Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Milonice (okres Blansko)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 582077
NUTS5: CZ0641582077
LAU 1 (NUTS 4): CZ0641 - okres Blansko
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Blansko
Obec s rozšířenou působností: Blansko
Katastrální plocha (ha): 259
Počet bydlících obyvatel k 2021: 171
Nadmořská výška (m n.m.): 365
První písemná zpráva (rok): 1358

Informace

Samospráva

Obecní úřad Milonice      
Milonice 59      
67922 Milonice   Starosta/tka: Marcela Nešetřilová
    Telefon: 516 437 089, 731 140 712
Pošta: Lipůvka E-mail: starostka@obecmilonice.cz
IČ: 00637670    
Úřední hodiny: Stř.,16:00-19:00    
Telefon: 731 140 712    
Datová schránka: 2atb4uy E-mail: milonice@obecmilonice.cz
Web: www.obecmilonice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Milonice u Lipůvky

Část obce díl

Milonice

Základní sídelní jednotka díl

Milonice

Územně technická jednotka

UTJ Milonice u Lipůvky

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Blansku
Seifertova 2247/ 7
67811
516487111
podatelna3006@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3006
Hygienická stanice Územní pracoviště Blansko
Mlýnská 2
67829
516497110
martina.vesela@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Blansko
Seifertova 1336/6
67811
516499061
kp.blansko@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/blansko
Matriční úřad Obecní úřad Lipůvka - Matrika
Lipůvka 146
67922
516431528
obecniurad@lipuvka.eu
www.lipuvka.eu
Obecní úřad Obecní úřad
59
67922
731 140 712
milonice@obecmilonice.cz
www.obecmilonice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Blansko
Seifertova 5
67801
516483111
posta.bk@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/blansko#obsah
Soud Okresní soud v Blansku
Hybešova 2047/5
67828
516429111
podatelna@osoud.bla.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-blansku
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Blansko
Seifertova 9
67844
516426011
posta@osz.bla.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-blansko
Stavební úřad Městský úřad Blansko - Odbor Stavební úřad
nám. Republiky 1316/1
67801
516775702
stavebni@blansko.cz
www.blansko.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12294
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Blansko
Vodní 1992/9
67801
950103111
podatelna.bk@uradprace.cz
www.uradprace.cz/blansko
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Boskovice
nám. Dr. Snětiny 2275/2
68001
950103601
podatelna.bk@uradprace.cz
www.uradprace.cz/boskovice
Živnostenský úřad MÚ Blansko - Obecní živnostenský úřad
nám. Republiky 1
67801
516775330
barta@blansko.cz
www.blansko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 171 28 80 14 49 171
Muži 83 13 36 5 21 84
Ženy 88 15 44 9 28 87

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 1 4 -3 7 0 7 4
Muži 0 2 -2 1 0 1 -1
Ženy 1 2 -1 6 0 6 5

Data pro rok 2021

Počet sňatků 1
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 176
z toho muži 85
z toho ženy 91

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 176
v tom ve věku 0-14 22
15-64 128
65 a více let 26

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 154
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 30
vyučení a stř. odborné bez mat. 80
úplné střední s maturitou 34
vyšší odborné a nástavbové 5
vysokoškolské 5

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 151
Cizinci s dlouhodobým pobytem 1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 50
Nezjištěné vyznání 43

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 96
v tom zaměstnaní celkem 92
nezaměstnaní celkem 14

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 96
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 14
průmysl 32
stavebnictví 9
obchod,opravy motor. vozidel 22
doprava, pošty a telekomunikace 4
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 7
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 3

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 81
denně mimo obec 71
denně mimo obec nad 60min. 4

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 57
Cenzové domácnosti 67
v tom úplné rodiny 40
neúplné rodiny 9
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 18

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 42
Trvale obydlené domy - rodinné domy 41
Neobydlené obydlené domy celkem 10
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 4
Průměrné stáří trvale obydlených domů 44
Domy podle vlastnictví soukromých osob 40
obce, státu 1
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 42
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 9
vodovodem 41
plynem 39
ústředním topením 38

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 57
Trvale obydlené byty v rodin. domech 53
Neobydlené byty 10

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 57
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 45
v osobním vlastnictví 4
nájemní 1
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 57
Byty podle vybavení plyn v bytě 53
vodovod v bytě 56
připojení na veřejnou kanalizační síť 14
ústřední topení, etážové topení 54
vlastní koupelna, sprchový kout 56

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 190
z toho muži 96
z toho ženy 94

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 190
v tom ve věku 0-14 25
15-64 143
65 a více let 22

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 165
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 28
vyučení a stř. odborné bez mat. 72
úplné střední s maturitou 50
vyšší odborné a nástavbové 2
vysokoškolské 7
nezjištěné vzdělání 4

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 94
v tom zaměstnaní celkem 81
nezaměstnaní celkem 13

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 94
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 5
průmysl 27
stavebnictví 0
obchod,opravy motor. vozidel 11
doprava a skladování 3
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 5
vzdělávání 1
zdravotní a sociální péče 2

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 28
denně mimo obec 27
Dojíždějící do zaměstnání 4
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 49
Obydlené rodinné domy 48
Obydlené bytové domy 1
Domy podle vlastnictví soukromých osob 44
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 3
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 65
Obydlené byty v rodinných domech 61
Neobydlené byty 11

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 65
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 53
v osobním vlastnictví 4
nájemní 1
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 65
Byty podle vybavení plyn v bytě 55
vodovod v bytě 62
připojení na veřejnou kanalizační síť 11
ústřední topení 63
etážové topení 0

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 7 1 0 1 2 1 1 3 2
Muži 6 0 0 0 0 0 0 0 1
Ženy 1 1 0 1 2 1 1 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 7
Muži 6
Ženy 1

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 7,292%
Muži 11,321%
Ženy 2,326%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 1
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 2
Škola Ne
Trafostanice Ano 1
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti9
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.34
Svobodná povolání1
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel2
Ostatní1

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců14
s 1-9 zaměst.- mikropodniky7
s 10-49 zaměst.- malé podniky1
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno25

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství3
B-E Průmysl celkem11
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl10
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví4
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid9
H Doprava a skladování3
I Ubytování; stravování a pohostinství2
J Informační a komunikační činnosti0
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí0
M Profesní; vědecké a technické činnosti6
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání0
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti0
S Ostatní činnosti4
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno3

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku259
Orná půda72
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady7
Ovocné sady1
Trvalé travní porosty (býv.louky)13
Pastviny10
Zemědělská půda93
Lesní půda152
Vodní plochy1
Zastavěné plochy2
Ostatní plochy11