Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Hroznová Lhota (okres Hodonín)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 586188
NUTS5: CZ0645586188
LAU 1 (NUTS 4): CZ0645 - okres Hodonín
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Veselí nad Moravou
Obec s rozšířenou působností: Veselí nad Moravou
Katastrální plocha (ha): 905
Počet bydlících obyvatel k 2021: 1168
Nadmořská výška (m n.m.): 203
První písemná zpráva (rok): 1447

Informace

Samospráva

Obecní úřad Hroznová Lhota      
Hroznová Lhota 170      
69663 Hroznová Lhota   Starosta/tka: Jitka Vašicová
    Telefon: 518327120
Pošta: Hroznová Lhota E-mail: hanak@hroznovalhota.cz
IČ: 00284912    
Úřední hodiny: Po,St:8:00-12:00,13:00-17.00, Út,Čt,:8:000-12:00,13:00-14:30, Pá.8:00-12:00,13:00-13:30    
Telefon: 518 327 120    
Datová schránka: mdxbn6v E-mail: obec@hroznovalhota.cz
Web: www.hroznovalhota.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Hroznová Lhota

Základní sídelní jednotka díl

Hroznová Lhota

Část obce díl

Hroznová Lhota

Územně technická jednotka

UTJ Hroznová Lhota

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Veselí nad Moravou
náměstí Míru 1759
69801
518399311
podatelna3018@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3018
Hygienická stanice Územní pracoviště Hodonín
Plucárna 1a
69527
518398611
marcela.sacka@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Hodonín
Dobrovolského 255/1
69501
518309560
kp.hodonin@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/hodonin
Matriční úřad Obecní úřad Hroznová Lhota - Matrika
Hroznová Lhota 170
69663
515531020
matrika@hroznovalhota.cz
www.hroznovalhota.cz
Obecní úřad Obecní úřad
170
69663
518 327 120
obec@hroznovalhota.cz
www.hroznovalhota.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Hodonín
Národní třída 3200/38
69501
518395111
posta.ho@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/hodonin#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Hodonín
Velkomoravská 11
69511
518309951
podatelna@osz.hod.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-hodonin/kontakty
Soud Okresní soud v Hodoníně
Velkomoravská 4
69546
518307211
podatelna@osoud.hod.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-hodonine
Stavební úřad Městský úřad Veselí nad Moravou - Stavební úřad
tř. Masarykova 119
69813
518670210
v_SU@veseli-nad-moravou.cz
www.veseli-nad-moravou.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12309
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hodonín
Lipová alej 3846/8
69501
950115111
podatelna.ho@uradprace.cz
www.uradprace.cz/hodonin
Živnostenský úřad MÚ Veselí nad Moravou - Obecní živnostenský úřad
tř. Masarykova 119
69801
518670252
vladarova@veseli-nad-moravou.cz
www.veseli-nad-moravou.cz

MAS

MAS Strážnicko, z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: náměstí Svobody 503/x, 696 62 Strážnice
Založeno: 28.11.2005
Kontaktní telefon: 724159365
E-mail: starosta@kozojidky.cz
WWW: www.straznicko-mas.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 1 168 182 638 95 253 1 174
Muži 583 102 312 51 104 580
Ženy 585 80 326 44 149 594

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 7 18 -11 11 21 -10 -21
Muži 4 8 -4 6 9 -3 -7
Ženy 3 10 -7 5 12 -7 -14

Data pro rok 2021

Počet sňatků 5
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 274
z toho muži 629
z toho ženy 645

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 274
v tom ve věku 0-14 212
15-64 873
65 a více let 189

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 062
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 322
vyučení a stř. odborné bez mat. 470
úplné střední s maturitou 205
vyšší odborné a nástavbové 16
vysokoškolské 44

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 1 220
Cizinci s dlouhodobým pobytem 1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 6
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 1 030
Nezjištěné vyznání 135

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 777
v tom zaměstnaní celkem 529
nezaměstnaní celkem 72

