Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Loučky (okres Semily)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 573400
NUTS5: CZ0514573400
LAU 1 (NUTS 4): CZ0514 - okres Semily
NUTS3: CZ051 - Liberecký kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Turnov
Obec s rozšířenou působností: Turnov
Katastrální plocha (ha): 165
Počet bydlících obyvatel k 2018: 168
Nadmořská výška (m n.m.): 424
První písemná zpráva (rok): 1499

Informace

Samospráva

Obecní úřad Loučky      
Loučky 34      
51101 Loučky   Starosta/tka: Lenka Kvintusová
    Telefon: 727822787
Pošta: Turnov 1 E-mail: obecloucky@seznam.cz
IČ: 00580830    
Úřední hodiny: Po.,Stř.,16:00-18:00 (po ohlášení nebo domluvě)    
Telefon: 727 822 787    
Datová schránka: xz4auru E-mail: obecloucky@seznam.cz
Web: www.loucky.info    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Loučky u Turnova

Část obce díl

Loučky

Základní sídelní jednotka díl

Loučky

Územně technická jednotka

UTJ Loučky u Turnova

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Turnově
Havlíčkovo nám. 54
51101
481360111
podatelna2609@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2609
Hygienická stanice Územní pracoviště Semily
Ke stadionu  204
51301
481623661
sekretariat.se@khslbc.cz
www.khslbc.cz/uzemni-pracoviste/pracoviste-semily
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Semily
Pekárenská 34
51301
481629111
kp.semily@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/semily
Matriční úřad Městský úřad Turnov - Matrika
Skálova 84
51122
481366803
mu@turnov.cz
www.turnov.cz
Obecní úřad Obecní úřad
34
51101
727 822 787
obecloucky@seznam.cz
www.loucky.info
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Semily
Bořkovská 571
51301
481651111
posta.sm@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/liberecky-kraj/semily#obsah
Soud Okresní soud v Semilech
Nádražní 25
51334
481652111
podatelna@osoud.sem.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=184&j=194&k=1853
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Semily
Nádražní  25
51336
481623409
podatelna@osz.sem.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=97&j=107&k=1070
Stavební úřad Městský úřad Turnov - Stavební úřad
Antonína Dvořáka 335
51122
481366303
mu@turnov.cz
www.turnov.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12361
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Semily
Bořkovská  572
51301
950160111
podatelna.sm@uradprace.cz
www.uradprace.cz/semily
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jilemnice
Masarykovo náměstí 8
51401
950160208
podatelna.sm@uradprace.cz
www.uradprace.cz/jilemnice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Turnov
nám. Českého ráje 94
51101
950160230
podatelna.sm@uradprace.cz
www.uradprace.cz/turnov
Živnostenský úřad MÚ Turnov - Obecní živnostenský úřad
Skálova 72
51122
481366702
h.toborikova@mu.turnov.cz
www.turnov.cz

MAS

MAS Achát z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Jenišovice 12/x, 468 33 Jenišovice
Založeno: 4.10.2005
Kontaktní telefon: 488440628
E-mail: mas-achat@seznam.cz
WWW: www.mas-achat.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 168 39 83 9 37 164
Muži 80 18 41 4 17 77
Ženy 88 21 42 5 20 87

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 2 0 2 2 10 -8 -6
Muži 1 0 1 0 4 -4 -3
Ženy 1 0 1 2 6 -4 -3

Data pro rok 2020

Počet sňatků 3
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 162
z toho muži 79
z toho ženy 83

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 162
v tom ve věku 0-14 22
15-64 113
65 a více let 27

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 140
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 30
vyučení a stř. odborné bez mat. 72
úplné střední s maturitou 32
vyšší odborné a nástavbové 3
vysokoškolské 0

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 157
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 36
Nezjištěné vyznání 24

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 91
v tom zaměstnaní celkem 84
nezaměstnaní celkem 6

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 91
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 2
průmysl 51
stavebnictví 8
obchod,opravy motor. vozidel 6
doprava, pošty a telekomunikace 5
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 4
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 3

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 72
denně mimo obec 64
denně mimo obec nad 60min. 2

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 64
Cenzové domácnosti 70
v tom úplné rodiny 42
neúplné rodiny 7
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 20

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 44
Trvale obydlené domy - rodinné domy 42
Neobydlené obydlené domy celkem 25
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 21
Průměrné stáří trvale obydlených domů 42.73
Domy podle vlastnictví soukromých osob 42
obce, státu 1
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 44
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 25
vodovodem 44
plynem 1
ústředním topením 28

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 64
Trvale obydlené byty v rodin. domech 56
Neobydlené byty 26

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 64
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 39
v osobním vlastnictví 0
nájemní 8
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 64
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 64
připojení na veřejnou kanalizační síť 32
ústřední topení, etážové topení 40
vlastní koupelna, sprchový kout 55

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 152
z toho muži 76
z toho ženy 76

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 152
v tom ve věku 0-14 20
15-64 102
65 a více let 30

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 132
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 19
vyučení a stř. odborné bez mat. 63
úplné střední s maturitou 35
vyšší odborné a nástavbové 6
vysokoškolské 4
nezjištěné vzdělání 5

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 70
v tom zaměstnaní celkem 61
nezaměstnaní celkem 9

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 70
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 1
průmysl 20
stavebnictví 8
obchod,opravy motor. vozidel 5
doprava a skladování 5
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 1
vzdělávání 0
zdravotní a sociální péče 4

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 15
denně mimo obec 15
Dojíždějící do zaměstnání 3
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 48
Obydlené rodinné domy 44
Obydlené bytové domy 3
Domy podle vlastnictví soukromých osob 44
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 0
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 60
Obydlené byty v rodinných domech 51
Neobydlené byty 37

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 60
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 40
v osobním vlastnictví 0
nájemní 5
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 60
Byty podle vybavení plyn v bytě 29
vodovod v bytě 55
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 46
etážové topení 0

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 4 1 0 1 2 0 2 2 1
Muži 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Ženy 3 1 0 1 2 0 1 2 0

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 1
Muži 1
Ženy 0

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 1,087%
Muži 1,087%
Ženy 0%

Technická vybavenost

Pošta
PSČ 51101
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ne
Hasičský záchranný sbor
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR
Detašované pracoviště policie
Městská, obecní policie

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny
Pojišťovny a jejich úřadovny

Byty

Počet dokončených bytů 0
Počet zrušených bytů

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ano 1
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 1
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 3
Škola Ne
Trafostanice Ano 1
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina
Multikino
Divadlo
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin)
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže
Zoologická zahrada
Sakrální stavba 1
Hřbitov 1
Krematorium
Smuteční síň

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 1
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 0
Počet základních škol
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 0
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol
Počet soukromých vysokých škol
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.)
Kryté bazény z koupališť a bazénů
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 2
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 1
Stadiony otevřené
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.)

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 23
Zemědělství, lesnictví, rybářství 2
Zpracovatelský průmysl 4
Stavebnictví 5
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 4
Doprava a skladování 1
Ubytování, stravování a pohostinství 0
Činnosti v oblasti nemovitostí 0
Profesní, vědecké a technické činnosti 0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 1
Ostatní činnosti 2
Nezařazeno 2
Státní organizace - počet subjektů 0
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Obchodní společnosti - počet subjektů 1
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 31
Svobodná povolání - počet subjektů 0
Ostatní právní formy - počet subjektů 4
Počet subjektů bez zaměstnanců 19
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 1
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 0
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 0
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0