Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Chleny (okres Rychnov nad Kněžnou)

Typ sídla: obec
ZUJ (kód obce): 576310
NUTS5: CZ0524576310
LAU 1 (NUTS 4): CZ0524 - okres Rychnov nad Kněžnou
NUTS3: CZ052 - Královéhradecký kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Kostelec nad Orlicí
Obec s rozšířenou působností: SO ORP Kostelec nad Orlicí
Katastrální plocha (ha): 409
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018: 214
Nadmořská výška (m n.m.): 368
První písemná zpráva (rok): 1353

Informace

Samospráva

Obecní úřad Chleny      
Chleny 68      
51745 Chleny   Starosta/tka: Plocek Jiří
    Telefon: 724188397
Pošta: Chleny E-mail: obecchleny@tiscali.cz
IČ: 00274917    
Úřední hodiny: Po.,Stř.,9:00-12:00,15:00-17:00    
Telefon: 494 547 222    
Datová schránka: uhyaphr E-mail: obecchleny@tiscali.cz
Web: www.brodec.cz/index.php/aktuality-obce-chleny.html    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

katastrální území Chleny

Část obce díl

díl části obce Chleny

Základní sídelní jednotka díl

Díl ZSJ Chleny

Územně technická jednotka

UTJ Chleny

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Kostelci nad Orlicí
Komenského 583
51741
494334111
podatelna2708@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2708
Hygienická stanice Územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 1320
51601
494339041
sekretariat.rk@khshk.cz
www.khshk.cz/articles.php?article_id=24
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou
Zborovská 17
51601
494389111
kp.rychnovnk@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/rychnovnk
Matriční úřad Městský úřad Kostelec nad Orlicí - Matrika
Palackého nám. 38
51741
 778 493 604
jduchonova@muko.cz
www.kostelecno.cz
Obecní úřad Obecní úřad
68
51745
494 547 222
obecchleny@tiscali.cz
www.brodec.cz/index.php/aktuality-obce-chleny.html
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Rychnov nad Kněžnou
Štemberkova 1433
51601
494507111
posta.RK@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/kralovehradecky-kraj/rychnov-nad-kneznou#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Rychnov nad Kněžnou
Javornická 1501
51611
494534202
podatelna@osz.rkn.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=96&j=106&k=1061
Soud Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou
Svatohavelská 93
51619
494548300
podatelna@osoud.rkn.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=183&j=193&k=1844
Stavební úřad Městský úřad Kostelec nad Orlicí - Stavební úřad
Dukelských hrdinů 985
51741
494337111
podatelna@muko.cz
www.kostelecno.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12347
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Rychnov nad Kněžnou
Štemberkova 1433
51601
950159316
podatelna.rk@uradprace.cz
www.uradprace.cz/rychnov-nad-kneznou
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Dobruška
nám. F. L. Věka 26
51801
950159270
podatelna.rk@uradprace.cz
www.uradprace.cz/dobruska
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kostelec nad Orlicí
Komenského 583
51741
950159570
podatelna.rk@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/kostelec-nad-orlici#kostelec-nad-orlici
Živnostenský úřad MÚ Kostelec nad Orlicí - Živnostenský úřad
Palackého nám. 38
51741
778444203
alenfeld@muko.cz
www.kostelecno.cz

MAS

NAD ORLICÍ, o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Kostelecké Horky 57/x, 517 41 Kostelecké Horky
Založeno: 12.4.2007
Kontaktní telefon: 733351657
E-mail: martina.lorencova@nadorlici.cz
WWW: www.nadorlici.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 214 21 122 19 52 209
Muži 116 10 69 11 26 112
Ženy 98 11 53 8 26 97

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 0 4 -4 5 6 -1 -5
Muži 0 2 -2 2 2 0 -2
Ženy 0 2 -2 3 4 -1 -3

Data pro rok 2020

Počet sňatků 1
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 236
z toho muži 112
z toho ženy 124

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 236
v tom ve věku 0-14 45
15-64 159
65 a více let 32

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 191
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 55
vyučení a stř. odborné bez mat. 72
úplné střední s maturitou 53
vyšší odborné a nástavbové 5
vysokoškolské 6

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 233
Cizinci s dlouhodobým pobytem 1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 125
Nezjištěné vyznání 13

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 147
v tom zaměstnaní celkem 97
nezaměstnaní celkem 11

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 147
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 20
průmysl 38
stavebnictví 9
obchod,opravy motor. vozidel 1
doprava, pošty a telekomunikace 9
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 5
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 10

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 78
denně mimo obec 66
denně mimo obec nad 60min. 1

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 72
Cenzové domácnosti 82
v tom úplné rodiny 52
neúplné rodiny 10
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 19

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 54
Trvale obydlené domy - rodinné domy 51
Neobydlené obydlené domy celkem 10
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 5
Průměrné stáří trvale obydlených domů 43.76
Domy podle vlastnictví soukromých osob 51
obce, státu 2
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 54
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 7
vodovodem 54
plynem 1
ústředním topením 32

