Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Dubenec (okres Trutnov)

Typ sídla: obec
ZUJ (kód obce): 579190
NUTS5: CZ0525579190
LAU 1 (NUTS 4): CZ0525 - okres Trutnov
NUTS3: CZ052 - Královéhradecký kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Dvůr Králové nad Labem
Obec s rozšířenou působností: SO ORP Dvůr Králové nad Labem
Katastrální plocha (ha): 1214
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018: 650
Nadmořská výška (m n.m.): 296
První písemná zpráva (rok): 1343

Informace

Samospráva

Obecní úřad Dubenec      
Dubenec 210      
54455 Dubenec   Starosta/tka: Jaroslav Huňat
    Telefon: 724180859
Pošta: Dubenec u Dvora Králové nad La E-mail: dubenec@dubenec.cz
IČ: 00277801    
Úřední hodiny: Po,St:8-17    
Telefon: 499 694 213    
Datová schránka: hzzbqpj E-mail: dubenec@dubenec.cz
Web: www.dubenec.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

katastrální území Dubenec

Část obce díl

díl části obce Dubenec

Základní sídelní jednotka díl

Díl ZSJ Dubenec

Územně technická jednotka

UTJ Dubenec

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Dvoře Králové nad Labem
17. listopadu 2929
54401
499301111
podatelna2704@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2704
Hygienická stanice Územní pracoviště Trutnov
Úpická 117
54117
499829511
sekretariat.tu@khshk.cz
www.khshk.cz/articles.php?article_id=21
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Trutnov
Horská 822
54101
499316111
kp.trutnov@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/trutnov
Matriční úřad Obecní úřad Dubenec - Matrika
Dubenec 210
54455
499694272
     matrika@dubenec.cz
www.dubenec.cz
Obecní úřad Obecní úřad
210
54455
499 694 213
dubenec@dubenec.cz
www.dubenec.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Trutnov
Faltisova 998
54101
499848311
posta.TU@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/kralovehradecky-kraj/trutnov#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Trutnov
Horská 5
54111
499500500
podatelna@osz.tru.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=106&j=116&k=1151
Soud Okresní soud v Trutnově
Nádražní 106/5
54120
499840116
podatelna@osoud.tru.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=193&j=203&k=1934&d=14797
Stavební úřad Městský úřad Dvůr Králové nad Labem - Odbor výstavby a územního plánování
nám. T.G. Masaryka 38
54417
499318214
podatelna@mudk.cz
www.mudk.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12349
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Trutnov
Horská 5
54101
950168111
podatelna.tu@uradprace.cz
www.uradprace.cz/trutnov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Dvůr Králové nad Labem
17. listopadu 2657
54401
950168200
podatelna.tu@uradprace.cz
www.uradprace.cz/dvur-kralove-nad-labem
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vrchlabí
Krkonošská 153
54301
499423611
podatelna.tu@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/vrchlabi
Živnostenský úřad MÚ Dvůr Králové nad Labem - Obecní živnostenský úřad
nám. T.G.Masaryka 35
54417
499318118
machkova.helena@mudk.cz
www.mudk.cz

MAS

Hradecký venkov o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Husovo nám. 83/x, 503 15 Nechanice
Založeno: 27.6.2007
Kontaktní telefon: 731516980
E-mail: mas@hradeckyvenkov.cz
WWW: www.hradeckyvenkov.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 650 94 392 44 120 660
Muži 322 48 199 21 54 328
Ženy 328 46 193 23 66 332

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 10 7 3 22 8 14 17
Muži 7 6 1 8 3 5 6
Ženy 3 1 2 14 5 9 11

Data pro rok 2020

Počet sňatků 0
Počet rozvodů 3

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 659
z toho muži 322
z toho ženy 337

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 659
v tom ve věku 0-14 132
15-64 436
65 a více let 91

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 527
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 132
vyučení a stř. odborné bez mat. 243
úplné střední s maturitou 111
vyšší odborné a nástavbové 11
vysokoškolské 23

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 637
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 156
Nezjištěné vyznání 44

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 443
v tom zaměstnaní celkem 322
nezaměstnaní celkem 14

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 443
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 52
průmysl 91
stavebnictví 33
obchod,opravy motor. vozidel 27
doprava, pošty a telekomunikace 24
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 12
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 27

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 196
denně mimo obec 153
denně mimo obec nad 60min. 7

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 220
Cenzové domácnosti 249
v tom úplné rodiny 165
neúplné rodiny 31
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 53

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 164
Trvale obydlené domy - rodinné domy 154
Neobydlené obydlené domy celkem 40
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 17
Průměrné stáří trvale obydlených domů 53.06
Domy podle vlastnictví soukromých osob 154
obce, státu 3
bytové družstvo - SBD 3
ostatní vlastnictví 3

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 164
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 16
vodovodem 153
plynem 61
ústředním topením 114

