Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Moravský Žižkov (okres Břeclav)

Typ sídla: obec
ZUJ (kód obce): 584673
NUTS5: CZ0644584673
LAU 1 (NUTS 4): CZ0644 - okres Břeclav
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Břeclav
Obec s rozšířenou působností: SO ORP Břeclav
Katastrální plocha (ha): 1354
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018: 1452
Nadmořská výška (m n.m.): 198
První písemná zpráva (rok): 1731
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Moravský Žižkov      
Bílovská 145      
69101 Moravský Žižkov   Starosta/tka: Mgr. Osička Josef
    Telefon: 519 346 103, 607 882 884
Pošta: Moravský Žižkov E-mail: starosta@moravskyzizkov.cz
IČ: 00283371    
Úřední hodiny: Po,St:8-17.00    
Telefon: 519 346 930    
Datová schránka: 6yhbn6j E-mail: obec@moravskyzizkov.cz
Web: www.moravskyzizkov.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

katastrální území Moravský Žižkov

Část obce díl

díl části obce Moravský Žižkov

Základní sídelní jednotka díl

Díl ZSJ Moravský Žižkov

Územně technická jednotka

UTJ Moravský Žižkov

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Břeclavi
Sladová 2884/ 1
69002
519304111
podatelna3008@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3008
Hygienická stanice Územní pracoviště Břeclav
Sovadinova 12
69085
519305155
petra.netikova@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Břeclav
Sady 28. Října 720/16
69002
519361361
kp.breclav@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/breclav
Matriční úřad Městský úřad Velké Bílovice - Matrika
nám. Osvoboditelů 570
69102
519367112
amichalikova@velkebilovice.cz
www.velkebilovice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
Bílovská 145
69101
519 346 930
obec@moravskyzizkov.cz
www.moravskyzizkov.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Břeclav
Husova 2994/1a
69002
950198111
posta.bv@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/breclav#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Břeclav
U stadionu 2
69012
519361451
podatelna@osz.brv.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-breclav
Soud Okresní soud v Břeclavi
Národních hrdinů 17/11
69024
519322424
podatelna@osoud.brv.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-breclavi
Stavební úřad Městský úřad Velké Bílovice - Stavební úřad
nám. Osvoboditelů 570
69102
519367117
su@velkebilovice.cz
www.velkebilovice.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13211
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Břeclav
Fintajslova 1976/7
69002
950107111
podatelna.bv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/breclav
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hustopeče
Mrštíkova 118/9
69301
950107642
podatelna.bv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/hustopece
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Mikulov
Republikánské obrany 1584/1
69201
950107668
podatelna.bv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/mikulov
Živnostenský úřad MÚ Břeclav - Obecní živnostenský úřad
nám. T. G. Masaryka 3
69002
519311111
posta@breclav.eu
www.breclav.eu

MAS

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Náměstí 177/x, 691 51 Lanžhot
Založeno: 11.6.2004
Kontaktní telefon: 777328052
E-mail: smetana@jiznislovacko.cz
WWW: www.jiznislovacko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 1452 213 892 96 251 1453
Muži 727 103 476 50 98 726
Ženy 725 110 416 46 153 727

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 19 16 3 33 28 5 8
Muži 11 8 3 17 14 3 6
Ženy 8 8 0 16 14 2 2

Data pro rok 2020

Počet sňatků 13
Počet rozvodů 6

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1416
z toho muži 698
z toho ženy 718

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1416
v tom ve věku 0-14 272
15-64 951
65 a více let 193

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1144
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 390
vyučení a stř. odborné bez mat. 460
úplné střední s maturitou 219
vyšší odborné a nástavbové 26
vysokoškolské 44

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 1383
Cizinci s dlouhodobým pobytem 3
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 3
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 980
Nezjištěné vyznání 46

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 982
v tom zaměstnaní celkem 615
nezaměstnaní celkem 67

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 982
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 105
průmysl 204
stavebnictví 66
obchod,opravy motor. vozidel 71
doprava, pošty a telekomunikace 52
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 32
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 45

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 419
denně mimo obec 327
denně mimo obec nad 60min. 8

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 424
Cenzové domácnosti 497
v tom úplné rodiny 324
neúplné rodiny 62
nerodinné domácnosti 6
domácnosti jednotlivců 105

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 393
Trvale obydlené domy - rodinné domy 385
Neobydlené obydlené domy celkem 20
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 0
Průměrné stáří trvale obydlených domů 36.13
Domy podle vlastnictví soukromých osob 383
obce, státu 3
bytové družstvo - SBD 4
ostatní vlastnictví 3

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 393
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 24
vodovodem 370
plynem 382
ústředním topením 290

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 424
Trvale obydlené byty v rodin. domech 396
Neobydlené byty 22

