Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Malá Vrbka (okres Hodonín)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 586366
NUTS5: CZ0645586366
LAU 1 (NUTS 4): CZ0645 - okres Hodonín
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Velká nad Veličkou
Obec s rozšířenou působností: Veselí nad Moravou
Katastrální plocha (ha): 445
Počet bydlících obyvatel k 2021: 159
Nadmořská výška (m n.m.): 266
První písemná zpráva (rok): 1401
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Malá Vrbka      
Malá Vrbka 56      
69673 Malá Vrbka   Starosta/tka: Igor Vavřík
    Telefon: 518 329 510, 724 165 460
Pošta: Hrubá Vrbka E-mail:
IČ: 00544710    
Úřední hodiny: Po.,8:00-11:00,13:00-15:00, Út,Čt,Pá.,8:00-11:00, Stř.,13:00-18:00    
Telefon: 518 329 510    
Datová schránka: zcia2hz E-mail: obec@malavrbka.cz
Web: www.malavrbka.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Malá Vrbka

Základní sídelní jednotka díl

Malá Vrbka

Část obce díl

Malá Vrbka

Územně technická jednotka

UTJ Malá Vrbka

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště ve Veselí nad Moravou
náměstí Míru 1759
69801
518399311
podatelna3018@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3018
Hygienická stanice Územní pracoviště Hodonín
Plucárna 1a
69527
518398611
marcela.sacka@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Hodonín
Dobrovolského 255/1
69501
518309560
kp.hodonin@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/hodonin
Matriční úřad Obecní úřad Hrubá Vrbka - Matrika
Hrubá Vrbka 133
69673
 775 909 333
matrika@hrubavrbka.cz
www.hrubavrbka.cz
Obecní úřad Obecní úřad
56
69673
518 329 510
obec@malavrbka.cz
www.malavrbka.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Hodonín
Národní třída 3200/38
69501
518395111
posta.ho@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/hodonin#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Hodonín
Velkomoravská 11
69511
518309951
podatelna@osz.hod.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-hodonin/kontakty
Soud Okresní soud v Hodoníně
Velkomoravská 4
69546
518307211
podatelna@osoud.hod.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-hodonine
Stavební úřad Obecní úřad Velká nad Veličkou - Stavební úřad
Velká nad Veličkou 151
69674
518670683
info@obecvelka.cz
www.obecvelka.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13498
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hodonín
Lipová alej 3846/8
69501
950115111
podatelna.ho@uradprace.cz
www.uradprace.cz/hodonin
Živnostenský úřad MÚ Veselí nad Moravou - Obecní živnostenský úřad
tř. Masarykova 119
69801
518670252
vladarova@veseli-nad-moravou.cz
www.veseli-nad-moravou.cz

MAS

MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Náměstí Míru 664/x, 698 01 Veselí nad Moravou
Založeno: 14.12.2005
Kontaktní telefon: 602587903
E-mail: starosta@mestohluk.cz
WWW: www.masostrozsko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 159 17 90 10 42 157
Muži 85 10 40 6 19 85
Ženy 74 7 50 4 23 72

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 2 3 -1 7 3 4 3
Muži 0 2 -2 2 2 0 -2
Ženy 2 1 1 5 1 4 5

Data pro rok 2021

Počet sňatků 0
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 213
z toho muži 105
z toho ženy 108

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 213
v tom ve věku 0-14 26
15-64 134
65 a více let 53

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 187
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 71
vyučení a stř. odborné bez mat. 71
úplné střední s maturitou 38
vyšší odborné a nástavbové 3
vysokoškolské 4

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 209
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 2
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 190
Nezjištěné vyznání 12

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 102
v tom zaměstnaní celkem 86
nezaměstnaní celkem 7

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 102
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 9
průmysl 43
stavebnictví 9
obchod,opravy motor. vozidel 9
doprava, pošty a telekomunikace 3
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 6
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 3

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 70
denně mimo obec 60
denně mimo obec nad 60min. 4

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 73
Cenzové domácnosti 85
v tom úplné rodiny 55
neúplné rodiny 7
nerodinné domácnosti 2
domácnosti jednotlivců 21

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 68
Trvale obydlené domy - rodinné domy 68
Neobydlené obydlené domy celkem 22
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 3
Průměrné stáří trvale obydlených domů 39
Domy podle vlastnictví soukromých osob 68
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 68
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 38
vodovodem 66
plynem 52
ústředním topením 51

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 73
Trvale obydlené byty v rodin. domech 73
Neobydlené byty 22

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 73
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 67
v osobním vlastnictví 0
nájemní 0
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 73
Byty podle vybavení plyn v bytě 54
vodovod v bytě 70
připojení na veřejnou kanalizační síť 40
ústřední topení, etážové topení 53
vlastní koupelna, sprchový kout 68

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 200
z toho muži 99
z toho ženy 101

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 200
v tom ve věku 0-14 37
15-64 127
65 a více let 36

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 163
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 41
vyučení a stř. odborné bez mat. 54
úplné střední s maturitou 49
vyšší odborné a nástavbové 5
vysokoškolské 8
nezjištěné vzdělání 4

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 86
v tom zaměstnaní celkem 76
nezaměstnaní celkem 10

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 86
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 6
průmysl 34
stavebnictví 5
obchod,opravy motor. vozidel 3
doprava a skladování 5
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 3
vzdělávání 3
zdravotní a sociální péče 3

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 35
denně mimo obec 34
Dojíždějící do zaměstnání 3
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 65
Obydlené rodinné domy 64
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 60
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 3
nezjištěno 2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 71
Obydlené byty v rodinných domech 70
Neobydlené byty 25

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 71
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 55
v osobním vlastnictví 0
nájemní 0
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 71
Byty podle vybavení plyn v bytě 53
vodovod v bytě 63
připojení na veřejnou kanalizační síť 60
ústřední topení 60
etážové topení 0

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 3 1 0 1 1 1 1 3 2
Muži 2 0 0 0 0 0 0 2 1
Ženy 1 1 0 1 1 1 1 1 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 3
Muži 2
Ženy 1

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 2,941%
Muži 3,390%
Ženy 2,326%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 5
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 1
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 2
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 3
Škola Ne
Trafostanice Ne
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola0
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.0
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace0
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti3
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.23
Svobodná povolání1
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel2
Ostatní7

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců11
s 1-9 zaměst.- mikropodniky6
s 10-49 zaměst.- malé podniky0
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno19

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství3
B-E Průmysl celkem11
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl11
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného0
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví5
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid3
H Doprava a skladování1
I Ubytování; stravování a pohostinství0
J Informační a komunikační činnosti0
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí0
M Profesní; vědecké a technické činnosti1
N Administrativní a podpůrné činnosti0
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče0
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti0
S Ostatní činnosti6
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno3

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku445
Orná půda256
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady9
Ovocné sady2
Trvalé travní porosty (býv.louky)44
Pastviny10
Zemědělská půda311
Lesní půda102
Vodní plochy3
Zastavěné plochy6
Ostatní plochy22