Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Golčův Jeníkov (okres Havlíčkův Brod)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 568635
NUTS5: CZ0631568635
LAU 1 (NUTS 4): CZ0631 - okres Havlíčkův Brod
NUTS3: CZ063 - Kraj Vysočina
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Golčův Jeníkov
Obec s rozšířenou působností: Havlíčkův Brod
Katastrální plocha (ha): 2749
Počet bydlících obyvatel k 2021: 2689
Nadmořská výška (m n.m.): 376
První písemná zpráva (rok): 1308

Informace

Samospráva

Městský úřad Golčův Jeníkov      
nám. T. G. Masaryka 110      
58282 Golčův Jeníkov   Starosta/tka: Pavel Kopecký
    Telefon: +420569435310; +420569435318; +420569435329; +420725101152
Pošta: Golčův Jeníkov E-mail: starosta@golcuv-jenikov.cz; podatelna@golcuv-jenikov.cz
IČ: 00267406    
Úřední hodiny: Po,St:7-11.30,12.30-17.00    
Telefon: 569 435 310    
Datová schránka: c32begb E-mail: podatelna@golcuv-jenikov.cz
Web: www.golcuv-jenikov.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Golčův Jeníkov Kobylí Hlava Nasavrky u Golčova Jeníkova
Římovice Sirákovice Stupárovice
Vrtěšice

Základní sídelní jednotka díl

Dolík Golčův Jeníkov Kobylí Hlava
Nasavrky Olšinky-východ Olšinky-západ
Římovice Sirákovice Stupárovice
Vrtěšice

Část obce díl

Golčův Jeníkov Kobylí Hlava Nasavrky
Římovice Sirákovice Stupárovice
Vrtěšice

Územně technická jednotka

UTJ Golčův Jeníkov UTJ Kobylí Hlava UTJ Nasavrky u Golčova Jeníkova
UTJ Římovice UTJ Sirákovice UTJ Stupárovice
UTJ Vrtěšice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Havlíčkově Brodě
Smetanovo nám. 261
58002
569474111
podatelna2903@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2903
Hygienická stanice Územní pracoviště Havlíčkův Brod
Štáflova 2003
58002
569474211
podatelna@khsjih.cz
www.khsjih.cz/uzemni-pracoviste.php?pracoviste=HB
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod
Na písku 1346
58001
569668111
kp.hbrod@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/hbrod, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Vysocinu/Katastralni-pracoviste/KP-Havlickuv-Brod/Katastralni-pracoviste-Havlickuv-Brod.aspx
Matriční úřad Městský úřad Golčův Jeníkov - Matrika
nám. T.G.M 110
58282
569435311
matrika@golcuv-jenikov.cz
www.golcuv-jenikov.cz
Městský úřad Městský úřad
nám. T. G. Masaryka 110
58282
569 435 310
podatelna@golcuv-jenikov.cz
www.golcuv-jenikov.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Havlíčkův Brod
Pražská 2893
58003
569465300
posta.hb@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/kraj-vysocina/havlickuv-brod#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Havlíčkův Brod
Štáflova 2003
58002
569400711
podatelna@osz.hbr.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-havlickuv-brod/kontakty
Soud Okresní soud v Havlíčkově Brodě
Husova 2895
58025
569493111
podatelna@osoud.hbr.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-havlickove-brode
Stavební úřad Městský úřad Golčův Jeníkov - Stavební úřad
nám. T.G.M. 110
58282
569435312
stavebni@golcuv-jenikov.cz
www.golcuv-jenikov.cz
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Havlíčkov Brod
Jihlavská 42
58001
950114111
podatelna.hb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/havlickuv-brod
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Chotěboř
Krále Jana 259
58301
950114200
podatelna.hb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/chotebor
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Světlá nad Sázavou
náměstí Trčků z Lípy 18
58291
950114211
podatelna.hb@uradprace.cz
www.uradprace.cz/svetla-nad-sazavou
Živnostenský úřad MÚ Havlíčkův Brod - Obecní živnostenský úřad
1855
58001
569497220
lbenesova@muhb.cz
www.muhb.cz

MAS

Královská stezka o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Žižkovo nám. 66/x, 582 81 Habry
Založeno: 5.9.2007
Kontaktní telefon: 774489322
E-mail: kralovska-stezka@centrum.cz
WWW: www.kralovska-stezka.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 2 689 410 1 566 179 534 2 683
Muži 1 338 210 751 90 223 1 326
Ženy 1 351 200 815 89 311 1 357

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 31 37 -6 92 98 -6 -12
Muži 13 17 -4 55 45 10 6
Ženy 18 20 -2 37 53 -16 -18

Data pro rok 2021

Počet sňatků 9
Počet rozvodů 3

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2 604
z toho muži 1 265
z toho ženy 1 339

