Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Kunětice (okres Pardubice)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 573515
NUTS5: CZ0532573515
LAU 1 (NUTS 4): CZ0532 - okres Pardubice
NUTS3: CZ053 - Pardubický kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Pardubice
Obec s rozšířenou působností: Pardubice
Katastrální plocha (ha): 395
Počet bydlících obyvatel k 2021: 357
Nadmořská výška (m n.m.): 221
První písemná zpráva (rok): 1353
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Kunětice      
Kunětice 58      
53304 Kunětice   Starosta/tka: Jana Šilarová
    Telefon: 466931029
Pošta: Sezemice E-mail: kunetice@iol.cz
IČ: 00580571    
Úřední hodiny: Po.,18:00-20:00, Stř.,13:00-16:00    
Telefon: 466 931 029    
Datová schránka: yfma3yr E-mail: kunetice@iol.cz
Web: www.obeckunetice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Kunětice

Základní sídelní jednotka díl

Kunětice

Část obce díl

Kunětice

Územně technická jednotka

UTJ Kunětice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Pardubicích
Hronovická 2700
53115
466033111
podatelna2801@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2801
Hygienická stanice KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
Mezi Mosty 1793
53003
466052338
sekretariat@khspce.cz, elektronicka.podatelna@khspce.cz
www.khspce.cz/podatelna
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Pardubice
Čechovo nábřeží 1791
53003
466023111
kp.pardubice@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/pardubice
Matriční úřad Městský úřad Sezemice - Matrika
Husovo nám. 790
53304
466741017
mesto@sezemice.cz
www.sezemice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
58
53304
466 931 029
kunetice@iol.cz
www.obeckunetice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Pardubice
U Stadionu 2729
53002
466742111
posta.pa@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/pardubicky-kraj/pardubice#obsah
Soud Okresní soud v Pardubicích
Na Třísle  118
53095
466750111
posta@osoud.pce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=158&j=168&k=1619
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství v Pardubicích
Arnošta z Pardubic 2082
53143
466049466
podatelna@osz.pce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=72&j=82&k=845
Stavební úřad Městský úřad Sezemice - Odbor stavebního úřadu a územního plánování
Husovo nám. 790
53304
466741022
stavebniurad@sezemice.cz
www.sezemice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13166
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Pardubice
Boženy Vikové-Kunětické 2011
53002
950144111
podatelna.pa@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pardubice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Holice
náměstí T. G. Masaryka 16
53401
950144410
podatelna.pa@uradprace.cz
www.uradprace.cz/holice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908
53501
950144401
podatelna.pa@uradprace.cz
www.uradprace.cz/prelouc
Živnostenský úřad Magistrát města Pardubic - Obecní živnostenský úřad
Gorkého 489
53002
466859379
rudolf.havlik@mmp.cz
www.pardubice.cz

MAS

MAS Region Kunětické hory, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Husovo náměstí 790/x, 533 04 Sezemice
Založeno: 23.8.2005
Kontaktní telefon: 606660233
E-mail: starosta@dritec.cz
WWW: www.masrkh.oblast.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 357 64 218 18 57 349
Muži 193 33 96 9 29 186
Ženy 164 31 122 9 28 163

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 4 3 1 28 5 23 24
Muži 2 0 2 20 2 18 20
Ženy 2 3 -1 8 3 5 4

Data pro rok 2021

Počet sňatků 1
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 254
z toho muži 123
z toho ženy 131

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 254
v tom ve věku 0-14 42
15-64 172
65 a více let 40

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 212
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 51
vyučení a stř. odborné bez mat. 110
úplné střední s maturitou 43
vyšší odborné a nástavbové 3
vysokoškolské 4

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 251
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 51
Nezjištěné vyznání 30

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 219
v tom zaměstnaní celkem 114
nezaměstnaní celkem 7

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 219
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 12
průmysl 36
stavebnictví 13
obchod,opravy motor. vozidel 12
doprava, pošty a telekomunikace 7
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 2
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 2

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 94
denně mimo obec 84
denně mimo obec nad 60min. 2

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 84
Cenzové domácnosti 101
v tom úplné rodiny 61
neúplné rodiny 11
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 29

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 73
Trvale obydlené domy - rodinné domy 72
Neobydlené obydlené domy celkem 15
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 5
Průměrné stáří trvale obydlených domů 46
Domy podle vlastnictví soukromých osob 72
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 73
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 12
vodovodem 70
plynem 62
ústředním topením 54

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 84
Trvale obydlené byty v rodin. domech 82
Neobydlené byty 17

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 84
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 69
v osobním vlastnictví 0
nájemní 4
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 84
Byty podle vybavení plyn v bytě 70
vodovod v bytě 80
připojení na veřejnou kanalizační síť 15
ústřední topení, etážové topení 66
vlastní koupelna, sprchový kout 79

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 270
z toho muži 133
z toho ženy 137

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 270
v tom ve věku 0-14 36
15-64 202
65 a více let 30

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 234
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 33
vyučení a stř. odborné bez mat. 98
úplné střední s maturitou 67
vyšší odborné a nástavbové 8
vysokoškolské 17
nezjištěné vzdělání 11

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 140
v tom zaměstnaní celkem 131
nezaměstnaní celkem 9

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 140
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 8
průmysl 40
stavebnictví 18
obchod,opravy motor. vozidel 10
doprava a skladování 2
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 11
vzdělávání 3
zdravotní a sociální péče 4

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 77
denně mimo obec 75
Dojíždějící do zaměstnání 2
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 86
Obydlené rodinné domy 85
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 82
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 2
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 103
Obydlené byty v rodinných domech 102
Neobydlené byty 17

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 103
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 82
v osobním vlastnictví 0
nájemní 2
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 103
Byty podle vybavení plyn v bytě 78
vodovod v bytě 88
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 79
etážové topení 3

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 5 1 0 1 2 1 1 2 2
Muži 3 0 0 0 1 0 0 1 0
Ženy 2 1 0 1 1 0 1 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 5
Muži 3
Ženy 2

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,283%
Muži 2,564%
Ženy 1,961%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 3
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ano 1
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 2
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 1
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 2
Škola Ne
Trafostanice Ano 2
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti10
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.79
Svobodná povolání0
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel3
Ostatní7

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců34
s 1-9 zaměst.- mikropodniky5
s 10-49 zaměst.- malé podniky1
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno59

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství6
B-E Průmysl celkem15
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl15
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví22
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid18
H Doprava a skladování1
I Ubytování; stravování a pohostinství7
J Informační a komunikační činnosti2
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí2
M Profesní; vědecké a technické činnosti5
N Administrativní a podpůrné činnosti3
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti5
S Ostatní činnosti7
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno4

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku395
Orná půda249
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady11
Ovocné sady0
Trvalé travní porosty (býv.louky)24
Pastviny8
Zemědělská půda285
Lesní půda41
Vodní plochy41
Zastavěné plochy8
Ostatní plochy20