Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Ostružná (okres Jeseník)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 569330
NUTS5: CZ0711569330
LAU 1 (NUTS 4): CZ0711 - okres Jeseník
NUTS3: CZ071 - Olomoucký kraj
NUTS2: CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem: Jeseník
Obec s rozšířenou působností: Jeseník
Katastrální plocha (ha): 2508
Počet bydlících obyvatel k 2021: 171
Nadmořská výška (m n.m.): 694
První písemná zpráva (rok): 1561
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Ostružná      
Ostružná 135      
78825 Ostružná   Starosta/tka: Roman Roušal
    Telefon: 58 3230072
Pošta: Branná E-mail: starosta@obecostruzna.cz
IČ: 00636096    
Úřední hodiny: Po.,Stř.,8:00-12:00,12:30-17:00    
Telefon: 583 230 072    
Datová schránka: nseaqb9 E-mail: podatelna@obecostruzna.cz
Web: www.obecostruzna.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Ostružná Petříkov u Branné

Část obce díl

Ostružná Petříkov Ramzová

Základní sídelní jednotka díl

Petříkov Ramzová

Územně technická jednotka

UTJ Ostružná UTJ Petříkov u Branné

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Jeseníku
Fučíkova 1239/14
79001
584494111
podatelna3103@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3103
Hygienická stanice Územní pracoviště Jeseník
K. Čapka  10/1147
79001
584411108
podatelna@je.khsolc.cz
www.khsolc.cz/odkazy/uredni-hodiny/jesenik
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Jeseník
Husova 10/1
79001
584458175
kp.jesenik@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/jesenik
Matriční úřad Městský úřad Jeseník - Matrika
K. Čapka 10
79001
584498474
veronika.klementova@mujes.cz
www.jesenik.org
Obecní úřad Obecní úřad
135
78825
583 230 072
podatelna@obecostruzna.cz
www.obecostruzna.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Jeseník
Karla Čapka 1147/10
79001
584487311
posta.je@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/olomoucky-kraj/jesenik#obsah
Soud Okresní soud v Jeseníku
Dukelská  2a/761
79001
584458200
podatelna@osoud.jes.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-jeseniku
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Jeseník
Nábřežní  290/20
79001
584459411
podatelna@osz.jes.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-jesenik/kontakty
Stavební úřad Městský úřad Jeseník - Stavební úřad
Tovární 1287/4
79001
584498105
posta@mujes.cz
www.jesenik.org/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12396
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jeseník
Karla Čapka  1147/10
79001
950121111
podatelna.je@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/jesenik
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Javorník
Lidická 96
79070
950121551
podatelna.je@uradprace.cz
www.uradprace.cz/javornik
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Zlaté Hory
Nádražní 280
79376
950121571
podatelna.je@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/jesenik#zlate-hory
Živnostenský úřad MÚ Jeseník - Obecní živnostenský úřad
K. Čapka 10/1147
79001
584498466
zivnost@mujes.cz
www.mujes.cz

Euroregiony

Praděd

Účel: Rozvoj přátelské a vzájemně výhodné přeshraniční spolupráce na styku Moravy a Slezska v České republice a Opolského Slezska v Polské republice.
Forma: Dobrovolné sdružením českých a polských spolků a sdružení měst a obcí
Adresa sídla: Nové Doby 111, 79326 Vrbno pod Pradědem
Kraj: Olomoucký kraj
Rok založení: 1997
Předseda: Ing. Zdeněk Jarmar
Kontaktní telefon: 554751056 (sekretariát)
E-mail: alena.smigurova@europraded.cz
WWW: www.europraded.cz
Dokumenty:

MAS

MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Lipová-lázně 396/x, 790 61 Lipová-lázně
Založeno: 12.12.2012
Kontaktní telefon: 724830700
E-mail: polachova@masjesenicko.cz
WWW: www.masjesenicko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 171 22 105 9 35 171
Muži 95 11 46 6 19 96
Ženy 76 11 59 3 16 75

