Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Nový Poddvorov (okres Hodonín)

Typ sídla: obec
ZUJ (kód obce): 586463
NUTS5: CZ0645586463
LAU 1 (NUTS 4): CZ0645 - okres Hodonín
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Hodonín
Obec s rozšířenou působností: Hodonín
Katastrální plocha (ha): 297
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018: 206
Nadmořská výška (m n.m.): 246
První písemná zpráva (rok): 1785
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Nový Poddvorov      
Hlavní 25      
69616 Nový Poddvorov   Starosta/tka: Brhel Zdeněk
    Telefon: 518 372 528, 724 162 259
Pošta: Nový Poddvorov E-mail: starostanp@tiscali.cz
IČ: 00636797    
Úřední hodiny: Po.,Stř.,Pá.,16:00-18:00    
Telefon: 518 372 528    
Datová schránka: pu6a2eu E-mail: ou.novypoddvorov@tiscali.cz
Web: www.novypoddvorov.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Nový Poddvorov

Základní sídelní jednotka díl

Nový Poddvorov

Část obce díl

Nový Poddvorov

Územně technická jednotka

UTJ Nový Poddvorov

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Hodoníně
Dukelských hrdinů 3653/1
69551
518394111
podatelna3010@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3010
Hygienická stanice Územní pracoviště Hodonín
Plucárna 1a
69527
518398611
marcela.sacka@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Hodonín
Dobrovolského 255/1
69501
518309560
kp.hodonin@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/hodonin
Matriční úřad Obecní úřad Čejkovice - Matrika
Templářská 500
69615
518323897
gavendova@cejkovice.cz
www.cejkovice.cz
Obecní úřad Obecní úřad
Hlavní 25
69616
518 372 528
ou.novypoddvorov@tiscali.cz
www.novypoddvorov.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Hodonín
Národní třída 3200/38
69501
518395111
posta.ho@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/hodonin#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Hodonín
Velkomoravská 11
69511
518309951
podatelna@osz.hod.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-hodonin/kontakty
Soud Okresní soud v Hodoníně
Velkomoravská 4
69546
518307211
podatelna@osoud.hod.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-hodonine
Stavební úřad Městský úřad Hodonín - Stavební úřad
Horní Valy 3655/2
69501
518316100
podatelna@muhodonin.cz
www.hodonin.eu, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12307
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hodonín
Lipová alej 3846/8
69501
950115111
podatelna.ho@uradprace.cz
www.uradprace.cz/hodonin
Živnostenský úřad MÚ Hodonín - Obecní živnostenský úrad
Národní tř. 373/25
69501
518316374
balak.tomas@muhodonin.cz
www.hodonin.eu

MAS

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Náměstí 177/x, 691 51 Lanžhot
Založeno: 11.6.2004
Kontaktní telefon: 777328052
E-mail: smetana@jiznislovacko.cz
WWW: www.jiznislovacko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 206 30 120 14 42 204
Muži 106 17 66 10 13 103
Ženy 100 13 54 4 29 101

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 0 1 -1 18 10 8 7
Muži 0 0 0 9 5 4 4
Ženy 0 1 -1 9 5 4 3

Data pro rok 2020

Počet sňatků 0
Počet rozvodů 1

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 181
z toho muži 86
z toho ženy 95

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 181
v tom ve věku 0-14 22
15-64 118
65 a více let 41

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 159
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 69
vyučení a stř. odborné bez mat. 66
úplné střední s maturitou 23
vyšší odborné a nástavbové 0
vysokoškolské 1

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 177
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 149
Nezjištěné vyznání 16

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 142
v tom zaměstnaní celkem 66
nezaměstnaní celkem 8

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 142
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 20
průmysl 22
stavebnictví 10
obchod,opravy motor. vozidel 3
doprava, pošty a telekomunikace 2
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 4
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 2

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 44
denně mimo obec 38
denně mimo obec nad 60min. 2

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 68
Cenzové domácnosti 77
v tom úplné rodiny 43
neúplné rodiny 5
nerodinné domácnosti 0
domácnosti jednotlivců 29

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 68
Trvale obydlené domy - rodinné domy 68
Neobydlené obydlené domy celkem 10
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 0
Průměrné stáří trvale obydlených domů 46.6
Domy podle vlastnictví soukromých osob 68
obce, státu 0
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 68
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 51
vodovodem 63
plynem 55
ústředním topením 46

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 68
Trvale obydlené byty v rodin. domech 68
Neobydlené byty 10

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 68
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 62
v osobním vlastnictví 0
nájemní 0
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 68
Byty podle vybavení plyn v bytě 53
vodovod v bytě 62
připojení na veřejnou kanalizační síť 51
ústřední topení, etážové topení 44
vlastní koupelna, sprchový kout 59

