Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Mladějov na Moravě (okres Svitavy)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 578401
NUTS5: CZ0533578401
LAU 1 (NUTS 4): CZ0533 - okres Svitavy
NUTS3: CZ053 - Pardubický kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Moravská Třebová
Obec s rozšířenou působností: Moravská Třebová
Katastrální plocha (ha): 927
Počet bydlících obyvatel k 2021: 447
Nadmořská výška (m n.m.): 415
První písemná zpráva (rok): 1365

Informace

Samospráva

Obecní úřad Mladějov na Moravě      
Mladějov na Moravě 56      
56935 Mladějov na Moravě   Starosta/tka: Lukáš Marek
    Telefon: 461323160
Pošta: Mladějov na Moravě E-mail: ou.mladejov@tiscali.cz
IČ: 00277002    
Úřední hodiny: Po.,Stř.,8:00-11:00,13:00-17:00,Út.,Čt.,Pá.,8:00-11:00    
Telefon: 461 323 160    
Datová schránka: ukea3u2 E-mail: ou.mladejov@tiscali.cz
Web: www.regionmtj.cz/mladejov-na-morave/kontakt    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Mladějov na Moravě

Základní sídelní jednotka díl

Mladějov na Moravě

Část obce díl

Mladějov na Moravě

Územně technická jednotka

UTJ Mladějov na Moravě

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Moravské Třebové
Nádražní 1442/ 8
57101
461363111
podatelna2806@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2806
Hygienická stanice Územní pracoviště Svitavy
Milady Horákové 375/12
56802
461535045
sekretariat@khspce.cz, elektronicka.podatelna@khspce.cz
www.khspce.cz/uzemni-pracoviste-svitavy
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Svitavy
Lanškrounská 1900/2a
56802
461544011
kp.svitavy@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/svitavy
Matriční úřad Městský úřad Moravská Třebová - Matrika
Olomoucká 2
57101
461353135
iradimecka@mtrebova.cz
Moravská Třebová (moravskatrebova.cz)
Obecní úřad Obecní úřad
56
56935
461 323 160
ou.mladejov@tiscali.cz
www.regionmtj.cz/mladejov-na-morave/kontakt
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Svitavy
Erbenova  205/1
56802
461576111
posta.sy@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/pardubicky-kraj/svitavy#obsah
Soud Okresní soud ve Svitavách
Dimitrovova 33
56819
461352811
podatelna@osoud.svy.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=188&j=198&k=1889
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství ve Svitavách
nám. Míru 79
56811
439699055
podatelna@osz.svy.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=101&j=111&k=1106
Stavební úřad Městský úřad Moravská Třebová - Odbor výstavby a územního plánování
Olomoucká 178/2
57101
461353128
posta@mtrebova.cz
www.moravskatrebova.cz/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12403
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Svitavy
Bezručova 2055/13
56802
950163411
podatelna.sy@uradprace.cz
www.uradprace.cz/svitavy
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Litomyšl
J. E. Purkyně 918
57001
950163480
podatelna.sy@uradprace.cz
www.uradprace.cz/litomysl
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Moravská Třebová
Cihlářova 6
57101
950163490
podatelna.sy@uradprace.cz
www.uradprace.cz/moravska-trebova
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Polička
Husova 314
57201
950163470
podatelna.sy@uradprace.cz
www.uradprace.cz/policka
Živnostenský úřad MÚ Moravská Třebová - Obecní živnostenský úřad
nám. T.G.Masaryka 29
57102
461353102
ineubauerova@mtrebova.cz
www.mtrebova.cz

MAS

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Palackého nám. 1/x, 569 43 Jevíčko
Založeno: 7.12.2006
Kontaktní telefon: 725762948
E-mail: mas.mtj@seznam.cz
WWW: www.masmtj.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 447 74 258 19 96 453
Muži 220 37 122 7 40 223
Ženy 227 37 136 12 56 230

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 3 9 -6 9 5 4 -2
Muži 2 6 -4 4 4 0 -4
Ženy 1 3 -2 5 1 4 2

