Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Včelákov (okres Chrudim)

Typ sídla: městys
ZUJ (kód obce): 572462
NUTS5: CZ0531572462
LAU 1 (NUTS 4): CZ0531 - okres Chrudim
NUTS3: CZ053 - Pardubický kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Hlinsko
Obec s rozšířenou působností: Hlinsko
Katastrální plocha (ha): 1357
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018: 550
Nadmořská výška (m n.m.): 493
První písemná zpráva (rok): 1349

Informace

Samospráva

Úřad městyse Včelákov      
Včelákov 81      
53957 Včelákov   Starosta/tka: Pejcha Jan
    Telefon: 469344122
Pošta: Včelákov E-mail: obec@vcelakov.cz
IČ: 00271128    
Úřední hodiny: Po,St:7.30-12; 13-18    
Telefon: 469 344 122    
Datová schránka: kyha5kv E-mail: starosta@vcelakov.cz
Web: www.vcelakov.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Babákov Příkrakov Včelákov

Část obce díl

Bystřice Dolní Babákov Hůrka
Příkrakov Střítež Včelákov
Vyhnánov

Základní sídelní jednotka díl

Bystřice Dolní Babákov Příkrakov díl 1
Příkrakov díl 2 Příkrakov díl 3 Příkrakov díl 4
Včelákov

Územně technická jednotka

UTJ Babákov UTJ Příkrakov UTJ Včelákov

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Hlinsku
Wilsonova 834
53901
469360111
podatelna2802@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2802
Hygienická stanice Územní pracoviště Chrudim
Čáslavská 1146
53732
469688632
sekretariat@khspce.cz, elektronicka.podatelna@khspce.cz
www.khspce.cz/uzemni-pracoviste-chrudim
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Chrudim
Novoměstská 172
53701
469660111
kp.chrudim@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/chrudim
Matriční úřad Městský úřad Hlinsko - Matrika
Adámkova 554
53901
469326172
fodorova@hlinsko.cz
www.hlinsko.cz
Obecní úřad Úřad městyse
81
53957
469 344 122
starosta@vcelakov.cz
www.vcelakov.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Chrudim
V Hliníkách 1172
53755
469620537
posta.cr@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/pardubicky-kraj/chrudim#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství v Chrudimi
Novoměstská 364
53701
469326520
podatelna@osz.chr.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=41&j=51&k=566
Soud Okresní soud v Chrudimi
Všehrdovo nám. 45
53721
469669711
podatelna@osoud.chr.justice.cz
justice.cz/web/okresni-soud-v-chrudimi/kontakty
Stavební úřad Městský úřad Hlinsko - Stavební úřad
Adámkova třída 554
53901
469326131
mesto@hlinsko.cz
www.hlinsko.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12397
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Chrudim
Pardubická 310
53701
950119111
podatelna.cr@uradprace.cz
www.uradprace.cz/chrudim
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1570
53901
950119220
podatelna.cr@uradprace.cz
www.uradprace.cz/hlinsko
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Skuteč
Heydukova 401
53973
950119210
podatelna.cr@uradprace.cz
www.uradprace.cz/skutec
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Třemošnice
Náměstí Míru 451
53843
950119200
podatelna.cr@uradprace.cz
www.uradprace.cz/tremosnice
Živnostenský úřad MÚ Hlinsko - Obecní živnostenský úřad
Adámkova tř. 554
53901
469326144
sejkorova@hlinsko.cz
www.hlinsko.cz

MAS

Místní akční skupina Hlinecko, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Komenského 187/x, 539 01 Hlinsko
Založeno: 18.10.2006
Kontaktní telefon: 724701001
E-mail: martin.pavlis@miasoc.cz
WWW: www.mashlinecko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 550 74 314 58 104 542
Muži 284 41 171 27 45 278
Ženy 266 33 143 31 59 264

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 6 5 1 10 18 -8 -7
Muži 2 2 0 4 9 -5 -5
Ženy 4 3 1 6 9 -3 -2

Data pro rok 2020

Počet sňatků 2
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 548
z toho muži 283
z toho ženy 265

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 548
v tom ve věku 0-14 79
15-64 365
65 a více let 104

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 469
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 128
vyučení a stř. odborné bez mat. 221
úplné střední s maturitou 94
vyšší odborné a nástavbové 12
vysokoškolské 11

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 544
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 291
Nezjištěné vyznání 69

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 364
v tom zaměstnaní celkem 248
nezaměstnaní celkem 24

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 364
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 22
průmysl 96
stavebnictví 42
obchod,opravy motor. vozidel 16
doprava, pošty a telekomunikace 14
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 11
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 21

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 196
denně mimo obec 149
denně mimo obec nad 60min. 6

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 190
Cenzové domácnosti 215
v tom úplné rodiny 139
neúplné rodiny 25
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 51

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 164
Trvale obydlené domy - rodinné domy 159
Neobydlené obydlené domy celkem 84
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 73
Průměrné stáří trvale obydlených domů 41.13
Domy podle vlastnictví soukromých osob 153
obce, státu 6
bytové družstvo - SBD 1
ostatní vlastnictví 2

