Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Dubany (okres Pardubice)

Typ sídla: obec
ZUJ (kód obce): 572977
NUTS5: CZ0532572977
LAU 1 (NUTS 4): CZ0532 - okres Pardubice
NUTS3: CZ053 - Pardubický kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Pardubice
Obec s rozšířenou působností: SO ORP Pardubice
Katastrální plocha (ha): 173
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018: 278
Nadmořská výška (m n.m.): 238
První písemná zpráva (rok): 1347

Informace

Samospráva

Obecní úřad Dubany      
Dubany 23      
53002 Dubany   Starosta/tka: Kučerová Iva
    Telefon: 466971253
Pošta: Pardubice 2 E-mail: ou@dubany.eu
IČ: 00580457    
Úřední hodiny: Po:17-19.00    
Telefon: 466 971 253    
Datová schránka: vekbk36 E-mail: ou@dubany.eu
Web: www.dubany.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

katastrální území Dubany nad Bylankou

Část obce díl

díl části obce Dubany

Základní sídelní jednotka díl

Díl ZSJ Dubany

Územně technická jednotka

UTJ Dubany nad Bylankou

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Pardubicích
Hronovická 2700
53115
466033111
podatelna2801@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2801
Hygienická stanice KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
Mezi Mosty 1793
53003
466052338
sekretariat@khspce.cz, elektronicka.podatelna@khspce.cz
www.khspce.cz/podatelna
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Pardubice
Čechovo nábřeží 1791
53003
466023111
kp.pardubice@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/pardubice
Matriční úřad Magistrát města Pardubic - Matrika
nám. Republiky 12
53021
466859692
posta@mmp.cz 
www.pardubice.eu
Obecní úřad Obecní úřad
23
53002
466 971 253
ou@dubany.eu
www.dubany.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Pardubice
U Stadionu 2729
53002
466742111
posta.pa@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/pardubicky-kraj/pardubice#obsah
Soud Okresní soud v Pardubicích
Na Třísle  118
53095
466750111
posta@osoud.pce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=158&j=168&k=1619
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství v Pardubicích
Arnošta z Pardubic 2082
53143
466049466
podatelna@osz.pce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=72&j=82&k=845
Stavební úřad Magistrát města Pardubic - Stavební úřad
Štrossova 44
53021
466859306
posta@mmp.cz
www.pardubice.eu/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12400
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Pardubice
Boženy Vikové-Kunětické 2011
53002
950144111
podatelna.pa@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pardubice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Holice
náměstí T. G. Masaryka 16
53401
950144410
podatelna.pa@uradprace.cz
www.uradprace.cz/holice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908
53501
950144401
podatelna.pa@uradprace.cz
www.uradprace.cz/prelouc
Živnostenský úřad Magistrát města Pardubic - Obecní živnostenský úřad
Gorkého 489
53002
466859379
rudolf.havlik@mmp.cz
www.pardubice.cz

MAS

MAS Železnohorský region, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Náměstí Míru 288/x, 538 03 Heřmanův Městec
Založeno: 23.8.2005
Kontaktní telefon: 606627506
E-mail: jos.blazek@email.cz
WWW: zeleznohorsky-region.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 278 59 166 7 46 273
Muži 135 23 88 3 21 133
Ženy 143 36 78 4 25 140

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 2 2 0 15 11 4 4
Muži 1 1 0 7 3 4 4
Ženy 1 1 0 8 8 0 0

Data pro rok 2020

Počet sňatků 2
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 183
z toho muži 89
z toho ženy 94

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 183
v tom ve věku 0-14 29
15-64 131
65 a více let 23

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 154
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 28
vyučení a stř. odborné bez mat. 68
úplné střední s maturitou 45
vyšší odborné a nástavbové 4
vysokoškolské 8

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 175
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 37
Nezjištěné vyznání 7

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 179
v tom zaměstnaní celkem 98
nezaměstnaní celkem 7

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 179
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 5
průmysl 38
stavebnictví 12
obchod,opravy motor. vozidel 13
doprava, pošty a telekomunikace 8
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 4
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 9

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 84
denně mimo obec 69
denně mimo obec nad 60min. 5

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 71
Cenzové domácnosti 75
v tom úplné rodiny 49
neúplné rodiny 8
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 18

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 56
Trvale obydlené domy - rodinné domy 56
Neobydlené obydlené domy celkem 10
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 5
Průměrné stáří trvale obydlených domů 47.66
Domy podle vlastnictví soukromých osob 56
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 56
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 50
vodovodem 55
plynem 47
ústředním topením 41

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 71
Trvale obydlené byty v rodin. domech 71
Neobydlené byty 11

