Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Kamenice (okres Jihlava)

Typ sídla: městys
ZUJ (kód obce): 587346
NUTS5: CZ0632587346
LAU 1 (NUTS 4): CZ0632 - okres Jihlava
NUTS3: CZ063 - Kraj Vysočina
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Jihlava
Obec s rozšířenou působností: Jihlava
Katastrální plocha (ha): 3405
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2018: 1956
Nadmořská výška (m n.m.): 510
První písemná zpráva (rok): 1358

Informace

Samospráva

Obecní úřad Kamenice      
Kamenice 481      
58823 Kamenice   Starosta/tka: Mgr. Eva Jelenová
    Telefon: 565 426 670; 723 621 993
Pošta: Kamenice u Jihlavy E-mail: obec.kamenice@ji.cz; obec.kamenice@ji.cz
IČ: 00286079    
Úřední hodiny: Po,St:8-11,12-16.30,Út,Čt:8-11,12-15.00,Pá:8-11,12-13.30    
Telefon: 567 273 309    
Datová schránka: jhpbdr3 E-mail: obec.kamenice@ji.cz
Web: www.kameniceujihlavy.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Kamenice u Jihlavy Kamenička Řehořov
Vržanov

Základní sídelní jednotka díl

Kamenice Kamenička Řehořov
Vržanov

Část obce díl

Kamenice Kamenička Řehořov
Vržanov

Územně technická jednotka

UTJ Kamenice u Jihlavy UTJ Kamenička UTJ Řehořov
UTJ Vržanov

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Jihlavě
Tolstého 1455/ 2
58601
567559111
podatelna2901@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2901
Hygienická stanice KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Tolstého 1914/15
58601
567564551
podatelna@khsjih.cz
www.khsjih.cz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Jihlava
Fibichova 4666/6
58601
567109111
kp.jihlava@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/jihlava, https://cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Vysocinu/Katastralni-pracoviste/KP-Jihlava/Katastralni-pracoviste-Jihlava.aspx
Matriční úřad Úřad městyse Kamenice - Matrika
Kamenice 481
58823
567273074
obec.kamenice@ji.cz
www.kameniceujihlavy.cz
Obecní úřad Obecní úřad
481
58823
567 273 309
obec.kamenice@ji.cz
www.kameniceujihlavy.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Jihlava
Brtnická 25
58604
567142111
posta.ji@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/kraj-vysocina/jihlava#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Jihlava
tř. Legionářů 9
58601
567573666
podatelna@osz.jia.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=51&j=61&k=656
Soud Okresní soud v Jihlavě
tř. Legionářů 9
58601
567563111
podatelna@osoud.jia.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=137&j=147&k=1430
Stavební úřad Úřad městyse Luka nad Jihlavou - Stavební úřad
1. máje 76
58822
567219507
stavebniurad@lukanadjihlavou.cz
www.lukanadjihlavou.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13399
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jihlava
Brtnická 2531/21
58601
950123111
podatelna.ji@uradprace.cz
www.uradprace.cz/jihlava
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jihlava (Polná)
Varhánkova 278
58813
950123232
podatelna.ji@uradprace.cz
www.uradprace.cz/jihlava#polna
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jihlava Telč (Třešť)
Revoluční 20/1
58901
950123222
podatelna.ji@uradprace.cz
www.uradprace.cz/telc#trest
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Telč
Slavatovská 98
58856
950123211
podatelna.ji@uradprace.cz
www.uradprace.cz/telc
Živnostenský úřad Magistrát města Jihlavy - Obecní živnostenský úřad
Třebízského 194
58601
565593230
petra.gocikova@jihlava-city.cz
www.jihlava.cz

MAS

MAS LEADER - Loucko, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: nám. 9. května 357/x, 588 22 Luka nad Jihlavou
Založeno: 16.4.2004
Kontaktní telefon: 702147930
E-mail: info@leader-loucko.cz
WWW: leader-loucko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 1956 368 1129 130 329 1935
Muži 1018 215 589 68 146 1008
Ženy 938 153 540 62 183 927

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 20 18 2 39 13 26 28
Muži 6 13 -7 16 6 10 3
Ženy 14 5 9 23 7 16 25

Data pro rok 2020

Počet sňatků 8
Počet rozvodů 3

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1768
z toho muži 875
z toho ženy 893

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1768
v tom ve věku 0-14 274
15-64 1224
65 a více let 270

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1494
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 455
vyučení a stř. odborné bez mat. 684
úplné střední s maturitou 276
vyšší odborné a nástavbové 25
vysokoškolské 48

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 1712
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 1109
Nezjištěné vyznání 192

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 1252
v tom zaměstnaní celkem 830
nezaměstnaní celkem 47

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 1252
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 100
průmysl 331
stavebnictví 117
obchod,opravy motor. vozidel 69
doprava, pošty a telekomunikace 36
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 41
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 67

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 578
denně mimo obec 486
denně mimo obec nad 60min. 29

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 589
Cenzové domácnosti 659
v tom úplné rodiny 410
neúplné rodiny 66
nerodinné domácnosti 11
domácnosti jednotlivců 172

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 474
Trvale obydlené domy - rodinné domy 462
Neobydlené obydlené domy celkem 128
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 85
Průměrné stáří trvale obydlených domů 45.46
Domy podle vlastnictví soukromých osob 444
obce, státu 8
bytové družstvo - SBD 19
ostatní vlastnictví 3

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 474
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 233
vodovodem 470
plynem 226
ústředním topením 344

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 589
Trvale obydlené byty v rodin. domech 533
Neobydlené byty 140

