Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Dubany (okres Pardubice)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 572977
NUTS5: CZ0532572977
LAU 1 (NUTS 4): CZ0532 - okres Pardubice
NUTS3: CZ053 - Pardubický kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Pardubice
Obec s rozšířenou působností: Pardubice
Katastrální plocha (ha): 173
Počet bydlících obyvatel k 2021: 304
Nadmořská výška (m n.m.): 238
První písemná zpráva (rok): 1347

Informace

Samospráva

Obecní úřad Dubany      
Dubany 23      
53002 Dubany   Starosta/tka: Iva Kučerová
    Telefon: 466971253
Pošta: Pardubice 2 E-mail: ou@dubany.eu
IČ: 00580457    
Úřední hodiny: Po:17-19.00    
Telefon: 466 971 253    
Datová schránka: vekbk36 E-mail: ou@dubany.eu
Web: www.dubany.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Dubany nad Bylankou

Základní sídelní jednotka díl

Dubany

Část obce díl

Dubany

Územně technická jednotka

UTJ Dubany nad Bylankou

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Pardubicích
Hronovická 2700
53115
466033111
podatelna2801@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2801
Hygienická stanice KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
Mezi Mosty 1793
53003
466052338
sekretariat@khspce.cz, elektronicka.podatelna@khspce.cz
www.khspce.cz/podatelna
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Pardubice
Čechovo nábřeží 1791
53003
466023111
kp.pardubice@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/pardubice
Matriční úřad Magistrát města Pardubic - Matrika
nám. Republiky 12
53021
466859692
posta@mmp.cz 
www.pardubice.eu
Obecní úřad Obecní úřad
23
53002
466 971 253
ou@dubany.eu
www.dubany.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Pardubice
U Stadionu 2729
53002
466742111
posta.pa@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/pardubicky-kraj/pardubice#obsah
Soud Okresní soud v Pardubicích
Na Třísle  118
53095
466750111
posta@osoud.pce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=158&j=168&k=1619
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství v Pardubicích
Arnošta z Pardubic 2082
53143
466049466
podatelna@osz.pce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=72&j=82&k=845
Stavební úřad Magistrát města Pardubic - Stavební úřad
Štrossova 44
53021
466859306
posta@mmp.cz
www.pardubice.eu/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12400
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Pardubice
Boženy Vikové-Kunětické 2011
53002
950144111
podatelna.pa@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pardubice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Holice
náměstí T. G. Masaryka 16
53401
950144410
podatelna.pa@uradprace.cz
www.uradprace.cz/holice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908
53501
950144401
podatelna.pa@uradprace.cz
www.uradprace.cz/prelouc
Živnostenský úřad Magistrát města Pardubic - Obecní živnostenský úřad
Gorkého 489
53002
466859379
rudolf.havlik@mmp.cz
www.pardubice.cz

MAS

MAS Železnohorský region, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Náměstí Míru 288/x, 538 03 Heřmanův Městec
Založeno: 23.8.2005
Kontaktní telefon: 606627506
E-mail: jos.blazek@email.cz
WWW: zeleznohorsky-region.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 304 54 192 11 47 293
Muži 141 19 94 4 20 138
Ženy 163 35 98 7 27 155

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 5 3 2 17 4 13 15
Muži 2 2 0 6 2 4 4
Ženy 3 1 2 11 2 9 11

Data pro rok 2021

Počet sňatků 2
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 183
z toho muži 89
z toho ženy 94

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 183
v tom ve věku 0-14 29
15-64 131
65 a více let 23

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 154
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 28
vyučení a stř. odborné bez mat. 68
úplné střední s maturitou 45
vyšší odborné a nástavbové 4
vysokoškolské 8

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 175
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 37
Nezjištěné vyznání 7

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 191
v tom zaměstnaní celkem 98
nezaměstnaní celkem 7

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 191
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 5
průmysl 38
stavebnictví 12
obchod,opravy motor. vozidel 13
doprava, pošty a telekomunikace 8
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 4
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 9

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 84
denně mimo obec 69
denně mimo obec nad 60min. 5

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 71
Cenzové domácnosti 75
v tom úplné rodiny 49
neúplné rodiny 8
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 18

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 56
Trvale obydlené domy - rodinné domy 56
Neobydlené obydlené domy celkem 10
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 5
Průměrné stáří trvale obydlených domů 48
Domy podle vlastnictví soukromých osob 56
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 56
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 50
vodovodem 55
plynem 47
ústředním topením 41

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 71
Trvale obydlené byty v rodin. domech 71
Neobydlené byty 11

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 71
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 53
v osobním vlastnictví 0
nájemní 0
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 71
Byty podle vybavení plyn v bytě 57
vodovod v bytě 70
připojení na veřejnou kanalizační síť 61
ústřední topení, etážové topení 59
vlastní koupelna, sprchový kout 66

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 245
z toho muži 125
z toho ženy 120

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 245
v tom ve věku 0-14 48
15-64 164
65 a více let 32

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 197
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 19
vyučení a stř. odborné bez mat. 72
úplné střední s maturitou 63
vyšší odborné a nástavbové 10
vysokoškolské 25
nezjištěné vzdělání 8

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 119
v tom zaměstnaní celkem 117
nezaměstnaní celkem 2

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 119
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 6
průmysl 34
stavebnictví 10
obchod,opravy motor. vozidel 8
doprava a skladování 5
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 6
vzdělávání 10
zdravotní a sociální péče 6

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 49
denně mimo obec 49
Dojíždějící do zaměstnání 2
do škol 1

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 68
Obydlené rodinné domy 68
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 67
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 1
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 78
Obydlené byty v rodinných domech 78
Neobydlené byty 19

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 78
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 69
v osobním vlastnictví 0
nájemní 1
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 78
Byty podle vybavení plyn v bytě 68
vodovod v bytě 77
připojení na veřejnou kanalizační síť 76
ústřední topení 73
etážové topení 2

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 2 1 0 4 1 0 2 1 1
Muži 1 0 0 3 0 0 0 0 0
Ženy 2 0 0 1 1 0 0 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 2
Muži 1
Ženy 2

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 1,047%
Muži 1,099%
Ženy 2,128%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 3
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ano 1
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ne
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 3
Škola Ne
Trafostanice Ano 3
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti15
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.74
Svobodná povolání2
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel1
Ostatní7

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců42
s 1-9 zaměst.- mikropodniky8
s 10-49 zaměst.- malé podniky1
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno49

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství5
B-E Průmysl celkem17
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl15
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného2
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví20
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid14
H Doprava a skladování1
I Ubytování; stravování a pohostinství2
J Informační a komunikační činnosti5
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí2
M Profesní; vědecké a technické činnosti12
N Administrativní a podpůrné činnosti3
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání3
Q Zdravotní a sociální péče2
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti8
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno3

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku173
Orná půda140
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady8
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)1
Pastviny0
Zemědělská půda150
Lesní půda0
Vodní plochy1
Zastavěné plochy5
Ostatní plochy17