Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Kasalice (okres Pardubice)

Typ sídla: obec
ZUJ (kód obce): 575151
NUTS5: CZ0532575151
LAU 1 (NUTS 4): CZ0532 - okres Pardubice
NUTS3: CZ053 - Pardubický kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Lázně Bohdaneč
Obec s rozšířenou působností: Pardubice
Katastrální plocha (ha): 458
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018: 192
Nadmořská výška (m n.m.): 262
První písemná zpráva (rok): 1372

Informace

Samospráva

Obecní úřad Kasalice      
Kasalice 46      
53341 Kasalice   Starosta/tka: Sobotková Edita
    Telefon: 466942398
Pošta: Lázně Bohdaneč E-mail: kasalice@o2active.cz
IČ: 00273741    
Úřední hodiny: Po:17-19.00    
Telefon: 466 942 398    
Datová schránka: 8whbszt E-mail: kasalice@o2active.cz
Web: www.kasalice.eu    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Kasalice Kasaličky

Základní sídelní jednotka díl

Kasalice Kasaličky

Část obce díl

Kasalice Kasaličky

Územně technická jednotka

UTJ Kasalice UTJ Kasaličky

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Pardubicích
Hronovická 2700
53115
466033111
podatelna2801@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2801
Hygienická stanice KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
Mezi Mosty 1793
53003
466052338
sekretariat@khspce.cz, elektronicka.podatelna@khspce.cz
www.khspce.cz/podatelna
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Pardubice
Čechovo nábřeží 1791
53003
466023111
kp.pardubice@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/pardubice
Matriční úřad Obecní úřad Rohovládova Bělá - Matrika
Rohovládova Bělá 32
53343
722949446
dkasparova@rohovladovabela.cz
www.rohovladovabela.cz
Obecní úřad Obecní úřad
46
53341
466 942 398
kasalice@o2active.cz
www.kasalice.eu
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Pardubice
U Stadionu 2729
53002
466742111
posta.pa@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/pardubicky-kraj/pardubice#obsah
Soud Okresní soud v Pardubicích
Na Třísle  118
53095
466750111
posta@osoud.pce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=158&j=168&k=1619
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství v Pardubicích
Arnošta z Pardubic 2082
53143
466049466
podatelna@osz.pce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=72&j=82&k=845
Stavební úřad Městský úřad Lázně Bohdaneč - Stavební úřad
Masarykovo nám. 1
53341
466797068
podatelna@lazne.bohdanec.cz
lazne.bohdanec.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13085
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Pardubice
Boženy Vikové-Kunětické 2011
53002
950144111
podatelna.pa@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pardubice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Holice
náměstí T. G. Masaryka 16
53401
950144410
podatelna.pa@uradprace.cz
www.uradprace.cz/holice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908
53501
950144401
podatelna.pa@uradprace.cz
www.uradprace.cz/prelouc
Živnostenský úřad Magistrát města Pardubic - Obecní živnostenský úřad
Gorkého 489
53002
466859379
rudolf.havlik@mmp.cz
www.pardubice.cz

MAS

MAS Bohdanečsko, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Masarykovo nám. 1/x, 533 41 Lázně Bohdaneč
Založeno: 1.6.2012
Kontaktní telefon: 603538081
E-mail: stepanovsky@lazne.bohdanec.cz
WWW: www.mas-bohdanecsko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 192 32 108 13 39 190
Muži 99 17 58 5 19 97
Ženy 93 15 50 8 20 93

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 2 2 0 15 7 8 8
Muži 2 0 2 6 4 2 4
Ženy 0 2 -2 9 3 6 4

Data pro rok 2020

Počet sňatků 1
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 191
z toho muži 92
z toho ženy 99

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 191
v tom ve věku 0-14 32
15-64 131
65 a více let 28

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 159
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 43
vyučení a stř. odborné bez mat. 74
úplné střední s maturitou 31
vyšší odborné a nástavbové 6
vysokoškolské 4

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 183
Cizinci s dlouhodobým pobytem 1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 2

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 39
Nezjištěné vyznání 4

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 125
v tom zaměstnaní celkem 91
nezaměstnaní celkem 5

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 125
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 22
průmysl 31
stavebnictví 11
obchod,opravy motor. vozidel 6
doprava, pošty a telekomunikace 6
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 3
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 2

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 72
denně mimo obec 61
denně mimo obec nad 60min. 6

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 62
Cenzové domácnosti 68
v tom úplné rodiny 46
neúplné rodiny 3
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 18

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 51
Trvale obydlené domy - rodinné domy 48
Neobydlené obydlené domy celkem 26
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 19
Průměrné stáří trvale obydlených domů 51.57
Domy podle vlastnictví soukromých osob 47
obce, státu 1
bytové družstvo - SBD 1
ostatní vlastnictví 2

