Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Nová Říše (okres Jihlava)

Typ sídla: Městys
ZUJ (kód obce): 587591
NUTS5: CZ0632587591
LAU 1 (NUTS 4): CZ0632 - okres Jihlava
NUTS3: CZ063 - Kraj Vysočina
NUTS2: CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Telč
Obec s rozšířenou působností: Telč
Katastrální plocha (ha): 785
Počet bydlících obyvatel k 2021: 830
Nadmořská výška (m n.m.): 536
První písemná zpráva (rok): 1254

Informace

Samospráva

Obecní úřad Nová Říše      
Náměstí 40      
58865 Nová Říše   Starosta/tka: Jiří Fic
    Telefon: +420567318128; +420567318228; +420724790090
Pošta: Nová Říše E-mail: podatelna@novarise.cz; obecniurad@novarise.cz
IČ: 00286311    
Úřední hodiny: Po,Út,Čt:7.30-16.00, St:7.30-17.00    
Telefon: 567 318 128    
Datová schránka: 9udbcep E-mail: obecniurad@novarise.cz
Web: www.novarise.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Nová Říše

Základní sídelní jednotka díl

Nová Říše

Část obce díl

Nová Říše

Územně technická jednotka

UTJ Nová Říše

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Telči
Štěpnická 399
58856
567579311
podatelna2911@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2911
Hygienická stanice KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Tolstého 1914/15
58601
567564551
podatelna@khsjih.cz
www.khsjih.cz
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Telč
Masarykova 330
58856
567213142
kp.telc@cuzk.cz
www.nemovitosti-nahlizeni-katastr.cz/ku-telc
Matriční úřad Úřad městyse Nová Říše - Matrika
Náměstí 40
58865
567318128
podatelna@novarise.cz
www.novarise.cz
Obecní úřad Obecní úřad
Náměstí 40
58865
567 318 128
obecniurad@novarise.cz
www.novarise.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Jihlava
Brtnická 25
58604
567142111
posta.ji@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/kraj-vysocina/jihlava#obsah
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Jihlava
tř. Legionářů 9
58601
567573666
podatelna@osz.jia.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=51&j=61&k=656
Soud Okresní soud v Jihlavě
tř. Legionářů 9
58601
567563111
podatelna@osoud.jia.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=137&j=147&k=1430
Stavební úřad Obecní úřad Nová Říše - Stavební úřad
Náměstí 40
58852
567318128
obecniurad@novarise.cz
www.novarise.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13407
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jihlava
Brtnická 2531/21
58601
950123111
podatelna.ji@uradprace.cz
www.uradprace.cz/jihlava
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jihlava (Polná)
Varhánkova 278
58813
950123232
podatelna.ji@uradprace.cz
www.uradprace.cz/jihlava#polna
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Jihlava Telč (Třešť)
Revoluční 20/1
58901
950123222
podatelna.ji@uradprace.cz
www.uradprace.cz/telc#trest
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Telč
Slavatovská 98
58856
950123211
podatelna.ji@uradprace.cz
www.uradprace.cz/telc
Živnostenský úřad MÚ Telč - Obecní živnostenský úřad
nám. Zachariáše z Hradce 10
58856
723185159
pavel.bocek@telc.eu
www.telc-etc.cz

MAS

Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, z. s.

Forma: Spolek
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Náměstí Zachariáše z Hradce 4/x, 588 56 Telč
Založeno: 16.12.2004
Kontaktní telefon: 567223235
E-mail: mas@telcsko.cz
WWW: www.mastelcsko.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 830 132 477 51 170 829
Muži 415 66 236 30 78 417
Ženy 415 66 241 21 92 412

Data pro rok 2021

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 12 10 2 26 25 1 3
Muži 7 6 1 10 10 0 1
Ženy 5 4 1 16 15 1 2

Data pro rok 2021

Počet sňatků 4
Počet rozvodů 3

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 798
z toho muži 401
z toho ženy 397

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 798
v tom ve věku 0-14 159
15-64 532
65 a více let 107

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 639
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 161
vyučení a stř. odborné bez mat. 247
úplné střední s maturitou 158
vyšší odborné a nástavbové 25
vysokoškolské 45

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 775
Cizinci s dlouhodobým pobytem 0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 480
Nezjištěné vyznání 94

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 527
v tom zaměstnaní celkem 369
nezaměstnaní celkem 31

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 527
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 46
průmysl 137
stavebnictví 33
obchod,opravy motor. vozidel 20
doprava, pošty a telekomunikace 23
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 17
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 44

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 229
denně mimo obec 179
denně mimo obec nad 60min. 9

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 265
Cenzové domácnosti 291
v tom úplné rodiny 191
neúplné rodiny 32
nerodinné domácnosti 1
domácnosti jednotlivců 67

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 214
Trvale obydlené domy - rodinné domy 201
Neobydlené obydlené domy celkem 68
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 45
Průměrné stáří trvale obydlených domů 46
Domy podle vlastnictví soukromých osob 202
obce, státu 2
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 8

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 214
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 110
vodovodem 206
plynem 104
ústředním topením 152

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 265
Trvale obydlené byty v rodin. domech 225
Neobydlené byty 75

