Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Šarovy (okres Zlín)

Typ sídla: obec
ZUJ (kód obce): 585815
NUTS5: CZ0724585815
LAU 1 (NUTS 4): CZ0724 - okres Zlín
NUTS3: CZ072 - Zlínský kraj
NUTS2: CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem: Zlín
Obec s rozšířenou působností: SO ORP Zlín
Katastrální plocha (ha): 223
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018: 257
Nadmořská výška (m n.m.): 233
První písemná zpráva (rok): 1360

Informace

Samospráva

Obecní úřad Šarovy      
Šarovy 100      
76351 Šarovy   Starosta/tka: František Langr
    Telefon: 577991172
Pošta: Bohuslavice u Zlína E-mail: obec@sarovy.cz
IČ: 00837296    
Úřední hodiny: Po,St: 8-11, 14-17    
Telefon: 577 991 172    
Datová schránka: 4vcbrnw E-mail: sarovy@tiscali.cz
Web: www.sarovy.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

katastrální území Šarovy

Část obce díl

díl části obce Šarovy

Základní sídelní jednotka díl

Díl ZSJ Šarovy

Územně technická jednotka

UTJ Šarovy

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Zlíně
tř. Tomáše Bati 21
76186
577617111
podatelna3301@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3301
Hygienická stanice KHS Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábřeží 600
76001
577006737
khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz
www.khszlin.cz/25224-pracoviste-zlin
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Zlín
třída Tomáše Bati 1565
76096
577577711
kp.zlin@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/zlin, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Zlinsky-kraj/Katastralni-pracoviste/KP-Zlin/Katastralni-pracoviste-Zlin.aspx
Matriční úřad Magistrát města Zlína - Matrika
nám. Míru 12
76140
420577630111
posta@zlin.eu
www.zlin.eu
Obecní úřad Obecní úřad
100
76351
577 991 172
sarovy@tiscali.cz
www.sarovy.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Zlín
Třída Tomáše Bati 3792
76261
577041111
posta.zl@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/zlinsky-kraj/zlin#obsah
Soud Okresní soud ve Zlíně
Dlouhé Díly 351
76302
577171111
podatelna@osoud.zln.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=200&j=210&k=1997
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Zlín
Dlouhé Díly 351
76302
577171111
posta@osz.zln.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=113&j=123&k=1214
Stavební úřad Magistrát města Zlína - Odbor stavebních a dopravních řízení
náměstí Míru 12
76140
577630128
posta@zlin.eu
www.zlin.eu, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12473
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Zlín
Čiperova 5182
76042
950175111
podatelna.zl@uradprace.cz
www.uradprace.cz/zlin
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Otrokovice
tř. Osvobození 1388
76502
950175602
podatelna.zl@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/otrokovice#otrokovice
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Slavičín
Osvobození 25
76321
950175641 - 642
podatelna.zl@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/slavicin#slavicin
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Valašské Klobouky
Smetanova 1076
76601
950175661 - 665
podatelna.zl@uradprace.cz
www.uradprace.cz/web/cz/valasske-klobouky#valasske-klobouky
Živnostenský úřad Magistrát města Zlína - Živnostenský úřad
Zarámí 4421
76001
577630900
NadezdaHasikova@zlin.eu
www.zlin.eu

MAS

Místní akční skupina Dolní Poolšaví, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ne
Adresa sídla: náměstí Svobody 361/x, 686 04 Kunovice
Založeno: 22.2.2007
Kontaktní telefon: 725083005
E-mail: soban@dolni-poolsavi.cz
WWW: www.dolni-poolsavi.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 257 38 157 13 49 253
Muži 115 11 79 7 18 113
Ženy 142 27 78 6 31 140

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 2 2 0 6 10 -4 -4
Muži 1 1 0 2 3 -1 -1
Ženy 1 1 0 4 7 -3 -3

Data pro rok 2020

Počet sňatků 3
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 218
z toho muži 97
z toho ženy 121

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 218
v tom ve věku 0-14 32
15-64 153
65 a více let 33

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 186
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 64
vyučení a stř. odborné bez mat. 72
úplné střední s maturitou 34
vyšší odborné a nástavbové 4
vysokoškolské 9

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 212
Cizinci s dlouhodobým pobytem 1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 109
Nezjištěné vyznání 32

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 171
v tom zaměstnaní celkem 109
nezaměstnaní celkem 6

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 171
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 4
průmysl 39
stavebnictví 16
obchod,opravy motor. vozidel 16
doprava, pošty a telekomunikace 5
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 6
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 5

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 91
denně mimo obec 79
denně mimo obec nad 60min. 1

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 74
Cenzové domácnosti 86
v tom úplné rodiny 52
neúplné rodiny 13
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 21

