Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Ostřetice (okres Klatovy)

Typ sídla: obec
ZUJ (kód obce): 578061
NUTS5: CZ0322578061
LAU 1 (NUTS 4): CZ0322 - okres Klatovy
NUTS3: CZ032 - Plzeňský kraj
NUTS2: CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem: Klatovy
Obec s rozšířenou působností: Klatovy
Katastrální plocha (ha): 507
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018: 72
Nadmořská výška (m n.m.): 415
První písemná zpráva (rok): 1379

Informace

Samospráva

Obecní úřad Ostřetice      
Ostřetice 27      
33901 Ostřetice   Starosta/tka: Václav Měsíček
    Telefon: 376310024
Pošta: Klatovy 1 E-mail: ostretice@seznam.cz
IČ: 43313841    
Úřední hodiny: po dohodě se starostou    
Telefon: 376 310 024    
Datová schránka: fgqapq2 E-mail: ostretice@ostretice.cz
Web: www.ostretice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Ostřetice

Část obce díl

Makalovy Ostřetice

Základní sídelní jednotka díl

Ostřetice díl 1 Ostřetice díl 2

Územně technická jednotka

UTJ Ostřetice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Klatovech
Machníkova 129 
33901
376343111
podatelna2308@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2308
Hygienická stanice Územní pracoviště Klatovy
Randova 34
33901
376370611
podatelna@khsplzen.cz
www.khsplzen.cz/o-nas
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Klatovy
Kollárova 528
33901
376350211
kp.klatovy@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/klatovy
Matriční úřad Městský úřad Klatovy - Matrika
nám. Míru 62
33901
376347269
scervena@mukt.cz
www.klatovy.cz
Obecní úřad Obecní úřad
27
33901
376 310 024
ostretice@ostretice.cz
www.ostretice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Klatovy
Kollárova 528
33901
376330511
posta.kt@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/plzensky-kraj/klatovy#obsah
Soud Okresní soud v Klatovech
Dukelská 138
33901
377869800
podatelna@osoud.kla.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=142&j=152&k=1475
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Klatovy
Dukelská 138
33901
377869950
podatelna@osz.kla.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=56&j=66&k=701
Stavební úřad Městský úřad Klatovy - Odbor výstavby a územního plánování
Balbínova 59
33901
376347229
posta@mukt.cz 
www.klatovy.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12415
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Klatovy
Voříškova 825
33901
950128111
podatelna.kt@uradprace.cz
www.uradprace.cz/klatovy
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Horažďovice
Mírové náměstí 19
34101
950128260
podatelna.kt@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/klatovy#horazdovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Sušice
Nádražní 1226
34201
950128201
podatelna.kt@uradprace.cz
www.uradprace.cz/susice
Živnostenský úřad MÚ Klatovy - Obecní živnostenský úřad
Vídeňská 66
33901
376347111
mlejskova@mukt.cz
www.klatovy.cz

MAS

Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Plánická 174/x, 339 01 Klatovy
Založeno: 21.4.2004
Kontaktní telefon: 376387717
E-mail: lag@masposumavi.cz
WWW: www.masposumavi.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 72 21 35 5 11 72
Muži 33 11 15 0 7 33
Ženy 39 10 20 5 4 39

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 0 1 -1 0 0 0 -1
Muži 0 0 0 0 0 0 0
Ženy 0 1 -1 0 0 0 -1

Data pro rok 2020

Počet sňatků 0
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 59
z toho muži 26
z toho ženy 33

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 59
v tom ve věku 0-14 4
15-64 41
65 a více let 14

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 55
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 9
vyučení a stř. odborné bez mat. 22
úplné střední s maturitou 18
vyšší odborné a nástavbové 1
vysokoškolské 5

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 58
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 25
Nezjištěné vyznání 12

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 41
v tom zaměstnaní celkem 28
nezaměstnaní celkem 0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 41
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 9
průmysl 5
stavebnictví 0
obchod,opravy motor. vozidel 6
doprava, pošty a telekomunikace 0
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 3
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 1

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 20
denně mimo obec 18
denně mimo obec nad 60min. 1

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 21
Cenzové domácnosti 26
v tom úplné rodiny 13
neúplné rodiny 3
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 9

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 19
Trvale obydlené domy - rodinné domy 19
Neobydlené obydlené domy celkem 10
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 7
Průměrné stáří trvale obydlených domů 80.84
Domy podle vlastnictví soukromých osob 19
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 19
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 18
plynem 0
ústředním topením 12

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 21
Trvale obydlené byty v rodin. domech 21
Neobydlené byty 10

