Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Kašava (okres Zlín)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 585343
NUTS5: CZ0724585343
LAU 1 (NUTS 4): CZ0724 - okres Zlín
NUTS3: CZ072 - Zlínský kraj
NUTS2: CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem: Zlín
Obec s rozšířenou působností: Zlín
Katastrální plocha (ha): 842
Počet bydlících obyvatel k 2018: 924
Nadmořská výška (m n.m.): 334
První písemná zpráva (rok): 1440

Informace

Samospráva

Obecní úřad Kašava      
Kašava 217      
76319 Kašava   Starosta/tka: Josef Jarcovják
    Telefon: 577011160
Pošta: Kašava E-mail: info@kasava.cz
IČ: 00284050    
Úřední hodiny: Po,St:8-12,13-17.00    
Telefon: 577 467 205    
Datová schránka: dzmbwwe E-mail: info@kasava.cz
Web: www.kasava.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Kašava

Základní sídelní jednotka díl

Kašava

Část obce díl

Kašava

Územně technická jednotka

UTJ Kašava

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Zlíně
tř. Tomáše Bati 21
76186
577617111
podatelna3301@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3301
Hygienická stanice KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeží 600
76001
577006737
khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz
www.khszlin.cz/25224-pracoviste-zlin
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Zlín
třída Tomáše Bati 1565
76096
577577711
kp.zlin@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/zlin, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Zlinsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Zlin/Katastralni-pracoviste-Zlin.aspx
Matriční úřad Obecní úřad Kašava - Matrika
Kašava 217
76319
577467205
info@kasava.cz
www.kasava.cz
Obecní úřad Obecní úřad
217
76319
577 467 205
info@kasava.cz
www.kasava.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Zlín
Třída Tomáše Bati 3792
76261
577041111
posta.zl@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/zlinsky-kraj/zlin#obsah
Soud Okresní soud ve Zlíně
Dlouhé Díly 351
76302
577171111
podatelna@osoud.zln.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=200&j=210&k=1997
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Zlín
Dlouhé Díly 351
76302
577171111
posta@osz.zln.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=113&j=123&k=1214
Stavební úřad Městský úřad Fryšták - Stavební úřad zrušen (působnost převzal Magistrát města Zlína)
nám. Míru 12
76001
577630111
posta@zlin.eu
portalobcana.zlin.eu/detail-zivotni-situace.aspx?cislo=301
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Zlín
Čiperova 5182
76042
950175111
podatelna.zl@uradprace.cz
www.uradprace.cz/zlin
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Otrokovice
tř. Osvobození 1388
76502
950175602
podatelna.zl@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/otrokovice#otrokovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Slavičín
Osvobození 25
76321
950175641 - 642
podatelna.zl@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/slavicin#slavicin
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Valašské Klobouky
Smetanova 1076
76601
950175661 - 665
podatelna.zl@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/valasske-klobouky#valasske-klobouky
Živnostenský úřad Magistrát města Zlína - Živnostenský úřad
Zarámí 4421
76001
577630900
NadezdaHasikova@zlin.eu
www.zlin.eu

MAS

MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Masarykovo nám. 1007/x, 763 12 Vizovice
Založeno: 5.11.2013
Kontaktní telefon: 577599128
E-mail: info@masvas.cz
WWW: www.masvas.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 924 169 541 66 148 919
Muži 456 93 264 39 60 450
Ženy 468 76 277 27 88 469

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 14 12 2 24 13 11 13
Muži 6 7 -1 12 10 2 1
Ženy 8 5 3 12 3 9 12

Data pro rok 2020

Počet sňatků 4
Počet rozvodů 4

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 882
z toho muži 427
z toho ženy 455

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 882
v tom ve věku 0-14 164
15-64 605
65 a více let 113

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 718
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 215
vyučení a stř. odborné bez mat. 321
úplné střední s maturitou 145
vyšší odborné a nástavbové 8
vysokoškolské 23

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 861
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 740
Nezjištěné vyznání 45

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 614
v tom zaměstnaní celkem 409
nezaměstnaní celkem 22

