Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Brzkov (okres Jihlava)

Typ sídla: obec
ZUJ (kód obce): 586951
NUTS5: CZ0632586951
LAU 1 (NUTS 4): CZ0632 - okres Jihlava
NUTS3: CZ063 - Kraj Vysočina
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Polná
Obec s rozšířenou působností: SO ORP Jihlava
Katastrální plocha (ha): 779
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018: 282
Nadmořská výška (m n.m.): 485
První písemná zpráva (rok): 1319

Informace

Samospráva

Obecní úřad Brzkov      
Brzkov 68      
58813 Brzkov   Starosta/tka: Aleš Bořil
    Telefon: 420725143300
Pošta: Polná E-mail: obec.brzkov@tiscali.cz
IČ: 00285676    
Úřední hodiny: Pá:19-20.00    
Telefon: 567 212 645    
Datová schránka: cu8bf2d E-mail: obec.brzkov@tiscali.cz
Web: www.brzkov.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

katastrální území Brzkov

Část obce díl

díl části obce Brzkov

Základní sídelní jednotka díl

Díl ZSJ Brzkov

Územně technická jednotka

UTJ Brzkov

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Jihlavě
Tolstého 1455/ 2
58601
567559111
podatelna2901@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2901
Hygienická stanice KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Tolstého 1914/15
58601
567564551
podatelna@khsjih.cz
www.khsjih.cz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Jihlava
Fibichova 4666/6
58601
567109111
kp.jihlava@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/jihlava, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Vysocinu/Katastralni-pracoviste/KP-Jihlava/Katastralni-pracoviste-Jihlava.aspx
Matriční úřad Městský úřad Polná - Matrika
Husovo nám. 39
58813
567559222
Renata.Varhanikova@mu-polna.cz
www.mesto-polna.cz
Obecní úřad Obecní úřad
68
58813
567 212 645
obec.brzkov@tiscali.cz
www.brzkov.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Jihlava
Brtnická 25
58604
567142111
posta.ji@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/kraj-vysocina/jihlava#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Jihlava
tř. Legionářů 9
58601
567573666
podatelna@osz.jia.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=51&j=61&k=656
Soud Okresní soud v Jihlavě
tř. Legionářů 9
58601
567563111
podatelna@osoud.jia.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=137&j=147&k=1430
Stavební úřad Městský úřad Polná - Stavební úřad
Husovo náměstí 39
58813
567212634
vystavba@mu-polna.cz
www.mesto-polna.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13140
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jihlava
Brtnická 2531/21
58601
950123111
podatelna.ji@uradprace.cz
www.uradprace.cz/jihlava
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jihlava (Polná)
Varhánkova 278
58813
950123232
podatelna.ji@uradprace.cz
www.uradprace.cz/jihlava#polna
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jihlava Telč (Třešť)
Revoluční 20/1
58901
950123222
podatelna.ji@uradprace.cz
www.uradprace.cz/telc#trest
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Telč
Slavatovská 98
58856
950123211
podatelna.ji@uradprace.cz
www.uradprace.cz/telc
Živnostenský úřad Magistrát města Jihlavy - Obecní živnostenský úřad
Třebízského 194
58601
565593230
petra.gocikova@jihlava-city.cz
www.jihlava.cz

MAS

MAS Českomoravské pomezí o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Husovo náměstí 39/x, 588 13 Polná
Založeno: 9.7.2007
Kontaktní telefon: 776112106
E-mail: info@mascmp.cz
WWW: www.mascmp.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 282 45 181 12 44 284
Muži 141 22 95 7 17 140
Ženy 141 23 86 5 27 144

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 4 2 2 19 2 17 19
Muži 2 1 1 11 2 9 10
Ženy 2 1 1 8 0 8 9

Data pro rok 2020

Počet sňatků 2
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 254
z toho muži 128
z toho ženy 126

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 254
v tom ve věku 0-14 68
15-64 157
65 a více let 29

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 186
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 44
vyučení a stř. odborné bez mat. 103
úplné střední s maturitou 35
vyšší odborné a nástavbové 3
vysokoškolské 1

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 252
Cizinci s dlouhodobým pobytem 1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 2
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 136
Nezjištěné vyznání 89

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 197
v tom zaměstnaní celkem 113
nezaměstnaní celkem 2

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 197
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 13
průmysl 44
stavebnictví 22
obchod,opravy motor. vozidel 5
doprava, pošty a telekomunikace 3
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 6
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 5

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 88
denně mimo obec 75
denně mimo obec nad 60min. 3

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 72
Cenzové domácnosti 81
v tom úplné rodiny 60
neúplné rodiny 6
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 14

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 60
Trvale obydlené domy - rodinné domy 59
Neobydlené obydlené domy celkem 6
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 3
Průměrné stáří trvale obydlených domů 33.24
Domy podle vlastnictví soukromých osob 59
obce, státu 1
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 60
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 9
vodovodem 60
plynem 45
ústředním topením 49

