Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Veselá (okres Semily)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 577642
NUTS5: CZ0514577642
LAU 1 (NUTS 4): CZ0514 - okres Semily
NUTS3: CZ051 - Liberecký kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Lomnice nad Popelkou
Obec s rozšířenou působností: Semily
Katastrální plocha (ha): 578
Počet bydlících obyvatel k 2021: 236
Nadmořská výška (m n.m.): 369
První písemná zpráva (rok): 1654

Informace

Samospráva

Obecní úřad Veselá      
Veselá 56      
51252 Veselá   Starosta/tka: Štefan Varečka
    Telefon: 605252898
Pošta: Veselá E-mail: vesela.obec@seznam.cz
IČ: 00276243    
Úřední hodiny: St,Pá:18-19    
Telefon: 481 382 129    
Datová schránka: bxfbkad E-mail: vesela.obec@seznam.cz
Web: www.vesela.e-obec.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Bítouchov u Veselé Kotelsko Veselá u Semil

Základní sídelní jednotka díl

Bítouchov Kotelsko Nohavice díl 1
Nohavice díl 2 Veselá díl 1 Veselá díl 2
Žďár

Část obce díl

Bítouchov Kotelsko Veselá
Vranovsko Žďár

Územně technická jednotka

UTJ Bítouchov u Veselé UTJ Kotelsko UTJ Veselá u Semil

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Semilech
Vysocká 140
51301
481660111
podatelna2607@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2607
Hygienická stanice Územní pracoviště Semily
Ke stadionu  204
51301
481623661
sekretariat.se@khslbc.cz
www.khslbc.cz/uzemni-pracoviste/pracoviste-semily
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Semily
Pekárenská 34
51301
481629111
kp.semily@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/semily
Matriční úřad Městský úřad Lomnice nad Popelkou - Matrika
Husovo nám. 6
51251
481629023
matrika@mu-lomnice.cz
www.lomnicenadpopelkou.cz
Obecní úřad Obecní úřad
56
51252
481 382 129
vesela.obec@seznam.cz
www.vesela.e-obec.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Semily
Bořkovská 571
51301
481651111
posta.sm@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/liberecky-kraj/semily#obsah
Soud Okresní soud v Semilech
Nádražní 25
51334
481652111
podatelna@osoud.sem.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=184&j=194&k=1853
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Semily
Nádražní  25
51336
481623409
podatelna@osz.sem.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=97&j=107&k=1070
Stavební úřad Městský úřad Lomnice nad Popelkou - Stavební úřad
Husovo nám. 6
51251
481629029
stavebni@mu-lomnice.cz
www.lomnicenadpopelkou.cz/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13095
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Semily
Bořkovská  572
51301
950160111
podatelna.sm@uradprace.cz
www.uradprace.cz/semily
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jilemnice
Masarykovo náměstí 8
51401
950160208
podatelna.sm@uradprace.cz
www.uradprace.cz/jilemnice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Turnov
nám. Českého ráje 94
51101
950160230
podatelna.sm@uradprace.cz
www.uradprace.cz/turnov
Živnostenský úřad MÚ Semily - Obecní živnostenský úřad
Riegrovo nám. 63
51301
481629252
podatelna@mu.semily.cz
www.semily.cz

MAS

MAS Brána do Českého ráje, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Dukelské náměstí 39/x, 509 01 Nová Paka
Založeno: 7.11.2006
Kontaktní telefon: 606618112
E-mail: klackova@masbcr.cz
WWW: www.masbcr.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 236 42 123 23 48 237
Muži 118 20 61 11 25 119
Ženy 118 22 62 12 23 118

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 0 3 -3 4 4 0 -3
Muži 0 1 -1 1 2 -1 -2
Ženy 0 2 -2 3 2 1 -1

Data pro rok 2021

Počet sňatků 0
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 219
z toho muži 106
z toho ženy 113

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 219
v tom ve věku 0-14 33
15-64 149
65 a více let 37

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 186
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 48
vyučení a stř. odborné bez mat. 88
úplné střední s maturitou 34
vyšší odborné a nástavbové 4
vysokoškolské 7

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 214
Cizinci s dlouhodobým pobytem 1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 56
Nezjištěné vyznání 32

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 150
v tom zaměstnaní celkem 116
nezaměstnaní celkem 6

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 150
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 23
průmysl 44
stavebnictví 4
obchod,opravy motor. vozidel 12
doprava, pošty a telekomunikace 6
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 7
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 5

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 85
denně mimo obec 74
denně mimo obec nad 60min. 6

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 81
Cenzové domácnosti 95
v tom úplné rodiny 47
neúplné rodiny 11
nerodinné domácnosti 3
domácnosti jednotlivců 34

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 65
Trvale obydlené domy - rodinné domy 61
Neobydlené obydlené domy celkem 54
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 37
Průměrné stáří trvale obydlených domů 47
Domy podle vlastnictví soukromých osob 56
obce, státu 1
bytové družstvo - SBD 1
ostatní vlastnictví 6

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 65
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 62
plynem 0
ústředním topením 37

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 81
Trvale obydlené byty v rodin. domech 75
Neobydlené byty 54

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 81
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 55
v osobním vlastnictví 0
nájemní 8
člena bytového družstva 4

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 81
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 79
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 53
vlastní koupelna, sprchový kout 74

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 206
z toho muži 102
z toho ženy 104

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 206
v tom ve věku 0-14 27
15-64 146
65 a více let 32

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 179
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 35
vyučení a stř. odborné bez mat. 75
úplné střední s maturitou 45
vyšší odborné a nástavbové 4
vysokoškolské 10
nezjištěné vzdělání 9

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 97
v tom zaměstnaní celkem 87
nezaměstnaní celkem 10

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 97
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 14
průmysl 35
stavebnictví 6
obchod,opravy motor. vozidel 8
doprava a skladování 1
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 3
vzdělávání 4
zdravotní a sociální péče 1

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 32
denně mimo obec 32
Dojíždějící do zaměstnání 1
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 67
Obydlené rodinné domy 65
Obydlené bytové domy 1
Domy podle vlastnictví soukromých osob 58
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 3
nezjištěno 3

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 84
Obydlené byty v rodinných domech 80
Neobydlené byty 63

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 84
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 56
v osobním vlastnictví 0
nájemní 5
družstevní 3

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 84
Byty podle vybavení plyn v bytě 3
vodovod v bytě 70
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 53
etážové topení 5

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 6 1 0 1 2 1 2 1 4
Muži 2 0 0 0 1 0 1 0 1
Ženy 4 1 0 1 1 1 1 1 3

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 6
Muži 2
Ženy 4

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 4,000%
Muži 2,532%
Ženy 5,634%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 3
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 5
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ne
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 4
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 2
Škola Ne
Trafostanice Ano 2
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti8
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.54
Svobodná povolání1
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel11
Ostatní6

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců31
s 1-9 zaměst.- mikropodniky4
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno45

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství18
B-E Průmysl celkem12
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl10
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví8
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid16
H Doprava a skladování0
I Ubytování; stravování a pohostinství4
J Informační a komunikační činnosti0
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí1
M Profesní; vědecké a technické činnosti7
N Administrativní a podpůrné činnosti4
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti2
S Ostatní činnosti5
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno1

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku578
Orná půda77
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady24
Ovocné sady4
Trvalé travní porosty (býv.louky)261
Pastviny29
Zemědělská půda366
Lesní půda166
Vodní plochy8
Zastavěné plochy7
Ostatní plochy31