Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Rohatec (okres Hodonín)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 586528
NUTS5: CZ0645586528
LAU 1 (NUTS 4): CZ0645 - okres Hodonín
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Hodonín
Obec s rozšířenou působností: Hodonín
Katastrální plocha (ha): 1745
Počet bydlících obyvatel k 2021: 3413
Nadmořská výška (m n.m.): 181
První písemná zpráva (rok): 1270
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Rohatec      
Květná 359      
69601 Rohatec   Starosta/tka: Jarmil Adamec
    Telefon: 518359230
Pošta: Rohatec E-mail: starosta@rohatec.cz
IČ: 00488526    
Úřední hodiny: Po.,7:30-9:00(Kolonie), 7:30-11:00,13:00-16:30, Stř.,7:30-11:00,13:00-16:00, 15:00-16:30(Kolonie), Pá.,7:30-11:30    
Telefon: 518 359 230    
Datová schránka: je6bbru E-mail: info@rohatec.cz
Web: www.rohatec.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Rohatec

Základní sídelní jednotka díl

Na Kopci Rohatec Rohatec-Kolonie
Soboňky

Část obce díl

Rohatec

Územně technická jednotka

UTJ Rohatec

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Hodoníně
Dukelských hrdinů 3653/1
69551
518394111
podatelna3010@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3010
Hygienická stanice Územní pracoviště Hodonín
Plucárna 1a
69527
518398611
marcela.sacka@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Hodonín
Dobrovolského 255/1
69501
518309560
kp.hodonin@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/hodonin
Matriční úřad Obecní úřad Rohatec - Matrika
Květná 1
69601
518325409
matrika@rohatec.cz
www.rohatec.cz
Obecní úřad Obecní úřad
Květná 359
69601
518 359 230
info@rohatec.cz
www.rohatec.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Hodonín
Národní třída 3200/38
69501
518395111
posta.ho@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/hodonin#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Hodonín
Velkomoravská 11
69511
518309951
podatelna@osz.hod.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-hodonin/kontakty
Soud Okresní soud v Hodoníně
Velkomoravská 4
69546
518307211
podatelna@osoud.hod.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-hodonine
Stavební úřad Městský úřad Hodonín - Stavební úřad
Horní Valy 3655/2
69501
518316100
podatelna@muhodonin.cz
www.hodonin.eu, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12307
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hodonín
Lipová alej 3846/8
69501
950115111
podatelna.ho@uradprace.cz
www.uradprace.cz/hodonin
Živnostenský úřad MÚ Hodonín - Obecní živnostenský úrad
Národní tř. 373/25
69501
518316374
balak.tomas@muhodonin.cz
www.hodonin.eu

MAS

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Náměstí 177/x, 691 51 Lanžhot
Založeno: 11.6.2004
Kontaktní telefon: 777328052
E-mail: smetana@jiznislovacko.cz
WWW: www.jiznislovacko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 3 413 450 1 978 205 780 3 433
Muži 1 723 236 934 91 352 1 730
Ženy 1 690 214 1 044 114 428 1 703

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 22 53 -31 89 77 12 -19
Muži 13 21 -8 45 37 8 0
Ženy 9 32 -23 44 40 4 -19

Data pro rok 2021

Počet sňatků 15
Počet rozvodů 7

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 3 371
z toho muži 1 657
z toho ženy 1 714

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 3 371
v tom ve věku 0-14 474
15-64 2 411
65 a více let 486

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 2 897
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 848
vyučení a stř. odborné bez mat. 1 154
úplné střední s maturitou 638
vyšší odborné a nástavbové 71
vysokoškolské 169

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 3 282
Cizinci s dlouhodobým pobytem 9
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 8
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 1 788
Nezjištěné vyznání 165

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 2 246
v tom zaměstnaní celkem 1 468
nezaměstnaní celkem 245

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 2 246
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 71
průmysl 665
stavebnictví 168
obchod,opravy motor. vozidel 161
doprava, pošty a telekomunikace 111
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 89
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 149

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 934
denně mimo obec 776
denně mimo obec nad 60min. 30

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 1 049
Cenzové domácnosti 1 253
v tom úplné rodiny 859
neúplné rodiny 149
nerodinné domácnosti 18
domácnosti jednotlivců 227

