Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Čepí (okres Pardubice)

Typ sídla: obec
ZUJ (kód obce): 574864
NUTS5: CZ0532574864
LAU 1 (NUTS 4): CZ0532 - okres Pardubice
NUTS3: CZ053 - Pardubický kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Pardubice
Obec s rozšířenou působností: Pardubice
Katastrální plocha (ha): 248
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018: 450
Nadmořská výška (m n.m.): 247
První písemná zpráva (rok): 1375
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Čepí      
Čepí 79      
53332 Čepí   Starosta/tka: Pohorelcová Lucie
    Telefon: 466971130
Pošta: Čepí E-mail: obec@cepi.cz
IČ: 00273457    
Úřední hodiny: St:7-12,12.30-17.00    
Telefon: 466 971 130    
Datová schránka: tswa4is E-mail: obec@cepi.cz
Web: www.cepi.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Čepí

Základní sídelní jednotka díl

Čepí

Část obce díl

Čepí

Územně technická jednotka

UTJ Čepí

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Pardubicích
Hronovická 2700
53115
466033111
podatelna2801@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2801
Hygienická stanice KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
Mezi Mosty 1793
53003
466052338
sekretariat@khspce.cz, elektronicka.podatelna@khspce.cz
www.khspce.cz/podatelna
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Pardubice
Čechovo nábřeží 1791
53003
466023111
kp.pardubice@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/pardubice
Matriční úřad Magistrát města Pardubic - Matrika
nám. Republiky 12
53021
466859692
posta@mmp.cz 
www.pardubice.eu
Obecní úřad Obecní úřad
79
53332
466 971 130
obec@cepi.cz
www.cepi.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Pardubice
U Stadionu 2729
53002
466742111
posta.pa@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/pardubicky-kraj/pardubice#obsah
Soud Okresní soud v Pardubicích
Na Třísle  118
53095
466750111
posta@osoud.pce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=158&j=168&k=1619
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství v Pardubicích
Arnošta z Pardubic 2082
53143
466049466
podatelna@osz.pce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=72&j=82&k=845
Stavební úřad Magistrát města Pardubic - Stavební úřad
Štrossova 44
53021
466859306
posta@mmp.cz
www.pardubice.eu/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12400
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Pardubice
Boženy Vikové-Kunětické 2011
53002
950144111
podatelna.pa@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pardubice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Holice
náměstí T. G. Masaryka 16
53401
950144410
podatelna.pa@uradprace.cz
www.uradprace.cz/holice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908
53501
950144401
podatelna.pa@uradprace.cz
www.uradprace.cz/prelouc
Živnostenský úřad Magistrát města Pardubic - Obecní živnostenský úřad
Gorkého 489
53002
466859379
rudolf.havlik@mmp.cz
www.pardubice.cz

MAS

MAS Železnohorský region, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Náměstí Míru 288/x, 538 03 Heřmanův Městec
Založeno: 23.8.2005
Kontaktní telefon: 606627506
E-mail: jos.blazek@email.cz
WWW: zeleznohorsky-region.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 450 86 271 28 65 447
Muži 236 47 145 16 28 235
Ženy 214 39 126 12 37 212

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 3 4 -1 15 12 3 2
Muži 0 2 -2 5 6 -1 -3
Ženy 3 2 1 10 6 4 5

Data pro rok 2020

Počet sňatků 2
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 410
z toho muži 210
z toho ženy 200

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 410
v tom ve věku 0-14 74
15-64 290
65 a více let 46

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 336
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 93
vyučení a stř. odborné bez mat. 166
úplné střední s maturitou 56
vyšší odborné a nástavbové 9
vysokoškolské 11

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 392
Cizinci s dlouhodobým pobytem 1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 120
Nezjištěné vyznání 41

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 297
v tom zaměstnaní celkem 181
nezaměstnaní celkem 26

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 297
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 16
průmysl 55
stavebnictví 37
obchod,opravy motor. vozidel 18
doprava, pošty a telekomunikace 11
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 9
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 18

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 149
denně mimo obec 132
denně mimo obec nad 60min. 2

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 128
Cenzové domácnosti 160
v tom úplné rodiny 92
neúplné rodiny 29
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 39

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 83
Trvale obydlené domy - rodinné domy 75
Neobydlené obydlené domy celkem 10
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 1
Průměrné stáří trvale obydlených domů 39.17
Domy podle vlastnictví soukromých osob 75
obce, státu 1
bytové družstvo - SBD 1
ostatní vlastnictví 6

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 83
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 71
vodovodem 81
plynem 63
ústředním topením 62

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 128
Trvale obydlené byty v rodin. domech 90
Neobydlené byty 20