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 184
z toho muži 91
z toho ženy 93

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 184
v tom ve věku 0-14 23
15-64 129
65 a více let 32

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 161
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 52
vyučení a stř. odborné bez mat. 64
úplné střední s maturitou 29
vyšší odborné a nástavbové 3
vysokoškolské 4
nezjištěné vzdělání 8

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 86
v tom zaměstnaní celkem 78
nezaměstnaní celkem 8

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 86
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 9
průmysl 26
stavebnictví 4
obchod,opravy motor. vozidel 6
doprava a skladování 3
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 5
vzdělávání 0
zdravotní a sociální péče 2

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 18
denně mimo obec 18
Dojíždějící do zaměstnání 0
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 63
Obydlené rodinné domy 62
Obydlené bytové domy 0
Domy podle vlastnictví soukromých osob 53
obce, státu 0
spoluvlastnictví vlastníků bytů 10
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 63
Obydlené byty v rodinných domech 62
Neobydlené byty 23

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 63
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 56
v osobním vlastnictví 0
nájemní 0
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 63
Byty podle vybavení plyn v bytě 44
vodovod v bytě 55
připojení na veřejnou kanalizační síť 53
ústřední topení 47
etážové topení 0

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 1 3 0 1 1 1 1 4 1
Muži 1 1 0 0 0 1 -1 2 0
Ženy 1 2 0 1 1 0 2 2 1

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 2
Muži 2
Ženy 0

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 1,493%
Muži 1,493%
Ženy 0%

Technická vybavenost

Pošta 0
PSČ 69616
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů ne
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ne
Hasičský záchranný sbor ne
Sbor dobrovolných hasičů obce ne
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR ne
Detašované pracoviště policie ne
Městská, obecní policie ne

Doprava

Zastávka dálkové linky ano
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 0
Pojišťovny a jejich úřadovny 0

Byty

Počet dokončených bytů 1
Počet zrušených bytů 0

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Nachází se v obci prodejna potravin? Ne 0
Nachází se v obci hospoda/restaurace? Ano 1
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) Ne 0
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) Ne 0
Nachází se v obci praktický lékař? Ne 0
Nachází se v obci dětský lékař? Ne 0
Nachází se v obci zubař? Ne 0
Nachází se v obci lékárna? Ne 0
Nachází se v obci veterinář? Ne 0
Nachází se v obci pošta? Ne 0
Nachází se v obci ČOV? Ne 0
Nachází se v obci kulturní objekt? Ano 1
Nachází se v obci sportoviště? Ano 2
Nachází se v obci vodojem? Ne 0
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? Ne 0
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? Ne 0
Nachází se v obci bankomat? Ne 0
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? Ne 0
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci dům pro seniory? Ne 0
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? Ne 0
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) Ne 0
Nachází se v obci most? Ne 0
Nachází se v obci parkoviště? Ne 0
Nachází se v obci brownfield? Ne 0
Nachází se v obci hřbitov? Ano 1
Nachází se v obci obecní úřad? Ano 1
Nachází se v obci policejní stanice? Ne 0
Nachází se v obci infocentrum? Ne 0
Nachází se v obci herna? Ne 0
Nachází se v obci trafostanice? Ne 0
Nachází se v obci skladový areál? Ne 0
Nachází se v obci sběrné místo? Ne 0
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? Ano 1

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina 0
Multikino 0
Divadlo 0
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 0
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 0
Zoologická zahrada 0
Sakrální stavba 0
Hřbitov 1
Krematorium 0
Smuteční síň 0

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 0
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 0
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 0
Počet základních škol 0
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 0
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol 0
Počet soukromých vysokých škol 0
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 0
Kryté bazény z koupališť a bazénů 0
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 0
Stadiony otevřené 0
Stadiony kryté 0
Zimní stadiony kryté i otevřené 0
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 0

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou 0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 26
Zemědělství, lesnictví, rybářství 5
Zpracovatelský průmysl 3
Stavebnictví 2
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 3
Doprava a skladování 0
Ubytování, stravování a pohostinství 4
Činnosti v oblasti nemovitostí 0
Profesní, vědecké a technické činnosti 2
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 0
Ostatní činnosti 3
Nezařazeno 1
Státní organizace - počet subjektů 0
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Obchodní společnosti - počet subjektů 4
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 29
Svobodná povolání - počet subjektů 4
Ostatní právní formy - počet subjektů 2
Počet subjektů bez zaměstnanců 21
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 5
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 0
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 0
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0