Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Rohatec (okres Hodonín)

Typ sídla: obec
ZUJ (kód obce): 586528
NUTS5: CZ0645586528
LAU 1 (NUTS 4): CZ0645 - okres Hodonín
NUTS3: CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Hodonín
Obec s rozšířenou působností: SO ORP Hodonín
Katastrální plocha (ha): 1745
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018: 3508
Nadmořská výška (m n.m.): 181
První písemná zpráva (rok): 1270
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Rohatec      
Květná 359      
69601 Rohatec   Starosta/tka: Ing. Adamec Jarmil, Ph.D.
    Telefon: 518359230
Pošta: Rohatec E-mail: starosta@rohatec.cz
IČ: 00488526    
Úřední hodiny: Po.,7:30-9:00(Kolonie), 7:30-11:00,13:00-16:30, Stř.,7:30-11:00,13:00-16:00, 15:00-16:30(Kolonie), Pá.,7:30-11:30    
Telefon: 518 359 230    
Datová schránka: je6bbru E-mail: info@rohatec.cz
Web: www.rohatec.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

katastrální území Rohatec

Část obce díl

díl části obce Rohatec

Základní sídelní jednotka díl

Díl ZSJ Na Kopci Díl ZSJ Rohatec Díl ZSJ Rohatec-kolonie
Díl ZSJ Soboňky

Územně technická jednotka

UTJ Rohatec

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Hodoníně
Dukelských hrdinů 3653/1
69551
518394111
podatelna3010@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3010
Hygienická stanice Územní pracoviště Hodonín
Plucárna 1a
69527
518398611
marcela.sacka@khsbrno.cz
www.khsbrno.cz/index.php?stav_menu=kontakty
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Hodonín
Dobrovolského 255/1
69501
518309560
kp.hodonin@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/hodonin
Matriční úřad Obecní úřad Rohatec - Matrika
Květná 1
69601
518325409
matrika@rohatec.cz
www.rohatec.cz
Obecní úřad Obecní úřad
Květná 359
69601
518 359 230
info@rohatec.cz
www.rohatec.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Hodonín
Národní třída 3200/38
69501
518395111
posta.ho@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/jihomoravsky-kraj/hodonin#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Hodonín
Velkomoravská 11
69511
518309951
podatelna@osz.hod.justice.cz
verejnazaloba.cz/osz-hodonin/kontakty
Soud Okresní soud v Hodoníně
Velkomoravská 4
69546
518307211
podatelna@osoud.hod.justice.cz
www.justice.cz/web/okresni-soud-v-hodonine
Stavební úřad Městský úřad Hodonín - Stavební úřad
Horní Valy 3655/2
69501
518316100
podatelna@muhodonin.cz
www.hodonin.eu, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/12307
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Hodonín
Lipová alej 3846/8
69501
950115111
podatelna.ho@uradprace.cz
www.uradprace.cz/hodonin
Živnostenský úřad MÚ Hodonín - Obecní živnostenský úrad
Národní tř. 373/25
69501
518316374
balak.tomas@muhodonin.cz
www.hodonin.eu

MAS

Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Náměstí 177/x, 691 51 Lanžhot
Založeno: 11.6.2004
Kontaktní telefon: 777328052
E-mail: smetana@jiznislovacko.cz
WWW: www.jiznislovacko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 3508 467 2058 248 735 3523
Muži 1748 252 1057 124 315 1763
Ženy 1760 215 1001 124 420 1760

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 23 34 -11 64 50 14 3
Muži 8 18 -10 28 23 5 -5
Ženy 15 16 -1 36 27 9 8

Data pro rok 2020

Počet sňatků 15
Počet rozvodů 7

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 3371
z toho muži 1657
z toho ženy 1714

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 3371
v tom ve věku 0-14 474
15-64 2411
65 a více let 486

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 2897
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 848
vyučení a stř. odborné bez mat. 1154
úplné střední s maturitou 638
vyšší odborné a nástavbové 71
vysokoškolské 169

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 3282
Cizinci s dlouhodobým pobytem 9
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 8
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 1788
Nezjištěné vyznání 165

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 2267
v tom zaměstnaní celkem 1468
nezaměstnaní celkem 245

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 2267
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 71
průmysl 665
stavebnictví 168
obchod,opravy motor. vozidel 161
doprava, pošty a telekomunikace 111
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 89
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 149

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 934
denně mimo obec 776
denně mimo obec nad 60min. 30

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 1049
Cenzové domácnosti 1253
v tom úplné rodiny 859
neúplné rodiny 149
nerodinné domácnosti 18
domácnosti jednotlivců 227

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 954
Trvale obydlené domy - rodinné domy 935
Neobydlené obydlené domy celkem 85
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 8
Průměrné stáří trvale obydlených domů 38.34
Domy podle vlastnictví soukromých osob 926
obce, státu 7
bytové družstvo - SBD 3
ostatní vlastnictví 16

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 954
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 619
vodovodem 947
plynem 899
ústředním topením 796

