Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Josefov (okres Hodonín)

Typ sídla: obec
ZUJ (kód obce): 586234
NUTS5: CZ0645586234
LAU 1 (NUTS 4): CZ0645 - okres Hodonín
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Hodonín
Obec s rozšířenou působností: Hodonín
Katastrální plocha (ha): 708
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018: 412
Nadmořská výška (m n.m.): 186
První písemná zpráva (rok): 1782
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Josefov      
Hlavní 131      
69621 Josefov   Starosta/tka: Mgr. Pospíšil Vojtěch
    Telefon: 518 373 115, 602 246 680
Pošta: Prušánky E-mail: starosta@josefov.eu
IČ: 00488496    
Úřední hodiny: Po.7-14:30, Út,Čt.7:30-17, Stř.7-15:30, Pá.7-14    
Telefon: 518 373 115    
Datová schránka: rcjbnhi E-mail: info@josefov.eu
Web: www.josefov.eu    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Josefov u Hodonína

Část obce díl

Josefov

Základní sídelní jednotka díl

Josefov

Územně technická jednotka

UTJ Josefov u Hodonína

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Hodoníně
Dukelských hrdinů 3653/1
69551
518394111
podatelna3010@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3010
Hygienická stanice Územní pracoviště Hodonín
Plucárna 1a
69527
518398611
marcela.sacka@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Hodonín
Dobrovolského 255/1
69501
518309560
kp.hodonin@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/hodonin
Matriční úřad Obecní úřad Prušánky - Matrika
Hlavní 100
69621
602501258
info@obecprusanky.cz
www.obecprusanky.cz
Obecní úřad Obecní úřad
Hlavní 131
69621
518 373 115
info@josefov.eu
www.josefov.eu
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Hodonín
Národní třída 3200/38
69501
518395111
posta.ho@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/hodonin#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Hodonín
Velkomoravská 11
69511
518309951
podatelna@osz.hod.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-hodonin/kontakty
Soud Okresní soud v Hodoníně
Velkomoravská 4
69546
518307211
podatelna@osoud.hod.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-hodonine
Stavební úřad Městský úřad Hodonín - Stavební úřad
Horní Valy 3655/2
69501
518316100
podatelna@muhodonin.cz
www.hodonin.eu, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12307
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hodonín
Lipová alej 3846/8
69501
950115111
podatelna.ho@uradprace.cz
www.uradprace.cz/hodonin
Živnostenský úřad MÚ Hodonín - Obecní živnostenský úrad
Národní tř. 373/25
69501
518316374
balak.tomas@muhodonin.cz
www.hodonin.eu

MAS

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Náměstí 177/x, 691 51 Lanžhot
Založeno: 11.6.2004
Kontaktní telefon: 777328052
E-mail: smetana@jiznislovacko.cz
WWW: www.jiznislovacko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 412 49 282 20 61 411
Muži 224 27 166 8 23 224
Ženy 188 22 116 12 38 187

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 7 2 5 21 11 10 15
Muži 5 0 5 10 6 4 9
Ženy 2 2 0 11 5 6 6

Data pro rok 2020

Počet sňatků 4
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 376
z toho muži 199
z toho ženy 177

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 376
v tom ve věku 0-14 82
15-64 251
65 a více let 43

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 294
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 82
vyučení a stř. odborné bez mat. 125
úplné střední s maturitou 71
vyšší odborné a nástavbové 5
vysokoškolské 9

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 365
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 301
Nezjištěné vyznání 30

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 303
v tom zaměstnaní celkem 163
nezaměstnaní celkem 25

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 303
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 10
průmysl 68
stavebnictví 10
obchod,opravy motor. vozidel 21
doprava, pošty a telekomunikace 18
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 15
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 7

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 140
denně mimo obec 125
denně mimo obec nad 60min. 0

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 105
Cenzové domácnosti 126
v tom úplné rodiny 92
neúplné rodiny 13
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 21

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 103
Trvale obydlené domy - rodinné domy 103
Neobydlené obydlené domy celkem 15
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 0
Průměrné stáří trvale obydlených domů 33.54
Domy podle vlastnictví soukromých osob 103
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 103
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 71
vodovodem 102
plynem 92
ústředním topením 84

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 105
Trvale obydlené byty v rodin. domech 105
Neobydlené byty 15

