Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Markvartice (okres Jičín)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 573167
NUTS5: CZ0522573167
LAU 1 (NUTS 4): CZ0522 - okres Jičín
NUTS3: CZ052 - Královéhradecký kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Sobotka
Obec s rozšířenou působností: Jičín
Katastrální plocha (ha): 2309
Počet bydlících obyvatel k 2018: 488
Nadmořská výška (m n.m.): 356
První písemná zpráva (rok): 1188

Informace

Samospráva

Obecní úřad Markvartice      
Markvartice 59      
50742 Markvartice   Starosta/tka: Hana Zörklerová
    Telefon: 724180461
Pošta: Markvartice u Sobotky E-mail:
IČ: 00271802    
Úřední hodiny: Po.,St.,8:00-16:00    
Telefon: 493 577 117    
Datová schránka: 28pbm9u E-mail: urad@markvarticejc.cz
Web: www.markvarticejc.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Hřmenín Markvartice u Sobotky Příchvoj
Rakov u Markvartic Skuřina

Základní sídelní jednotka díl

Hřmenín Leština Markvartice
Mrkvojedy Netolice Příchvoj
Rakov Skuřina Spařence

Část obce díl

Hřmenín Leština Markvartice
Mrkvojedy Netolice Příchvoj
Rakov Skuřina Spařence

Územně technická jednotka

UTJ Hřmenín UTJ Markvartice u Sobotky UTJ Příchvoj
UTJ Rakov u Markvartic UTJ Skuřina

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Jičíně
Valdštejnovo nám. 1
50611
493542111
podatelna2707@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2707
Hygienická stanice Územní pracoviště Jičín
Revoluční 1076
50601
493585811
sekretariat.jc@khshk.cz
www.khshk.cz/articles.php?article_id=23
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Jičín
Šafaříkova 842
50601
493547111
kp.jicin@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/jicin
Matriční úřad Městský úřad Sobotka - Matrika
Boleslavská 440
50743
493544393
guciova@mesto-sobotka.cz
www.sobotka.cz
Obecní úřad Obecní úřad
59
50742
493 577 117
urad@markvarticejc.cz
www.markvarticejc.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Jičín
Riegrova 1143
50611
493773111
posta.jc@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/kralovehradecky-kraj/jicin#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Jičín
Šafaříkova 842
50631
493547207
podatelna@osz.jic.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-jicin/kontakty
Soud Okresní soud v Jičíně
Šafaříkova 842
50625
493547114
podatelna@osoud.jic.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=136&j=146&k=1421
Stavební úřad Městský úřad Sobotka - Stavební úřad
Boleslavská 440
50743
493544384
ajchlerova@mesto-sobotka.cz
www.sobotka.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13176
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jičín
Havlíčkova 56
50601
950122350
podatelna.jc@uradprace.cz
www.uradprace.cz/jicin
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hořice
Čelakovského 1023
50801
950122212
podatelna.jc@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/jicin#horice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Nová Paka
Masarykovo náměstí 1
50901
950122220
podatelna.jc@uradprace.cz
www.uradprace.cz/jicin#nova-paka
Živnostenský úřad MÚ Jičín - Obecní živnostenský úřad
Havlíčkova 56
50601
493545451
zivnost@mujicin.cz
www.mujicin.cz

MAS

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Předměstská 286/x, 507 43 Sobotka
Založeno: 29.4.2003
Kontaktní telefon: 493720546
E-mail: opspcr@seznam.cz
WWW: craj-ops.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 488 88 262 35 103 478
Muži 245 46 132 21 46 240
Ženy 243 42 130 14 57 238

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 7 8 -1 10 6 4 3
Muži 2 4 -2 4 2 2 0
Ženy 5 4 1 6 4 2 3

Data pro rok 2020

Počet sňatků 2
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 440
z toho muži 223
z toho ženy 217

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 440
v tom ve věku 0-14 67
15-64 280
65 a více let 93

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 373
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 126
vyučení a stř. odborné bez mat. 179
úplné střední s maturitou 58
vyšší odborné a nástavbové 3
vysokoškolské 5

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 432
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 2
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 136
Nezjištěné vyznání 19

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 290
v tom zaměstnaní celkem 179
nezaměstnaní celkem 18