Data pro rok 2021

Počet sňatků 1
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 474
z toho muži 237
z toho ženy 237

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 474
v tom ve věku 0-14 59
15-64 359
65 a více let 56

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 415
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 158
vyučení a stř. odborné bez mat. 184
úplné střední s maturitou 55
vyšší odborné a nástavbové 11
vysokoškolské 5

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 464
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 171
Nezjištěné vyznání 98

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 272
v tom zaměstnaní celkem 213
nezaměstnaní celkem 46

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 272
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 29
průmysl 137
stavebnictví 10
obchod,opravy motor. vozidel 18
doprava, pošty a telekomunikace 28
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 14
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 6

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 166
denně mimo obec 107
denně mimo obec nad 60min. 11

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 153
Cenzové domácnosti 177
v tom úplné rodiny 109
neúplné rodiny 19
nerodinné domácnosti 2
domácnosti jednotlivců 47

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 123
Trvale obydlené domy - rodinné domy 117
Neobydlené obydlené domy celkem 29
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 18
Průměrné stáří trvale obydlených domů 44
Domy podle vlastnictví soukromých osob 115
obce, státu 2
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 6

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 123
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 122
plynem 56
ústředním topením 89

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 153
Trvale obydlené byty v rodin. domech 138
Neobydlené byty 40

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 153
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 116
v osobním vlastnictví 7
nájemní 8
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 153
Byty podle vybavení plyn v bytě 63
vodovod v bytě 152
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 128
vlastní koupelna, sprchový kout 141

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 435
z toho muži 226
z toho ženy 209

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 435
v tom ve věku 0-14 76
15-64 299
65 a více let 60

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 359
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 105
vyučení a stř. odborné bez mat. 181
úplné střední s maturitou 49
vyšší odborné a nástavbové 9
vysokoškolské 8
nezjištěné vzdělání 6

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 212
v tom zaměstnaní celkem 177
nezaměstnaní celkem 35

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 212
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 11
průmysl 89
stavebnictví 9
obchod,opravy motor. vozidel 14
doprava a skladování 25
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 6
vzdělávání 2
zdravotní a sociální péče 0

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 132
denně mimo obec 120
Dojíždějící do zaměstnání 5
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 126
Obydlené rodinné domy 120
Obydlené bytové domy 4
Domy podle vlastnictví soukromých osob 111
obce, státu 3
spoluvlastnictví vlastníků bytů 9
nezjištěno 2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 166
Obydlené byty v rodinných domech 143
Neobydlené byty 37

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 166
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 118
v osobním vlastnictví 7
nájemní 19
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 166
Byty podle vybavení plyn v bytě 86
vodovod v bytě 154
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení 132
etážové topení 14

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 13 1 1 5 4 2 6 5 1
Muži 9 0 0 3 0 1 4 0 0
Ženy 4 1 0 2 1 1 2 3 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 12
Muži 8
Ženy 4

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 4,412%
Muži 5,674%
Ženy 3,053%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Zdravotnictví

Zdravotní střediska2

Data pro rok 1992

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 3
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 3
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 1
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ano 2
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 2
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 5
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 4
Škola Ano 1
Trafostanice Ano 4
Vodojem Ano 5

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Školy

Mateřská škola, Mladějov na Moravě, okres Svitavy Mateřská škola

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti8
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.49
Svobodná povolání0
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel1
Ostatní12

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců23
s 1-9 zaměst.- mikropodniky6
s 10-49 zaměst.- malé podniky1
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno42

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství7
B-E Průmysl celkem10
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl10
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví12
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid7
H Doprava a skladování6
I Ubytování; stravování a pohostinství3
J Informační a komunikační činnosti0
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí3
M Profesní; vědecké a technické činnosti3
N Administrativní a podpůrné činnosti0
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti1
S Ostatní činnosti12
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno4

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku927
Orná půda438
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady21
Ovocné sady3
Trvalé travní porosty (býv.louky)70
Pastviny23
Zemědělská půda533
Lesní půda315
Vodní plochy6
Zastavěné plochy8
Ostatní plochy66