Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Bulhary (okres Břeclav)

Typ sídla: obec
ZUJ (kód obce): 584380
NUTS5: CZ0644584380
LAU 1 (NUTS 4): CZ0644 - okres Břeclav
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Břeclav
Obec s rozšířenou působností: SO ORP Břeclav
Katastrální plocha (ha): 1516
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018: 754
Nadmořská výška (m n.m.): 170
První písemná zpráva (rok): 1244
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Bulhary      
Bulhary 88      
69189 Bulhary   Starosta/tka: Osička Jiří
    Telefon: 519340722, 724171463
Pošta: Bulhary E-mail: starosta@bulhary.cz
IČ: 00283088    
Úřední hodiny: Po,St:8-11.30, 12.30-17; Út,Čt: 8-10    
Telefon: 519 340 876    
Datová schránka: ifmbmje E-mail: obec.bulhary@seznam.cz
Web: www.bulhary.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

katastrální území Bulhary

Část obce díl

díl části obce Bulhary

Základní sídelní jednotka díl

Díl ZSJ Bulhary

Územně technická jednotka

UTJ Bulhary

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Břeclavi
Sladová 2884/ 1
69002
519304111
podatelna3008@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3008
Hygienická stanice Územní pracoviště Břeclav
Sovadinova 12
69085
519305155
petra.netikova@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Břeclav
Sady 28. Října 720/16
69002
519361361
kp.breclav@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/breclav
Matriční úřad Obecní úřad Lednice - Matrika
Zámecké nám. 70
69144
519340112
matrika@lednice.cz
www.lednice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
88
69189
519 340 876
obec.bulhary@seznam.cz
www.bulhary.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Břeclav
Husova 2994/1a
69002
950198111
posta.bv@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/breclav#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Břeclav
U stadionu 2
69012
519361451
podatelna@osz.brv.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-breclav
Soud Okresní soud v Břeclavi
Národních hrdinů 17/11
69024
519322424
podatelna@osoud.brv.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-breclavi
Stavební úřad Městský úřad Břeclav - Stavební úřad
nám. T. G. Masaryka 42/3
69001
519311111
posta@breclav.eu
breclav.eu/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12303
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Břeclav
Fintajslova 1976/7
69002
950107111
podatelna.bv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/breclav
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hustopeče
Mrštíkova 118/9
69301
950107642
podatelna.bv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/hustopece
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mikulov
Republikánské obrany 1584/1
69201
950107668
podatelna.bv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/mikulov
Živnostenský úřad MÚ Břeclav - Obecní živnostenský úřad
nám. T. G. Masaryka 3
69002
519311111
posta@breclav.eu
www.breclav.eu

MAS

MAS Lednicko-valtický areál, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Lidická 3116/134, 690 03 Břeclav
Založeno: 14.5.2015
Kontaktní telefon: 733594811
E-mail: hlavinka@mas-lva.cz
WWW: mas-lva.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 754 104 457 58 135 764
Muži 380 58 242 26 54 384
Ženy 374 46 215 32 81 380

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 8 9 -1 10 10 0 -1
Muži 5 4 1 5 4 1 2
Ženy 3 5 -2 5 6 -1 -3

Data pro rok 2020

Počet sňatků 2
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 813
z toho muži 392
z toho ženy 421

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 813
v tom ve věku 0-14 145
15-64 562
65 a více let 106

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 668
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 243
vyučení a stř. odborné bez mat. 310
úplné střední s maturitou 79
vyšší odborné a nástavbové 9
vysokoškolské 9

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 774
Cizinci s dlouhodobým pobytem 2
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 2
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 263
Nezjištěné vyznání 87

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 503
v tom zaměstnaní celkem 330
nezaměstnaní celkem 54

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 503
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 101
průmysl 95
stavebnictví 32
obchod,opravy motor. vozidel 17
doprava, pošty a telekomunikace 19
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 17
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 13

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 191
denně mimo obec 143
denně mimo obec nad 60min. 10

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 237
Cenzové domácnosti 304
v tom úplné rodiny 180
neúplné rodiny 45
nerodinné domácnosti 12
domácnosti jednotlivců 67

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 214
Trvale obydlené domy - rodinné domy 207
Neobydlené obydlené domy celkem 31
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 12
Průměrné stáří trvale obydlených domů 47.31
Domy podle vlastnictví soukromých osob 206
obce, státu 3
bytové družstvo - SBD 3
ostatní vlastnictví 1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 214
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 0
vodovodem 208
plynem 170
ústředním topením 165

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 237
Trvale obydlené byty v rodin. domech 212
Neobydlené byty 32

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 237
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 194
v osobním vlastnictví 0
nájemní 2
člena bytového družstva 20

