Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Moravská Nová Ves (okres Břeclav)

Typ sídla: Městys
ZUJ (kód obce): 584665
NUTS5: CZ0644584665
LAU 1 (NUTS 4): CZ0644 - okres Břeclav
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Břeclav
Obec s rozšířenou působností: Břeclav
Katastrální plocha (ha): 2341
Počet bydlících obyvatel k 2021: 2564
Nadmořská výška (m n.m.): 190
První písemná zpráva (rok): 1265
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Úřad městyse Moravská Nová Ves      
náměstí Republiky 107      
69155 Moravská Nová Ves   Starosta/tka: Zuzana Jandáková
    Telefon: 519 342 332, 774 600 053
Pošta: Moravská Nová Ves E-mail: starosta@mnves.cz
IČ: 00283363    
Úřední hodiny: Po.,7:00-11:00,12:00-18:00,Stř.,7:00-11:00,12:00-17:00,Pá.,7:00-11:00    
Telefon: 519 342 202    
Datová schránka: ydpbv8f E-mail: info@mnves.cz
Web: www.mnves.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Moravská Nová Ves

Základní sídelní jednotka díl

Moravská Nová Ves

Část obce díl

Moravská Nová Ves

Územně technická jednotka

UTJ Moravská Nová Ves

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Břeclavi
Sladová 2884/ 1
69002
519304111
podatelna3008@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3008
Hygienická stanice Územní pracoviště Břeclav
Sovadinova 12
69085
519305155
petra.netikova@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Břeclav
Sady 28. Října 720/16
69002
519361361
kp.breclav@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/breclav
Matriční úřad Úřad městyse Moravská Nová Ves - Matrika
nám. Republiky 107
69155
519342910
matrika@mnves.cz
www.mnves.cz
Obecní úřad Úřad městyse
náměstí Republiky 107
69155
519 342 202
info@mnves.cz
www.mnves.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Břeclav
Husova 2994/1a
69002
950198111
posta.bv@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/breclav#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Břeclav
U stadionu 2
69012
519361451
podatelna@osz.brv.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-breclav
Soud Okresní soud v Břeclavi
Národních hrdinů 17/11
69024
519322424
podatelna@osoud.brv.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-breclavi
Stavební úřad Městský úřad Břeclav - Stavební úřad
nám. T. G. Masaryka 42/3
69001
519311111
posta@breclav.eu
breclav.eu/, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12303
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Břeclav
Fintajslova 1976/7
69002
950107111
podatelna.bv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/breclav
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hustopeče
Mrštíkova 118/9
69301
950107642
podatelna.bv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/hustopece
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mikulov
Republikánské obrany 1584/1
69201
950107668
podatelna.bv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/mikulov
Živnostenský úřad MÚ Břeclav - Obecní živnostenský úřad
nám. T. G. Masaryka 3
69002
519311111
posta@breclav.eu
www.breclav.eu

Euroregiony

Pomoraví

Účel:
Forma: Zájmové sdružení právnických osob
Adresa sídla: Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Kraj: Jihomoravský kraj
Rok založení:
Předseda: Mgr. Miroslav Ondruš
Kontaktní telefon: (plus 43) 2742 71800
E-mail: office@noeregional.at
WWW: www.somjm.cz/euroregion-pomoravi/ , https://www.noeregional.at
Dokumenty:

MAS

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Náměstí 177/x, 691 51 Lanžhot
Založeno: 11.6.2004
Kontaktní telefon: 777328052
E-mail: smetana@jiznislovacko.cz
WWW: www.jiznislovacko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 2 564 416 1 462 157 529 2 569
Muži 1 246 198 711 76 221 1 249
Ženy 1 318 218 751 81 308 1 320

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 22 39 -17 56 53 3 -14
Muži 11 20 -9 30 24 6 -3
Ženy 11 19 -8 26 29 -3 -11

Data pro rok 2021

Počet sňatků 10
Počet rozvodů 4

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2 528
z toho muži 1 217
z toho ženy 1 311

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2 528
v tom ve věku 0-14 416
15-64 1 721
65 a více let 391

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 2 112
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 604
vyučení a stř. odborné bez mat. 801
úplné střední s maturitou 491
vyšší odborné a nástavbové 66
vysokoškolské 138

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 2 459
Cizinci s dlouhodobým pobytem 2
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 4
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 1 341
Nezjištěné vyznání 201