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 954
Trvale obydlené domy - rodinné domy 935
Neobydlené obydlené domy celkem 85
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 8
Průměrné stáří trvale obydlených domů 38
Domy podle vlastnictví soukromých osob 926
obce, státu 7
bytové družstvo - SBD 3
ostatní vlastnictví 16

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 954
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 619
vodovodem 947
plynem 899
ústředním topením 796

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 1 049
Trvale obydlené byty v rodin. domech 970
Neobydlené byty 92

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 1 049
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 887
v osobním vlastnictví 39
nájemní 33
člena bytového družstva 8

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 1 049
Byty podle vybavení plyn v bytě 983
vodovod v bytě 1 038
připojení na veřejnou kanalizační síť 691
ústřední topení, etážové topení 903
vlastní koupelna, sprchový kout 1 022

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 3 475
z toho muži 1 737
z toho ženy 1 738

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 3 475
v tom ve věku 0-14 447
15-64 2 445
65 a více let 578

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 3 028
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 690
vyučení a stř. odborné bez mat. 1 070
úplné střední s maturitou 807
vyšší odborné a nástavbové 85
vysokoškolské 277
nezjištěné vzdělání 93

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1 663
v tom zaměstnaní celkem 1 423
nezaměstnaní celkem 240

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1 663
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 26
průmysl 455
stavebnictví 119
obchod,opravy motor. vozidel 175
doprava a skladování 71
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 79
vzdělávání 67
zdravotní a sociální péče 92

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 737
denně mimo obec 605
Dojíždějící do zaměstnání 257
do škol 4

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 1 053
Obydlené rodinné domy 1 032
Obydlené bytové domy 13
Domy podle vlastnictví soukromých osob 946
obce, státu 2
spoluvlastnictví vlastníků bytů 82
nezjištěno 12

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 1 166
Obydlené byty v rodinných domech 1 085
Neobydlené byty 130

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 1 166
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 953
v osobním vlastnictví 47
nájemní 49
družstevní 7

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 1 166
Byty podle vybavení plyn v bytě 1 024
vodovod v bytě 1 102
připojení na veřejnou kanalizační síť 962
ústřední topení 1 019
etážové topení 28

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 121 18 1 15 40 10 20 54 39
Muži 69 10 0 9 24 5 12 35 19
Ženy 52 8 1 6 16 5 8 19 20

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 120
Muži 69
Ženy 51

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 5,343%
Muži 5,990%
Ženy 4,662%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1
Zařízení lékárenské péče (lékárny)1

Data pro rok 1994

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 2
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ano 1
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 5
LDN Ne
Lekárna Ano 1
most Ano 18
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 4
Ordinace lékaře Ano 5
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ne
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 13
Sběrný dvůr Ano 1
Skladový areál Ano 1
Sportoviště Ano 19
Škola Ano 3
Trafostanice Ano 12
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Školy

Základní škola a mateřská škola Rohatec, příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti7
Obchodní společnosti139
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.592
Svobodná povolání27
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel5
Ostatní50

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců307
s 1-9 zaměst.- mikropodniky84
s 10-49 zaměst.- malé podniky15
s 50-249 zaměst.- střed.podn.4
s >249 zaměst.- velké podniky1
Nezjištěno410

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství34
B-E Průmysl celkem173
B Těžba a dobývání1
C Zpracovatelský průmysl149
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného15
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa8
F Stavebnictví108
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid176
H Doprava a skladování26
I Ubytování; stravování a pohostinství62
J Informační a komunikační činnosti6
K Peněžnictví a pojišťovnictví5
L Činnosti v oblasti nemovitostí20
M Profesní; vědecké a technické činnosti54
N Administrativní a podpůrné činnosti16
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
P Vzdělávání5
Q Zdravotní a sociální péče6
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti12
S Ostatní činnosti87
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno29

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku1 745
Orná půda783
Chmelnice0
Vinice11
Zahrady54
Ovocné sady3
Trvalé travní porosty (býv.louky)79
Pastviny4
Zemědělská půda929
Lesní půda410
Vodní plochy101
Zastavěné plochy64
Ostatní plochy241