Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Čepí (okres Pardubice)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 574864
NUTS5: CZ0532574864
LAU 1 (NUTS 4): CZ0532 - okres Pardubice
NUTS3: CZ053 - Pardubický kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Pardubice
Obec s rozšířenou působností: Pardubice
Katastrální plocha (ha): 248
Počet bydlících obyvatel k 2021: 470
Nadmořská výška (m n.m.): 247
První písemná zpráva (rok): 1375
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Čepí      
Čepí 79      
53332 Čepí   Starosta/tka: Lucie Pohorelcová
    Telefon: 466971130
Pošta: Čepí E-mail: obec@cepi.cz
IČ: 00273457    
Úřední hodiny: St:7-12,12.30-17.00    
Telefon: 466 971 130    
Datová schránka: tswa4is E-mail: obec@cepi.cz
Web: www.cepi.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Čepí

Základní sídelní jednotka díl

Čepí

Část obce díl

Čepí

Územně technická jednotka

UTJ Čepí

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Pardubicích
Hronovická 2700
53115
466033111
podatelna2801@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2801
Hygienická stanice KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
Mezi Mosty 1793
53003
466052338
sekretariat@khspce.cz, elektronicka.podatelna@khspce.cz
www.khspce.cz/podatelna
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Pardubice
Čechovo nábřeží 1791
53003
466023111
kp.pardubice@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/pardubice
Matriční úřad Magistrát města Pardubic - Matrika
nám. Republiky 12
53021
466859692
posta@mmp.cz 
www.pardubice.eu
Obecní úřad Obecní úřad
79
53332
466 971 130
obec@cepi.cz
www.cepi.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Pardubice
U Stadionu 2729
53002
466742111
posta.pa@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/pardubicky-kraj/pardubice#obsah
Soud Okresní soud v Pardubicích
Na Třísle  118
53095
466750111
posta@osoud.pce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=158&j=168&k=1619
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství v Pardubicích
Arnošta z Pardubic 2082
53143
466049466
podatelna@osz.pce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=72&j=82&k=845
Stavební úřad Magistrát města Pardubic - Stavební úřad
Štrossova 44
53021
466859306
posta@mmp.cz
www.pardubice.eu/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12400
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Pardubice
Boženy Vikové-Kunětické 2011
53002
950144111
podatelna.pa@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pardubice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Holice
náměstí T. G. Masaryka 16
53401
950144410
podatelna.pa@uradprace.cz
www.uradprace.cz/holice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908
53501
950144401
podatelna.pa@uradprace.cz
www.uradprace.cz/prelouc
Živnostenský úřad Magistrát města Pardubic - Obecní živnostenský úřad
Gorkého 489
53002
466859379
rudolf.havlik@mmp.cz
www.pardubice.cz

MAS

MAS Železnohorský region, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Náměstí Míru 288/x, 538 03 Heřmanův Městec
Založeno: 23.8.2005
Kontaktní telefon: 606627506
E-mail: jos.blazek@email.cz
WWW: zeleznohorsky-region.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 470 87 281 30 72 463
Muži 250 48 130 16 35 243
Ženy 220 39 151 14 37 220

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 6 6 0 23 14 9 9
Muži 3 1 2 19 7 12 14
Ženy 3 5 -2 4 7 -3 -5

Data pro rok 2021

Počet sňatků 2
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 410
z toho muži 210
z toho ženy 200

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 410
v tom ve věku 0-14 74
15-64 290
65 a více let 46

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 336
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 93
vyučení a stř. odborné bez mat. 166
úplné střední s maturitou 56
vyšší odborné a nástavbové 9
vysokoškolské 11

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 392
Cizinci s dlouhodobým pobytem 1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 120
Nezjištěné vyznání 41

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 303
v tom zaměstnaní celkem 181
nezaměstnaní celkem 26

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 303
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 16
průmysl 55
stavebnictví 37
obchod,opravy motor. vozidel 18
doprava, pošty a telekomunikace 11
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 9
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 18

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 149
denně mimo obec 132
denně mimo obec nad 60min. 2

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 128
Cenzové domácnosti 160
v tom úplné rodiny 92
neúplné rodiny 29
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 39

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 83
Trvale obydlené domy - rodinné domy 75
Neobydlené obydlené domy celkem 10
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 1
Průměrné stáří trvale obydlených domů 39
Domy podle vlastnictví soukromých osob 75
obce, státu 1
bytové družstvo - SBD 1
ostatní vlastnictví 6

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 83
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 71
vodovodem 81
plynem 63
ústředním topením 62

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 128
Trvale obydlené byty v rodin. domech 90
Neobydlené byty 20

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 128
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 69
v osobním vlastnictví 18
nájemní 24
člena bytového družstva 6

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 128
Byty podle vybavení plyn v bytě 91
vodovod v bytě 123
připojení na veřejnou kanalizační síť 113
ústřední topení, etážové topení 102
vlastní koupelna, sprchový kout 120

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 401
z toho muži 204
z toho ženy 197

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 401
v tom ve věku 0-14 70
15-64 283
65 a více let 48

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 331
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 59
vyučení a stř. odborné bez mat. 152
úplné střední s maturitou 63
vyšší odborné a nástavbové 16
vysokoškolské 28
nezjištěné vzdělání 11

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 212
v tom zaměstnaní celkem 199
nezaměstnaní celkem 13

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 212
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 6
průmysl 55
stavebnictví 23
obchod,opravy motor. vozidel 22
doprava a skladování 11
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 9
vzdělávání 5
zdravotní a sociální péče 8

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 74
denně mimo obec 69
Dojíždějící do zaměstnání 85
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 95
Obydlené rodinné domy 87
Obydlené bytové domy 8
Domy podle vlastnictví soukromých osob 84
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 9
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 151
Obydlené byty v rodinných domech 102
Neobydlené byty 31

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 151
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 80
v osobním vlastnictví 28
nájemní 23
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 151
Byty podle vybavení plyn v bytě 117
vodovod v bytě 139
připojení na veřejnou kanalizační síť 142
ústřední topení 114
etážové topení 24

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 4 2 2 1 2 1 1 3 2
Muži 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Ženy 2 2 0 2 2 1 1 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 3
Muži 2
Ženy 1

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 0,990%
Muži 1,250%
Ženy 0,699%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Zdravotnictví

Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1

Data pro rok 2020

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 3
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ano 1
Parkoviště Ano 1
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 2
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 1
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 2
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 2
Sportoviště Ano 4
Škola Ano 1
Trafostanice Ano 2
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Školy

Mateřská škola Čepí, okres Pardubice Mateřská škola

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti4
Obchodní společnosti27
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.96
Svobodná povolání6
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel4
Ostatní20

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců54
s 1-9 zaměst.- mikropodniky17
s 10-49 zaměst.- malé podniky5
s 50-249 zaměst.- střed.podn.1
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno81

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství7
B-E Průmysl celkem23
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl20
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného3
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví25
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid21
H Doprava a skladování7
I Ubytování; stravování a pohostinství4
J Informační a komunikační činnosti3
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí11
M Profesní; vědecké a technické činnosti12
N Administrativní a podpůrné činnosti4
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání3
Q Zdravotní a sociální péče3
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti4
S Ostatní činnosti22
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno7

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku248
Orná půda192
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady10
Ovocné sady1
Trvalé travní porosty (býv.louky)5
Pastviny2
Zemědělská půda208
Lesní půda0
Vodní plochy1
Zastavěné plochy9
Ostatní plochy29