Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Moravská Nová Ves (okres Břeclav)

Typ sídla: městys
ZUJ (kód obce): 584665
NUTS5: CZ0644584665
LAU 1 (NUTS 4): CZ0644 - okres Břeclav
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Břeclav
Obec s rozšířenou působností: Břeclav
Katastrální plocha (ha): 2341
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018: 2598
Nadmořská výška (m n.m.): 190
První písemná zpráva (rok): 1265
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Úřad městyse Moravská Nová Ves      
náměstí Republiky 107      
69155 Moravská Nová Ves   Starosta/tka: Mgr. Bc. Košut Marek
    Telefon: 519 342 332, 774 600 053
Pošta: Moravská Nová Ves E-mail: starosta@mnves.cz
IČ: 00283363    
Úřední hodiny: Po.,7:00-11:00,12:00-18:00,Stř.,7:00-11:00,12:00-17:00,Pá.,7:00-11:00    
Telefon: 519 342 202    
Datová schránka: ydpbv8f E-mail: info@mnves.cz
Web: www.mnves.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Moravská Nová Ves

Část obce díl

Moravská Nová Ves

Základní sídelní jednotka díl

Moravská Nová Ves

Územně technická jednotka

UTJ Moravská Nová Ves

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Břeclavi
Sladová 2884/ 1
69002
519304111
podatelna3008@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3008
Hygienická stanice Územní pracoviště Břeclav
Sovadinova 12
69085
519305155
petra.netikova@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Břeclav
Sady 28. Října 720/16
69002
519361361
kp.breclav@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/breclav
Matriční úřad Úřad městyse Moravská Nová Ves - Matrika
nám. Republiky 107
69155
519342910
matrika@mnves.cz
www.mnves.cz
Obecní úřad Úřad městyse
náměstí Republiky 107
69155
519 342 202
info@mnves.cz
www.mnves.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Břeclav
Husova 2994/1a
69002
950198111
posta.bv@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/breclav#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Břeclav
U stadionu 2
69012
519361451
podatelna@osz.brv.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-breclav
Soud Okresní soud v Břeclavi
Národních hrdinů 17/11
69024
519322424
podatelna@osoud.brv.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-breclavi
Stavební úřad Městský úřad Břeclav - Stavební úřad
nám. T. G. Masaryka 42/3
69001
519311111
posta@breclav.eu
breclav.eu/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12303
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Břeclav
Fintajslova 1976/7
69002
950107111
podatelna.bv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/breclav
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hustopeče
Mrštíkova 118/9
69301
950107642
podatelna.bv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/hustopece
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mikulov
Republikánské obrany 1584/1
69201
950107668
podatelna.bv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/mikulov
Živnostenský úřad MÚ Břeclav - Obecní živnostenský úřad
nám. T. G. Masaryka 3
69002
519311111
posta@breclav.eu
www.breclav.eu

Euroregiony

Pomoraví

Účel:
Forma: Zájmové sdružení právnických osob
Adresa sídla: Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Kraj: Jihomoravský kraj
Rok založení:
Předseda: Mgr. Miroslav Ondruš
Kontaktní telefon: (plus 43) 2742 71800
E-mail: office@noeregional.at
WWW: www.somjm.cz/euroregion-pomoravi/ , https://www.noeregional.at
Dokumenty:

MAS

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Náměstí 177/x, 691 51 Lanžhot
Založeno: 11.6.2004
Kontaktní telefon: 777328052
E-mail: smetana@jiznislovacko.cz
WWW: www.jiznislovacko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 2598 414 1501 172 511 2599
Muži 1261 193 770 77 221 1260
Ženy 1337 221 731 95 290 1339

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 23 26 -3 57 56 1 -2
Muži 12 17 -5 25 20 5 0
Ženy 11 9 2 32 36 -4 -2

Data pro rok 2020

Počet sňatků 10
Počet rozvodů 4

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2528
z toho muži 1217
z toho ženy 1311

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2528
v tom ve věku 0-14 416
15-64 1721
65 a více let 391

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 2112
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 604
vyučení a stř. odborné bez mat. 801
úplné střední s maturitou 491
vyšší odborné a nástavbové 66
vysokoškolské 138

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 2459
Cizinci s dlouhodobým pobytem 2
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 4
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 1341
Nezjištěné vyznání 201

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1670
v tom zaměstnaní celkem 1131
nezaměstnaní celkem 137

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1670
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 125
průmysl 396
stavebnictví 97
obchod,opravy motor. vozidel 94
doprava, pošty a telekomunikace 135
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 90
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 104

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 758
denně mimo obec 572
denně mimo obec nad 60min. 23

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 876
Cenzové domácnosti 981
v tom úplné rodiny 608
neúplné rodiny 105
nerodinné domácnosti 19
domácnosti jednotlivců 249

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 778
Trvale obydlené domy - rodinné domy 755
Neobydlené obydlené domy celkem 136
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 36
Průměrné stáří trvale obydlených domů 42.1
Domy podle vlastnictví soukromých osob 748
obce, státu 8
bytové družstvo - SBD 4
ostatní vlastnictví 16

