Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Lanškroun (okres Ústí nad Orlicí)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 580511
NUTS5: CZ0534580511
LAU 1 (NUTS 4): CZ0534 - okres Ústí nad Orlicí
NUTS3: CZ053 - Pardubický kraj
NUTS2: CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Lanškroun
Obec s rozšířenou působností: Lanškroun
Katastrální plocha (ha): 2065
Počet bydlících obyvatel k 2021: 9326
Nadmořská výška (m n.m.): 373
První písemná zpráva (rok): 1285

Informace

Samospráva

Městský úřad Lanškroun      
nám. J. M. Marků 12      
56301 Lanškroun   Starosta/tka: Radim Vetchý
    Telefon: 778 539 995
Pošta: Lanškroun E-mail: radim.vetchy@lanskroun.eu
IČ: 00279102    
Úřední hodiny: Po,St:8-11,12-17    
Telefon: 465 385 111    
Datová schránka: 27tbq25 E-mail: podatelna@lanskroun.eu; sekretariat@lanskroun.eu
Web: www.lanskroun.eu    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Dolní Třešňovec Lanškroun

Základní sídelní jednotka díl

Cihelna Dolní Třešňovec K Albrechticím
Kouty Lanškroun-střed díl 1 Lanškroun-střed díl 2
Lanškroun-střed díl 3 Lukovské lány Na Příčnici
Ostrovské Předměstí Rybníky Severní Předměstí-jih
Severní Předměstí-sever Svitavské Předměstí Třešňovecká
Třešňovské Předměstí Za Střelnicí Žichlínské Předměstí

Část obce díl

Dolní Třešňovec Lanškroun-Vnitřní Město Ostrovské Předměstí
Žichlínské Předměstí

Územně technická jednotka

UTJ Dolní Třešňovec UTJ Lanškroun

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Ústí nad Orlicí
T.G. Masaryka 1393
56201
465550111
podatelna2809@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2809
Hygienická stanice Územní pracoviště Ústí nad Orlicí
Smetanova 43
56201
465525419
sekretariat@khspce.cz, elektronicka.podatelna@khspce.cz
www.khspce.cz/uzemni-pracoviste-usti-nad-orlici
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí
Mírové nám. 1389
56201
465513111
kp.ustino@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/ustino
Matriční úřad Městský úřad Lanškroun - Matrika
nám. J. M. Marků 12
56316
420465385211
sona.mihalovicova@lanskroun.eu
www.lanskroun.eu
Městský úřad Městský úřad
nám. J. M. Marků 12
56301
465 385 111
podatelna@lanskroun.eu; sekretariat@lanskroun.eu
www.lanskroun.eu
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Ústí nad Orlicí
Smetanova 43
56201
465563111
posta.uo@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/pardubicky-kraj/usti-nad-orlici#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství v Ústí nad Orlicí
Štefánikova 980
56221
465350330
podatelna@osz.uno.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=109&j=119&k=1178
Soud Okresní soud v Ústí nad Orlicí
Husova 975
56217
465521143
podatelna@osoud.uno.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=196&j=206&k=1961
Stavební úřad Městský úřad Lanškroun - Odbor stavební úřad
nám. J. M. Marků 5
56301
465385237
podatelna@lanskroun.eu
www.lanskroun.eu/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12408
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí
17. listopadu  1394
56201
950172111
podatelna.uo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/usti-nad-orlici
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Česká Třebová
Trávník 155
56002
950172200
podatelna.uo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/ceska-trebova
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Králíky
Sadová 314
56169
950172230
podatelna.uo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/kraliky
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Lanškroun
Opletalova 92
56301
950172240
podatelna.uo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/lanskroun
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Vysoké Mýto
Žižkova 272
56601
950172260
podatelna.uo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/vysoke-myto
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Žamberk
Nádražní 833
56401
950172280
podatelna.uo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/zamberk
Živnostenský úřad MÚ Lanškroun - Obecní živnostenský úřad
nám. J.M.Marků 12
56301
465385290
hana.hamernikova@lanskroun.eu
www.lanskroun.eu

