Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Židlochovice (okres Brno-venkov)

Typ sídla: Město
ZUJ (kód obce): 584282
NUTS5: CZ0643584282
LAU 1 (NUTS 4): CZ0643 - okres Brno-venkov
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Židlochovice
Obec s rozšířenou působností: Židlochovice
Katastrální plocha (ha): 593
Počet bydlících obyvatel k 2021: 3679
Nadmořská výška (m n.m.): 190
První písemná zpráva (rok): 1237

Informace

Samospráva

Městský úřad Židlochovice      
Masarykova 100      
66701 Židlochovice   Starosta/tka: Jan Vitula
    Telefon: 547 426 011, 606 715 461
Pošta: Židlochovice E-mail: vitula@zidlochovice.cz
IČ: 00282979    
Úřední hodiny: Po,St:8-17.00    
Telefon: 547 428 711    
Datová schránka: hxdby2c E-mail: posta@zidlochovice.cz
Web: www.zidlochovice.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Židlochovice

Základní sídelní jednotka díl

Cezany-východ Cezany-západ Nosislavská
Pod zámkem Stadion Výhon
Zámek Židlochovice-Nad Cezavou Žižkov

Územně technická jednotka

UTJ Židlochovice

Část obce díl

Židlochovice

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště Brno-venkov
Příkop 834/ 8
60424
545125111
podatelna3005@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3005
Hygienická stanice KHS Jihomoravského kraje se sídlem v Brně
Jeřábkova 4
60200
545113091
podatelna@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Brno-venkov
Úzká 471/6
65677
542532211
kp.brnovenkov@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/brnovenkov
Matriční úřad Městský úřad Židlochovice - Matrika
Nádražní 750
66701
547428744
lenka.tesarova@zidlochovice.cz
www.zidlochovice.cz
Městský úřad Městský úřad
Masarykova 100
66701
547 428 711
posta@zidlochovice.cz
www.zidlochovice.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Brno-venkov
Kounicova 14
60200
950197666
posta.bi@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/brno-venkov#obsah
Soud Okresní soud Brno-venkov
Polní 994/39
60804
546511111
podatelna@osoud.brnv.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-brno-venkov
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Brno-venkov
Polní 41
60803
546561101
podatelna@osz.brnv.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-brno-venkov
Stavební úřad Městský úřad Židlochovice - Stavební úřad
Nádražní 750
66701
547428719
posta@zidlochovice.cz
www.zidlochovice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12302
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Ivančice
Široká 390/16
66491
950105441
podatelna.bo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/ivancice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Pohořelice
Vídeňská 699
69123
950105433
podatelna.bo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/pohorelice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Rosice
Tyršova 75
66501
950105421
podatelna.bo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/rosice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Tišnov
Brněnská 148
66601
950105411
podatelna.bo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/tisnov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Židlochovice
Komenského 80
66701
950105401
podatelna.bo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/zidlochovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště pro Šlapanice Brno-venkov (Kuřim)
Bezrušova čtvrť 844/5
66434
950105524
podatelna.bo@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/brno-venkov#kurim
Živnostenský úřad MÚ Židlochovice - Obecní živnostenský úřad
Masarykova 100
66701
547428780
simona.sebkova@zidlochovice.cz
www.zidlochovice.cz

Euroregiony

Pomoraví

Účel:
Forma: Zájmové sdružení právnických osob
Adresa sídla: Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Kraj: Jihomoravský kraj
Rok založení:
Předseda: Mgr. Miroslav Ondruš
Kontaktní telefon: (plus 43) 2742 71800
E-mail: office@noeregional.at
WWW: www.somjm.cz/euroregion-pomoravi/ , https://www.noeregional.at
Dokumenty:

MAS

Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Brněnská 2/x, 691 23 Pohořelice
Založeno: 16.1.2013
Kontaktní telefon: 702282365
E-mail: vesely@podbrnensko.cz
WWW: www.podbrnensko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 3 679 702 2 070 181 726 3 681
Muži 1 781 361 1 022 87 285 1 780
Ženy 1 898 341 1 048 94 441 1 901

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 35 47 -12 111 118 -7 -19
Muži 19 28 -9 59 56 3 -6
Ženy 16 19 -3 52 62 -10 -13

Data pro rok 2021

Počet sňatků 15
Počet rozvodů 8

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 3 087
z toho muži 1 514
z toho ženy 1 573

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 3 087
v tom ve věku 0-14 436
15-64 2 218
65 a více let 433

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 2 651
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 623
vyučení a stř. odborné bez mat. 1 057
úplné střední s maturitou 633
vyšší odborné a nástavbové 92
vysokoškolské 229

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 2 988
Cizinci s dlouhodobým pobytem 3
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 2
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 1 377
Nezjištěné vyznání 280

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 2 368
v tom zaměstnaní celkem 1 430
nezaměstnaní celkem 146