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 589
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 454
v osobním vlastnictví 4
nájemní 32
člena bytového družstva 36

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 589
Byty podle vybavení plyn v bytě 274
vodovod v bytě 583
připojení na veřejnou kanalizační síť 308
ústřední topení, etážové topení 465
vlastní koupelna, sprchový kout 563

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 1824
z toho muži 921
z toho ženy 903

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 1824
v tom ve věku 0-14 289
15-64 1278
65 a více let 254

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 1535
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 295
vyučení a stř. odborné bez mat. 707
úplné střední s maturitou 348
vyšší odborné a nástavbové 44
vysokoškolské 90
nezjištěné vzdělání 43

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 889
v tom zaměstnaní celkem 821
nezaměstnaní celkem 68

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 889
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 41
průmysl 276
stavebnictví 69
obchod,opravy motor. vozidel 75
doprava a skladování 47
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 44
vzdělávání 37
zdravotní a sociální péče 34

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 363
denně mimo obec 322
Dojíždějící do zaměstnání 39
do škol 24

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 524
Obydlené rodinné domy 504
Obydlené bytové domy 9
Domy podle vlastnictví soukromých osob 465
obce, státu 9
spoluvlastnictví vlastníků bytů 40
nezjištěno 7

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 646
Obydlené byty v rodinných domech 581
Neobydlené byty 174

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 646
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 479
v osobním vlastnictví 18
nájemní 43
družstevní 7

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 646
Byty podle vybavení plyn v bytě 371
vodovod v bytě 604
připojení na veřejnou kanalizační síť 359
ústřední topení 535
etážové topení 24

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 30 6 0 4 7 3 6 12 9
Muži 10 0 0 1 2 2 0 6 3
Ženy 20 6 0 3 5 1 6 6 6

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 22
Muži 11
Ženy 11

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem 1,747%
Muži 1,667%
Ženy 1,827%

Technická vybavenost

Pošta 1
PSČ 58823
Veřejný vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů ano
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ne
Hasičský záchranný sbor ne
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant ano
Obvodní oddělení policie ČR ne
Detašované pracoviště policie ne
Městská, obecní policie ne

Doprava

Zastávka dálkové linky ano
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny 3
Pojišťovny a jejich úřadovny 0

Byty

Počet dokončených bytů 10
Počet zrušených bytů 3

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Nachází se v obci prodejna potravin? Ano 1
Nachází se v obci hospoda/restaurace? Ano 3
Nachází se v obci MŠ? (dle MŠMT) Ano 2
Nachází se v obci ZŠ? (dle MŠMT) Ano 1
Nachází se v obci praktický lékař? Ano 2
Nachází se v obci dětský lékař? Ne 0
Nachází se v obci zubař? Ano 1
Nachází se v obci lékárna? Ne 0
Nachází se v obci veterinář? Ne 0
Nachází se v obci pošta? Ano 2
Nachází se v obci ČOV? Ano 1
Nachází se v obci kulturní objekt? Ano 4
Nachází se v obci sportoviště? Ano 7
Nachází se v obci vodojem? Ano 7
Nachází se v obci hasičská zbrojnice? Ano 3
Nachází se v obci čerpací stanice PHM? Ne 0
Nachází se v obci bankomat? Ne 0
Nachází se v obci dobíjecí stanice pro elektromobilitu? Ne 0
Nachází se v obci LDN? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci hospic? (dle ÚZIS) Ne 0
Nachází se v obci dům pro seniory? Ne 0
Nachází se v obci dům s pečovatelskou službou? Ne 0
Nachází se v obci objekt sociálního bydlení? (dle MPSV) Ne 0
Nachází se v obci most? Ano 10
Nachází se v obci parkoviště? Ne 0
Nachází se v obci brownfield? Ne 0
Nachází se v obci hřbitov? Ano 2
Nachází se v obci obecní úřad? Ano 1
Nachází se v obci policejní stanice? Ne 0
Nachází se v obci infocentrum? Ne 0
Nachází se v obci herna? Ano 1
Nachází se v obci trafostanice? Ano 10
Nachází se v obci skladový areál? Ano 1
Nachází se v obci sběrné místo? Ne 0
Nachází se v obci místo sběru recyklovaného odpadu? Ano 5

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 3
Stálá kina 0
Multikino 0
Divadlo 0
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin) 0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 0
Kulturní zařízení ostatní 4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 0
Zoologická zahrada 0
Sakrální stavba 1
Hřbitov 1
Krematorium 0
Smuteční síň 0

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 1
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 1
Počet základních škol 0
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 0
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 1
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol 0
Počet soukromých vysokých škol 0
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.) 0
Kryté bazény z koupališť a bazénů 0
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 2
Stadiony otevřené 0
Stadiony kryté 0
Zimní stadiony kryté i otevřené 0
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 1

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou 1

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 164
Zemědělství, lesnictví, rybářství 14
Zpracovatelský průmysl 27
Stavebnictví 34
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 27
Doprava a skladování 2
Ubytování, stravování a pohostinství 8
Činnosti v oblasti nemovitostí 1
Profesní, vědecké a technické činnosti 14
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 5
Ostatní činnosti 14
Nezařazeno 9
Státní organizace - počet subjektů 1
Akciové společnosti - počet subjektů 1
Obchodní společnosti - počet subjektů 14
Družstevní organizace - počet subjektů 1
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 278
Svobodná povolání - počet subjektů 10
Ostatní právní formy - počet subjektů 23
Počet subjektů bez zaměstnanců 132
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 14
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 6
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 0
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0