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 3 1 2 11 10 1 3
Muži 1 1 0 5 3 2 2
Ženy 2 0 2 6 7 -1 1

Data pro rok 2021

Počet sňatků 1
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 154
z toho muži 80
z toho ženy 74

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 154
v tom ve věku 0-14 28
15-64 106
65 a více let 20

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 126
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 30
vyučení a stř. odborné bez mat. 54
úplné střední s maturitou 29
vyšší odborné a nástavbové 1
vysokoškolské 5

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 135
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 58
Nezjištěné vyznání 16

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 118
v tom zaměstnaní celkem 69
nezaměstnaní celkem 5

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 118
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 10
průmysl 1
stavebnictví 3
obchod,opravy motor. vozidel 0
doprava, pošty a telekomunikace 10
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 4
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 3

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 25
denně mimo obec 13
denně mimo obec nad 60min. 1

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 56
Cenzové domácnosti 69
v tom úplné rodiny 34
neúplné rodiny 7
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 27

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 44
Trvale obydlené domy - rodinné domy 35
Neobydlené obydlené domy celkem 1
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 0
Průměrné stáří trvale obydlených domů 47
Domy podle vlastnictví soukromých osob 36
obce, státu 2
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 5

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 44
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 34
vodovodem 43
plynem 2
ústředním topením 25

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 56
Trvale obydlené byty v rodin. domech 38
Neobydlené byty 1

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 56
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 32
v osobním vlastnictví 0
nájemní 17
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 56
Byty podle vybavení plyn v bytě 2
vodovod v bytě 54
připojení na veřejnou kanalizační síť 46
ústřední topení, etážové topení 27
vlastní koupelna, sprchový kout 54

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 181
z toho muži 95
z toho ženy 86

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 181
v tom ve věku 0-14 21
15-64 133
65 a více let 27

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 160
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 31
vyučení a stř. odborné bez mat. 54
úplné střední s maturitou 49
vyšší odborné a nástavbové 5
vysokoškolské 14
nezjištěné vzdělání 4

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 94
v tom zaměstnaní celkem 82
nezaměstnaní celkem 12

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 94
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 7
průmysl 4
stavebnictví 4
obchod,opravy motor. vozidel 2
doprava a skladování 12
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 2
vzdělávání 2
zdravotní a sociální péče 0

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 13
denně mimo obec 10
Dojíždějící do zaměstnání 57
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 48
Obydlené rodinné domy 37
Obydlené bytové domy 4
Domy podle vlastnictví soukromých osob 37
obce, státu 2
spoluvlastnictví vlastníků bytů 2
nezjištěno 4

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 59
Obydlené byty v rodinných domech 42
Neobydlené byty 124

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 59
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 32
v osobním vlastnictví 0
nájemní 11
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 59
Byty podle vybavení plyn v bytě 4
vodovod v bytě 47
připojení na veřejnou kanalizační síť 49
ústřední topení 37
etážové topení 3

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 3 1 0 1 2 2 2 1 1
Muži 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Ženy 2 1 0 0 1 0 2 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 3
Muži 1
Ženy 2

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,542%
Muži 1,493%
Ženy 3,922%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 1
Brownfield pouze mapování Ano 2
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 2
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 11
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ano 1
Parkoviště Ano 5
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 17
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 12
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 18
Škola Ne
Trafostanice Ano 16
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti24
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.77
Svobodná povolání0
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel6
Ostatní18

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců46
s 1-9 zaměst.- mikropodniky15
s 10-49 zaměst.- malé podniky1
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno63

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství21
B-E Průmysl celkem6
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl5
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví9
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid7
H Doprava a skladování2
I Ubytování; stravování a pohostinství43
J Informační a komunikační činnosti0
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí9
M Profesní; vědecké a technické činnosti6
N Administrativní a podpůrné činnosti2
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti8
S Ostatní činnosti7
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno2

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku2 508
Orná půda118
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady3
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)233
Pastviny202
Zemědělská půda353
Lesní půda2 046
Vodní plochy6
Zastavěné plochy8
Ostatní plochy96