Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Ostřešany (okres Pardubice)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 575437
NUTS5: CZ0532575437
LAU 1 (NUTS 4): CZ0532 - okres Pardubice
NUTS3: CZ053 - Pardubický kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Pardubice
Obec s rozšířenou působností: Pardubice
Katastrální plocha (ha): 664
Počet bydlících obyvatel k 2018: 1097
Nadmořská výška (m n.m.): 250
První písemná zpráva (rok): 1227

Informace

Samospráva

Obecní úřad Ostřešany      
Ostřešany 202      
53002 Ostřešany   Starosta/tka: Vodrážka Josef, Mgr.
    Telefon: 466304921
Pošta: Pardubice 2 E-mail: obec@ostresany.cz
IČ: 00274020    
Úřední hodiny: Po.,9:00-13:00, Stř.,16:00-18.00    
Telefon: 466 304 921    
Datová schránka: ymja47y E-mail: obec@ostresany.cz
Web: www.ostresany.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Ostřešany

Základní sídelní jednotka díl

Ostřešánky Ostřešany

Část obce díl

Ostřešany

Územně technická jednotka

UTJ Ostřešany

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Pardubicích
Hronovická 2700
53115
466033111
podatelna2801@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2801
Hygienická stanice KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
Mezi Mosty 1793
53003
466052338
sekretariat@khspce.cz, elektronicka.podatelna@khspce.cz
www.khspce.cz/podatelna
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Pardubice
Čechovo nábřeží 1791
53003
466023111
kp.pardubice@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/pardubice
Matriční úřad Magistrát města Pardubic - Matrika
nám. Republiky 12
53021
466859692
posta@mmp.cz 
www.pardubice.eu
Obecní úřad Obecní úřad
202
53002
466 304 921
obec@ostresany.cz
www.ostresany.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Pardubice
U Stadionu 2729
53002
466742111
posta.pa@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/pardubicky-kraj/pardubice#obsah
Soud Okresní soud v Pardubicích
Na Třísle  118
53095
466750111
posta@osoud.pce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=158&j=168&k=1619
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství v Pardubicích
Arnošta z Pardubic 2082
53143
466049466
podatelna@osz.pce.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=72&j=82&k=845
Stavební úřad Magistrát města Pardubic - Stavební úřad
Štrossova 44
53021
466859306
posta@mmp.cz
www.pardubice.eu/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12400
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Pardubice
Boženy Vikové-Kunětické 2011
53002
950144111
podatelna.pa@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pardubice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Holice
náměstí T. G. Masaryka 16
53401
950144410
podatelna.pa@uradprace.cz
www.uradprace.cz/holice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Přelouč
K. H. Máchy 908
53501
950144401
podatelna.pa@uradprace.cz
www.uradprace.cz/prelouc
Živnostenský úřad Magistrát města Pardubic - Obecní živnostenský úřad
Gorkého 489
53002
466859379
rudolf.havlik@mmp.cz
www.pardubice.cz

MAS

MAS Železnohorský region, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Náměstí Míru 288/x, 538 03 Heřmanův Městec
Založeno: 23.8.2005
Kontaktní telefon: 606627506
E-mail: jos.blazek@email.cz
WWW: zeleznohorsky-region.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 1097 187 659 63 188 1085
Muži 533 96 320 31 86 524
Ženy 564 91 339 32 102 561

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 12 8 4 32 34 -2 2
Muži 6 4 2 15 12 3 5
Ženy 6 4 2 17 22 -5 -3

Data pro rok 2020

Počet sňatků 5
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 878
z toho muži 452
z toho ženy 426

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 878
v tom ve věku 0-14 141
15-64 609
65 a více let 128

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 737
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 159
vyučení a stř. odborné bez mat. 354
úplné střední s maturitou 156
vyšší odborné a nástavbové 16
vysokoškolské 46

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 858
Cizinci s dlouhodobým pobytem 1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 237
Nezjištěné vyznání 91

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 722
v tom zaměstnaní celkem 408
nezaměstnaní celkem 14