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 128
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 69
v osobním vlastnictví 18
nájemní 24
člena bytového družstva 6

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 128
Byty podle vybavení plyn v bytě 91
vodovod v bytě 123
připojení na veřejnou kanalizační síť 113
ústřední topení, etážové topení 102
vlastní koupelna, sprchový kout 120

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 401
z toho muži 204
z toho ženy 197

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 401
v tom ve věku 0-14 70
15-64 283
65 a více let 48

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 331
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 59
vyučení a stř. odborné bez mat. 152
úplné střední s maturitou 63
vyšší odborné a nástavbové 16
vysokoškolské 28
nezjištěné vzdělání 11

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 212
v tom zaměstnaní celkem 199
nezaměstnaní celkem 13

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 212
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 6
průmysl 55
stavebnictví 23
obchod,opravy motor. vozidel 22
doprava a skladování 11
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 9
vzdělávání 5
zdravotní a sociální péče 8

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 74
denně mimo obec 69
Dojíždějící do zaměstnání 85
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 95
Obydlené rodinné domy 87
Obydlené bytové domy 8
Domy podle vlastnictví soukromých osob 84
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 9
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 151
Obydlené byty v rodinných domech 102
Neobydlené byty 31

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 151
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 80
v osobním vlastnictví 28
nájemní 23
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 151
Byty podle vybavení plyn v bytě 117
vodovod v bytě 139
připojení na veřejnou kanalizační síť 142
ústřední topení 114
etážové topení 24

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 10 2 2 2 3 1 4 2 2
Muži 5 0 2 0 1 0 3 0 1
Ženy 5 2 0 2 2 1 1 2 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 5
Muži 1
Ženy 4

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 1,672%
Muži -3,236%
Ženy 2,899%

Technická vybavenost

Pošta 1
PSČ 53332
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů ano
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ne
Hasičský záchranný sbor ne
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR ne
Detašované pracoviště policie ne
Městská, obecní policie ne

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1
Pojišťovny a jejich úřadovny 0

Byty

Počet dokončených bytů 0
Počet zrušených bytů 0

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Nachází se v obci prodejna potravin? Ano 1
Nachází se v obci hospoda/restaurace? Ano 2
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) Ano 1
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) Ne 0
Nachází se v obci praktický lékař? Ne 0
Nachází se v obci dětský lékař? Ne 0
Nachází se v obci zubař? Ne 0
Nachází se v obci lékárna? Ne 0
Nachází se v obci veterinář? Ne 0
Nachází se v obci pošta? Ano 1
Nachází se v obci ČOV? Ne 0
Nachází se v obci kulturní objekt? Ne 0
Nachází se v obci sportoviště? Ano 3
Nachází se v obci vodojem? Ne 0
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? Ano 2
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? Ne 0
Nachází se v obci bankomat? Ne 0
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? Ne 0
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci dům pro seniory? Ne 0
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? Ne 0
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) Ne 0
Nachází se v obci most? Ano 2
Nachází se v obci parkoviště? Ano 1
Nachází se v obci brownfield? Ne 0
Nachází se v obci hřbitov? Ano 1
Nachází se v obci obecní úřad? Ano 1
Nachází se v obci policejní stanice? Ne 0
Nachází se v obci infocentrum? Ne 0
Nachází se v obci herna? Ne 0
Nachází se v obci trafostanice? Ano 2
Nachází se v obci skladový areál? Ano 2
Nachází se v obci sběrné místo? Ne 0
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? Ne 0

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina 0
Multikino 0
Divadlo 0
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 0
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 0
Zoologická zahrada 0
Sakrální stavba 0
Hřbitov 0
Krematorium 0
Smuteční síň 0

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 0
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 1
Počet základních škol 0
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 0
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol 0
Počet soukromých vysokých škol 0
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 0
Kryté bazény z koupališť a bazénů 0
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 0
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 0
Stadiony otevřené 0
Stadiony kryté 0
Zimní stadiony kryté i otevřené 0
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 0

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou 1

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 85
Zemědělství, lesnictví, rybářství 6
Zpracovatelský průmysl 14
Stavebnictví 10
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 14
Doprava a skladování 6
Ubytování, stravování a pohostinství 4
Činnosti v oblasti nemovitostí 3
Profesní, vědecké a technické činnosti 6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 1
Ostatní činnosti 12
Nezařazeno 4
Státní organizace - počet subjektů 1
Akciové společnosti - počet subjektů 4
Obchodní společnosti - počet subjektů 24
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 91
Svobodná povolání - počet subjektů 4
Ostatní právní formy - počet subjektů 20
Počet subjektů bez zaměstnanců 51
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 15
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 5
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 2
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0