Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Luže (okres Chrudim)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 571776
NUTS5: CZ0531571776
LAU 1 (NUTS 4): CZ0531 - okres Chrudim
NUTS3: CZ053 - Pardubický kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Skuteč
Obec s rozšířenou působností: Chrudim
Katastrální plocha (ha): 3071
Počet bydlících obyvatel k 2021: 2590
Nadmořská výška (m n.m.): 309
První písemná zpráva (rok): 1349
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Městský úřad Luže      
Náměstí Plukovníka Josefa Koukala 1      
53854 Luže   Starosta/tka: Ladislav Peterka
    Telefon: 469671101
Pošta: Luže E-mail: mestskyurad@luze.cz
IČ: 00270440    
Úřední hodiny: Po,St:7.30-11.30,12-16.30    
Telefon: 469 671 101    
Datová schránka: zh7b2rg E-mail: mestskyurad@luze.cz
Web: www.luze.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Bělá Dobrkov Doly
Luže Radim Srbce u Luže
Voletice Zdislav

Část obce díl

Bělá Brdo Dobrkov
Doly Domanice Košumberk
Luže Rabouň Radim
Srbce Voletice Zdislav

Základní sídelní jednotka díl

Bělá Brdo Dobrkov
Doly Domanice Luže díl 1
Luže díl 2 Rabouň Radim
Srbce Voletice Zdislav

Územně technická jednotka

UTJ Bělá UTJ Dobrkov UTJ Doly
UTJ Luže UTJ Radim UTJ Srbce u Luže
UTJ Voletice UTJ Zdislav

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Chrudimi
Pardubická 275
53759
469658111
podatelna2804@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2804
Hygienická stanice Územní pracoviště Chrudim
Čáslavská 1146
53732
469688632
sekretariat@khspce.cz, elektronicka.podatelna@khspce.cz
www.khspce.cz/uzemni-pracoviste-chrudim
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Chrudim
Novoměstská 172
53701
469660111
kp.chrudim@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/chrudim
Matriční úřad Městský úřad Luže - Matrika
nám. plk. Koukala 1
53854
469633986
matrika@luze.cz
www.luze.cz
Městský úřad Městský úřad
Náměstí Plukovníka Josefa Koukala 1
53854
469 671 101
mestskyurad@luze.cz
www.luze.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Chrudim
V Hliníkách 1172
53755
469620537
posta.cr@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/pardubicky-kraj/chrudim#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství v Chrudimi
Novoměstská 364
53701
469326520
podatelna@osz.chr.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=41&j=51&k=566
Soud Okresní soud v Chrudimi
Všehrdovo nám. 45
53721
469669711
podatelna@osoud.chr.justice.cz
justice.cz/web/okresni-soud-v-chrudimi/kontakty
Stavební úřad Městský úřad Luže - Stavební úřad
nám. plk. Koukala 1
53854
469671126
stavebniurad@luze.cz
www.luze.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13401
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Chrudim
Pardubická 310
53701
950119111
podatelna.cr@uradprace.cz
www.uradprace.cz/chrudim
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1570
53901
950119220
podatelna.cr@uradprace.cz
www.uradprace.cz/hlinsko
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Skuteč
Heydukova 401
53973
950119210
podatelna.cr@uradprace.cz
www.uradprace.cz/skutec
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Třemošnice
Náměstí Míru 451
53843
950119200
podatelna.cr@uradprace.cz
www.uradprace.cz/tremosnice
Živnostenský úřad MÚ Chrudim - Obecní živnostenský úřad
Pardubická 67
53701
469657400
petr.votruba@chrudim-city.cz
www.chrudim-city.cz

MAS

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: náměstí Plk. Josefa Koukala 1/x, 538 54 Luže
Založeno: 9.1.2013
Kontaktní telefon: 731557485
E-mail: pavel.bezdek@skutec.cz
WWW: masskch.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 2 590 441 1 453 153 543 2 599
Muži 1 295 227 710 81 244 1 288
Ženy 1 295 214 743 72 299 1 311

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 31 42 -11 71 86 -15 -26
Muži 17 17 0 40 42 -2 -2
Ženy 14 25 -11 31 44 -13 -24

Data pro rok 2021

Počet sňatků 9
Počet rozvodů 3

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2 612
z toho muži 1 279
z toho ženy 1 333

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2 612
v tom ve věku 0-14 482
15-64 1 753
65 a více let 377

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 2 130
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 494
vyučení a stř. odborné bez mat. 920
úplné střední s maturitou 450
vyšší odborné a nástavbové 103
vysokoškolské 127

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 2 536
Cizinci s dlouhodobým pobytem 17
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 3
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 950
Nezjištěné vyznání 304

