Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Měnín (okres Brno-venkov)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 583383
NUTS5: CZ0643583383
LAU 1 (NUTS 4): CZ0643 - okres Brno-venkov
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Židlochovice
Obec s rozšířenou působností: Židlochovice
Katastrální plocha (ha): 2116
Počet bydlících obyvatel k 2021: 1837
Nadmořská výška (m n.m.): 188
První písemná zpráva (rok): 1240
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Měnín      
Měnín 34      
66457 Měnín   Starosta/tka: Marek Chudáček
    Telefon: 544224521
Pošta: Měnín E-mail: obecni.urad@menin.cz
IČ: 00282090    
Úřední hodiny: Po,St:8:00-12:00,13:00-17:00    
Telefon: 544 224 521    
Datová schránka: qi9a2h7 E-mail: obecni.urad@menin.cz
Web: menin.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Měnín

Základní sídelní jednotka díl

Jalovisko Měnín

Část obce díl

Měnín

Územně technická jednotka

UTJ Měnín

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště Brno-venkov
Příkop 834/ 8
60424
545125111
podatelna3005@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3005
Hygienická stanice KHS Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
60200
545113091
podatelna@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Brno-venkov
Úzká 471/6
65677
542532211
kp.brnovenkov@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/brnovenkov
Matriční úřad Obecní úřad Blučina - Matrika
nám. Svobody 119
66456
547 235 221
informace@blucina.cz
www.blucina.cz
Obecní úřad Obecní úřad
34
66457
544 224 521
obecni.urad@menin.cz
menin.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Brno-venkov
Kounicova 14
60200
950197666
posta.bi@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/brno-venkov#obsah
Soud Okresní soud Brno-venkov
Polní 994/39
60804
546511111
podatelna@osoud.brnv.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-brno-venkov
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Brno-venkov
Polní 41
60803
546561101
podatelna@osz.brnv.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-brno-venkov
Stavební úřad Obecní úřad Sokolnice - Stavební úřad
Komenského 435
66452
515553847
obec@sokolnice.cz
www.sokolnice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13476
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Ivančice
Široká 390/16
66491
950105441
podatelna.bo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/ivancice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Pohořelice
Vídeňská 699
69123
950105433
podatelna.bo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pohorelice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Rosice
Tyršova 75
66501
950105421
podatelna.bo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/rosice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Tišnov
Brněnská 148
66601
950105411
podatelna.bo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/tisnov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Židlochovice
Komenského 80
66701
950105401
podatelna.bo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/zidlochovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště pro Šlapanice Brno-venkov (Kuřim)
Bezrušova čtvrť 844/5
66434
950105524
podatelna.bo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/brno-venkov#kurim
Živnostenský úřad MÚ Židlochovice - Obecní živnostenský úřad
Masarykova 100
66701
547428780
simona.sebkova@zidlochovice.cz
www.zidlochovice.cz

Euroregiony

Pomoraví

Účel:
Forma: Zájmové sdružení právnických osob
Adresa sídla: Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Kraj: Jihomoravský kraj
Rok založení:
Předseda: Mgr. Miroslav Ondruš
Kontaktní telefon: (plus 43) 2742 71800
E-mail: office@noeregional.at
WWW: www.somjm.cz/euroregion-pomoravi/ , https://www.noeregional.at
Dokumenty:

MAS

Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Brněnská 2/x, 691 23 Pohořelice
Založeno: 16.1.2013
Kontaktní telefon: 702282365
E-mail: vesely@podbrnensko.cz
WWW: www.podbrnensko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 1 837 346 1 118 93 280 1 854
Muži 910 184 554 46 116 919
Ženy 927 162 564 47 164 935

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 20 29 -9 36 47 -11 -20
Muži 13 15 -2 14 20 -6 -8
Ženy 7 14 -7 22 27 -5 -12

Data pro rok 2021

Počet sňatků 10
Počet rozvodů 4

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 664
z toho muži 839
z toho ženy 825

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 664
v tom ve věku 0-14 328
15-64 1 160
65 a více let 176

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 336
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 422
vyučení a stř. odborné bez mat. 613
úplné střední s maturitou 213
vyšší odborné a nástavbové 28
vysokoškolské 46

