Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Kostěnice (okres Pardubice)

Typ sídla: obec
ZUJ (kód obce): 575232
NUTS5: CZ0532575232
LAU 1 (NUTS 4): CZ0532 - okres Pardubice
NUTS3: CZ053 - Pardubický kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Pardubice
Obec s rozšířenou působností: SO ORP Pardubice
Katastrální plocha (ha): 576
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018: 550
Nadmořská výška (m n.m.): 235
První písemná zpráva (rok): 1398
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Kostěnice      
Kostěnice 8      
53002 Kostěnice   Starosta/tka: Pulkrábek Václav
    Telefon: 466951475
Pošta: Pardubice 2 E-mail: obec.kostenice@volny.cz
IČ: 00273821    
Úřední hodiny: Po,Čt:17-19.00    
Telefon: 466 951 475    
Datová schránka: hnbazjz E-mail: obec.kostenice@volny.cz
Web: kostenice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

katastrální území Kostěnice

Část obce díl

díl části obce Kostěnice

Základní sídelní jednotka díl

Díl ZSJ Kostěnice

Územně technická jednotka

UTJ Kostěnice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Pardubicích
Hronovická 2700
53115
466033111
podatelna2801@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2801
Hygienická stanice KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
Mezi Mosty 1793
53003
466052338
sekretariat@khspce.cz, elektronicka.podatelna@khspce.cz
www.khspce.cz/podatelna
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Pardubice
Čechovo nábřeží 1791
53003
466023111
kp.pardubice@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/pardubice
Matriční úřad Městský úřad Dašice - Matrika
Komenského 25
53303
466799410
mesto@dasice.cz
www.dasice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
8
53002
466 951 475
obec.kostenice@volny.cz
kostenice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Pardubice
U Stadionu 2729
53002
466742111
posta.pa@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/pardubicky-kraj/pardubice#obsah
Soud Okresní soud v Pardubicích
Na Třísle  118
53095
466750111
posta@osoud.pce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=158&j=168&k=1619
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství v Pardubicích
Arnošta z Pardubic 2082
53143
466049466
podatelna@osz.pce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=72&j=82&k=845
Stavební úřad Městský úřad Dašice - Stavební úřad
Komenského 25
53303
466799415
mesto@dasice.cz
www.dasice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13006
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Pardubice
Boženy Vikové-Kunětické 2011
53002
950144111
podatelna.pa@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pardubice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Holice
náměstí T. G. Masaryka 16
53401
950144410
podatelna.pa@uradprace.cz
www.uradprace.cz/holice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908
53501
950144401
podatelna.pa@uradprace.cz
www.uradprace.cz/prelouc
Živnostenský úřad Magistrát města Pardubic - Obecní živnostenský úřad
Gorkého 489
53002
466859379
rudolf.havlik@mmp.cz
www.pardubice.cz

MAS

MAS Region Kunětické hory, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Husovo náměstí 790/x, 533 04 Sezemice
Založeno: 23.8.2005
Kontaktní telefon: 606660233
E-mail: starosta@dritec.cz
WWW: www.masrkh.oblast.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 550 111 327 19 93 552
Muži 278 64 166 11 37 278
Ženy 272 47 161 8 56 274

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 6 2 4 21 8 13 17
Muži 1 2 -1 13 6 7 6
Ženy 5 0 5 8 2 6 11

Data pro rok 2020

Počet sňatků 3
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 518
z toho muži 245
z toho ženy 273

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 518
v tom ve věku 0-14 92
15-64 355
65 a více let 71

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 426
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 102
vyučení a stř. odborné bez mat. 197
úplné střední s maturitou 98
vyšší odborné a nástavbové 9
vysokoškolské 14

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 509
Cizinci s dlouhodobým pobytem 1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 2
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 118
Nezjištěné vyznání 50

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 342
v tom zaměstnaní celkem 233
nezaměstnaní celkem 19

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 342
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 32
průmysl 64
stavebnictví 18
obchod,opravy motor. vozidel 39
doprava, pošty a telekomunikace 31
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 9
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 20

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 162
denně mimo obec 144
denně mimo obec nad 60min. 2

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 182
Cenzové domácnosti 208
v tom úplné rodiny 127
neúplné rodiny 21
nerodinné domácnosti 4
domácnosti jednotlivců 56

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 138
Trvale obydlené domy - rodinné domy 130
Neobydlené obydlené domy celkem 18
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 1
Průměrné stáří trvale obydlených domů 52.5
Domy podle vlastnictví soukromých osob 131
obce, státu 2
bytové družstvo - SBD 1
ostatní vlastnictví 4

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 138
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 21
vodovodem 137
plynem 115
ústředním topením 79

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 182
Trvale obydlené byty v rodin. domech 156
Neobydlené byty 20