Euroregiony

Glacensis

Účel: Podpora a realizace projektů odrážejících všechny formy spolupráce mezi smluvními stranami.
Forma: Zájmové sdružení právnických osob
Adresa sídla: Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Kraj: Pardubický kraj
Rok založení: 1996
Předseda: Jaroslav Štefek
Kontaktní telefon: 494531054 (sekretariat)
E-mail: info@euro-glacensis.cz
WWW: www.euro-glacensis.cz
Dokumenty: https://www.euro-glacensis.cz/dokumenty.html

MAS

Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: nám. J. M. Marků 12/x, 563 01 Lanškroun
Založeno: 18.9.2012
Kontaktní telefon: 732359358
E-mail: info@maslanskrounsko.cz
WWW: www.maslanskrounsko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 9 326 1 438 5 203 535 2 150 9 397
Muži 4 512 739 2 581 264 887 4 529
Ženy 4 814 699 2 622 271 1 263 4 868

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 88 144 -56 252 314 -62 -118
Muži 45 68 -23 121 139 -18 -41
Ženy 43 76 -33 131 175 -44 -77

Data pro rok 2021

Počet sňatků 47
Počet rozvodů 30

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 9 990
z toho muži 4 804
z toho ženy 5 186

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 9 990
v tom ve věku 0-14 1 658
15-64 7 106
65 a více let 1 226

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 8 332
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 1 938
vyučení a stř. odborné bez mat. 3 073
úplné střední s maturitou 2 282
vyšší odborné a nástavbové 314
vysokoškolské 698

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 9 530
Cizinci s dlouhodobým pobytem 203
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 94
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 3

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 2 734
Nezjištěné vyznání 966

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 6 152
v tom zaměstnaní celkem 5 105
nezaměstnaní celkem 258

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 6 152
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 117
průmysl 2 722
stavebnictví 330
obchod,opravy motor. vozidel 528
doprava, pošty a telekomunikace 207
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 146
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 480

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 977
denně mimo obec 566
denně mimo obec nad 60min. 35

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 3 571
Cenzové domácnosti 4 000
v tom úplné rodiny 2 348
neúplné rodiny 519
nerodinné domácnosti 64
domácnosti jednotlivců 1 069

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 1 508
Trvale obydlené domy - rodinné domy 1 208
Neobydlené obydlené domy celkem 121
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 9
Průměrné stáří trvale obydlených domů 45
Domy podle vlastnictví soukromých osob 1 191
obce, státu 117
bytové družstvo - SBD 98
ostatní vlastnictví 92

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 1 508
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 1 113
vodovodem 1 495
plynem 1 300
ústředním topením 882

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 3 571
Trvale obydlené byty v rodin. domech 1 512
Neobydlené byty 264

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 3 571
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 1 229
v osobním vlastnictví 373
nájemní 880
člena bytového družstva 875

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 3 571
Byty podle vybavení plyn v bytě 2 914
vodovod v bytě 3 561
připojení na veřejnou kanalizační síť 3 069
ústřední topení, etážové topení 2 967
vlastní koupelna, sprchový kout 3 492

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 10 159
z toho muži 4 854
z toho ženy 5 305

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 10 159
v tom ve věku 0-14 1 425
15-64 7 052
65 a více let 1 661

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 8 734
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 1 566
vyučení a stř. odborné bez mat. 2 864
úplné střední s maturitou 2 417
vyšší odborné a nástavbové 356
vysokoškolské 893
nezjištěné vzdělání 605

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 4 763
v tom zaměstnaní celkem 4 395
nezaměstnaní celkem 368

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 4 763
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 66
průmysl 1 955
stavebnictví 221
obchod,opravy motor. vozidel 406
doprava a skladování 142
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 124
vzdělávání 311
zdravotní a sociální péče 165

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 1 781
denně mimo obec 559
Dojíždějící do zaměstnání 2 519
do škol 713