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 21
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 18
v osobním vlastnictví 0
nájemní 0
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 21
Byty podle vybavení plyn v bytě 0
vodovod v bytě 20
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 14
vlastní koupelna, sprchový kout 20

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 66
z toho muži 31
z toho ženy 35

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 66
v tom ve věku 0-14 11
15-64 43
65 a více let 12

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 55
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 5
vyučení a stř. odborné bez mat. 20
úplné střední s maturitou 15
vyšší odborné a nástavbové 3
vysokoškolské 10
nezjištěné vzdělání 2

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 30
v tom zaměstnaní celkem 26
nezaměstnaní celkem 4

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 30
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 6
průmysl 7
stavebnictví 1
obchod,opravy motor. vozidel 0
doprava a skladování 1
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 3
vzdělávání 1
zdravotní a sociální péče 0

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 17
denně mimo obec 17
Dojíždějící do zaměstnání 1
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 22
Obydlené rodinné domy 22
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 22
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 0
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 24
Obydlené byty v rodinných domech 24
Neobydlené byty 10

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 24
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 20
v osobním vlastnictví 0
nájemní 1
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 24
Byty podle vybavení plyn v bytě 12
vodovod v bytě 21
připojení na veřejnou kanalizační síť 3
ústřední topení 16
etážové topení 0

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 1 1 0 0 1 0 1 1 0
Muži 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ženy 1 1 0 0 1 0 1 1 0

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 0
Muži 0
Ženy 0

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 0%
Muži NAN%
Ženy 0%

Technická vybavenost

Pošta 0
PSČ 33901
Veřejný vodovod ne
Kanalizace ano
ČOV ne
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů ne
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ne
Hasičský záchranný sbor ne
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ne
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR ne
Detašované pracoviště policie ne
Městská, obecní policie ne

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 0
Pojišťovny a jejich úřadovny 0

Byty

Počet dokončených bytů 0
Počet zrušených bytů 0

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Nachází se v obci prodejna potravin? Ne 0
Nachází se v obci hospoda/restaurace? Ne 0
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) Ne 0
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) Ne 0
Nachází se v obci praktický lékař? Ne 0
Nachází se v obci dětský lékař? Ne 0
Nachází se v obci zubař? Ne 0
Nachází se v obci lékárna? Ne 0
Nachází se v obci veterinář? Ne 0
Nachází se v obci pošta? Ne 0
Nachází se v obci ČOV? Ne 0
Nachází se v obci kulturní objekt? Ne 0
Nachází se v obci sportoviště? Ne 0
Nachází se v obci vodojem? Ano 2
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? Ano 1
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? Ne 0
Nachází se v obci bankomat? Ne 0
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? Ne 0
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci dům pro seniory? Ne 0
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? Ne 0
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) Ne 0
Nachází se v obci most? Ano 3
Nachází se v obci parkoviště? Ne 0
Nachází se v obci brownfield? Ano 1
Nachází se v obci hřbitov? Ne 0
Nachází se v obci obecní úřad? Ano 1
Nachází se v obci policejní stanice? Ne 0
Nachází se v obci infocentrum? Ne 0
Nachází se v obci herna? Ne 0
Nachází se v obci trafostanice? Ne 0
Nachází se v obci skladový areál? Ne 0
Nachází se v obci sběrné místo? Ne 0
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? Ne 0

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 0
Stálá kina 0
Multikino 0
Divadlo 0
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 0
Kulturní zařízení ostatní 0
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 0
Zoologická zahrada 0
Sakrální stavba 0
Hřbitov 0
Krematorium 0
Smuteční síň 0

Data pro rok

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 0
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 0

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 0
Počet základních škol 0
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 0
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol 0
Počet soukromých vysokých škol 0
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 0
Kryté bazény z koupališť a bazénů 0
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 0
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 0
Stadiony otevřené 0
Stadiony kryté 0
Zimní stadiony kryté i otevřené 0
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 1

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou 0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 12
Zemědělství, lesnictví, rybářství 6
Zpracovatelský průmysl 1
Stavebnictví 0
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 2
Doprava a skladování 0
Ubytování, stravování a pohostinství 0
Činnosti v oblasti nemovitostí 0
Profesní, vědecké a technické činnosti 1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 0
Ostatní činnosti 0
Nezařazeno 0
Státní organizace - počet subjektů 0
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Obchodní společnosti - počet subjektů 1
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 7
Svobodná povolání - počet subjektů 3
Ostatní právní formy - počet subjektů 2
Počet subjektů bez zaměstnanců 11
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 2
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 1
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 0
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0