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 1049
Trvale obydlené byty v rodin. domech 970
Neobydlené byty 92

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 1049
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 887
v osobním vlastnictví 39
nájemní 33
člena bytového družstva 8

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 1049
Byty podle vybavení plyn v bytě 983
vodovod v bytě 1038
připojení na veřejnou kanalizační síť 691
ústřední topení, etážové topení 903
vlastní koupelna, sprchový kout 1022

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 3475
z toho muži 1737
z toho ženy 1738

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 3475
v tom ve věku 0-14 447
15-64 2445
65 a více let 578

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 3028
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 690
vyučení a stř. odborné bez mat. 1070
úplné střední s maturitou 807
vyšší odborné a nástavbové 85
vysokoškolské 277
nezjištěné vzdělání 93

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1663
v tom zaměstnaní celkem 1423
nezaměstnaní celkem 240

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1663
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 26
průmysl 455
stavebnictví 119
obchod,opravy motor. vozidel 175
doprava a skladování 71
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 79
vzdělávání 67
zdravotní a sociální péče 92

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 737
denně mimo obec 605
Dojíždějící do zaměstnání 257
do škol 4

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 1053
Obydlené rodinné domy 1032
Obydlené bytové domy 13
Domy podle vlastnictví soukromých osob 946
obce, státu 2
spoluvlastnictví vlastníků bytů 82
nezjištěno 12

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 1166
Obydlené byty v rodinných domech 1085
Neobydlené byty 130

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 1166
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 953
v osobním vlastnictví 47
nájemní 49
družstevní 7

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 1166
Byty podle vybavení plyn v bytě 1024
vodovod v bytě 1102
připojení na veřejnou kanalizační síť 962
ústřední topení 1019
etážové topení 28

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 117 15 1 15 35 6 27 47 28
Muži 66 9 0 10 22 4 15 26 17
Ženy 51 6 1 5 13 2 12 21 11

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 103
Muži 55
Ženy 48

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 4,467%
Muži 4,642%
Ženy 4,267%

Technická vybavenost

Pošta 1
PSČ 69601
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů ano
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ano
Hasičský záchranný sbor ne
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR ne
Detašované pracoviště policie ne
Městská, obecní policie ano

Doprava

Zastávka dálkové linky ano
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ano

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 1
Pojišťovny a jejich úřadovny 0

Byty

Počet dokončených bytů 1
Počet zrušených bytů 0

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Nachází se v obci prodejna potravin? Ano 3
Nachází se v obci hospoda/restaurace? Ne 0
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) Ano 1
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) Ano 2
Nachází se v obci praktický lékař? Ano 2
Nachází se v obci dětský lékař? Ano 1
Nachází se v obci zubař? Ano 1
Nachází se v obci lékárna? Ano 1
Nachází se v obci veterinář? Ne 0
Nachází se v obci pošta? Ano 2
Nachází se v obci ČOV? Ano 2
Nachází se v obci kulturní objekt? Ano 5
Nachází se v obci sportoviště? Ano 11
Nachází se v obci vodojem? Ne 0
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? Ne 0
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? Ne 0
Nachází se v obci bankomat? Ne 0
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? Ne 0
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci dům pro seniory? Ne 0
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? Ne 0
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) Ne 0
Nachází se v obci most? Ano 18
Nachází se v obci parkoviště? Ne 0
Nachází se v obci brownfield? Ne 0
Nachází se v obci hřbitov? Ano 1
Nachází se v obci obecní úřad? Ano 1
Nachází se v obci policejní stanice? Ne 0
Nachází se v obci infocentrum? Ne 0
Nachází se v obci herna? Ano 1
Nachází se v obci trafostanice? Ano 12
Nachází se v obci skladový areál? Ano 1
Nachází se v obci sběrné místo? Ano 1
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? Ano 13

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina 0
Multikino 0
Divadlo 0
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 0
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 0
Zoologická zahrada 0
Sakrální stavba 1
Hřbitov 1
Krematorium 0
Smuteční síň 0

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 1
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 1
Počet základních škol 0
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 1
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol 0
Počet soukromých vysokých škol 0
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 0
Kryté bazény z koupališť a bazénů 0
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 2
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 1
Stadiony otevřené 0
Stadiony kryté 0
Zimní stadiony kryté i otevřené 0
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 1

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou 0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 488
Zemědělství, lesnictví, rybářství 21
Zpracovatelský průmysl 80
Stavebnictví 66
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 112
Doprava a skladování 17
Ubytování, stravování a pohostinství 45
Činnosti v oblasti nemovitostí 10
Profesní, vědecké a technické činnosti 37
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 5
Ostatní činnosti 43
Nezařazeno 37
Státní organizace - počet subjektů 1
Akciové společnosti - počet subjektů 8
Obchodní společnosti - počet subjektů 143
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 580
Svobodná povolání - počet subjektů 27
Ostatní právní formy - počet subjektů 49
Počet subjektů bez zaměstnanců 293
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 90
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 17
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 4
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 2