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 72
Trvale obydlené byty v rodin. domech 64
Neobydlené byty 11

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 72
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 51
v osobním vlastnictví 5
nájemní 1
člena bytového družstva 1

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 72
Byty podle vybavení plyn v bytě 1
vodovod v bytě 70
připojení na veřejnou kanalizační síť 8
ústřední topení, etážové topení 45
vlastní koupelna, sprchový kout 71

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 214
z toho muži 108
z toho ženy 106

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 214
v tom ve věku 0-14 35
15-64 143
65 a více let 35

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 179
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 34
vyučení a stř. odborné bez mat. 75
úplné střední s maturitou 47
vyšší odborné a nástavbové 4
vysokoškolské 15
nezjištěné vzdělání 4

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 95
v tom zaměstnaní celkem 89
nezaměstnaní celkem 6

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 95
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 16
průmysl 25
stavebnictví 5
obchod,opravy motor. vozidel 7
doprava a skladování 7
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 5
vzdělávání 3
zdravotní a sociální péče 3

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 30
denně mimo obec 29
Dojíždějící do zaměstnání 7
do škol 1

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 56
Obydlené rodinné domy 55
Obydlené bytové domy 1
Domy podle vlastnictví soukromých osob 51
obce, státu 2
spoluvlastnictví vlastníků bytů 2
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 73
Obydlené byty v rodinných domech 67
Neobydlené byty 14

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 73
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 49
v osobním vlastnictví 6
nájemní 4
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 73
Byty podle vybavení plyn v bytě 23
vodovod v bytě 66
připojení na veřejnou kanalizační síť 9
ústřední topení 47
etážové topení 5

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 4 1 0 2 2 1 1 1 2
Muži 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ženy 4 1 0 2 2 1 1 1 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 1
Muži 1
Ženy 0

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem ,709%
Muži 0,709%
Ženy 0%

Technická vybavenost

Pošta 1
PSČ 51745
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů ne
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ne
Hasičský záchranný sbor ne
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR ne
Detašované pracoviště policie ne
Městská, obecní policie ne

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1
Pojišťovny a jejich úřadovny 0

Byty

Počet dokončených bytů 0
Počet zrušených bytů 0

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Nachází se v obci prodejna potravin? Ne 0
Nachází se v obci hospoda/restaurace? Ne 0
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) Ano 1
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) Ne 0
Nachází se v obci praktický lékař? Ne 0
Nachází se v obci dětský lékař? Ne 0
Nachází se v obci zubař? Ne 0
Nachází se v obci lékárna? Ne 0
Nachází se v obci veterinář? Ne 0
Nachází se v obci pošta? Ano 1
Nachází se v obci ČOV? Ne 0
Nachází se v obci kulturní objekt? Ne 0
Nachází se v obci sportoviště? Ano 1
Nachází se v obci vodojem? Ano 1
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? Ne 0
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? Ne 0
Nachází se v obci bankomat? Ne 0
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? Ne 0
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci dům pro seniory? Ne 0
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? Ne 0
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) Ne 0
Nachází se v obci most? Ano 3
Nachází se v obci parkoviště? Ne 0
Nachází se v obci brownfield? Ne 0
Nachází se v obci hřbitov? Ano 1
Nachází se v obci obecní úřad? Ano 1
Nachází se v obci policejní stanice? Ne 0
Nachází se v obci infocentrum? Ne 0
Nachází se v obci herna? Ne 0
Nachází se v obci trafostanice? Ne 0
Nachází se v obci skladový areál? Ne 0
Nachází se v obci sběrné místo? Ne 0
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? Ne 0

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina 0
Multikino 0
Divadlo 0
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 0
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 0
Zoologická zahrada 0
Sakrální stavba 1
Hřbitov 1
Krematorium 0
Smuteční síň 0

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 1
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 1
Počet základních škol 0
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 0
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol 0
Počet soukromých vysokých škol 0
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 0
Kryté bazény z koupališť a bazénů 0
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 1
Stadiony otevřené 0
Stadiony kryté 0
Zimní stadiony kryté i otevřené 0
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 0

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou 0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 30
Zemědělství, lesnictví, rybářství 8
Zpracovatelský průmysl 5
Stavebnictví 1
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 2
Doprava a skladování 1
Ubytování, stravování a pohostinství 3
Činnosti v oblasti nemovitostí 0
Profesní, vědecké a technické činnosti 3
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 2
Ostatní činnosti 3
Nezařazeno 0
Státní organizace - počet subjektů 1
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Obchodní společnosti - počet subjektů 0
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 43
Svobodná povolání - počet subjektů 1
Ostatní právní formy - počet subjektů 10
Počet subjektů bez zaměstnanců 18
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 3
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 2
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 0
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0