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 1 601
Cizinci s dlouhodobým pobytem 10
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 7
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 835
Nezjištěné vyznání 162

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 227
v tom zaměstnaní celkem 746
nezaměstnaní celkem 90

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 227
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 40
průmysl 199
stavebnictví 119
obchod,opravy motor. vozidel 105
doprava, pošty a telekomunikace 58
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 32
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 75

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 574
denně mimo obec 489
denně mimo obec nad 60min. 55

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 467
Cenzové domácnosti 569
v tom úplné rodiny 392
neúplné rodiny 62
nerodinné domácnosti 10
domácnosti jednotlivců 105

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 388
Trvale obydlené domy - rodinné domy 379
Neobydlené obydlené domy celkem 41
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 5
Průměrné stáří trvale obydlených domů 44
Domy podle vlastnictví soukromých osob 361
obce, státu 3
bytové družstvo - SBD 7
ostatní vlastnictví 15

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 388
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 332
vodovodem 364
plynem 377
ústředním topením 294

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 467
Trvale obydlené byty v rodin. domech 391
Neobydlené byty 45

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 467
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 337
v osobním vlastnictví 10
nájemní 28
člena bytového družstva 54

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 467
Byty podle vybavení plyn v bytě 452
vodovod v bytě 443
připojení na veřejnou kanalizační síť 411
ústřední topení, etážové topení 381
vlastní koupelna, sprchový kout 438

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 696
z toho muži 841
z toho ženy 855

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 696
v tom ve věku 0-14 262
15-64 1 226
65 a více let 203

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 434
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 293
vyučení a stř. odborné bez mat. 617
úplné střední s maturitou 326
vyšší odborné a nástavbové 38
vysokoškolské 111
nezjištěné vzdělání 42

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 891
v tom zaměstnaní celkem 841
nezaměstnaní celkem 50

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 891
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 33
průmysl 195
stavebnictví 109
obchod,opravy motor. vozidel 127
doprava a skladování 58
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 37
vzdělávání 34
zdravotní a sociální péče 32

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 432
denně mimo obec 392
Dojíždějící do zaměstnání 64
do škol 43

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 417
Obydlené rodinné domy 403
Obydlené bytové domy 11
Domy podle vlastnictví soukromých osob 374
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 23
nezjištěno 6

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 507
Obydlené byty v rodinných domech 418
Neobydlené byty 84

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 507
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 360
v osobním vlastnictví 40
nájemní 12
družstevní 39

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 507
Byty podle vybavení plyn v bytě 429
vodovod v bytě 457
připojení na veřejnou kanalizační síť 467
ústřední topení 426
etážové topení 14

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 30 7 1 4 10 1 6 13 7
Muži 14 4 0 2 5 0 3 8 2
Ženy 16 3 0 2 5 1 3 5 5

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 30
Muži 14
Ženy 16

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,445%
Muži 2,269%
Ženy 2,623%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1

Data pro rok 1992

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 4
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ne
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 24
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 4
Ordinace lékaře Ano 2
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 3
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 7
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 4
Sportoviště Ano 8
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 9
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Školy

Mateřská škola Měnín, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Mateřská škola
Základní škola Měnín, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace2
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti50
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.337
Svobodná povolání5
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel10
Ostatní15

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců170
s 1-9 zaměst.- mikropodniky31
s 10-49 zaměst.- malé podniky9
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno211

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství35
B-E Průmysl celkem68
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl63
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného5
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví84
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid65
H Doprava a skladování16
I Ubytování; stravování a pohostinství18
J Informační a komunikační činnosti7
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí12
M Profesní; vědecké a technické činnosti33
N Administrativní a podpůrné činnosti4
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání12
Q Zdravotní a sociální péče2
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti7
S Ostatní činnosti40
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno15

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku2 116
Orná půda1 547
Chmelnice0
Vinice1
Zahrady23
Ovocné sady5
Trvalé travní porosty (býv.louky)5
Pastviny4
Zemědělská půda1 581
Lesní půda279
Vodní plochy37
Zastavěné plochy38
Ostatní plochy181