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 72
Trvale obydlené byty v rodin. domech 71
Neobydlené byty 8

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 72
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 58
v osobním vlastnictví 0
nájemní 4
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 72
Byty podle vybavení plyn v bytě 50
vodovod v bytě 72
připojení na veřejnou kanalizační síť 11
ústřední topení, etážové topení 62
vlastní koupelna, sprchový kout 70

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 282
z toho muži 142
z toho ženy 140

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 282
v tom ve věku 0-14 63
15-64 181
65 a více let 38

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 219
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 47
vyučení a stř. odborné bez mat. 114
úplné střední s maturitou 47
vyšší odborné a nástavbové 5
vysokoškolské 4
nezjištěné vzdělání 2

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 121
v tom zaměstnaní celkem 111
nezaměstnaní celkem 10

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 121
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 11
průmysl 42
stavebnictví 21
obchod,opravy motor. vozidel 7
doprava a skladování 12
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 3
vzdělávání 3
zdravotní a sociální péče 4

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 72
denně mimo obec 55
Dojíždějící do zaměstnání 19
do škol 0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 64
Obydlené rodinné domy 63
Obydlené bytové domy 1
Domy podle vlastnictví soukromých osob 60
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 3
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 84
Obydlené byty v rodinných domech 79
Neobydlené byty 11

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 84
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 69
v osobním vlastnictví 0
nájemní 6
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 84
Byty podle vybavení plyn v bytě 58
vodovod v bytě 82
připojení na veřejnou kanalizační síť 8
ústřední topení 75
etážové topení 5

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 3 1 0 1 2 2 1 3 2
Muži 1 0 0 0 0 1 0 1 0
Ženy 2 1 0 1 2 1 1 2 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 0
Muži 0
Ženy 0

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 0%
Muži NAN%
Ženy 0%

Technická vybavenost

Pošta 0
PSČ 58813
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ne
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů ano
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ne
Hasičský záchranný sbor ne
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR ne
Detašované pracoviště policie ne
Městská, obecní policie ne

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 0
Pojišťovny a jejich úřadovny 0

Byty

Počet dokončených bytů 4
Počet zrušených bytů 0

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Nachází se v obci prodejna potravin? Ne 0
Nachází se v obci hospoda/restaurace? Ano 1
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) Ano 1
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) Ano 1
Nachází se v obci praktický lékař? Ne 0
Nachází se v obci dětský lékař? Ne 0
Nachází se v obci zubař? Ne 0
Nachází se v obci lékárna? Ne 0
Nachází se v obci veterinář? Ne 0
Nachází se v obci pošta? Ne 0
Nachází se v obci ČOV? Ne 0
Nachází se v obci kulturní objekt? Ano 1
Nachází se v obci sportoviště? Ano 1
Nachází se v obci vodojem? Ano 1
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? Ne 0
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? Ne 0
Nachází se v obci bankomat? Ne 0
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? Ne 0
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci dům pro seniory? Ne 0
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? Ne 0
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) Ne 0
Nachází se v obci most? Ne 0
Nachází se v obci parkoviště? Ne 0
Nachází se v obci brownfield? Ano 1
Nachází se v obci hřbitov? Ne 0
Nachází se v obci obecní úřad? Ano 1
Nachází se v obci policejní stanice? Ne 0
Nachází se v obci infocentrum? Ne 0
Nachází se v obci herna? Ne 0
Nachází se v obci trafostanice? Ano 1
Nachází se v obci skladový areál? Ne 0
Nachází se v obci sběrné místo? Ne 0
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina 0
Multikino 0
Divadlo 0
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 0
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 0
Zoologická zahrada 0
Sakrální stavba 0
Hřbitov 0
Krematorium 0
Smuteční síň 0

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 0
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 1
Počet základních škol 0
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 1
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 0
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol 0
Počet soukromých vysokých škol 0
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 0
Kryté bazény z koupališť a bazénů 0
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 0
Stadiony otevřené 0
Stadiony kryté 0
Zimní stadiony kryté i otevřené 0
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 0

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou 0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 40
Zemědělství, lesnictví, rybářství 9
Zpracovatelský průmysl 12
Stavebnictví 6
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 3
Doprava a skladování 2
Ubytování, stravování a pohostinství 1
Činnosti v oblasti nemovitostí 0
Profesní, vědecké a technické činnosti 0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 0
Ostatní činnosti 3
Nezařazeno 0
Státní organizace - počet subjektů 1
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Obchodní společnosti - počet subjektů 5
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 53
Svobodná povolání - počet subjektů 1
Ostatní právní formy - počet subjektů 7
Počet subjektů bez zaměstnanců 28
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 5
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 3
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 0
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0