Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Vrchlabí (okres Trutnov)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 579858
NUTS5: CZ0525579858
LAU 1 (NUTS 4): CZ0525 - okres Trutnov
NUTS3: CZ052 - Královéhradecký kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Vrchlabí
Obec s rozšířenou působností: Vrchlabí
Katastrální plocha (ha): 2765
Počet bydlících obyvatel k 2021: 11968
Nadmořská výška (m n.m.): 477
První písemná zpráva (rok): 1359

Informace

Samospráva

Městský úřad Vrchlabí      
Zámek 1      
54301 Vrchlabí   Starosta/tka: Jan Sobotka
    Telefon: 602320809
Pošta: Vrchlabí 1 E-mail: sobotkajan@muvrchlabi.cz
IČ: 00278475    
Úřední hodiny: Po,St:8-11,12-17; Út,Čt:8-11, 12-14; Pá:8-11,12-13    
Telefon: 499 405 311    
Datová schránka: f77btm4 E-mail: posta@muvrchlabi.cz
Web: www.muvrchlabi.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Hořejší Vrchlabí Podhůří-Harta Vrchlabí

Základní sídelní jednotka díl

Dolejší Vrchlabí Hořejší Vrchlabí Kamenná Cesta
Kněžice Letná Na Bělé
Pod Hůrkou Pod Liščím kopcem Pod Podhůřským lesem díl 1
Pod Podhůřským lesem díl 2 Podhůří Strážná hůra
Třídomí U nádraží Valy-Jankův háj
Vrchlabí-střed Žalské lesy

Část obce díl

Hořejší Vrchlabí Podhůří Vrchlabí

Územně technická jednotka

UTJ Hořejší Vrchlabí UTJ Podhůří-Harta UTJ Vrchlabí

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Vrchlabí
Krkonošská 148
54301
499450111
podatelna2714@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2714
Hygienická stanice Územní pracoviště Trutnov
Úpická 117
54117
499829511
sekretariat.tu@khshk.cz
www.khshk.cz/articles.php?article_id=21
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Trutnov
Horská 822
54101
499316111
kp.trutnov@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/trutnov
Matriční úřad Městský úřad Vrchlabí - Matrika
Zámek 1
54301
499405368
bucharovamonika@muvrchlabi.cz
www.muvrchlabi.cz
Městský úřad Městský úřad
Zámek 1
54301
499 405 311
posta@muvrchlabi.cz
www.muvrchlabi.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Trutnov
Faltisova 998
54101
499848311
posta.TU@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/kralovehradecky-kraj/trutnov#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Trutnov
Horská 5
54111
499500500
podatelna@osz.tru.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=106&j=116&k=1151
Soud Okresní soud v Trutnově
Nádražní 106/5
54120
499840116
podatelna@osoud.tru.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=193&j=203&k=1934&d=14797
Stavební úřad Městský úřad Vrchlabí - Stavební úřad
Zámek 1
54341
499405323
posta@muvrchlabi.cz
www.muvrchlabi.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12351
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Trutnov
Horská 5
54101
950168111
podatelna.tu@uradprace.cz
www.uradprace.cz/trutnov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Dvůr Králové nad Labem
17. listopadu 2657
54401
950168200
podatelna.tu@uradprace.cz
www.uradprace.cz/dvur-kralove-nad-labem
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vrchlabí
Krkonošská 153
54301
499423611
podatelna.tu@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/vrchlabi
Živnostenský úřad MÚ Vrchlabí - Obecní živnostenský úřad
Hořejší Vrchlabí 10
54301
499405712
miksikovajolana@muvrchlabi.cz
www.muvrchlabi.cz

Euroregiony

Glacensis

Účel: Podpora a realizace projektů odrážejících všechny formy spolupráce mezi smluvními stranami.
Forma: Zájmové sdružení právnických osob
Adresa sídla: Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Kraj: Pardubický kraj
Rok založení: 1996
Předseda: Jaroslav Štefek
Kontaktní telefon: 494531054 (sekretariat)
E-mail: info@euro-glacensis.cz
WWW: www.euro-glacensis.cz
Dokumenty: https://www.euro-glacensis.cz/dokumenty.html

