Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Krumsín (okres Prostějov)

Typ sídla: Obec
ZUJ (kód obce): 589667
NUTS5: CZ0713589667
LAU 1 (NUTS 4): CZ0713 - okres Prostějov
NUTS3: CZ071 - Olomoucký kraj
NUTS2: CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem: Prostějov
Obec s rozšířenou působností: Prostějov
Katastrální plocha (ha): 622
Počet bydlících obyvatel k 2018: 574
Nadmořská výška (m n.m.): 312
První písemná zpráva (rok): 1349
city flag city symbol

Informace

Samospráva

Obecní úřad Krumsín      
Krumsín 2      
79803 Krumsín   Starosta/tka: Mgr. Jaroslav Střelák
    Telefon: 582394039
Pošta: Krumsín E-mail: starosta@krumsin.cz
IČ: 00288403    
Úřední hodiny: Po.,12:00-17:00, Pá.,8:00-14:00, Sob.,9:00-11:00 (vždy sobota v lichém týdnu)    
Telefon: 582 393 623    
Datová schránka: mspbnty E-mail: podatelna@krumsin.cz
Web: www.krumsin.cz    
       

Základní sdílení jednotky

Katastrální území

Krumsín

Základní sídelní jednotka díl

Krumsín

Část obce díl

Krumsín

Územně technická jednotka

UTJ Krumsín

Veřejná správa

Úřad Adresa Kontakty - telefon / email / web
Finanční úřad Územní pracoviště v Prostějově
Křížkovského 4186/ 1
79601
582327111
podatelna3106@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3106
Hygienická stanice Územní pracoviště Prostějov
Šafaříkova 2907/49
76720
582338501
podatelna@pv.khsolc.cz 
www.khsolc.cz/covid-19/uredni-hodiny/prostejov
Katastrální úřad Katastrální pracoviště Prostějov
Komenského 82/14
79601
582302511
kp.prostejov@cuzk.cz
www.cuzk.cz/kp/prostejov
Matriční úřad Městský úřad Plumlov - Matrika
Rudé armády 302
79803
582393217
podatelna@mestoplumlov.cz
www.mestoplumlov.cz
Obecní úřad Obecní úřad
2
79803
582 393 623
podatelna@krumsin.cz
www.krumsin.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ Prostějov
Plumlovská 36
79730
582300511
posta.pv@cssz.cz
www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/olomoucky-kraj/prostejov#obsah
Soud Okresní soud v Prostějově
Havlíčkova  16
79709
582401611
posta@osoud.pro.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=180&j=190&k=1817
Státní zastupitelství Okresní státní zastupitelství Prostějov
Rejskova 14
79685
582319011
podatelna@osz.pro.justice.cz
portal.justice.cz/soud/soud.aspx?o=93&j=103&k=1034
Stavební úřad Městský úřad Plumlov - Stavební úřad
Rudé armády 302
79803
582393191
podatelna@mestoplumlov.cz
www.mestoplumlov.cz, https://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/13135
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Prostějov
nám. Spojenců 2632/13
79601
950154111
podatelna.pv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/prostejov
Úřad práce Úřad práce - Kontaktní pracoviště Konice
Na Příhonech 405
79852
950154200
podatelna.pv@uradprace.cz
www.uradprace.cz/konice
Živnostenský úřad MÚ Prostějov - Obecní živnostenský úřad
Školní 4
79601
582329400
Martina.Cetkovska@prostejov.eu
www.prostejov.eu

MAS

Prostějov venkov o.p.s.

Forma: Obecně prospěšná společnost
Podpora ze IV. Osy: ano
Adresa sídla: Masarykovo nám. 41/x, 798 12 Kralice na Hané
Založeno: 3.7.2006
Kontaktní telefon: 724788131
E-mail: maspvvenkov@seznam.cz
WWW: www.maspvvenkov.cz

Obyvatelstvo

Počet obyvatel

Počet bydlících obyvatel Počet obyvatel ve věku Střední stav obyvatel
0-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let
Celkem 574 77 347 31 119 568
Muži 287 43 181 14 49 284
Ženy 287 34 166 17 70 284