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 220
Trvale obydlené byty v rodin. domech 187
Neobydlené byty 49

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 220
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 152
v osobním vlastnictví 11
nájemní 7
člena bytového družstva 16

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 220
Byty podle vybavení plyn v bytě 68
vodovod v bytě 209
připojení na veřejnou kanalizační síť 18
ústřední topení, etážové topení 172
vlastní koupelna, sprchový kout 197

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 682
z toho muži 338
z toho ženy 344

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 682
v tom ve věku 0-14 102
15-64 485
65 a více let 91

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 580
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 113
vyučení a stř. odborné bez mat. 235
úplné střední s maturitou 141
vyšší odborné a nástavbové 19
vysokoškolské 38
nezjištěné vzdělání 32

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 342
v tom zaměstnaní celkem 307
nezaměstnaní celkem 35

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 342
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 27
průmysl 73
stavebnictví 17
obchod,opravy motor. vozidel 36
doprava a skladování 23
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 16
vzdělávání 27
zdravotní a sociální péče 16

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 122
denně mimo obec 101
Dojíždějící do zaměstnání 27
do škol 25

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 172
Obydlené rodinné domy 164
Obydlené bytové domy 6
Domy podle vlastnictví soukromých osob 153
obce, státu 4
spoluvlastnictví vlastníků bytů 11
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 242
Obydlené byty v rodinných domech 207
Neobydlené byty 43

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 242
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 153
v osobním vlastnictví 13
nájemní 27
družstevní 2

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 242
Byty podle vybavení plyn v bytě 125
vodovod v bytě 221
připojení na veřejnou kanalizační síť 17
ústřední topení 197
etážové topení 12

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 16 2 1 2 4 1 3 6 5
Muži 11 0 0 0 2 0 2 4 2
Ženy 5 2 1 2 2 1 1 2 3

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 12
Muži 6
Ženy 6

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 2,752%
Muži 2,726%
Ženy 2,778%

Technická vybavenost

Pošta 1
PSČ 54455
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů ne
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ne
Hasičský záchranný sbor ne
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR ne
Detašované pracoviště policie ne
Městská, obecní policie ne

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1
Pojišťovny a jejich úřadovny 0

Byty

Počet dokončených bytů 4
Počet zrušených bytů 0

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Nachází se v obci prodejna potravin? Ne 0
Nachází se v obci hospoda/restaurace? Ano 1
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) Ano 1
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) Ano 1
Nachází se v obci praktický lékař? Ano 1
Nachází se v obci dětský lékař? Ne 0
Nachází se v obci zubař? Ne 0
Nachází se v obci lékárna? Ne 0
Nachází se v obci veterinář? Ne 0
Nachází se v obci pošta? Ano 1
Nachází se v obci ČOV? Ano 1
Nachází se v obci kulturní objekt? Ne 0
Nachází se v obci sportoviště? Ano 2
Nachází se v obci vodojem? Ano 2
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? Ano 1
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? Ne 0
Nachází se v obci bankomat? Ne 0
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? Ne 0
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci dům pro seniory? Ne 0
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? Ne 0
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) Ne 0
Nachází se v obci most? Ano 12
Nachází se v obci parkoviště? Ne 0
Nachází se v obci brownfield? Ano 4
Nachází se v obci hřbitov? Ano 1
Nachází se v obci obecní úřad? Ano 1
Nachází se v obci policejní stanice? Ne 0
Nachází se v obci infocentrum? Ne 0
Nachází se v obci herna? Ne 0
Nachází se v obci trafostanice? Ano 5
Nachází se v obci skladový areál? Ne 0
Nachází se v obci sběrné místo? Ne 0
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? Ano 5

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina 0
Multikino 0
Divadlo 0
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 0
Kulturní zařízení ostatní 2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 0
Zoologická zahrada 0
Sakrální stavba 1
Hřbitov 1
Krematorium 0
Smuteční síň 0

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 1
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 1
Počet základních škol 0
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 1
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol 0
Počet soukromých vysokých škol 0
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 0
Kryté bazény z koupališť a bazénů 0
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 2
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 1
Stadiony otevřené 0
Stadiony kryté 0
Zimní stadiony kryté i otevřené 0
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 1

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou 0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 70
Zemědělství, lesnictví, rybářství 10
Zpracovatelský průmysl 11
Stavebnictví 12
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 13
Doprava a skladování 1
Ubytování, stravování a pohostinství 1
Činnosti v oblasti nemovitostí 1
Profesní, vědecké a technické činnosti 8
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 1
Ostatní činnosti 3
Nezařazeno 8
Státní organizace - počet subjektů 1
Akciové společnosti - počet subjektů 1
Obchodní společnosti - počet subjektů 10
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 125
Svobodná povolání - počet subjektů 8
Ostatní právní formy - počet subjektů 20
Počet subjektů bez zaměstnanců 48
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 10
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 4
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 2
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0