartošovice
Založeno: 20.4.2004
Kontaktní telefon: 556720491
E-mail: mas@regionpoodri.cz
WWW: www.mas.regionpoodri.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 1 825 318 1 066 118 323 1 825
Muži 877 150 527 54 134 887
Ženy 948 168 539 64 189 938

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 16 23 -7 42 39 3 -4
Muži 8 15 -7 15 18 -3 -10
Ženy 8 8 0 27 21 6 6

Data pro rok 2021

Počet sňatků 10
Počet rozvodů 7

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 858
z toho muži 931
z toho ženy 927

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 858
v tom ve věku 0-14 353
15-64 1 354
65 a více let 151

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 505
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 433
vyučení a stř. odborné bez mat. 650
úplné střední s maturitou 279
vyšší odborné a nástavbové 34
vysokoškolské 52

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 1 700
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 792
Nezjištěné vyznání 148

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 197
v tom zaměstnaní celkem 841
nezaměstnaní celkem 88

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 197
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 134
průmysl 346
stavebnictví 83
obchod,opravy motor. vozidel 84
doprava, pošty a telekomunikace 37
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 56
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 41

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 495
denně mimo obec 432
denně mimo obec nad 60min. 14

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 581
Cenzové domácnosti 681
v tom úplné rodiny 431
neúplné rodiny 84
nerodinné domácnosti 5
domácnosti jednotlivců 161

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 322
Trvale obydlené domy - rodinné domy 279
Neobydlené obydlené domy celkem 37
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 2
Průměrné stáří trvale obydlených domů 41
Domy podle vlastnictví soukromých osob 276
obce, státu 13
bytové družstvo - SBD 20
ostatní vlastnictví 13

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 322
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 143
vodovodem 321
plynem 269
ústředním topením 273

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 581
Trvale obydlené byty v rodin. domech 323
Neobydlené byty 68

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 581
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 275
v osobním vlastnictví 37
nájemní 83
člena bytového družstva 142

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 581
Byty podle vybavení plyn v bytě 457
vodovod v bytě 580
připojení na veřejnou kanalizační síť 320
ústřední topení, etážové topení 484
vlastní koupelna, sprchový kout 575

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 836
z toho muži 902
z toho ženy 934

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 836
v tom ve věku 0-14 324
15-64 1 324
65 a více let 186

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 512
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 313
vyučení a stř. odborné bez mat. 617
úplné střední s maturitou 364
vyšší odborné a nástavbové 53
vysokoškolské 114
nezjištěné vzdělání 42

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 927
v tom zaměstnaní celkem 841
nezaměstnaní celkem 86

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 927
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 65
průmysl 291
stavebnictví 56
obchod,opravy motor. vozidel 76
doprava a skladování 51
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 49
vzdělávání 30
zdravotní a sociální péče 32

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 413
denně mimo obec 371
Dojíždějící do zaměstnání 131
do škol 12

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 361
Obydlené rodinné domy 316
Obydlené bytové domy 41
Domy podle vlastnictví soukromých osob 302
obce, státu 17
spoluvlastnictví vlastníků bytů 17
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 653
Obydlené byty v rodinných domech 385
Neobydlené byty 76

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 653
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 303
v osobním vlastnictví 35
nájemní 97
družstevní 137

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 653
Byty podle vybavení plyn v bytě 530
vodovod v bytě 608
připojení na veřejnou kanalizační síť 491
ústřední topení 472
etážové topení 122

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 26 1 0 3 10 1 2 12 9
Muži 10 0 0 2 2 0 1 6 2
Ženy 16 1 0 1 8 2 1 6 7

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 26
Muži 10
Ženy 16

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,172%
Muži 1,653%
Ženy 2,703%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1

Data pro rok 1998

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 5
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 2
Ordinace lékaře Ano 3
Parkoviště Ano 2
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 15
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ano 1
Sportoviště Ano 6
Škola Ano 4
Trafostanice Ano 7
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Školy

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení1
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti34
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.276
Svobodná povolání6
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel18
Ostatní22

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců132
s 1-9 zaměst.- mikropodniky25
s 10-49 zaměst.- malé podniky5
s 50-249 zaměst.- střed.podn.1
s >249 zaměst.- velké podniky1
Nezjištěno194

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství30
B-E Průmysl celkem66
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl65
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví52
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid49
H Doprava a skladování8
I Ubytování; stravování a pohostinství11
J Informační a komunikační činnosti5
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí12
M Profesní; vědecké a technické činnosti41
N Administrativní a podpůrné činnosti12
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání3
Q Zdravotní a sociální péče3
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti15
S Ostatní činnosti34
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno15

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 712
Orná půda1 096
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady61
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)217
Pastviny33
Zemědělská půda1 373
Lesní půda143
Vodní plochy18
Zastavěné plochy32
Ostatní plochy146