Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Lány u Dašic (okres Pardubice)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 572845
NUTS5: CZ0532572845
LAU 1 (NUTS 4): CZ0532 - okres Pardubice
NUTS3: CZ053 - Pardubický kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Pardubice
Obec s rozšířenou působností: Pardubice
Katastrální plocha (ha): 357
Počet bydlících obyvatel k 2021: 139
Nadmořská výška (m n.m.): 224
První písemná zpráva (rok): 1452

Informace

Samospráva

Obecní úřad Lány u Dašic      
Lány u Dašic 51      
53002 Lány u Dašic   Starosta/tka: Josef Horák
    Telefon: 466951492
Pošta: Pardubice 2 E-mail: oulany@volny.cz
IČ: 00580520    
Úřední hodiny: Út:18-20.00    
Telefon: 466 951 492    
Datová schránka: 88wa3ym E-mail: oulany@volny.cz
Web: www.lanyudasic.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Lány u Dašic

Základní sídelní jednotka díl

Lány u Dašic

Část obce díl

Lány u Dašic

Územně technická jednotka

UTJ Lány u Dašic

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Pardubicích
Hronovická 2700
53115
466033111
podatelna2801@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2801
Hygienická stanice KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
Mezi Mosty 1793
53003
466052338
sekretariat@khspce.cz, elektronicka.podatelna@khspce.cz
www.khspce.cz/podatelna
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Pardubice
Čechovo nábřeží 1791
53003
466023111
kp.pardubice@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/pardubice
Matriční úřad Městský úřad Dašice - Matrika
Komenského 25
53303
466799410
mesto@dasice.cz
www.dasice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
51
53002
466 951 492
oulany@volny.cz
www.lanyudasic.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Pardubice
U Stadionu 2729
53002
466742111
posta.pa@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/pardubicky-kraj/pardubice#obsah
Soud Okresní soud v Pardubicích
Na Třísle  118
53095
466750111
posta@osoud.pce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=158&j=168&k=1619
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství v Pardubicích
Arnošta z Pardubic 2082
53143
466049466
podatelna@osz.pce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=72&j=82&k=845
Stavební úřad Městský úřad Dašice - Stavební úřad
Komenského 25
53303
466799415
mesto@dasice.cz
www.dasice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13006
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Pardubice
Boženy Vikové-Kunětické 2011
53002
950144111
podatelna.pa@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pardubice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Holice
náměstí T. G. Masaryka 16
53401
950144410
podatelna.pa@uradprace.cz
www.uradprace.cz/holice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908
53501
950144401
podatelna.pa@uradprace.cz
www.uradprace.cz/prelouc
Živnostenský úřad Magistrát města Pardubic - Obecní živnostenský úřad
Gorkého 489
53002
466859379
rudolf.havlik@mmp.cz
www.pardubice.cz

MAS

MAS Region Kunětické hory, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Husovo náměstí 790/x, 533 04 Sezemice
Založeno: 23.8.2005
Kontaktní telefon: 606660233
E-mail: starosta@dritec.cz
WWW: www.masrkh.oblast.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 139 17 89 10 23 140
Muži 76 7 36 6 10 76
Ženy 63 10 53 4 13 64

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 0 2 -2 6 5 1 -1
Muži 0 1 -1 5 4 1 0
Ženy 0 1 -1 1 1 0 -1

Data pro rok 2021

Počet sňatků 2
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 132
z toho muži 65
z toho ženy 67

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 132
v tom ve věku 0-14 30
15-64 86
65 a více let 16

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 102
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 41
vyučení a stř. odborné bez mat. 44
úplné střední s maturitou 13
vyšší odborné a nástavbové 0
vysokoškolské 4

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 115
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 34
Nezjištěné vyznání 3

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 100
v tom zaměstnaní celkem 59
nezaměstnaní celkem 3

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 100
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 19
průmysl 14
stavebnictví 6
obchod,opravy motor. vozidel 5
doprava, pošty a telekomunikace 3
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 2
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 4

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 39
denně mimo obec 36
denně mimo obec nad 60min. 1

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 43
Cenzové domácnosti 46
v tom úplné rodiny 32
neúplné rodiny 5
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 9

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 30
Trvale obydlené domy - rodinné domy 29
Neobydlené obydlené domy celkem 12
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 6
Průměrné stáří trvale obydlených domů 52
Domy podle vlastnictví soukromých osob 29
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 1
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 30
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 30
plynem 18
ústředním topením 24

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 43
Trvale obydlené byty v rodin. domech 37
Neobydlené byty 14

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 43
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 28
v osobním vlastnictví 0
nájemní 3
člena bytového družstva 6

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 43
Byty podle vybavení plyn v bytě 24
vodovod v bytě 43
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 37
vlastní koupelna, sprchový kout 42

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 150
z toho muži 75
z toho ženy 75

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 150
v tom ve věku 0-14 24
15-64 104
65 a více let 22

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 126
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 38
vyučení a stř. odborné bez mat. 52
úplné střední s maturitou 26
vyšší odborné a nástavbové 1
vysokoškolské 5
nezjištěné vzdělání 3

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 77
v tom zaměstnaní celkem 72
nezaměstnaní celkem 5

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 77
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 3
průmysl 22
stavebnictví 9
obchod,opravy motor. vozidel 8
doprava a skladování 7
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 0
vzdělávání 1
zdravotní a sociální péče 1

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 24
denně mimo obec 24
Dojíždějící do zaměstnání 4
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 39
Obydlené rodinné domy 38
Obydlené bytové domy 1
Domy podle vlastnictví soukromých osob 32
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 6
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 51
Obydlené byty v rodinných domech 45
Neobydlené byty 8

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 51
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 35
v osobním vlastnictví 0
nájemní 1
družstevní 5

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 51
Byty podle vybavení plyn v bytě 34
vodovod v bytě 46
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 44
etážové topení 0

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 4 1 0 1 3 1 1 1 1
Muži 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Ženy 3 0 0 1 2 0 1 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 3
Muži 1
Ženy 3

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 3,000%
Muži 1,852%
Ženy 6,977%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 3
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ne
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ne
Škola Ne
Trafostanice Ano 1
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti8
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.19
Svobodná povolání2
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel1
Ostatní7

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců13
s 1-9 zaměst.- mikropodniky3
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno21

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství1
B-E Průmysl celkem5
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl4
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví6
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid7
H Doprava a skladování0
I Ubytování; stravování a pohostinství1
J Informační a komunikační činnosti0
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti3
N Administrativní a podpůrné činnosti4
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání2
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti0
S Ostatní činnosti5
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno0

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku357
Orná půda293
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady5
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)4
Pastviny1
Zemědělská půda301
Lesní půda24
Vodní plochy9
Zastavěné plochy4
Ostatní plochy18