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 51
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 1
vodovodem 49
plynem 38
ústředním topením 28

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 62
Trvale obydlené byty v rodin. domech 51
Neobydlené byty 27

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 62
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 41
v osobním vlastnictví 0
nájemní 6
člena bytového družstva 4

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 62
Byty podle vybavení plyn v bytě 38
vodovod v bytě 60
připojení na veřejnou kanalizační síť 1
ústřední topení, etážové topení 41
vlastní koupelna, sprchový kout 59

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 190
z toho muži 94
z toho ženy 96

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 190
v tom ve věku 0-14 28
15-64 131
65 a více let 30

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 162
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 33
vyučení a stř. odborné bez mat. 71
úplné střední s maturitou 39
vyšší odborné a nástavbové 9
vysokoškolské 7
nezjištěné vzdělání 3

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 86
v tom zaměstnaní celkem 79
nezaměstnaní celkem 7

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 86
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 6
průmysl 28
stavebnictví 9
obchod,opravy motor. vozidel 6
doprava a skladování 3
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 4
vzdělávání 3
zdravotní a sociální péče 1

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 37
denně mimo obec 36
Dojíždějící do zaměstnání 0
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 53
Obydlené rodinné domy 50
Obydlené bytové domy 2
Domy podle vlastnictví soukromých osob 45
obce, státu 2
spoluvlastnictví vlastníků bytů 4
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 64
Obydlené byty v rodinných domech 54
Neobydlené byty 28

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 64
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 40
v osobním vlastnictví 4
nájemní 6
družstevní 3

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 64
Byty podle vybavení plyn v bytě 43
vodovod v bytě 58
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 45
etážové topení 3

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 6 2 0 1 1 1 0 4 1
Muži 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ženy 5 2 0 1 1 1 0 4 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 0
Muži 0
Ženy 0

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 0%
Muži NAN%
Ženy 0%

Technická vybavenost

Pošta 0
PSČ 53341
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ne
ČOV ne
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů ano
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ne
Hasičský záchranný sbor ne
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR ne
Detašované pracoviště policie ne
Městská, obecní policie ne

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 0
Pojišťovny a jejich úřadovny 0

Byty

Počet dokončených bytů 4
Počet zrušených bytů 0

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Nachází se v obci prodejna potravin? Ne 0
Nachází se v obci hospoda/restaurace? Ne 0
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) Ne 0
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) Ne 0
Nachází se v obci praktický lékař? Ne 0
Nachází se v obci dětský lékař? Ne 0
Nachází se v obci zubař? Ne 0
Nachází se v obci lékárna? Ne 0
Nachází se v obci veterinář? Ne 0
Nachází se v obci pošta? Ne 0
Nachází se v obci ČOV? Ne 0
Nachází se v obci kulturní objekt? Ne 0
Nachází se v obci sportoviště? Ne 0
Nachází se v obci vodojem? Ano 2
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? Ne 0
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? Ne 0
Nachází se v obci bankomat? Ne 0
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? Ne 0
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci dům pro seniory? Ne 0
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? Ne 0
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) Ne 0
Nachází se v obci most? Ano 2
Nachází se v obci parkoviště? Ne 0
Nachází se v obci brownfield? Ne 0
Nachází se v obci hřbitov? Ne 0
Nachází se v obci obecní úřad? Ano 1
Nachází se v obci policejní stanice? Ne 0
Nachází se v obci infocentrum? Ne 0
Nachází se v obci herna? Ne 0
Nachází se v obci trafostanice? Ne 0
Nachází se v obci skladový areál? Ne 0
Nachází se v obci sběrné místo? Ne 0
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? Ne 0

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 0
Stálá kina 1
Multikino 0
Divadlo 0
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 0
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 0
Zoologická zahrada 0
Sakrální stavba 0
Hřbitov 0
Krematorium 0
Smuteční síň 0

Data pro rok

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 0
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 0
Dětské hřiště 0

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 0
Počet základních škol 0
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 0
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol 0
Počet soukromých vysokých škol 0
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 0
Kryté bazény z koupališť a bazénů 0
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 0
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 0
Stadiony otevřené 0
Stadiony kryté 0
Zimní stadiony kryté i otevřené 0
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 0

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou 0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 27
Zemědělství, lesnictví, rybářství 7
Zpracovatelský průmysl 4
Stavebnictví 6
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 2
Doprava a skladování 0
Ubytování, stravování a pohostinství 1
Činnosti v oblasti nemovitostí 1
Profesní, vědecké a technické činnosti 3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 1
Ostatní činnosti 0
Nezařazeno 1
Státní organizace - počet subjektů 0
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Obchodní společnosti - počet subjektů 3
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 50
Svobodná povolání - počet subjektů 0
Ostatní právní formy - počet subjektů 3
Počet subjektů bez zaměstnanců 25
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 1
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 0
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 0
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0