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 164
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 10
vodovodem 156
plynem 4
ústředním topením 111

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 190
Trvale obydlené byty v rodin. domech 180
Neobydlené byty 85

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 190
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 152
v osobním vlastnictví 0
nájemní 9
člena bytového družstva 4

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 190
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 181
připojení na veřejnou kanalizační síť 13
ústřední topení, etážové topení 137
vlastní koupelna, sprchový kout 164

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 569
z toho muži 284
z toho ženy 285

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 569
v tom ve věku 0-14 91
15-64 383
65 a více let 92

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 478
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 90
vyučení a stř. odborné bez mat. 222
úplné střední s maturitou 118
vyšší odborné a nástavbové 12
vysokoškolské 19
nezjištěné vzdělání 15

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 265
v tom zaměstnaní celkem 230
nezaměstnaní celkem 35

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 265
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 11
průmysl 75
stavebnictví 28
obchod,opravy motor. vozidel 15
doprava a skladování 15
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 13
vzdělávání 13
zdravotní a sociální péče 5

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 81
denně mimo obec 74
Dojíždějící do zaměstnání 17
do škol 19

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 177
Obydlené rodinné domy 172
Obydlené bytové domy 1
Domy podle vlastnictví soukromých osob 158
obce, státu 6
spoluvlastnictví vlastníků bytů 7
nezjištěno 4

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 209
Obydlené byty v rodinných domech 199
Neobydlené byty 95

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 209
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 152
v osobním vlastnictví 0
nájemní 14
družstevní 2

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 209
Byty podle vybavení plyn v bytě 8
vodovod v bytě 184
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 156
etážové topení 8

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 10 1 1 1 5 1 1 4 6
Muži 5 0 1 -1 2 0 0 3 2
Ženy 5 1 0 2 3 1 1 1 4

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 3
Muži 2
Ženy 1

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem ,806%
Muži 0,922%
Ženy ,575%

Technická vybavenost

Pošta 1
PSČ 53957
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ne
ČOV ne
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů ne
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ne
Hasičský záchranný sbor ne
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR ne
Detašované pracoviště policie ne
Městská, obecní policie ne

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1
Pojišťovny a jejich úřadovny 0

Byty

Počet dokončených bytů 0
Počet zrušených bytů 0

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Nachází se v obci prodejna potravin? Ne 0
Nachází se v obci hospoda/restaurace? Ne 0
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) Ne 0
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) Ano 1
Nachází se v obci praktický lékař? Ne 0
Nachází se v obci dětský lékař? Ne 0
Nachází se v obci zubař? Ne 0
Nachází se v obci lékárna? Ne 0
Nachází se v obci veterinář? Ne 0
Nachází se v obci pošta? Ano 1
Nachází se v obci ČOV? Ne 0
Nachází se v obci kulturní objekt? Ne 0
Nachází se v obci sportoviště? Ano 3
Nachází se v obci vodojem? Ano 2
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? Ano 1
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? Ne 0
Nachází se v obci bankomat? Ne 0
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? Ne 0
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci dům pro seniory? Ne 0
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? Ne 0
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) Ne 0
Nachází se v obci most? Ano 9
Nachází se v obci parkoviště? Ne 0
Nachází se v obci brownfield? Ne 0
Nachází se v obci hřbitov? Ano 1
Nachází se v obci obecní úřad? Ano 1
Nachází se v obci policejní stanice? Ne 0
Nachází se v obci infocentrum? Ne 0
Nachází se v obci herna? Ne 0
Nachází se v obci trafostanice? Ano 5
Nachází se v obci skladový areál? Ne 0
Nachází se v obci sběrné místo? Ne 0
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? Ano 10

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina 1
Multikino 0
Divadlo 0
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 0
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 0
Zoologická zahrada 0
Sakrální stavba 1
Hřbitov 1
Krematorium 0
Smuteční síň 0

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 0
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 1
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 0
Počet základních škol 0
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 1
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol 0
Počet soukromých vysokých škol 0
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 0
Kryté bazény z koupališť a bazénů 0
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 1
Stadiony otevřené 0
Stadiony kryté 0
Zimní stadiony kryté i otevřené 0
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 1

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou 0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 57
Zemědělství, lesnictví, rybářství 10
Zpracovatelský průmysl 10
Stavebnictví 13
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 6
Doprava a skladování 1
Ubytování, stravování a pohostinství 3
Činnosti v oblasti nemovitostí 0
Profesní, vědecké a technické činnosti 4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 0
Ostatní činnosti 3
Nezařazeno 4
Státní organizace - počet subjektů 1
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Obchodní společnosti - počet subjektů 4
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 103
Svobodná povolání - počet subjektů 3
Ostatní právní formy - počet subjektů 10
Počet subjektů bez zaměstnanců 42
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 7
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 3
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 0
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0