Data pro rok 2018

Přírůstek obyvatelstva Saldo migrace Přírůstek/úbytek
Živě narození Zemřelí Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Saldo migrace
Celkem 9 6 3 10 10 0 3
Muži 8 3 5 7 6 1 6
Ženy 1 3 -2 3 4 -1 -3

Data pro rok 2020

Počet sňatků 5
Počet rozvodů 0

Data pro rok 2018

SLDB 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 642
z toho muži 313
z toho ženy 329

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 642
v tom ve věku 0-14 121
15-64 438
65 a více let 83

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 521
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 143
vyučení a stř. odborné bez mat. 260
úplné střední s maturitou 97
vyšší odborné a nástavbové 5
vysokoškolské 15

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn. 611
Cizinci s dlouhodobým pobytem 4
Osoby s občanstvím Slovenské republiky 0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie 0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící 278
Nezjištěné vyznání 108

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 379
v tom zaměstnaní celkem 271
nezaměstnaní celkem 30

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 379
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 45
průmysl 120
stavebnictví 28
obchod,opravy motor. vozidel 16
doprava, pošty a telekomunikace 20
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 19
školství, zdravot., veter. a soc. činn. 20

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 192
denně mimo obec 179
denně mimo obec nad 60min. 4

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti 214
Cenzové domácnosti 241
v tom úplné rodiny 146
neúplné rodiny 31
nerodinné domácnosti 3
domácnosti jednotlivců 61

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy 178
Trvale obydlené domy - rodinné domy 176
Neobydlené obydlené domy celkem 41
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci 20
Průměrné stáří trvale obydlených domů 45.97
Domy podle vlastnictví soukromých osob 174
obce, státu 3
bytové družstvo - SBD 0
ostatní vlastnictví 1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy 178
Počet domů vybavených přípojkou na kanalizační síť 19
vodovodem 161
plynem 86
ústředním topením 124

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty 214
Trvale obydlené byty v rodin. domech 206
Neobydlené byty 44

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 214
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 179
v osobním vlastnictví 0
nájemní 13
člena bytového družstva 0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 214
Byty podle vybavení plyn v bytě 98
vodovod v bytě 196
připojení na veřejnou kanalizační síť 21
ústřední topení, etážové topení 165
vlastní koupelna, sprchový kout 190

SLDB 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem 573
z toho muži 284
z toho ženy 289

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 573
v tom ve věku 0-14 76
15-64 410
65 a více let 86

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší 497
v tom podle stupně vzdělání bez vzdělání, základní vč. neukončeného 110
vyučení a stř. odborné bez mat. 210
úplné střední s maturitou 121
vyšší odborné a nástavbové 14
vysokoškolské 26
nezjištěné vzdělání 14

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem 268
v tom zaměstnaní celkem 237
nezaměstnaní celkem 31

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem 268
z toho podle odvětví zemědělství, lesnictví, rybolov 28
průmysl 72
stavebnictví 18
obchod,opravy motor. vozidel 22
doprava a skladování 16
veřejná správa, obrana, soc. zabez. 17
vzdělávání 15
zdravotní a sociální péče 6

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnání celkem mimo obec 100
denně mimo obec 92
Dojíždějící do zaměstnání 10
do škol 5

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem 175
Obydlené rodinné domy 171
Obydlené bytové domy 3
Domy podle vlastnictví soukromých osob 159
obce, státu 1
spoluvlastnictví vlastníků bytů 14
nezjištěno 0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem 207
Obydlené byty v rodinných domech 195
Neobydlené byty 58

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem 207
z toho podle právního důvodu užívání ve vlastním domě 166
v osobním vlastnictví 4
nájemní 12
družstevní 0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem 207
Byty podle vybavení plyn v bytě 114
vodovod v bytě 181
připojení na veřejnou kanalizační síť 27
ústřední topení 169
etážové topení 4

Nezaměstnanost

uchazeči o práci OZP mladistvých věku 18-24 let věku 50 let a více absolventi základní st.vzdělání vyučení s maturitou
Celkem 7 1 0 1 2 1 4 2 3
Muži 2 1 0 0 1 0 1 0 1
Ženy 5 0 0 1 1 1 3 2 2