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 722
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 27
průmysl 107
stavebnictví 64
obchod,opravy motor. vozidel 65
doprava, pošty a telekomunikace 28
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 23
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 36

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 330
denně mimo obec 275
denně mimo obec nad 60min. 3

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 308
Cenzové domácnosti 343
v tom úplné rodiny 224
neúplné rodiny 32
nerodinné domácnosti 3
domácnosti jednotlivců 84

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 260
Trvale obydlené domy - rodinné domy 259
Neobydlené obydlené domy celkem 51
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 11
Průměrné stáří trvale obydlených domů 42.8
Domy podle vlastnictví soukromých osob 254
obce, státu 3
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 3

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 260
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 32
vodovodem 255
plynem 220
ústředním topením 169

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 308
Trvale obydlené byty v rodin. domech 307
Neobydlené byty 66

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 308
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 258
v osobním vlastnictví 0
nájemní 10
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 308
Byty podle vybavení plyn v bytě 247
vodovod v bytě 303
připojení na veřejnou kanalizační síť 38
ústřední topení, etážové topení 261
vlastní koupelna, sprchový kout 293

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 990
z toho muži 482
z toho ženy 508

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 990
v tom ve věku 0-14 141
15-64 691
65 a více let 156

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 849
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 141
vyučení a stř. odborné bez mat. 342
úplné střední s maturitou 223
vyšší odborné a nástavbové 27
vysokoškolské 85
nezjištěné vzdělání 31

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 489
v tom zaměstnaní celkem 463
nezaměstnaní celkem 26

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 489
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 13
průmysl 94
stavebnictví 37
obchod,opravy motor. vozidel 64
doprava a skladování 32
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 27
vzdělávání 23
zdravotní a sociální péče 30

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 184
denně mimo obec 174
Dojíždějící do zaměstnání 42
do škol 1

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 303
Obydlené rodinné domy 303
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 286
obce, státu 7
spoluvlastnictví vlastníků bytů 5
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 353
Obydlené byty v rodinných domech 353
Neobydlené byty 63

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 353
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 269
v osobním vlastnictví 0
nájemní 15
družstevní 2

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 353
Byty podle vybavení plyn v bytě 293
vodovod v bytě 325
připojení na veřejnou kanalizační síť 267
ústřední topení 298
etážové topení 17

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 13 1 0 4 5 2 2 6 6
Muži 8 0 0 3 2 1 1 3 4
Ženy 5 1 0 1 3 1 1 3 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 17
Muži 6
Ženy 11

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 2,355%
Muži 1,237%
Ženy 2,965%

Technická vybavenost

Pošta 1
PSČ 53002
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ne
Hasičský záchranný sbor
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR
Detašované pracoviště policie
Městská, obecní policie

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1
Pojišťovny a jejich úřadovny

Byty

Počet dokončených bytů 4
Počet zrušených bytů

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ano 2
Parkoviště Ano 2
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 2
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 5
Sběrný dvůr Ano 2
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 3
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 4
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina
Multikino
Divadlo
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin)
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže
Zoologická zahrada
Sakrální stavba
Hřbitov
Krematorium
Smuteční síň

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 0
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 0
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 1
Počet základních škol
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 1
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 0
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol
Počet soukromých vysokých škol
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.)
Kryté bazény z koupališť a bazénů
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 1
Stadiony otevřené
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 1

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 164
Zemědělství, lesnictví, rybářství 11
Zpracovatelský průmysl 21
Stavebnictví 24
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 27
Doprava a skladování 9
Ubytování, stravování a pohostinství 1
Činnosti v oblasti nemovitostí 5
Profesní, vědecké a technické činnosti 30
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 2
Ostatní činnosti 14
Nezařazeno 6
Státní organizace - počet subjektů 1
Akciové společnosti - počet subjektů 1
Obchodní společnosti - počet subjektů 41
Družstevní organizace - počet subjektů 1
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 211
Svobodná povolání - počet subjektů 13
Ostatní právní formy - počet subjektů 11
Počet subjektů bez zaměstnanců 105
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 12
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 8
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 1
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0