MAS

Místní akční skupina Krkonoše, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Prostřední Lánov 39/x, 543 41 Lánov
Založeno: 5.8.2005
Kontaktní telefon: 608520063
E-mail: manazer@maskrkonose.cz
WWW: www.maskrkonose.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 11 968 1 885 6 526 677 2 880 12 002
Muži 5 762 947 3 211 324 1 176 5 776
Ženy 6 206 938 3 315 353 1 704 6 226

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 88 185 -97 256 267 -11 -108
Muži 40 85 -45 113 137 -24 -69
Ženy 48 100 -52 143 130 13 -39

Data pro rok 2021

Počet sňatků 70
Počet rozvodů 29

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 13 171
z toho muži 6 369
z toho ženy 6 802

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 13 171
v tom ve věku 0-14 2 079
15-64 9 235
65 a více let 1 857

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 11 092
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 2 674
vyučení a stř. odborné bez mat. 4 230
úplné střední s maturitou 2 798
vyšší odborné a nástavbové 482
vysokoškolské 812

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 12 640
Cizinci s dlouhodobým pobytem 44
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 32
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 13

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 2 714
Nezjištěné vyznání 997

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 7 485
v tom zaměstnaní celkem 6 581
nezaměstnaní celkem 292

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 7 485
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 112
průmysl 2 616
stavebnictví 411
obchod,opravy motor. vozidel 628
doprava, pošty a telekomunikace 332
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 315
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 739

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 1 382
denně mimo obec 943
denně mimo obec nad 60min. 65

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 4 975
Cenzové domácnosti 5 466
v tom úplné rodiny 2 977
neúplné rodiny 835
nerodinné domácnosti 78
domácnosti jednotlivců 1 576

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 1 815
Trvale obydlené domy - rodinné domy 1 394
Neobydlené obydlené domy celkem 131
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 45
Průměrné stáří trvale obydlených domů 45
Domy podle vlastnictví soukromých osob 1 407
obce, státu 175
bytové družstvo - SBD 69
ostatní vlastnictví 155

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 1 815
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 947
vodovodem 1 794
plynem 1 258
ústředním topením 1 326

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 4 975
Trvale obydlené byty v rodin. domech 1 705
Neobydlené byty 416

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 4 975
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 1 435
v osobním vlastnictví 989
nájemní 1 356
člena bytového družstva 798

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 4 975
Byty podle vybavení plyn v bytě 3 834
vodovod v bytě 4 913
připojení na veřejnou kanalizační síť 3 622
ústřední topení, etážové topení 4 120
vlastní koupelna, sprchový kout 4 791

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 12 632
z toho muži 6 116
z toho ženy 6 516

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 12 632
v tom ve věku 0-14 1 738
15-64 8 731
65 a více let 2 092

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 10 894
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 1 924
vyučení a stř. odborné bez mat. 3 900
úplné střední s maturitou 2 940
vyšší odborné a nástavbové 571
vysokoškolské 1 010
nezjištěné vzdělání 520

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 6 251
v tom zaměstnaní celkem 5 712
nezaměstnaní celkem 539

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 6 251
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 59
průmysl 1 878
stavebnictví 281
obchod,opravy motor. vozidel 484
doprava a skladování 206
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 234
vzdělávání 311
zdravotní a sociální péče 349

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 1 916
denně mimo obec 725
Dojíždějící do zaměstnání 1 872
do škol 273

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 1 898
Obydlené rodinné domy 1 466
Obydlené bytové domy 377
Domy podle vlastnictví soukromých osob 1 473
obce, státu 120
spoluvlastnictví vlastníků bytů 189
nezjištěno 33

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 5 165
Obydlené byty v rodinných domech 1 801
Neobydlené byty 683

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 5 165
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 1 480
v osobním vlastnictví 1 224
nájemní 1 472
družstevní 365