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 2 368
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 83
průmysl 430
stavebnictví 162
obchod,opravy motor. vozidel 204
doprava, pošty a telekomunikace 115
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 100
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 189

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 858
denně mimo obec 750
denně mimo obec nad 60min. 67

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 1 150
Cenzové domácnosti 1 311
v tom úplné rodiny 729
neúplné rodiny 193
nerodinné domácnosti 23
domácnosti jednotlivců 366

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 597
Trvale obydlené domy - rodinné domy 510
Neobydlené obydlené domy celkem 64
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 6
Průměrné stáří trvale obydlených domů 44
Domy podle vlastnictví soukromých osob 510
obce, státu 20
bytové družstvo - SBD 5
ostatní vlastnictví 60

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 597
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 404
vodovodem 592
plynem 549
ústředním topením 484

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 1 150
Trvale obydlené byty v rodin. domech 574
Neobydlené byty 112

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 1 150
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 517
v osobním vlastnictví 228
nájemní 176
člena bytového družstva 152

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 1 150
Byty podle vybavení plyn v bytě 1 004
vodovod v bytě 1 135
připojení na veřejnou kanalizační síť 926
ústřední topení, etážové topení 1 041
vlastní koupelna, sprchový kout 1 120

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 3 562
z toho muži 1 752
z toho ženy 1 810

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 3 562
v tom ve věku 0-14 548
15-64 2 431
65 a více let 553

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 3 014
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 502
vyučení a stř. odborné bez mat. 1 029
úplné střední s maturitou 780
vyšší odborné a nástavbové 97
vysokoškolské 417
nezjištěné vzdělání 185

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 681
v tom zaměstnaní celkem 1 562
nezaměstnaní celkem 119

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 681
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 63
průmysl 360
stavebnictví 117
obchod,opravy motor. vozidel 190
doprava a skladování 83
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 89
vzdělávání 93
zdravotní a sociální péče 86

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 683
denně mimo obec 556
Dojíždějící do zaměstnání 525
do škol 322

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 707
Obydlené rodinné domy 614
Obydlené bytové domy 85
Domy podle vlastnictví soukromých osob 601
obce, státu 22
spoluvlastnictví vlastníků bytů 57
nezjištěno 8

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 1 376
Obydlené byty v rodinných domech 679
Neobydlené byty 158

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 1 376
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 581
v osobním vlastnictví 372
nájemní 243
družstevní 26

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 1 376
Byty podle vybavení plyn v bytě 1 110
vodovod v bytě 1 260
připojení na veřejnou kanalizační síť 1 193
ústřední topení 1 146
etážové topení 123

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 60 10 1 6 21 2 17 15 21
Muži 26 5 0 3 10 0 7 7 8
Ženy 34 5 1 3 11 3 10 8 13

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 59
Muži 25
Ženy 34

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,492%
Muži 2,066%
Ženy 2,936%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé4
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost2
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa5
Zařízení lékárenské péče (lékárny)3

Data pro rok 1992

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 1
Brownfield pouze mapování Ano 2
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ano 1
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ano 1
Kulturní objekt Ano 3
LDN Ne
Lekárna Ano 2
most Ano 5
Obecní úřad Ano 3
Obchod s potravinami Ano 11
Ordinace lékaře Ano 13
Parkoviště Ano 1
Policejní stanice Ano 2
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 1
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 32
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ano 1
Sportoviště Ano 31
Škola Ano 4
Trafostanice Ano 20
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií1
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola1
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Školy

Základní umělecká škola Židlochovice, příspěvková organizace Základní umělecká škola
Gymnázium Židlochovice, příspěvková organizace Střední škola
Mateřská škola Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Mateřská škola
Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace4
Akciové společnosti4
Obchodní společnosti125
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.681
Svobodná povolání45
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel8
Ostatní88

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců342
s 1-9 zaměst.- mikropodniky68
s 10-49 zaměst.- malé podniky12
s 50-249 zaměst.- střed.podn.5
s >249 zaměst.- velké podniky1
Nezjištěno528

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství33
B-E Průmysl celkem128
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl117
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného9
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa2
F Stavebnictví110
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid148
H Doprava a skladování32
I Ubytování; stravování a pohostinství46
J Informační a komunikační činnosti27
K Peněžnictví a pojišťovnictví4
L Činnosti v oblasti nemovitostí62
M Profesní; vědecké a technické činnosti114
N Administrativní a podpůrné činnosti18
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení4
P Vzdělávání22
Q Zdravotní a sociální péče30
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti19
S Ostatní činnosti91
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno68

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku593
Orná půda207
Chmelnice0
Vinice8
Zahrady70
Ovocné sady67
Trvalé travní porosty (býv.louky)17
Pastviny10
Zemědělská půda369
Lesní půda28
Vodní plochy18
Zastavěné plochy38
Ostatní plochy140