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 1 651
Obydlené rodinné domy 1 322
Obydlené bytové domy 284
Domy podle vlastnictví soukromých osob 1 282
obce, státu 97
spoluvlastnictví vlastníků bytů 115
nezjištěno 23

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 3 913
Obydlené byty v rodinných domech 1 595
Neobydlené byty 427

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 3 913
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 1 270
v osobním vlastnictví 668
nájemní 916
družstevní 686

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 3 913
Byty podle vybavení plyn v bytě 3 045
vodovod v bytě 3 716
připojení na veřejnou kanalizační síť 3 516
ústřední topení 2 607
etážové topení 929

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 142 26 2 10 71 7 41 53 34
Muži 71 15 0 4 39 2 16 35 14
Ženy 71 11 2 6 32 5 25 18 20

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 138
Muži 67
Ženy 71

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,243%
Muži 2,212%
Ženy 2,274%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Zdravotnictví

Zdravotní střediska6
Nemocnice0
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé6
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost2
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa8
Zařízení lékárenské péče (lékárny)6

Data pro rok 1993

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 5
Brownfield pouze mapování Ano 5
ČOV Ano 2
Dům pro seniory Ano 1
Dům s pečovatelskou službou Ano 2
Hasičská zbrojnice Ano 2
Herna Ne
Hospic Ano 1
Hřbitov Ano 3
Infocentrum Ano 1
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ne
Lekárna Ano 5
most Ano 24
Obecní úřad Ano 2
Obchod s potravinami Ano 10
Ordinace lékaře Ano 20
Parkoviště Ano 15
Policejní stanice Ano 2
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 38
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 47
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ano 8
Sportoviště Ano 48
Škola Ano 15
Trafostanice Ano 29
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola5
Zákl.škola pouze s 1.st.1
Zákl.škola s 1.a 2.st.4
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií1
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk1
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola1
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Školy

Gymnázium Lanškroun Střední škola
Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Střední škola, Domov mládeže, Školní hospodářství
Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140 Základní škola, Školní družina
Mateřská škola, Lanškroun, Vančurova 87, okres Ústí nad Orlicí Mateřská škola
Mateřská škola, Lanškroun, Žižkova 365, okres Ústí nad Orlicí Mateřská škola
Mateřská škola, Lanškroun, Na Výsluní 312, okres Ústí nad Orlicí Mateřská škola
Mateřská škola, Lanškroun, Wolkerova 85, okres Ústí nad Orlicí Mateřská škola
Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí Základní škola, Školní družina
Základní škola Lanškroun, Bedřicha Smetany 460, okr. Ústí nad Orlicí Základní škola, Školní družina
Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí Základní škola, Školní družina
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun Střední škola, Domov mládeže
Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí Mateřská škola, Základní škola, Školní družina
Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun Dům dětí a mládeže
Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka, Lanškroun Základní umělecká škola

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory1
Domovy se zvláštním režimem1
Chráněné bydlení1
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace19
Akciové společnosti10
Obchodní společnosti333
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.1 481
Svobodná povolání74
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel10
Ostatní179

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců721
s 1-9 zaměst.- mikropodniky205
s 10-49 zaměst.- malé podniky57
s 50-249 zaměst.- střed.podn.23
s >249 zaměst.- velké podniky3
Nezjištěno1 098

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství59
B-E Průmysl celkem400
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl377
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného18
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa5
F Stavebnictví170
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid449
H Doprava a skladování39
I Ubytování; stravování a pohostinství101
J Informační a komunikační činnosti53
K Peněžnictví a pojišťovnictví13
L Činnosti v oblasti nemovitostí94
M Profesní; vědecké a technické činnosti242
N Administrativní a podpůrné činnosti38
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
P Vzdělávání39
Q Zdravotní a sociální péče33
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti68
S Ostatní činnosti233
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno72

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku2 065
Orná půda1 106
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady95
Ovocné sady3
Trvalé travní porosty (býv.louky)188
Pastviny30
Zemědělská půda1 392
Lesní půda250
Vodní plochy69
Zastavěné plochy89
Ostatní plochy266