Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Rebešovice (okres Brno-venkov)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 583774
NUTS5: CZ0643583774
LAU 1 (NUTS 4): CZ0643 - okres Brno-venkov
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Šlapanice
Obec s rozšířenou působností: Šlapanice
Katastrální plocha (ha): 411
Počet bydlících obyvatel k 2021: 1052
Nadmořská výška (m n.m.): 204
První písemná zpráva (rok): 1174
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Rebešovice      
Zámecká 12      
66461 Rebešovice   Starosta/tka: Petr Valeš
    Telefon: 547 230 376, 724 186 547
Pošta: Rajhrad E-mail: starosta@obecrebesovice.cz
IČ: 00488089    
Úřední hodiny: Po.,Stř.,7:00-11:30,12-:00-17:30    
Telefon: 547 230 376    
Datová schránka: 3tja2f3 E-mail: obec@obecrebesovice.cz
Web: www.obecrebesovice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Rebešovice

Základní sídelní jednotka díl

Rebešovice

Část obce díl

Rebešovice

Územně technická jednotka

UTJ Rebešovice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště Brno-venkov
Příkop 834/ 8
60424
545125111
podatelna3005@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3005
Hygienická stanice KHS Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
60200
545113091
podatelna@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Brno-venkov
Úzká 471/6
65677
542532211
kp.brnovenkov@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/brnovenkov
Matriční úřad Městský úřad Modřice - Matrika
nám. Svobody 93
66442
537001024
podatelna@mesto-modrice.cz
www.mesto-modrice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
Zámecká 12
66461
547 230 376
obec@obecrebesovice.cz
www.obecrebesovice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Brno-venkov
Kounicova 14
60200
950197666
posta.bi@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/brno-venkov#obsah
Soud Okresní soud Brno-venkov
Polní 994/39
60804
546511111
podatelna@osoud.brnv.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-brno-venkov
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Brno-venkov
Polní 41
60803
546561101
podatelna@osz.brnv.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-brno-venkov
Stavební úřad Městský úřad Šlapanice - Stavební úřad
Opuštěná 9/2
65670
533304557
posta@slapanice.cz
www.slapanice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12300
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Ivančice
Široká 390/16
66491
950105441
podatelna.bo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/ivancice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Pohořelice
Vídeňská 699
69123
950105433
podatelna.bo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pohorelice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Rosice
Tyršova 75
66501
950105421
podatelna.bo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/rosice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Tišnov
Brněnská 148
66601
950105411
podatelna.bo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/tisnov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Židlochovice
Komenského 80
66701
950105401
podatelna.bo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/zidlochovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště pro Šlapanice Brno-venkov (Kuřim)
Bezrušova čtvrť 844/5
66434
950105524
podatelna.bo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/brno-venkov#kurim
Živnostenský úřad MÚ Šlapanice - Obecní živnostenský úřad
Opuštěná 9/2
60200
533304810
zu@slapanice.cz
www.slapanice.cz

MAS

Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Brněnská 2/x, 691 23 Pohořelice
Založeno: 16.1.2013
Kontaktní telefon: 702282365
E-mail: vesely@podbrnensko.cz
WWW: www.podbrnensko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 1 052 213 633 51 155 1 047
Muži 499 102 334 27 71 497
Ženy 553 111 299 24 84 550

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 11 5 6 32 22 10 16
Muži 3 3 0 16 11 5 5
Ženy 8 2 6 16 11 5 11

Data pro rok 2021

Počet sňatků 1
Počet rozvodů 4

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 524
z toho muži 255
z toho ženy 269

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 524
v tom ve věku 0-14 109
15-64 362
65 a více let 53

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 415
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 80
vyučení a stř. odborné bez mat. 166
úplné střední s maturitou 106
vyšší odborné a nástavbové 14
vysokoškolské 44

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 485
Cizinci s dlouhodobým pobytem 1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 2

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 208
Nezjištěné vyznání 66

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 675
v tom zaměstnaní celkem 259
nezaměstnaní celkem 15

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 675
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 18
průmysl 66
stavebnictví 29
obchod,opravy motor. vozidel 34
doprava, pošty a telekomunikace 18
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 41
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 17

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 221
denně mimo obec 203
denně mimo obec nad 60min. 13

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 177
Cenzové domácnosti 196
v tom úplné rodiny 129
neúplné rodiny 22
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 44

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 132
Trvale obydlené domy - rodinné domy 120
Neobydlené obydlené domy celkem 28
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 1
Průměrné stáří trvale obydlených domů 31
Domy podle vlastnictví soukromých osob 119
obce, státu 13
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 132
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 79
vodovodem 131
plynem 125
ústředním topením 111

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 177
Trvale obydlené byty v rodin. domech 125
Neobydlené byty 32

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 177
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 118
v osobním vlastnictví 0
nájemní 43
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 177
Byty podle vybavení plyn v bytě 162
vodovod v bytě 174
připojení na veřejnou kanalizační síť 121
ústřední topení, etážové topení 147
vlastní koupelna, sprchový kout 172

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 887
z toho muži 435
z toho ženy 452

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 887
v tom ve věku 0-14 163
15-64 648
65 a více let 75

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 724
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 93
vyučení a stř. odborné bez mat. 203
úplné střední s maturitou 237
vyšší odborné a nástavbové 31
vysokoškolské 136
nezjištěné vzdělání 23

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 485
v tom zaměstnaní celkem 446
nezaměstnaní celkem 39

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 485
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 13
průmysl 72
stavebnictví 45
obchod,opravy motor. vozidel 55
doprava a skladování 31
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 38
vzdělávání 31
zdravotní a sociální péče 25

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 279
denně mimo obec 274
Dojíždějící do zaměstnání 15
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 251
Obydlené rodinné domy 234
Obydlené bytové domy 15
Domy podle vlastnictví soukromých osob 225
obce, státu 2
spoluvlastnictví vlastníků bytů 9
nezjištěno 2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 304
Obydlené byty v rodinných domech 244
Neobydlené byty 57

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 304
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 209
v osobním vlastnictví 7
nájemní 18
družstevní 29

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 304
Byty podle vybavení plyn v bytě 255
vodovod v bytě 270
připojení na veřejnou kanalizační síť 270
ústřední topení 266
etážové topení 21

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 14 2 0 4 5 1 1 4 7
Muži 9 1 0 2 4 0 0 3 3
Ženy 5 1 0 2 1 1 1 1 4

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 11
Muži 7
Ženy 4

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 1,630%
Muži 2,134%
Ženy 1,153%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ne
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 5
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 2
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 1
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 7
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ano 1
Sportoviště Ano 7
Škola Ano 1
Trafostanice Ano 5
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Školy

Mateřská škola Rebešovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Mateřská škola

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti45
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.179
Svobodná povolání10
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel3
Ostatní14

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců107
s 1-9 zaměst.- mikropodniky21
s 10-49 zaměst.- malé podniky1
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno126

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství11
B-E Průmysl celkem38
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl32
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného5
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví32
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid54
H Doprava a skladování9
I Ubytování; stravování a pohostinství9
J Informační a komunikační činnosti6
K Peněžnictví a pojišťovnictví4
L Činnosti v oblasti nemovitostí10
M Profesní; vědecké a technické činnosti33
N Administrativní a podpůrné činnosti3
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení1
P Vzdělávání5
Q Zdravotní a sociální péče1
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti8
S Ostatní činnosti22
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno9

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku411
Orná půda319
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady10
Ovocné sady1
Trvalé travní porosty (býv.louky)1
Pastviny1
Zemědělská půda331
Lesní půda24
Vodní plochy8
Zastavěné plochy9
Ostatní plochy39