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 105
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 95
v osobním vlastnictví 0
nájemní 0
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 105
Byty podle vybavení plyn v bytě 94
vodovod v bytě 104
připojení na veřejnou kanalizační síť 72
ústřední topení, etážové topení 86
vlastní koupelna, sprchový kout 102

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 393
z toho muži 214
z toho ženy 179

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 393
v tom ve věku 0-14 52
15-64 284
65 a více let 56

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 341
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 90
vyučení a stř. odborné bez mat. 118
úplné střední s maturitou 92
vyšší odborné a nástavbové 9
vysokoškolské 20
nezjištěné vzdělání 12

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 198
v tom zaměstnaní celkem 164
nezaměstnaní celkem 34

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 198
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 8
průmysl 59
stavebnictví 8
obchod,opravy motor. vozidel 15
doprava a skladování 9
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 12
vzdělávání 12
zdravotní a sociální péče 3

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 78
denně mimo obec 75
Dojíždějící do zaměstnání 13
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 118
Obydlené rodinné domy 118
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 108
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 10
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 121
Obydlené byty v rodinných domech 121
Neobydlené byty 17

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 121
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 106
v osobním vlastnictví 0
nájemní 1
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 121
Byty podle vybavení plyn v bytě 103
vodovod v bytě 114
připojení na veřejnou kanalizační síť 74
ústřední topení 107
etážové topení 2

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 17 3 0 2 9 1 5 8 1
Muži 13 2 0 1 7 0 4 7 0
Ženy 4 1 0 1 2 1 1 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 7
Muži 5
Ženy 2

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 2,318%
Muži 2,62%
Ženy 1,563%

Technická vybavenost

Pošta 0
PSČ 69621
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ne
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů ano
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ne
Hasičský záchranný sbor ne
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ne
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR ne
Detašované pracoviště policie ne
Městská, obecní policie ne

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 0
Pojišťovny a jejich úřadovny 0

Byty

Počet dokončených bytů 3
Počet zrušených bytů 0

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Nachází se v obci prodejna potravin? Ne 0
Nachází se v obci hospoda/restaurace? Ne 0
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) Ne 0
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) Ne 0
Nachází se v obci praktický lékař? Ne 0
Nachází se v obci dětský lékař? Ne 0
Nachází se v obci zubař? Ne 0
Nachází se v obci lékárna? Ne 0
Nachází se v obci veterinář? Ne 0
Nachází se v obci pošta? Ne 0
Nachází se v obci ČOV? Ano 1
Nachází se v obci kulturní objekt? Ano 5
Nachází se v obci sportoviště? Ano 4
Nachází se v obci vodojem? Ne 0
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? Ne 0
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? Ne 0
Nachází se v obci bankomat? Ne 0
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? Ne 0
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci dům pro seniory? Ne 0
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? Ne 0
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) Ne 0
Nachází se v obci most? Ano 2
Nachází se v obci parkoviště? Ne 0
Nachází se v obci brownfield? Ano 2
Nachází se v obci hřbitov? Ano 1
Nachází se v obci obecní úřad? Ano 1
Nachází se v obci policejní stanice? Ne 0
Nachází se v obci infocentrum? Ne 0
Nachází se v obci herna? Ne 0
Nachází se v obci trafostanice? Ano 2
Nachází se v obci skladový areál? Ne 0
Nachází se v obci sběrné místo? Ne 0
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? Ano 4

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina 0
Multikino 0
Divadlo 0
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 0
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 0
Zoologická zahrada 0
Sakrální stavba 1
Hřbitov 1
Krematorium 0
Smuteční síň 0

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 0
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 0
Počet základních škol 0
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 0
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol 0
Počet soukromých vysokých škol 0
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 0
Kryté bazény z koupališť a bazénů 0
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 0
Stadiony otevřené 1
Stadiony kryté 0
Zimní stadiony kryté i otevřené 0
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 0

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou 0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 65
Zemědělství, lesnictví, rybářství 12
Zpracovatelský průmysl 13
Stavebnictví 6
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 7
Doprava a skladování 3
Ubytování, stravování a pohostinství 2
Činnosti v oblasti nemovitostí 1
Profesní, vědecké a technické činnosti 1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 4
Ostatní činnosti 9
Nezařazeno 2
Státní organizace - počet subjektů 0
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Obchodní společnosti - počet subjektů 10
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 80
Svobodná povolání - počet subjektů 1
Ostatní právní formy - počet subjektů 10
Počet subjektů bez zaměstnanců 40
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 8
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 2
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 0
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0