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 237
Byty podle vybavení plyn v bytě 190
vodovod v bytě 230
připojení na veřejnou kanalizační síť 0
ústřední topení, etážové topení 174
vlastní koupelna, sprchový kout 222

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 769
z toho muži 383
z toho ženy 386

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 769
v tom ve věku 0-14 111
15-64 554
65 a více let 103

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 658
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 192
vyučení a stř. odborné bez mat. 311
úplné střední s maturitou 98
vyšší odborné a nástavbové 18
vysokoškolské 16
nezjištěné vzdělání 19

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 373
v tom zaměstnaní celkem 313
nezaměstnaní celkem 60

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 373
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 35
průmysl 92
stavebnictví 28
obchod,opravy motor. vozidel 17
doprava a skladování 19
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 12
vzdělávání 6
zdravotní a sociální péče 15

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 113
denně mimo obec 98
Dojíždějící do zaměstnání 16
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 226
Obydlené rodinné domy 223
Obydlené bytové domy 3
Domy podle vlastnictví soukromých osob 190
obce, státu 2
spoluvlastnictví vlastníků bytů 30
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 247
Obydlené byty v rodinných domech 228
Neobydlené byty 43

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 247
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 195
v osobním vlastnictví 4
nájemní 9
družstevní 13

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 247
Byty podle vybavení plyn v bytě 181
vodovod v bytě 229
připojení na veřejnou kanalizační síť 182
ústřední topení 199
etážové topení 7

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 23 7 1 5 9 3 5 13 1
Muži 12 2 0 2 3 0 3 7 -2
Ženy 11 5 1 3 6 3 2 6 3

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 11
Muži 6
Ženy 5

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 2,136%
Muži 2,229%
Ženy 2,024%

Technická vybavenost

Pošta 1
PSČ 69189
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů ano
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ano
Hasičský záchranný sbor ne
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR ne
Detašované pracoviště policie ne
Městská, obecní policie ne

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1
Pojišťovny a jejich úřadovny 0

Byty

Počet dokončených bytů 1
Počet zrušených bytů 1

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Nachází se v obci prodejna potravin? Ano 1
Nachází se v obci hospoda/restaurace? Ano 1
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) Ano 1
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) Ne 0
Nachází se v obci praktický lékař? Ano 1
Nachází se v obci dětský lékař? Ne 0
Nachází se v obci zubař? Ne 0
Nachází se v obci lékárna? Ne 0
Nachází se v obci veterinář? Ne 0
Nachází se v obci pošta? Ano 1
Nachází se v obci ČOV? Ano 1
Nachází se v obci kulturní objekt? Ano 5
Nachází se v obci sportoviště? Ano 1
Nachází se v obci vodojem? Ano 1
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? Ano 1
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? Ne 0
Nachází se v obci bankomat? Ne 0
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? Ne 0
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci dům pro seniory? Ne 0
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? Ne 0
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) Ne 0
Nachází se v obci most? Ano 2
Nachází se v obci parkoviště? Ne 0
Nachází se v obci brownfield? Ano 1
Nachází se v obci hřbitov? Ano 1
Nachází se v obci obecní úřad? Ano 1
Nachází se v obci policejní stanice? Ne 0
Nachází se v obci infocentrum? Ne 0
Nachází se v obci herna? Ano 2
Nachází se v obci trafostanice? Ano 3
Nachází se v obci skladový areál? Ne 0
Nachází se v obci sběrné místo? Ne 0
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? Ano 4

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina 0
Multikino 0
Divadlo 0
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 0
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 0
Zoologická zahrada 0
Sakrální stavba 1
Hřbitov 1
Krematorium 0
Smuteční síň 0

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 0
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 1
Počet základních škol 0
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 0
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol 0
Počet soukromých vysokých škol 0
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 0
Kryté bazény z koupališť a bazénů 0
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 0
Stadiony otevřené 0
Stadiony kryté 0
Zimní stadiony kryté i otevřené 0
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 0

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou 0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 78
Zemědělství, lesnictví, rybářství 18
Zpracovatelský průmysl 11
Stavebnictví 19
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 3
Doprava a skladování 1
Ubytování, stravování a pohostinství 7
Činnosti v oblasti nemovitostí 1
Profesní, vědecké a technické činnosti 5
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 1
Ostatní činnosti 7
Nezařazeno 1
Státní organizace - počet subjektů 1
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Obchodní společnosti - počet subjektů 13
Družstevní organizace - počet subjektů 1
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 111
Svobodná povolání - počet subjektů 1
Ostatní právní formy - počet subjektů 11
Počet subjektů bez zaměstnanců 64
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 6
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 3
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 1
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0