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 777
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 35
průmysl 237
stavebnictví 94
obchod,opravy motor. vozidel 63
doprava, pošty a telekomunikace 34
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 20
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 33

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 401
denně mimo obec 333
denně mimo obec nad 60min. 23

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 362
Cenzové domácnosti 456
v tom úplné rodiny 316
neúplné rodiny 53
nerodinné domácnosti 4
domácnosti jednotlivců 83

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 342
Trvale obydlené domy - rodinné domy 336
Neobydlené obydlené domy celkem 47
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 7
Průměrné stáří trvale obydlených domů 39
Domy podle vlastnictví soukromých osob 332
obce, státu 4
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 6

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 342
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 258
vodovodem 331
plynem 312
ústředním topením 262

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 362
Trvale obydlené byty v rodin. domech 347
Neobydlené byty 50

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 362
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 320
v osobním vlastnictví 3
nájemní 15
člena bytového družstva 4

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 362
Byty podle vybavení plyn v bytě 326
vodovod v bytě 350
připojení na veřejnou kanalizační síť 275
ústřední topení, etážové topení 288
vlastní koupelna, sprchový kout 342

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1 225
z toho muži 596
z toho ženy 629

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1 225
v tom ve věku 0-14 178
15-64 843
65 a více let 196

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1 047
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 229
vyučení a stř. odborné bez mat. 428
úplné střední s maturitou 225
vyšší odborné a nástavbové 41
vysokoškolské 74
nezjištěné vzdělání 50

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 570
v tom zaměstnaní celkem 500
nezaměstnaní celkem 70

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 570
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 24
průmysl 169
stavebnictví 53
obchod,opravy motor. vozidel 52
doprava a skladování 21
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 15
vzdělávání 27
zdravotní a sociální péče 15

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 210
denně mimo obec 187
Dojíždějící do zaměstnání 45
do škol 99

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 356
Obydlené rodinné domy 351
Obydlené bytové domy 3
Domy podle vlastnictví soukromých osob 316
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 32
nezjištěno 3

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 379
Obydlené byty v rodinných domech 366
Neobydlené byty 58

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 379
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 311
v osobním vlastnictví 6
nájemní 9
družstevní 4

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 379
Byty podle vybavení plyn v bytě 322
vodovod v bytě 346
připojení na veřejnou kanalizační síť 283
ústřední topení 320
etážové topení 11

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 48 14 0 4 15 3 9 23 10
Muži 21 5 0 3 5 1 5 11 4
Ženy 27 9 0 1 10 2 4 12 6

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 44
Muži 19
Ženy 25

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 5,663%
Muži 4,798%
Ženy 6,562%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1
Zařízení lékárenské péče (lékárny)1

Data pro rok 1991

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ano 1
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ano 1
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ne
Lekárna Ano 1
most Ano 2
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 2
Ordinace lékaře Ano 5
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 6
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 10
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 4
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Školy

Základní škola a mateřská škola Joži Uprky Hroznová Lhota, okres Hodonín, příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti24
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.249
Svobodná povolání8
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel12
Ostatní22

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců103
s 1-9 zaměst.- mikropodniky19
s 10-49 zaměst.- malé podniky4
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno191

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství20
B-E Průmysl celkem67
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl61
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného3
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa3
F Stavebnictví63
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid50
H Doprava a skladování4
I Ubytování; stravování a pohostinství23
J Informační a komunikační činnosti2
K Peněžnictví a pojišťovnictví2
L Činnosti v oblasti nemovitostí6
M Profesní; vědecké a technické činnosti10
N Administrativní a podpůrné činnosti6
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
P Vzdělávání3
Q Zdravotní a sociální péče3
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti5
S Ostatní činnosti35
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno15

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku905
Orná půda647
Chmelnice0
Vinice31
Zahrady21
Ovocné sady1
Trvalé travní porosty (býv.louky)51
Pastviny41
Zemědělská půda750
Lesní půda70
Vodní plochy9
Zastavěné plochy22
Ostatní plochy53