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 614
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 31
průmysl 127
stavebnictví 38
obchod,opravy motor. vozidel 59
doprava, pošty a telekomunikace 18
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 18
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 43

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 292
denně mimo obec 253
denně mimo obec nad 60min. 9

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 243
Cenzové domácnosti 309
v tom úplné rodiny 203
neúplné rodiny 39
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 66

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 218
Trvale obydlené domy - rodinné domy 213
Neobydlené obydlené domy celkem 49
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 10
Průměrné stáří trvale obydlených domů 37.05
Domy podle vlastnictví soukromých osob 212
obce, státu 3
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 3

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 218
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 185
vodovodem 204
plynem 1
ústředním topením 171

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 243
Trvale obydlené byty v rodin. domech 227
Neobydlené byty 54

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 243
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 201
v osobním vlastnictví 10
nájemní 10
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 243
Byty podle vybavení plyn v bytě 1
vodovod v bytě 226
připojení na veřejnou kanalizační síť 209
ústřední topení, etážové topení 195
vlastní koupelna, sprchový kout 224

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 893
z toho muži 450
z toho ženy 443

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 893
v tom ve věku 0-14 148
15-64 628
65 a více let 113

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 745
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 136
vyučení a stř. odborné bez mat. 324
úplné střední s maturitou 172
vyšší odborné a nástavbové 27
vysokoškolské 61
nezjištěné vzdělání 21

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 448
v tom zaměstnaní celkem 409
nezaměstnaní celkem 39

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 448
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 17
průmysl 126
stavebnictví 27
obchod,opravy motor. vozidel 51
doprava a skladování 20
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 8
vzdělávání 29
zdravotní a sociální péče 28

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 173
denně mimo obec 158
Dojíždějící do zaměstnání 11
do škol 17

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 225
Obydlené rodinné domy 217
Obydlené bytové domy 4
Domy podle vlastnictví soukromých osob 209
obce, státu 4
spoluvlastnictví vlastníků bytů 9
nezjištěno 2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 256
Obydlené byty v rodinných domech 236
Neobydlené byty 81

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 256
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 203
v osobním vlastnictví 7
nájemní 13
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 256
Byty podle vybavení plyn v bytě 97
vodovod v bytě 236
připojení na veřejnou kanalizační síť 225
ústřední topení 223
etážové topení 4

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 24 3 0 5 8 4 3 12 7
Muži 13 2 0 2 5 2 1 11 1
Ženy 11 1 0 3 3 2 2 1 6

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 13
Muži 5
Ženy 8

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 2,142%
Muži 1,358%
Ženy 2,632%

Technická vybavenost

Pošta 1
PSČ 76319
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ano
Hasičský záchranný sbor
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR
Detašované pracoviště policie
Městská, obecní policie

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1
Pojišťovny a jejich úřadovny

Byty

Počet dokončených bytů 2
Počet zrušených bytů 1

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ano 1
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 15
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ano 1
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 2
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 6
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 8
Vodojem Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina
Multikino
Divadlo
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin)
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže
Zoologická zahrada
Sakrální stavba 1
Hřbitov 1
Krematorium
Smuteční síň

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 1
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 0

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 1
Počet základních škol
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 1
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol
Počet soukromých vysokých škol
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.)
Kryté bazény z koupališť a bazénů
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 1
Stadiony otevřené 1
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.)

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 116
Zemědělství, lesnictví, rybářství 10
Zpracovatelský průmysl 25
Stavebnictví 18
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 20
Doprava a skladování 2
Ubytování, stravování a pohostinství 4
Činnosti v oblasti nemovitostí 0
Profesní, vědecké a technické činnosti 8
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 1
Ostatní činnosti 14
Nezařazeno 8
Státní organizace - počet subjektů 1
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Obchodní společnosti - počet subjektů 21
Družstevní organizace - počet subjektů 1
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 200
Svobodná povolání - počet subjektů 4
Ostatní právní formy - počet subjektů 18
Počet subjektů bez zaměstnanců 86
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 17
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 2
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 0
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0