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 67
Trvale obydlené domy - rodinné domy 67
Neobydlené obydlené domy celkem 13
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 8
Průměrné stáří trvale obydlených domů 43.73
Domy podle vlastnictví soukromých osob 64
obce, státu 2
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 67
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 9
vodovodem 63
plynem 2
ústředním topením 45

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 74
Trvale obydlené byty v rodin. domech 74
Neobydlené byty 14

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 74
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 61
v osobním vlastnictví 0
nájemní 2
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 74
Byty podle vybavení plyn v bytě 3
vodovod v bytě 70
připojení na veřejnou kanalizační síť 10
ústřední topení, etážové topení 50
vlastní koupelna, sprchový kout 70

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 229
z toho muži 100
z toho ženy 129

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 229
v tom ve věku 0-14 31
15-64 160
65 a více let 38

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 198
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 48
vyučení a stř. odborné bez mat. 67
úplné střední s maturitou 56
vyšší odborné a nástavbové 8
vysokoškolské 18
nezjištěné vzdělání 1

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 120
v tom zaměstnaní celkem 112
nezaměstnaní celkem 8

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 120
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 1
průmysl 24
stavebnictví 5
obchod,opravy motor. vozidel 15
doprava a skladování 8
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 6
vzdělávání 5
zdravotní a sociální péče 5

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 45
denně mimo obec 42
Dojíždějící do zaměstnání 13
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 73
Obydlené rodinné domy 73
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 68
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 3
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 82
Obydlené byty v rodinných domech 82
Neobydlené byty 19

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 82
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 66
v osobním vlastnictví 0
nájemní 1
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 82
Byty podle vybavení plyn v bytě 21
vodovod v bytě 69
připojení na veřejnou kanalizační síť 6
ústřední topení 66
etážové topení 1

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 4 1 1 2 1 1 1 1 1
Muži 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Ženy 3 1 1 1 1 1 1 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 2
Muži 0
Ženy 2

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 1,176%
Muži -INF%
Ženy 2,381%

Technická vybavenost

Pošta 0
PSČ 76351
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ne
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů ne
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ne
Hasičský záchranný sbor ne
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ne
Požární hydrant ne
Obvodní oddělení policie ČR ne
Detašované pracoviště policie ne
Městská, obecní policie ne

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 0
Pojišťovny a jejich úřadovny 0

Byty

Počet dokončených bytů 2
Počet zrušených bytů 0

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Nachází se v obci prodejna potravin? Ne 0
Nachází se v obci hospoda/restaurace? Ano 1
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) Ne 0
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) Ne 0
Nachází se v obci praktický lékař? Ne 0
Nachází se v obci dětský lékař? Ne 0
Nachází se v obci zubař? Ne 0
Nachází se v obci lékárna? Ne 0
Nachází se v obci veterinář? Ne 0
Nachází se v obci pošta? Ne 0
Nachází se v obci ČOV? Ne 0
Nachází se v obci kulturní objekt? Ne 0
Nachází se v obci sportoviště? Ano 2
Nachází se v obci vodojem? Ne 0
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? Ano 1
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? Ne 0
Nachází se v obci bankomat? Ne 0
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? Ne 0
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci dům pro seniory? Ne 0
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? Ne 0
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) Ne 0
Nachází se v obci most? Ano 3
Nachází se v obci parkoviště? Ne 0
Nachází se v obci brownfield? Ne 0
Nachází se v obci hřbitov? Ne 0
Nachází se v obci obecní úřad? Ano 1
Nachází se v obci policejní stanice? Ne 0
Nachází se v obci infocentrum? Ne 0
Nachází se v obci herna? Ne 0
Nachází se v obci trafostanice? Ne 0
Nachází se v obci skladový areál? Ne 0
Nachází se v obci sběrné místo? Ne 0
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? Ne 0

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina 0
Multikino 0
Divadlo 0
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 0
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 0
Zoologická zahrada 0
Sakrální stavba 1
Hřbitov 0
Krematorium 0
Smuteční síň 0

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 0
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 0
Počet základních škol 0
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 0
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol 0
Počet soukromých vysokých škol 0
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 0
Kryté bazény z koupališť a bazénů 0
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 0
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 0
Stadiony otevřené 1
Stadiony kryté 0
Zimní stadiony kryté i otevřené 0
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 1

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou 0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 37
Zemědělství, lesnictví, rybářství 1
Zpracovatelský průmysl 11
Stavebnictví 1
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 11
Doprava a skladování 1
Ubytování, stravování a pohostinství 1
Činnosti v oblasti nemovitostí 0
Profesní, vědecké a technické činnosti 4
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 0
Ostatní činnosti 2
Nezařazeno 6
Státní organizace - počet subjektů 0
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Obchodní společnosti - počet subjektů 11
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 56
Svobodná povolání - počet subjektů 1
Ostatní právní formy - počet subjektů 6
Počet subjektů bez zaměstnanců 28
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 8
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 1
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 0
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0