Počet uchazečů - dosažitelní

Celkem 3
Muži 1
Ženy 2

Míra registrované nazaměstnanosti dosažitelných uchazečů

Celkem ,794%
Muži 0,196%
Ženy 1,093%

Technická vybavenost

Pošta
PSČ 79803
Veřejný vodovod ne
Kanalizace ano
ČOV ano
Plynofikace obce ano
Skládka komunálních odpadů ano
Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů ano
Hasičský záchranný sbor
Sbor dobrovolných hasičů obce ano
Požární nádrž ano
Požární hydrant
Obvodní oddělení policie ČR
Detašované pracoviště policie
Městská, obecní policie

Doprava

Zastávka dálkové linky ne
Zastávka linky místního významu ano
Stanice (zastávka) vlaku ne

Peněžnictví

Peněžní ústavy a jejich úřadovny
Pojišťovny a jejich úřadovny

Byty

Počet dokončených bytů 2
Počet zrušených bytů 2

Technická vybavenost - SMS ČR

Technická vybavenost - Sdružení místních samospráv ČR

Otázka Odpověď Počet
Bankomat Ne
Brownfield pouze mapování Ne
ČOV Ano 1
Dům pro seniory Ne
Dům s pečovatelskou službou Ne
Hasičská zbrojnice Ne
Herna Ne
Hospic Ne
Hřbitov Ano 2
Infocentrum Ne
Kulturní objekt Ano 2
LDN Ne
Lekárna Ne
most Ne
Obecní úřad Ano 1
Obchod s potravinami Ano 2
Ordinace lékaře Ne
Parkoviště Ne
Policejní stanice Ne
Pošta Ne
Restaurace Ano 1
Rybníky, vodní nádrže (body + polygóny) Ne
Sběr recyklovatelného odpadu Ano 4
Sběrný dvůr Ne
Skladový areál Ne
Sportoviště Ano 4
Škola Ano 1
Trafostanice Ano 7
Vodojem Ne

Zdroj dat: Sdružení místních samospráv ČR

Kultura

Veřejná knihovna vč. poboček 1
Stálá kina 1
Multikino
Divadlo
Přírodní amfiteátry (vč. letních kin)
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)
Kulturní zařízení ostatní 1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže
Zoologická zahrada
Sakrální stavba 1
Hřbitov 1
Krematorium
Smuteční síň

Data pro rok 2006

Turistické informační centrum 0
Víceúčelová tělocvična, sokolovna, sportovní hala 0
Jednoúčelové kryté sportovní zařízení 0
Hřiště 1
Dětské hřiště 1

Data pro rok 2016

Školství

Mateřská škola 0
Počet základních škol
Zákl.škola pouze 1 stup. (1.- 5.roč.) 1
Zákl.škola pouze s 2.st. (6.- 9.roč.) 0
Základní škola-vyšší stup. (1.-9.roč.) 0
Počet škol v oboru gymnázií 0
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol 0
Počet škol v oboru středních odborných učilišť 0
Počet škol v oboru nástavbového studia 0
Vyšší odborná škola 0
Počet veřejných vysokých škol
Počet soukromých vysokých škol
Jazyková škola 0
Základní umělecká škola 0
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy 0

Data pro rok 2020

sport

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.)
Kryté bazény z koupališť a bazénů
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.) 1
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.) 1
Stadiony otevřené
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.) 0

Data pro rok

Sociální oblast

Azylové domy 0
Noclehárny 0
Centra denních služeb 0
Denní stacionáře 0
Týdenní stacionáře 0
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 0
Domovy pro seniory 0
Domovy se zvláštním režimem 0
Chráněné bydlení 0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 0
Sociální poradny 0
Centra sociálně rehabilitačních služeb 0
Domy s pečovatelskou službou

Data pro rok 2017

Hospodářské prostředí

Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou 80
Zemědělství, lesnictví, rybářství 17
Zpracovatelský průmysl 18
Stavebnictví 7
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 12
Doprava a skladování 1
Ubytování, stravování a pohostinství 3
Činnosti v oblasti nemovitostí 0
Profesní, vědecké a technické činnosti 9
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 4
Ostatní činnosti 4
Nezařazeno 7
Státní organizace - počet subjektů 1
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Obchodní společnosti - počet subjektů 12
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů 102
Svobodná povolání - počet subjektů 1
Ostatní právní formy - počet subjektů 13
Počet subjektů bez zaměstnanců 53
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 8
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 2
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 0
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0