Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Choceň (okres Ústí nad Orlicí)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 580350
NUTS5: CZ0534580350
LAU 1 (NUTS 4): CZ0534 - okres Ústí nad Orlicí
NUTS3: CZ053 - Pardubický kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Choceň
Obec s rozšířenou působností: Vysoké Mýto
Katastrální plocha (ha): 2169
Počet bydlících obyvatel k 2021: 8477
Nadmořská výška (m n.m.): 290
První písemná zpráva (rok): 1227
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Městský úřad Choceň      
Jungmannova 301      
56501 Choceň   Starosta/tka: Jan Pažin
    Telefon: 465461911
Pošta: Choceň 1 E-mail: e-podatelna@chocen-mesto.cz
IČ: 00278955    
Úřední hodiny: Po,St:8-12,13-17.00    
Telefon: 465 461 911    
Datová schránka: 2bpbz3p E-mail: tajemnik@chocen-mesto.cz
Web: www.chocen-mesto.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Choceň Dvořisko Hemže
Plchůvky

Část obce díl

Březenice Choceň Dvořisko
Hemže Nová Ves Plchůvky
Podrážek

Základní sídelní jednotka díl

Březenice Chlum Choceň-střed
Dívčí doly Dvořisko Hemže
Na Tocháčkově kopci Nová Ves Peliny
Plchůvky Pod vinicemi Podrážek
Průmyslový obvod U Černé cesty U Orlice
Vostelčice Vysokomýtské Předměstí Zámek-Na Lhotách

Územně technická jednotka

UTJ Choceň UTJ Dvořisko UTJ Hemže
UTJ Plchůvky

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Vysokém Mýtě
Tůmova 178
56601
465454111
podatelna2810@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2810
Hygienická stanice Územní pracoviště Ústí nad Orlicí
Smetanova 43
56201
465525419
sekretariat@khspce.cz, elektronicka.podatelna@khspce.cz
www.khspce.cz/uzemni-pracoviste-usti-nad-orlici
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí
Mírové nám. 1389
56201
465513111
kp.ustino@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/ustino
Matriční úřad Městský úřad Choceň - Matrika
Jungmannova 301
56515
465461914
vilem.stejskal@chocen.cz
www.chocen.cz/index.asp
Městský úřad Městský úřad
Jungmannova 301
56501
465 461 911
tajemnik@chocen-mesto.cz
www.chocen-mesto.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Ústí nad Orlicí
Smetanova 43
56201
465563111
posta.uo@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/pardubicky-kraj/usti-nad-orlici#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství v Ústí nad Orlicí
Štefánikova 980
56221
465350330
podatelna@osz.uno.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=109&j=119&k=1178
Soud Okresní soud v Ústí nad Orlicí
Husova 975
56217
465521143
podatelna@osoud.uno.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=196&j=206&k=1961
Stavební úřad Městský úřad Choceň - Stavební úřad
Jungmannova 301
56515
465461941
e-podatelna@chocen-mesto.cz
www.chocen-mesto.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13046
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí
17. listopadu  1394
56201
950172111
podatelna.uo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/usti-nad-orlici
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Česká Třebová
Trávník 155
56002
950172200
podatelna.uo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/ceska-trebova
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Králíky
Sadová 314
56169
950172230
podatelna.uo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/kraliky
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Lanškroun
Opletalova 92
56301
950172240
podatelna.uo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/lanskroun
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vysoké Mýto
Žižkova 272
56601
950172260
podatelna.uo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/vysoke-myto
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Žamberk
Nádražní 833
56401
950172280
podatelna.uo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/zamberk
Živnostenský úřad MÚ Vysoké Mýto - Obecní živnostenský úřad
B.Smetany 92
56601
465466117
blanka.uncovska@vysoke-myto.cz
www.vysoke-myto.cz

MAS

NAD ORLICÍ, o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: Kostelecké Horky 57/x, 517 41 Kostelecké Horky
Založeno: 12.4.2007
Kontaktní telefon: 733351657
E-mail: martina.lorencova@nadorlici.cz
WWW: www.nadorlici.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 8 477 1 281 4 666 481 2 049 8 505
Muži 4 182 655 2 208 225 844 4 189
Ženy 4 295 626 2 458 256 1 205 4 316

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 83 139 -56 198 168 30 -26
Muži 41 75 -34 110 83 27 -7
Ženy 42 64 -22 88 85 3 -19

Data pro rok 2021

Počet sňatků 39
Počet rozvodů 20

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 9 039
z toho muži 4 388
z toho ženy 4 651

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 9 039
v tom ve věku 0-14 1 431
15-64 6 194
65 a více let 1 414

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 7 608
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 1 360
vyučení a stř. odborné bez mat. 3 144
úplné střední s maturitou 2 135
vyšší odborné a nástavbové 359
vysokoškolské 536

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 8 803
Cizinci s dlouhodobým pobytem 15
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 22
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 3

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 2 440
Nezjištěné vyznání 904

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 5 206
v tom zaměstnaní celkem 4 208
nezaměstnaní celkem 391

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 5 206
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 238
průmysl 1 531
stavebnictví 376
obchod,opravy motor. vozidel 436
doprava, pošty a telekomunikace 459
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 199
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 483