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 182
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 130
v osobním vlastnictví 0
nájemní 20
člena bytového družstva 5

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 182
Byty podle vybavení plyn v bytě 146
vodovod v bytě 180
připojení na veřejnou kanalizační síť 28
ústřední topení, etážové topení 140
vlastní koupelna, sprchový kout 173

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 502
z toho muži 253
z toho ženy 249

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 502
v tom ve věku 0-14 82
15-64 341
65 a více let 79

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 420
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 77
vyučení a stř. odborné bez mat. 178
úplné střední s maturitou 103
vyšší odborné a nástavbové 16
vysokoškolské 24
nezjištěné vzdělání 21

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 227
v tom zaměstnaní celkem 215
nezaměstnaní celkem 12

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 227
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 7
průmysl 67
stavebnictví 11
obchod,opravy motor. vozidel 37
doprava a skladování 23
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 8
vzdělávání 9
zdravotní a sociální péče 4

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 107
denně mimo obec 95
Dojíždějící do zaměstnání 60
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 152
Obydlené rodinné domy 146
Obydlené bytové domy 4
Domy podle vlastnictví soukromých osob 134
obce, státu 3
spoluvlastnictví vlastníků bytů 10
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 196
Obydlené byty v rodinných domech 175
Neobydlené byty 32

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 196
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 140
v osobním vlastnictví 5
nájemní 14
družstevní 3

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 196
Byty podle vybavení plyn v bytě 150
vodovod v bytě 180
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 144
etážové topení 24

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 9 1 0 1 2 1 1 3 3
Muži 4 0 0 0 1 0 0 1 2
Ženy 5 1 0 1 1 1 1 2 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 4
Muži 1
Ženy 3

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 1,156%
Muži -0,701%
Ženy 1,775%

Technická vybavenost

Pošta 0
PSČ 53002
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ne
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů ano
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ne
Hasičský záchranný sbor ne
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR ne
Detašované pracoviště policie ne
Městská, obecní policie ne

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ano

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 0
Pojišťovny a jejich úřadovny 0

Byty

Počet dokončených bytů 2
Počet zrušených bytů 0

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Nachází se v obci prodejna potravin? Ano 1
Nachází se v obci hospoda/restaurace? Ano 1
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) Ano 1
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) Ne 0
Nachází se v obci praktický lékař? Ne 0
Nachází se v obci dětský lékař? Ne 0
Nachází se v obci zubař? Ne 0
Nachází se v obci lékárna? Ne 0
Nachází se v obci veterinář? Ne 0
Nachází se v obci pošta? Ne 0
Nachází se v obci ČOV? Ne 0
Nachází se v obci kulturní objekt? Ano 2
Nachází se v obci sportoviště? Ano 3
Nachází se v obci vodojem? Ano 1
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? Ano 1
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? Ne 0
Nachází se v obci bankomat? Ne 0
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? Ne 0
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci dům pro seniory? Ne 0
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? Ne 0
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) Ne 0
Nachází se v obci most? Ano 2
Nachází se v obci parkoviště? Ne 0
Nachází se v obci brownfield? Ne 0
Nachází se v obci hřbitov? Ano 1
Nachází se v obci obecní úřad? Ano 1
Nachází se v obci policejní stanice? Ne 0
Nachází se v obci infocentrum? Ne 0
Nachází se v obci herna? Ne 0
Nachází se v obci trafostanice? Ano 4
Nachází se v obci skladový areál? Ano 2
Nachází se v obci sběrné místo? Ano 1
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina 0
Multikino 0
Divadlo 0
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 0
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 1
Zoologická zahrada 0
Sakrální stavba 1
Hřbitov 1
Krematorium 0
Smuteční síň 0

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 0
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 1
Počet základních škol 0
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 0
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol 0
Počet soukromých vysokých škol 0
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 0
Kryté bazény z koupališť a bazénů 0
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 1
Stadiony otevřené 0
Stadiony kryté 0
Zimní stadiony kryté i otevřené 0
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 1

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou 0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 58
Zemědělství, lesnictví, rybářství 5
Zpracovatelský průmysl 12
Stavebnictví 5
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 12
Doprava a skladování 0
Ubytování, stravování a pohostinství 1
Činnosti v oblasti nemovitostí 4
Profesní, vědecké a technické činnosti 8
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 1
Ostatní činnosti 5
Nezařazeno 2
Státní organizace - počet subjektů 1
Akciové společnosti - počet subjektů 1
Obchodní společnosti - počet subjektů 10
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 84
Svobodná povolání - počet subjektů 0
Ostatní právní formy - počet subjektů 8
Počet subjektů bez zaměstnanců 35
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 8
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 3
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 3
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0