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 635
v tom zaměstnaní celkem 1 144
nezaměstnaní celkem 116

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 635
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 118
průmysl 260
stavebnictví 84
obchod,opravy motor. vozidel 88
doprava, pošty a telekomunikace 46
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 55
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 389

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 411
denně mimo obec 298
denně mimo obec nad 60min. 22

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 896
Cenzové domácnosti 1 002
v tom úplné rodiny 630
neúplné rodiny 97
nerodinné domácnosti 13
domácnosti jednotlivců 262

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 648
Trvale obydlené domy - rodinné domy 589
Neobydlené obydlené domy celkem 258
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 131
Průměrné stáří trvale obydlených domů 49
Domy podle vlastnictví soukromých osob 577
obce, státu 34
bytové družstvo - SBD 3
ostatní vlastnictví 31

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 648
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 230
vodovodem 643
plynem 330
ústředním topením 446

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 896
Trvale obydlené byty v rodin. domech 669
Neobydlené byty 308

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 896
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 562
v osobním vlastnictví 18
nájemní 193
člena bytového družstva 32

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 896
Byty podle vybavení plyn v bytě 410
vodovod v bytě 886
připojení na veřejnou kanalizační síť 409
ústřední topení, etážové topení 676
vlastní koupelna, sprchový kout 852

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2 541
z toho muži 1 221
z toho ženy 1 320

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2 541
v tom ve věku 0-14 352
15-64 1 733
65 a více let 448

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 2 189
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 429
vyučení a stř. odborné bez mat. 819
úplné střední s maturitou 503
vyšší odborné a nástavbové 120
vysokoškolské 165
nezjištěné vzdělání 146

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 156
v tom zaměstnaní celkem 1 052
nezaměstnaní celkem 104

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 156
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 50
průmysl 200
stavebnictví 71
obchod,opravy motor. vozidel 75
doprava a skladování 42
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 28
vzdělávání 51
zdravotní a sociální péče 292

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 381
denně mimo obec 250
Dojíždějící do zaměstnání 230
do škol 31

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 662
Obydlené rodinné domy 609
Obydlené bytové domy 39
Domy podle vlastnictví soukromých osob 558
obce, státu 40
spoluvlastnictví vlastníků bytů 36
nezjištěno 18

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 920
Obydlené byty v rodinných domech 692
Neobydlené byty 363

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 920
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 535
v osobním vlastnictví 41
nájemní 206
družstevní 4

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 920
Byty podle vybavení plyn v bytě 458
vodovod v bytě 825
připojení na veřejnou kanalizační síť 521
ústřední topení 728
etážové topení 43

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 57 17 2 6 19 1 28 17 8
Muži 23 6 1 1 10 0 8 11 2
Ženy 34 11 1 5 9 1 20 6 6

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 52
Muži 22
Ženy 30

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 3,180%
Muži 2,628%
Ženy 3,759%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1
Zařízení lékárenské péče (lékárny)1

Data pro rok 2018

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 2
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ano 1
Dům s pečovatelskou službou Ano 1
Hasičská zbrojnice Ano 3
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 4
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ano 1
most Ano 16
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 2
Ordinace lékaře Ano 5
Parkoviště Ano 3
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 2
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 3
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 20
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 13
Škola Ano 4
Trafostanice Ano 19
Vodojem Ano 10

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola1
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Školy

Základní škola a mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 51 Mateřská škola, Základní škola, Školní družina
Mateřská škola, Luže, okres Chrudim Mateřská škola
Základní umělecká škola, Luže, okres Chrudim Základní umělecká škola
Základní škola, Luže, okres Chrudim Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory1
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace4
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti37
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.382
Svobodná povolání20
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel23
Ostatní53

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců216
s 1-9 zaměst.- mikropodniky35
s 10-49 zaměst.- malé podniky6
s 50-249 zaměst.- střed.podn.1
s >249 zaměst.- velké podniky1
Nezjištěno261

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství42
B-E Průmysl celkem100
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl91
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného7
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa2
F Stavebnictví86
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid94
H Doprava a skladování12
I Ubytování; stravování a pohostinství21
J Informační a komunikační činnosti9
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí10
M Profesní; vědecké a technické činnosti41
N Administrativní a podpůrné činnosti5
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení7
P Vzdělávání9
Q Zdravotní a sociální péče6
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti15
S Ostatní činnosti46
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno16

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku3 071
Orná půda1 728
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady104
Ovocné sady52
Trvalé travní porosty (býv.louky)233
Pastviny44
Zemědělská půda2 117
Lesní půda700
Vodní plochy32
Zastavěné plochy53
Ostatní plochy168