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 1 725
denně mimo obec 1 261
denně mimo obec nad 60min. 126

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 3 301
Cenzové domácnosti 3 655
v tom úplné rodiny 2 171
neúplné rodiny 405
nerodinné domácnosti 52
domácnosti jednotlivců 1 027

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 1 561
Trvale obydlené domy - rodinné domy 1 316
Neobydlené obydlené domy celkem 165
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 38
Průměrné stáří trvale obydlených domů 46
Domy podle vlastnictví soukromých osob 1 321
obce, státu 52
bytové družstvo - SBD 77
ostatní vlastnictví 107

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 1 561
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 1 238
vodovodem 1 553
plynem 1 253
ústředním topením 1 011

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 3 301
Trvale obydlené byty v rodin. domech 1 626
Neobydlené byty 342

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 3 301
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 1 369
v osobním vlastnictví 606
nájemní 481
člena bytového družstva 570

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 3 301
Byty podle vybavení plyn v bytě 2 361
vodovod v bytě 3 283
připojení na veřejnou kanalizační síť 2 843
ústřední topení, etážové topení 2 634
vlastní koupelna, sprchový kout 3 203

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 8 702
z toho muži 4 241
z toho ženy 4 461

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 8 702
v tom ve věku 0-14 1 330
15-64 5 760
65 a více let 1 594

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 7 372
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 1 117
vyučení a stř. odborné bez mat. 2 677
úplné střední s maturitou 2 160
vyšší odborné a nástavbové 360
vysokoškolské 778
nezjištěné vzdělání 261

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 4 017
v tom zaměstnaní celkem 3 640
nezaměstnaní celkem 377

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 4 017
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 133
průmysl 1 159
stavebnictví 242
obchod,opravy motor. vozidel 349
doprava a skladování 228
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 158
vzdělávání 243
zdravotní a sociální péče 186

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 1 579
denně mimo obec 977
Dojíždějící do zaměstnání 847
do škol 484

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 1 649
Obydlené rodinné domy 1 396
Obydlené bytové domy 216
Domy podle vlastnictví soukromých osob 1 379
obce, státu 45
spoluvlastnictví vlastníků bytů 149
nezjištěno 17

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 3 418
Obydlené byty v rodinných domech 1 696
Neobydlené byty 414

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 3 418
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 1 389
v osobním vlastnictví 814
nájemní 554
družstevní 279

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 3 418
Byty podle vybavení plyn v bytě 2 561
vodovod v bytě 3 240
připojení na veřejnou kanalizační síť 3 074
ústřední topení 2 091
etážové topení 872

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 121 24 2 14 47 6 30 42 38
Muži 55 6 1 7 21 3 11 22 15
Ženy 66 18 1 7 26 3 19 20 23

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 114
Muži 52
Ženy 62

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,190%
Muži 1,937%
Ženy 2,459%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé6
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa4
Zařízení lékárenské péče (lékárny)5

Data pro rok 2015

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ano 1
Dům s pečovatelskou službou Ano 1
Hasičská zbrojnice Ano 2
Herna Ano 7
Hospic Ne
Hřbitov Ano 3
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ano 4
most Ano 13
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 8
Ordinace lékaře Ano 15
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 2
Restaurace Ano 2
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 40
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 20
Škola Ano 6
Trafostanice Ano 14
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola4
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.2
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk2
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola1
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Školy

Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň Střední škola, Domov mládeže
Mateřská škola Záměstí, Choceň Mateřská škola
Mateřská škola Kaštánek, Choceň Mateřská škola
Mateřská škola Vostelčice, Choceň Mateřská škola
Mateřská škola Stromovka, Choceň Mateřská škola
Základní škola M. Choceňského, Choceň Základní škola, Školní družina, Školní klub
Základní škola Sv. Čecha, Choceň Základní škola, Školní družina
Dům dětí a mládeže Choceň Dům dětí a mládeže
Základní umělecká škola Choceň Základní umělecká škola

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory1
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace14
Akciové společnosti9
Obchodní společnosti217
Družstevní organizace4
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.1 429
Svobodná povolání78
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel8
Ostatní214

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců641
s 1-9 zaměst.- mikropodniky138
s 10-49 zaměst.- malé podniky25
s 50-249 zaměst.- střed.podn.15
s >249 zaměst.- velké podniky2
Nezjištěno1 152

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství54
B-E Průmysl celkem269
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl249
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného17
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa3
F Stavebnictví186
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid378
H Doprava a skladování51
I Ubytování; stravování a pohostinství110
J Informační a komunikační činnosti50
K Peněžnictví a pojišťovnictví11
L Činnosti v oblasti nemovitostí118
M Profesní; vědecké a technické činnosti243
N Administrativní a podpůrné činnosti41
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
P Vzdělávání43
Q Zdravotní a sociální péče36
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti74
S Ostatní činnosti218
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno86

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku2 169
Orná půda539
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady138
Ovocné sady3
Trvalé travní porosty (býv.louky)359
Pastviny21
Zemědělská půda1 039
Lesní půda676
Vodní plochy69
Zastavěné plochy91
Ostatní plochy296