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2 604
v tom ve věku 0-14 415
15-64 1 803
65 a více let 386

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 2 189
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 550
vyučení a stř. odborné bez mat. 927
úplné střední s maturitou 532
vyšší odborné a nástavbové 59
vysokoškolské 115

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 2 539
Cizinci s dlouhodobým pobytem 8
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 8
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 1 035
Nezjištěné vyznání 365

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 744
v tom zaměstnaní celkem 1 152
nezaměstnaní celkem 119

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 744
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 115
průmysl 484
stavebnictví 93
obchod,opravy motor. vozidel 142
doprava, pošty a telekomunikace 106
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 66
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 119

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 614
denně mimo obec 449
denně mimo obec nad 60min. 45

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 918
Cenzové domácnosti 1 020
v tom úplné rodiny 635
neúplné rodiny 115
nerodinné domácnosti 8
domácnosti jednotlivců 262

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 686
Trvale obydlené domy - rodinné domy 630
Neobydlené obydlené domy celkem 196
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 121
Průměrné stáří trvale obydlených domů 47
Domy podle vlastnictví soukromých osob 629
obce, státu 31
bytové družstvo - SBD 9
ostatní vlastnictví 14

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 686
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 456
vodovodem 669
plynem 405
ústředním topením 462

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 918
Trvale obydlené byty v rodin. domech 686
Neobydlené byty 233

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 918
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 605
v osobním vlastnictví 22
nájemní 171
člena bytového družstva 46

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 918
Byty podle vybavení plyn v bytě 517
vodovod v bytě 896
připojení na veřejnou kanalizační síť 657
ústřední topení, etážové topení 650
vlastní koupelna, sprchový kout 864

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2 616
z toho muži 1 282
z toho ženy 1 334

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2 616
v tom ve věku 0-14 377
15-64 1 808
65 a více let 427

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 2 239
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 405
vyučení a stř. odborné bez mat. 869
úplné střední s maturitou 631
vyšší odborné a nástavbové 85
vysokoškolské 183
nezjištěné vzdělání 57

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 303
v tom zaměstnaní celkem 1 160
nezaměstnaní celkem 143

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 303
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 84
průmysl 373
stavebnictví 85
obchod,opravy motor. vozidel 139
doprava a skladování 70
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 67
vzdělávání 67
zdravotní a sociální péče 47

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 662
denně mimo obec 477
Dojíždějící do zaměstnání 208
do škol 64

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 730
Obydlené rodinné domy 679
Obydlené bytové domy 44
Domy podle vlastnictví soukromých osob 646
obce, státu 14
spoluvlastnictví vlastníků bytů 39
nezjištěno 7

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 974
Obydlené byty v rodinných domech 729
Neobydlené byty 285

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 974
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 633
v osobním vlastnictví 49
nájemní 162
družstevní 36

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 974
Byty podle vybavení plyn v bytě 605
vodovod v bytě 924
připojení na veřejnou kanalizační síť 796
ústřední topení 704
etážové topení 75

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 80 20 2 9 28 1 31 22 15
Muži 33 9 0 4 9 0 13 6 6
Ženy 47 11 2 5 19 1 18 16 9

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 69
Muži 28
Ženy 41

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 3,956%
Muži 3,111%
Ženy 4,858%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Zdravotnictví

Zdravotní střediska2
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1
Zařízení lékárenské péče (lékárny)1

Data pro rok 1993

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 1
Brownfield pouze mapování Ano 11
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ano 1
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 2
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ne
Lekárna Ano 1
most Ano 3
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 4
Ordinace lékaře Ano 5
Parkoviště Ano 2
Policejní stanice Ano 1
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 10
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 9
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 21
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ano 3
Sportoviště Ano 11
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 15
Vodojem Ano 4

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Školy

Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti35
Družstevní organizace2
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.491
Svobodná povolání9
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel17
Ostatní47

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců252
s 1-9 zaměst.- mikropodniky26
s 10-49 zaměst.- malé podniky7
s 50-249 zaměst.- střed.podn.4
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno316

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství51
B-E Průmysl celkem105
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl101
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa3
F Stavebnictví94
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid100
H Doprava a skladování11
I Ubytování; stravování a pohostinství27
J Informační a komunikační činnosti8
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí24
M Profesní; vědecké a technické činnosti61
N Administrativní a podpůrné činnosti14
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
P Vzdělávání8
Q Zdravotní a sociální péče5
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti15
S Ostatní činnosti47
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno31

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku2 749
Orná půda1 503
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady126
Ovocné sady11
Trvalé travní porosty (býv.louky)193
Pastviny33
Zemědělská půda1 833
Lesní půda632
Vodní plochy36
Zastavěné plochy61
Ostatní plochy188