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 71
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 53
v osobním vlastnictví 0
nájemní 0
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 71
Byty podle vybavení plyn v bytě 57
vodovod v bytě 70
připojení na veřejnou kanalizační síť 61
ústřední topení, etážové topení 59
vlastní koupelna, sprchový kout 66

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 245
z toho muži 125
z toho ženy 120

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 245
v tom ve věku 0-14 48
15-64 164
65 a více let 32

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 197
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 19
vyučení a stř. odborné bez mat. 72
úplné střední s maturitou 63
vyšší odborné a nástavbové 10
vysokoškolské 25
nezjištěné vzdělání 8

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 119
v tom zaměstnaní celkem 117
nezaměstnaní celkem 2

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 119
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 6
průmysl 34
stavebnictví 10
obchod,opravy motor. vozidel 8
doprava a skladování 5
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 6
vzdělávání 10
zdravotní a sociální péče 6

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 49
denně mimo obec 49
Dojíždějící do zaměstnání 2
do škol 1

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 68
Obydlené rodinné domy 68
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 67
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 1
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 78
Obydlené byty v rodinných domech 78
Neobydlené byty 19

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 78
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 69
v osobním vlastnictví 0
nájemní 1
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 78
Byty podle vybavení plyn v bytě 68
vodovod v bytě 77
připojení na veřejnou kanalizační síť 76
ústřední topení 73
etážové topení 2

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 2 1 0 4 2 0 2 1 1
Muži 1 1 0 3 1 0 2 0 0
Ženy 1 0 0 1 1 0 0 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 1
Muži 0
Ženy 1

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem ,578%
Muži -INF%
Ženy 1,22%

Technická vybavenost

Pošta 0
PSČ 53002
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů ne
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ano
Hasičský záchranný sbor ne
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR ne
Detašované pracoviště policie ne
Městská, obecní policie ne

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 0
Pojišťovny a jejich úřadovny 0

Byty

Počet dokončených bytů 6
Počet zrušených bytů 1

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Nachází se v obci prodejna potravin? Ano 1
Nachází se v obci hospoda/restaurace? Ano 1
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) Ne 0
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) Ne 0
Nachází se v obci praktický lékař? Ne 0
Nachází se v obci dětský lékař? Ne 0
Nachází se v obci zubař? Ne 0
Nachází se v obci lékárna? Ne 0
Nachází se v obci veterinář? Ne 0
Nachází se v obci pošta? Ne 0
Nachází se v obci ČOV? Ne 0
Nachází se v obci kulturní objekt? Ne 0
Nachází se v obci sportoviště? Ano 2
Nachází se v obci vodojem? Ne 0
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? Ano 1
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? Ne 0
Nachází se v obci bankomat? Ne 0
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? Ne 0
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci dům pro seniory? Ne 0
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? Ne 0
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) Ne 0
Nachází se v obci most? Ano 2
Nachází se v obci parkoviště? Ano 1
Nachází se v obci brownfield? Ne 0
Nachází se v obci hřbitov? Ano 1
Nachází se v obci obecní úřad? Ano 1
Nachází se v obci policejní stanice? Ne 0
Nachází se v obci infocentrum? Ne 0
Nachází se v obci herna? Ne 0
Nachází se v obci trafostanice? Ano 3
Nachází se v obci skladový areál? Ne 0
Nachází se v obci sběrné místo? Ano 1
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina 0
Multikino 0
Divadlo 0
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 0
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 0
Zoologická zahrada 0
Sakrální stavba 0
Hřbitov 0
Krematorium 0
Smuteční síň 0

Data pro rok 2004

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 0
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 0
Počet základních škol 0
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 0
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol 0
Počet soukromých vysokých škol 0
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 0
Kryté bazény z koupališť a bazénů 0
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 0
Stadiony otevřené 0
Stadiony kryté 0
Zimní stadiony kryté i otevřené 0
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 1

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou 0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 51
Zemědělství, lesnictví, rybářství 5
Zpracovatelský průmysl 4
Stavebnictví 15
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 6
Doprava a skladování 0
Ubytování, stravování a pohostinství 0
Činnosti v oblasti nemovitostí 1
Profesní, vědecké a technické činnosti 7
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 0
Ostatní činnosti 2
Nezařazeno 4
Státní organizace - počet subjektů 0
Akciové společnosti - počet subjektů 1
Obchodní společnosti - počet subjektů 16
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 71
Svobodná povolání - počet subjektů 2
Ostatní právní formy - počet subjektů 7
Počet subjektů bez zaměstnanců 42
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 8
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 2
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 0
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0