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 661
v tom zaměstnaní celkem 1 131
nezaměstnaní celkem 137

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 661
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 125
průmysl 396
stavebnictví 97
obchod,opravy motor. vozidel 94
doprava, pošty a telekomunikace 135
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 90
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 104

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 758
denně mimo obec 572
denně mimo obec nad 60min. 23

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 876
Cenzové domácnosti 981
v tom úplné rodiny 608
neúplné rodiny 105
nerodinné domácnosti 19
domácnosti jednotlivců 249

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 778
Trvale obydlené domy - rodinné domy 755
Neobydlené obydlené domy celkem 136
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 36
Průměrné stáří trvale obydlených domů 42
Domy podle vlastnictví soukromých osob 748
obce, státu 8
bytové družstvo - SBD 4
ostatní vlastnictví 16

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 778
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 584
vodovodem 750
plynem 727
ústředním topením 563

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 876
Trvale obydlené byty v rodin. domech 782
Neobydlené byty 140

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 876
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 694
v osobním vlastnictví 14
nájemní 61
člena bytového družstva 24

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 876
Byty podle vybavení plyn v bytě 815
vodovod v bytě 835
připojení na veřejnou kanalizační síť 660
ústřední topení, etážové topení 649
vlastní koupelna, sprchový kout 812

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 2 514
z toho muži 1 209
z toho ženy 1 305

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 2 514
v tom ve věku 0-14 343
15-64 1 756
65 a více let 408

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 2 171
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 466
vyučení a stř. odborné bez mat. 727
úplné střední s maturitou 601
vyšší odborné a nástavbové 71
vysokoškolské 222
nezjištěné vzdělání 74

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 278
v tom zaměstnaní celkem 1 106
nezaměstnaní celkem 172

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 278
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 67
průmysl 332
stavebnictví 71
obchod,opravy motor. vozidel 92
doprava a skladování 95
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 71
vzdělávání 65
zdravotní a sociální péče 39

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 502
denně mimo obec 438
Dojíždějící do zaměstnání 90
do škol 11

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 784
Obydlené rodinné domy 760
Obydlené bytové domy 18
Domy podle vlastnictví soukromých osob 688
obce, státu 7
spoluvlastnictví vlastníků bytů 71
nezjištěno 8

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 902
Obydlené byty v rodinných domech 792
Neobydlené byty 213

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 902
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 670
v osobním vlastnictví 50
nájemní 43
družstevní 10

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 902
Byty podle vybavení plyn v bytě 768
vodovod v bytě 817
připojení na veřejnou kanalizační síť 773
ústřední topení 700
etážové topení 55

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 72 7 1 8 27 2 7 31 21
Muži 33 3 0 6 17 1 4 15 7
Ženy 39 4 0 2 10 1 3 16 14

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 71
Muži 33
Ženy 38

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 4,275%
Muži 3,896%
Ženy 4,668%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1
Zařízení lékárenské péče (lékárny)1

Data pro rok 1992

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ano 1
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ano 2
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ano 1
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ano 3
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ne
Lekárna Ano 1
most Ano 17
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 6
Ordinace lékaře Ano 2
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 2
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 7
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 12
Škola Ano 4
Trafostanice Ano 11
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Školy

Mateřská škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav, příspěvková organizace Mateřská škola
Základní škola Moravská Nová Ves, příspěvková organizace Základní škola, Školní družina, Školní klub

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace3
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti54
Družstevní organizace1
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.345
Svobodná povolání13
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel47
Ostatní45

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců186
s 1-9 zaměst.- mikropodniky27
s 10-49 zaměst.- malé podniky8
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno288

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství77
B-E Průmysl celkem70
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl62
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného7
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa1
F Stavebnictví64
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid100
H Doprava a skladování12
I Ubytování; stravování a pohostinství39
J Informační a komunikační činnosti9
K Peněžnictví a pojišťovnictví1
L Činnosti v oblasti nemovitostí8
M Profesní; vědecké a technické činnosti35
N Administrativní a podpůrné činnosti6
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání4
Q Zdravotní a sociální péče1
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti12
S Ostatní činnosti53
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno16

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku2 341
Orná půda1 259
Chmelnice0
Vinice116
Zahrady48
Ovocné sady50
Trvalé travní porosty (býv.louky)118
Pastviny19
Zemědělská půda1 591
Lesní půda369
Vodní plochy131
Zastavěné plochy59
Ostatní plochy191