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 424
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 363
v osobním vlastnictví 7
nájemní 13
člena bytového družstva 12

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 424
Byty podle vybavení plyn v bytě 412
vodovod v bytě 392
připojení na veřejnou kanalizační síť 24
ústřední topení, etážové topení 317
vlastní koupelna, sprchový kout 395

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1380
z toho muži 703
z toho ženy 677

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1380
v tom ve věku 0-14 187
15-64 991
65 a více let 201

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1193
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 318
vyučení a stř. odborné bez mat. 458
úplné střední s maturitou 263
vyšší odborné a nástavbové 36
vysokoškolské 76
nezjištěné vzdělání 34

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 680
v tom zaměstnaní celkem 587
nezaměstnaní celkem 93

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 680
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 62
průmysl 186
stavebnictví 50
obchod,opravy motor. vozidel 52
doprava a skladování 31
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 29
vzdělávání 21
zdravotní a sociální péče 31

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 324
denně mimo obec 281
Dojíždějící do zaměstnání 28
do škol 3

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 409
Obydlené rodinné domy 403
Obydlené bytové domy 6
Domy podle vlastnictví soukromých osob 372
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 29
nezjištěno 1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 448
Obydlené byty v rodinných domech 423
Neobydlené byty 60

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 448
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 370
v osobním vlastnictví 12
nájemní 16
družstevní 9

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 448
Byty podle vybavení plyn v bytě 410
vodovod v bytě 410
připojení na veřejnou kanalizační síť 284
ústřední topení 365
etážové topení 18

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 40 6 1 9 11 5 6 14 14
Muži 25 4 1 8 7 4 5 10 6
Ženy 15 2 0 1 4 1 1 4 8

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 20
Muži 8
Ženy 12

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 2,024%
Muži 1,165%
Ženy 2,597%

Technická vybavenost

Pošta 1
PSČ 69101
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů ano
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ano
Hasičský záchranný sbor ne
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR ne
Detašované pracoviště policie ne
Městská, obecní policie ne

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1
Pojišťovny a jejich úřadovny 0

Byty

Počet dokončených bytů 4
Počet zrušených bytů 1

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Nachází se v obci prodejna potravin? Ne 0
Nachází se v obci hospoda/restaurace? Ano 2
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) Ano 1
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) Ano 2
Nachází se v obci praktický lékař? Ne 0
Nachází se v obci dětský lékař? Ano 1
Nachází se v obci zubař? Ne 0
Nachází se v obci lékárna? Ne 0
Nachází se v obci veterinář? Ne 0
Nachází se v obci pošta? Ano 1
Nachází se v obci ČOV? Ano 1
Nachází se v obci kulturní objekt? Ano 4
Nachází se v obci sportoviště? Ano 5
Nachází se v obci vodojem? Ano 1
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? Ano 1
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? Ne 0
Nachází se v obci bankomat? Ne 0
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? Ne 0
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci dům pro seniory? Ne 0
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? Ne 0
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) Ne 0
Nachází se v obci most? Ano 3
Nachází se v obci parkoviště? Ne 0
Nachází se v obci brownfield? Ano 1
Nachází se v obci hřbitov? Ano 1
Nachází se v obci obecní úřad? Ano 1
Nachází se v obci policejní stanice? Ne 0
Nachází se v obci infocentrum? Ne 0
Nachází se v obci herna? Ne 0
Nachází se v obci trafostanice? Ano 6
Nachází se v obci skladový areál? Ne 0
Nachází se v obci sběrné místo? Ano 1
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina 0
Multikino 0
Divadlo 0
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 0
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 0
Zoologická zahrada 0
Sakrální stavba 0
Hřbitov 1
Krematorium 0
Smuteční síň 1

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 1
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 1
Počet základních škol 0
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 1
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol 0
Počet soukromých vysokých škol 0
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 0
Kryté bazény z koupališť a bazénů 0
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 2
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 1
Stadiony otevřené 0
Stadiony kryté 0
Zimní stadiony kryté i otevřené 0
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 0

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou 0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 176
Zemědělství, lesnictví, rybářství 51
Zpracovatelský průmysl 17
Stavebnictví 26
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 20
Doprava a skladování 6
Ubytování, stravování a pohostinství 6
Činnosti v oblasti nemovitostí 1
Profesní, vědecké a technické činnosti 12
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 2
Ostatní činnosti 20
Nezařazeno 10
Státní organizace - počet subjektů 3
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Obchodní společnosti - počet subjektů 30
Družstevní organizace - počet subjektů 1
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 196
Svobodná povolání - počet subjektů 3
Ostatní právní formy - počet subjektů 13
Počet subjektů bez zaměstnanců 123
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 19
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 8
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 0
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0