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 265
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 190
v osobním vlastnictví 15
nájemní 24
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 265
Byty podle vybavení plyn v bytě 121
vodovod v bytě 251
připojení na veřejnou kanalizační síť 136
ústřední topení, etážové topení 211
vlastní koupelna, sprchový kout 241

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 834
z toho muži 428
z toho ženy 406

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 834
v tom ve věku 0-14 124
15-64 573
65 a více let 136

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 710
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 145
vyučení a stř. odborné bez mat. 255
úplné střední s maturitou 204
vyšší odborné a nástavbové 25
vysokoškolské 62
nezjištěné vzdělání 18

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 383
v tom zaměstnaní celkem 347
nezaměstnaní celkem 36

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 383
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 29
průmysl 109
stavebnictví 43
obchod,opravy motor. vozidel 30
doprava a skladování 22
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 19
vzdělávání 24
zdravotní a sociální péče 12

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 203
denně mimo obec 155
Dojíždějící do zaměstnání 56
do škol 46

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 228
Obydlené rodinné domy 215
Obydlené bytové domy 11
Domy podle vlastnictví soukromých osob 204
obce, státu 5
spoluvlastnictví vlastníků bytů 15
nezjištěno 3

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 294
Obydlené byty v rodinných domech 237
Neobydlené byty 86

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 294
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 191
v osobním vlastnictví 20
nájemní 38
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 294
Byty podle vybavení plyn v bytě 153
vodovod v bytě 269
připojení na veřejnou kanalizační síť 157
ústřední topení 241
etážové topení 15

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 19 2 1 1 6 1 9 4 6
Muži 8 1 0 0 3 0 3 2 3
Ženy 11 1 1 1 3 1 6 2 3

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 18
Muži 8
Ženy 10

Podíl nezaměstnaných osob z dosažitelných uchazečů

Celkem 3,416%
Muži 2,963%
Ženy 3,891%
Počet uchazečů o zaměstnanání v evidenci ÚP nad 12 měsíců 0

Data pro rok 2021

Zdravotnictví

Zdravotní střediska1
Samost.ord.prakt.lék. pro dospělé1
Samost.ord.prakt.lék. pro děti a dorost1
Samost.ord.prakt.lék. stomatologa1

Data pro rok 1995

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ne
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ano 1
Hasičská zbrojnice Ano 1
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 1
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 1
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ano 4
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 3
Ordinace lékaře Ano 2
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ano 1
Restaurace Ano 2
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ano 1
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 12
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 5
Škola Ano 2
Trafostanice Ano 6
Vodojem Ano 2

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Školství

Mateřská škola1
Zákl.škola pouze s 1.st.0
Zákl.škola s 1.a 2.st.1
Zákl.škola pouze s 2.st.0
Počet škol v oboru gymnázií0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických šk0
Počet škol v oboru nástavbového studia0
Počet středisek praktického vyučování0
Konzervatoře0
Základní umělecká škola0
Jazykové školy s právem stát. Zkoušky0
Vyšší odborná škola0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy0

Data pro rok 2020

Školy

Základní škola a Mateřská škola Nová Říše příspěvková organizace Mateřská škola, Základní škola, Školní družina

Sociální oblast

Azylové domy0
Domy na půl cesty0
Noclehárny0
Centra denních služeb0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Domovy pro seniory0
Domovy se zvláštním režimem0
Chráněné bydlení0
Sociální poradny0
Služby následné péče0

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet subjeků podle právní formy

Státní organizace1
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti13
Družstevní organizace0
Peněžní organizace0
Počet podnikatelů-fyz.os.150
Svobodná povolání4
Počet regist.jednotek - zeměd.podnikatel18
Ostatní19

Počet subjeků podle počtu zaměstnanců

bez zaměstnanců91
s 1-9 zaměst.- mikropodniky16
s 10-49 zaměst.- malé podniky6
s 50-249 zaměst.- střed.podn.0
s >249 zaměst.- velké podniky0
Nezjištěno92

Počet subjeků podle oboru činnosti

A Zemědělství; lesnictví; rybářství38
B-E Průmysl celkem34
B Těžba a dobývání0
C Zpracovatelský průmysl33
D Výroba a rozvod elektřiny; plynu; tepla a klimatizovaného1
E Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami; odpa0
F Stavebnictví31
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid36
H Doprava a skladování8
I Ubytování; stravování a pohostinství8
J Informační a komunikační činnosti1
K Peněžnictví a pojišťovnictví0
L Činnosti v oblasti nemovitostí5
M Profesní; vědecké a technické činnosti5
N Administrativní a podpůrné činnosti1
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
P Vzdělávání1
Q Zdravotní a sociální péče2
R Kulturní; zábavní a rekreační činnosti3
S Ostatní činnosti22
T Činn.domác. jako zaměstnavatelů;činn.dom.produk.výr.a služ0
U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezařazeno7

Pozemky podle druhu (ha)

Celková výměra pozemku785
Orná půda446
Chmelnice0
Vinice0
Zahrady22
Ovocné sady1
Trvalé travní porosty (býv.louky)107
Pastviny17
Zemědělská půda575
Lesní půda128
Vodní plochy12
Zastavěné plochy15
Ostatní plochy54