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 290
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 56
průmysl 64
stavebnictví 14
obchod,opravy motor. vozidel 17
doprava, pošty a telekomunikace 12
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 3
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 5

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 109
denně mimo obec 98
denně mimo obec nad 60min. 11

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 172
Cenzové domácnosti 185
v tom úplné rodiny 105
neúplné rodiny 9
nerodinné domácnosti 3
domácnosti jednotlivců 68

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 157
Trvale obydlené domy - rodinné domy 152
Neobydlené obydlené domy celkem 175
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 138
Průměrné stáří trvale obydlených domů 58.74
Domy podle vlastnictví soukromých osob 149
obce, státu 2
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 6

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 157
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 36
vodovodem 140
plynem 1
ústředním topením 79

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 172
Trvale obydlené byty v rodin. domech 161
Neobydlené byty 176

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 172
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 128
v osobním vlastnictví 4
nájemní 14
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 172
Byty podle vybavení plyn v bytě 1
vodovod v bytě 154
připojení na veřejnou kanalizační síť 37
ústřední topení, etážové topení 102
vlastní koupelna, sprchový kout 146

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 449
z toho muži 228
z toho ženy 221

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 449
v tom ve věku 0-14 53
15-64 313
65 a více let 82

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 396
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 94
vyučení a stř. odborné bez mat. 176
úplné střední s maturitou 83
vyšší odborné a nástavbové 7
vysokoškolské 20
nezjištěné vzdělání 14

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 206
v tom zaměstnaní celkem 189
nezaměstnaní celkem 17

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 206
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 32
průmysl 58
stavebnictví 9
obchod,opravy motor. vozidel 21
doprava a skladování 19
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 8
vzdělávání 8
zdravotní a sociální péče 7

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 82
denně mimo obec 70
Dojíždějící do zaměstnání 10
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 156
Obydlené rodinné domy 153
Obydlené bytové domy 2
Domy podle vlastnictví soukromých osob 143
obce, státu 3
spoluvlastnictví vlastníků bytů 6
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 171
Obydlené byty v rodinných domech 165
Neobydlené byty 185

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 171
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 126
v osobním vlastnictví 4
nájemní 10
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 171
Byty podle vybavení plyn v bytě 14
vodovod v bytě 141
připojení na veřejnou kanalizační síť 37
ústřední topení 109
etážové topení 9

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 6 2 1 3 3 0 2 1 3
Muži 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Ženy 6 2 1 1 3 0 2 1 3

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 8
Muži 4
Ženy 4

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 2,694%
Muži 2,61%
Ženy 2,778%

Technická vybavenost

Pošta 1
PSČ 50742
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV
Plynofikace obce ne
Skládka komunálních odpadů
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ne
Hasičský záchranný sbor
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR
Detašované pracoviště policie
Městská, obecní policie

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1
Pojišťovny a jejich úřadovny

Byty

Počet dokončených bytů 3
Počet zrušených bytů 1

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 3
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 3
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 8
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 8
Škola Ano 1
Trafostanice Ano 13
Vodojem Ano 4

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 2
Stálá kina
Multikino
Divadlo
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin)
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)
Kulturní zařízení ostatní 5
Středisko pro volný čas dětí a mládeže
Zoologická zahrada
Sakrální stavba 2
Hřbitov 3
Krematorium
Smuteční síň

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 0
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 1
Počet základních škol
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 0
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol
Počet soukromých vysokých škol
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 1
Kryté bazény z koupališť a bazénů
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 3
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.)
Stadiony otevřené
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 1

Data pro rok 1995

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 55
Zemědělství, lesnictví, rybářství 12
Zpracovatelský průmysl 7
Stavebnictví 5
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 10
Doprava a skladování 5
Ubytování, stravování a pohostinství 2
Činnosti v oblasti nemovitostí 1
Profesní, vědecké a technické činnosti 6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 0
Ostatní činnosti 2
Nezařazeno 4
Státní organizace - počet subjektů 1
Akciové společnosti - počet subjektů 1
Obchodní společnosti - počet subjektů 11
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 74
Svobodná povolání - počet subjektů 0
Ostatní právní formy - počet subjektů 9
Počet subjektů bez zaměstnanců 34
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 6
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 5
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 0
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0