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 5 165
Byty podle vybavení plyn v bytě 3 667
vodovod v bytě 4 788
připojení na veřejnou kanalizační síť 4 181
ústřední topení 3 753
etážové topení 796

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 174 30 2 17 85 4 39 64 55
Muži 75 13 0 8 40 2 15 35 19
Ženy 99 17 2 9 45 2 24 29 36

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 148
Muži 68
Ženy 80

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 1,977%
Muži 1,796%
Ženy 2,163%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Nemocnice1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé7
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost4
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa8
Zařízení lékárenské péče (lékárny)7
Dětský domov1

Data pro rok 1996

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 6
Brownfield pouze mapování Ano 5
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ano 1
Dům s pečovatelskou službou Ano 3
Hasičská zbrojnice Ano 2
Herna Ano 7
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ano 2
Kulturní objekt Ano 5
LDN Ne
Lekárna Ano 6
most Ano 26
Obecní úřad Ano 4
Obchod s potravinami Ano 16
Ordinace lékaře Ano 22
Parkoviště Ano 32
Policejní stanice Ano 2
Pošta Ano 4
Restaurace Ano 64
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 65
Sběrný dvůr Ano 3
Skladový areál Ano 1
Sportoviště Ano 64
Škola Ano 17
Trafostanice Ano 37
Vodojem Ano 3

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola5
Zákl.škola pouze s 1.st.1
Zákl.škola s 1.a 2.st.6
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií1
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk1
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola1
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy2

Data pro rok 2020

Školy

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola Střední škola
Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Vrchlabí Základní škola, Střední škola, Školní družina, Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Základní škola a Mateřská škola, Vrchlabí, Krkonošská 230 Mateřská škola, Základní škola, Školní družina
Dětský domov a školní jídelna, Vrchlabí, Žižkova 497 Dětský domov
Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Vrchlabí, Al. Jiráska 617 Základní škola, Dětský domov se školou
Mateřská škola, Vrchlabí, Labská 338 Mateřská škola
Mateřská škola, Vrchlabí, Komenského 1248 Mateřská škola
Mateřská škola, Vrchlabí, Letná 1249 Mateřská škola
Mateřská škola, Vrchlabí, Jiráskova 926 Mateřská škola
Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283 Základní škola, Stanice zájmových činností, Školní družina, Školní klub
Základní škola, Vrchlabí, Školní 1336 Základní škola, Školní družina
Základní umělecká škola Karla Halíře Vrchlabí Základní umělecká škola
Dům dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí Dům dětí a mládeže
Základní škola a mateřská škola, Vrchlabí, Horská 256 Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory1
Domovy se zvláštním režimem1
Chráněné bydlení0
Sociální poradny1
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace21
Akciové společnosti22
Obchodní společnosti352
Družstevní organizace4
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.2 633
Svobodná povolání99
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel41
Ostatní276

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců1 226
s 1-9 zaměst.- mikropodniky232
s 10-49 zaměst.- malé podniky49
s 50-249 zaměst.- střed.podn.12
s >249 zaměst.- velké podniky3
Nezjištěno1 926

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství137
B-E Průmysl celkem426
B Těžba a dobývání2
C Zpracovatelský průmysl398
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného16
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa10
F Stavebnictví392
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid670
H Doprava a skladování94
I Ubytování; stravování a pohostinství383
J Informační a komunikační činnosti45
K Peněžnictví a pojišťovnictví16
L Činnosti v oblasti nemovitostí201
M Profesní; vědecké a technické činnosti383
N Administrativní a podpůrné činnosti77
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
P Vzdělávání56
Q Zdravotní a sociální péče70
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti129
S Ostatní činnosti314
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno51

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku2 765
Orná půda177
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady154
Ovocné sady3
Trvalé travní porosty (býv.louky)905
Pastviny127
Zemědělská půda1 239
Lesní půda961
Vodní plochy50
Zastavěné plochy107
Ostatní plochy409