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 778
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 584
vodovodem 750
plynem 727
ústředním topením 563

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 876
Trvale obydlené byty v rodin. domech 782
Neobydlené byty 140

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 876
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 694
v osobním vlastnictví 14
nájemní 61
člena bytového družstva 24

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 876
Byty podle vybavení plyn v bytě 815
vodovod v bytě 835
připojení na veřejnou kanalizační síť 660
ústřední topení, etážové topení 649
vlastní koupelna, sprchový kout 812

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2514
z toho muži 1209
z toho ženy 1305

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2514
v tom ve věku 0-14 343
15-64 1756
65 a více let 408

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 2171
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 466
vyučení a stř. odborné bez mat. 727
úplné střední s maturitou 601
vyšší odborné a nástavbové 71
vysokoškolské 222
nezjištěné vzdělání 74

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1278
v tom zaměstnaní celkem 1106
nezaměstnaní celkem 172

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1278
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 67
průmysl 332
stavebnictví 71
obchod,opravy motor. vozidel 92
doprava a skladování 95
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 71
vzdělávání 65
zdravotní a sociální péče 39

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 502
denně mimo obec 438
Dojíždějící do zaměstnání 90
do škol 11

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 784
Obydlené rodinné domy 760
Obydlené bytové domy 18
Domy podle vlastnictví soukromých osob 688
obce, státu 7
spoluvlastnictví vlastníků bytů 71
nezjištěno 8

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 902
Obydlené byty v rodinných domech 792
Neobydlené byty 213

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 902
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 670
v osobním vlastnictví 50
nájemní 43
družstevní 10

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 902
Byty podle vybavení plyn v bytě 768
vodovod v bytě 817
připojení na veřejnou kanalizační síť 773
ústřední topení 700
etážové topení 55

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 62 7 1 8 24 3 10 32 15
Muži 29 2 1 6 11 -1 3 19 5
Ženy 33 5 0 2 13 4 7 13 10

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 42
Muži 23
Ženy 19

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 2,51%
Muži 2,683%
Ženy 2,3%

Technická vybavenost

Pošta 1
PSČ 69155
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů ano
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ano
Hasičský záchranný sbor ne
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR ne
Detašované pracoviště policie ano
Městská, obecní policie ano

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ano

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1
Pojišťovny a jejich úřadovny 1

Byty

Počet dokončených bytů 1
Počet zrušených bytů 2

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Nachází se v obci prodejna potravin? Ano 5
Nachází se v obci hospoda/restaurace? Ano 2
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) Ano 1
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) Ano 3
Nachází se v obci praktický lékař? Ano 1
Nachází se v obci dětský lékař? Ano 1
Nachází se v obci zubař? Ne 0
Nachází se v obci lékárna? Ano 1
Nachází se v obci veterinář? Ne 0
Nachází se v obci pošta? Ano 1
Nachází se v obci ČOV? Ano 2
Nachází se v obci kulturní objekt? Ano 4
Nachází se v obci sportoviště? Ano 9
Nachází se v obci vodojem? Ano 2
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? Ne 0
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? Ano 1
Nachází se v obci bankomat? Ano 1
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? Ne 0
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci dům pro seniory? Ne 0
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? Ano 1
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) Ne 0
Nachází se v obci most? Ano 17
Nachází se v obci parkoviště? Ne 0
Nachází se v obci brownfield? Ano 2
Nachází se v obci hřbitov? Ano 1
Nachází se v obci obecní úřad? Ano 1
Nachází se v obci policejní stanice? Ne 0
Nachází se v obci infocentrum? Ne 0
Nachází se v obci herna? Ano 3
Nachází se v obci trafostanice? Ano 14
Nachází se v obci skladový areál? Ne 0
Nachází se v obci sběrné místo? Ano 1
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? Ano 7

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina 1
Multikino 0
Divadlo 0
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 0
Kulturní zařízení ostatní 2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 1
Zoologická zahrada 0
Sakrální stavba 1
Hřbitov 1
Krematorium 0
Smuteční síň 1

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 1
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 1
Počet základních škol 0
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 1
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol 0
Počet soukromých vysokých škol 0
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 0
Kryté bazény z koupališť a bazénů 0
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 2
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 2
Stadiony otevřené 0
Stadiony kryté 0
Zimní stadiony kryté i otevřené 0
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 1

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou 1

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 278
Zemědělství, lesnictví, rybářství 52
Zpracovatelský průmysl 34
Stavebnictví 40
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 47
Doprava a skladování 4
Ubytování, stravování a pohostinství 17
Činnosti v oblasti nemovitostí 2
Profesní, vědecké a technické činnosti 26
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 4
Ostatní činnosti 18
Nezařazeno 15
Státní organizace - počet subjektů 3
Akciové společnosti - počet subjektů 1
Obchodní společnosti - počet subjektů 57
Družstevní organizace - počet subjektů 1
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 350
Svobodná povolání - počet subjektů 13
Ostatní právní formy - počet subjektů 44
Počet subjektů bez zaměstnanců 187
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 29
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 10
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 1
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0